Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Büntetés-véghajtási őr
525300
Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
Szolgáltatási foglalkozások
Személy- és vagyonvédelmi foglalkozások
Büntetés-végrehajtási intézetekben (intézményekben) felügyeli és fenntartja a belső rendet, végrehajtja az intézet napirendjéből adódó, a hatáskörébe tartozó feladatokat. Feladatai: a) a büntetés-végrehajtási intézet, intézmény őrzése és védelme; b) a fogva tartottak őrzése, felügyelete és ellenőrzése; c) a fogva tartottak napirend szerinti tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése; d) a fogva tartottak szállítása, kísérése és előállítása, valamint az ezekkel kapcsolatos biztonsági feladatok ellátása; e) a szabadidős és a sportprogramok, valamint a munkavégzés felügyelete; f) közreműködés a rehabilitációs programok megvalósításában.
 • Biztosítja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét és ellnőrzését
 • Betartatja a fogvatartottakra vonatkozó szabályokat
 • Megakadályozza a biztonságot, a fogvatartás rendjét veszélyeztető cselekményeket
 • Fegyveres biztosítási feladatokat lát el
 • Kényszerítő eszközöket alkalmaz, ha szüksées
 • Lőfegyvert használ paracsra, vagy saját belátása szerint, ha szükséges
 • Irányítja és ellnőrzi a fogvatartottak tevékenységeit
 • Betartatja a működésbiztonsági szabályokat (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi)
 • Elvégzi az intézmény működési rendjében meghatározott adminisztratív feladatokat
 • Közreműködik a fogvatartottak nevelésében
 • Komoly fizikai igénybevétel
 • Testi kényszer alkalmazása során sérülésveszély
 • Lőfegyver használata
 • Általában zárt térben, börtönben, fogházban, fegyházban dolgozik, azonban a fogvatartottak tárgyalása, betegsége, szállítása esetén igen változatos körülmények között is dolgozhat.
 • A fogvatartottak munkáltatásának során dolgozhat irodában, raktárban, konyhán, üdülőben, parancsnokságon, járműveken, az adott feladatnak megfelelően.
 • Magasfokú pszichés terhelés
 • A nagyfokú figyelemkoncentráció, a monotónia, a sok emberhez való alkalmazkdás komoly stresszterhelést jelent
 • A szorongás szenvedélybetegség kialakulásához vezethet
 • Hosszútávú foglalkoztatás lehetősége
 • Munkaadói gondoskodás növekedni fog
 • Karrier lehetősége nő
 • Élethosszig tartó tanulás lehetősége
 • Technikai eszközök fokozott ütemben fejlődnek
 • A család azonos munkahelyen történő foglalkoztatásának lehetősége