Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Magánnyomozó
364906
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
Igazgatási és jogi asszisztensek

A magánnyomozó megrendelői megbízásából nyomozói munkát végez. A megbízás jellege sokféle lehet, például kutathat eltűnt személyek után, végezhet vizsgálatot cégek működésével kapcsolatban, de segíthet bűntények feltárásánál is. Minden megbízatásnál nagyon fontos, megértse a nyomozás célját, és ez alapján megszervezze a nyomozás menetét. Munkája rengeteg adatgyűjtést, kutatást igényel. Sok emberrel áll rendszeres kapcsolatban. Sikerének egyik kulcsa a megbízhatóság, a titoktartás, és természetesen a jó probléma megoldási képesség. 

 • Felméri a megoldandó feladat körülményeit.
 • A nyomozás sikere érdekében információt gyűjt, és megfigyeli a nyomozás szempontjából fontos személyeket, eseményeket. Az összegyűjtött anyagot összegzi, és elemzi, majd levonja a szükséges következtetéseket.
 • Rögzíti a nyomozás során szerzett adatokat, és a nyomozás különböző fázisait. A nyomozással kapcsolatos költségekről, utazásokról írásbeli kimutatást vezet.
 • A nyomozás során megismert tényekből következtetéseket von le, ami alapján javaslatokat fogalmaz meg a megbízónak.
 • Az nyomozásban érintett személyekkel és hatóságokkal rendszeresen kommunikál, tőlük adatot, információt szerez, tájékoztatja őket a nyomozás menetéről.
 • Képzéseket tart érdeklődőknek, illetve alkalmanként fiataloknak iskolákban.
 • Munkakörnyezet:tevékenységét jellemzően zárt térben, irodában végzi, de megfigyelések, kutatások soránkülső helyszínen, szabadtéren is dolgozik. Ennek aránya a megbízás jellegétől függ. Munkája utazással is járhat.
 • Munkaidő:alkalmazottként heti 40 óra, melynek beosztása a megbízás jellegétől függ. Saját vállalkozásban a munkaidő rugalmas, de mindig a megbízás időigényének megfelelő. Mindkét esetben előfordulhat esti, hétvégi munkavégzés, túlóra, és igény lehet folyamatos telefonos ügyeletre is.

A magánnyomozó munkakör betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép végtagok, hogy a munka során könnyen tudjon mozogni, utazni, embereket követni, vagy megvédeni magát, ha szükséges;
 • egészséges légzőszervek, vérkeringés-, hogy ne okozzon gondot a néha komolyabb fizikai igénybevétel;
 • jó látás, színlátás, térlátás, annak érdekében, hogy felismerje távolabbról is a megfigyelt személyeket, eseményeket, észrevegye a nyomokat, tárgyakat;
 • ép hallás, hogy szót értsen a megbízóval, kollegákkal, és másokkal, akikkel a nyomozás során kapcsolatba kerül;
 • tiszta beszéd, ugyancsak, a hatékony kommunikáció érdekében.
 • Elemző
 • Megvalósító
  • Önálló, Csoportos
  • Aprólékos megoldások, Globális gondolkodásmód
  • Irányító, Végrehajtó
  Kompetenciák
  Betölthető munkakörök