Tartsd velünk az irányt!

Tehetséggondozás

Budapest, 2015.08.25.

Harsányi István klasszikus meghatározása szerint: „Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” (Harsányi István/ 1988)

Az átlagon túlmutató általános vagy speciális képességek felismerésében a szülőknek és az iskolának van kiemelkedő szerepe. Azokban a családokban, ahol kellő mértékű figyelmet fordítanak a gyermekekre és fejlesztésükre könnyen szembetűnhet, amennyiben átlagon felüli képességgel találkoznak. A legszerencsésebb, ha figyeljük és tudatosan próbáljuk meg kideríteni, hogy melyek azok a területek, ahol a gyermek jól teljesít. Az átlagon felüli képességeken túl, érdemes figyelni a gyermek kreativitását és a feladatok iránti elkötelezettségét is. Természetesen csak az objektív szemléletnek lehet létjogosultsága a tehetség észrevételénél. A reális megítélés sokszor nem könnyű a szülői elfogultság torzíthatja a képet. Észrevételeinket igazolhatja vagy cáfolhatja a többi gyermek azonos területen elért eredménye is. Rengeteg féle tehetség létezik, ennek köszönhetően a tehetségek csoportosításának is nagyon sokféle módja van. A főbb speciális képességek, amik már az iskolás évek előtt megmutatkozhatnak és megalapozzák a tehetséget: nyelvi, logikai, zenei, vizuális, testi-mozgás. A fentebb említett kreativitás, meghatározó a tehetség eredményességében, hiszen sajátossága, a problémákra új megoldások találása. A fejlődés kreativitás nélkül nem valósulhat meg, igaz ez a tudományok vagy művészeti ágak bármelyikére. A tehetség működtetéséhez szükség van továbbá érdeklődésre és kitartásra. Az alaptényezők bármelyikének hiánya, meggátolja a tehetség kibontakozását. Szülőként fontos figyelni gyermekünk tehetségének megmutatkozását, hiszen meghatározó iskolaválasztási és pályaválasztási szempontból is.

Tehetséggondozás az iskolában

Az iskolai oktatás keretein belül megvalósuló tehetséggondozás leggyakrabban a tanított tantárgyakon keresztül valósul meg. A szakosodott iskolákban a felvételi vizsgakövetelmények már úgy vannak meghatározva, hogy a tehetségek előszűrése megtörténjen. A folytatásban, az emelt óraszámban oktatott képzés magasabb elvárásokat is vonz magával. Ezekben az években a személyiségi tényezőknek (kitartás, szorgalom) meghatározó szerep jut. Az emelt óraszám, a kiscsoportos foglalkozások, a speciális osztályok kialakítása, tesztek, kérdőívek használata az egyéni képességek fejlesztése mind-mind a tehetséggondozást szolgálja. A kiemelkedő tehetségek esetében előfordulhat, hogy nem a koruknak megfelelő osztályban, hanem felsőbb osztályban folytatják tanulmányaikat. Ezekben az esetekben hamarabb fejezhetik be az iskolát vagy hamarabb tehetnek záróvizsgát is.      

Tehetséggondozás az iskolán kívül

Azoknak a diákoknak, akiknek az érdeklődését és energiáit az iskolai foglalkozások nem elégítik ki, szabadidejükben fakultatív módon van lehetőségük a fejlődésre. A nagy információéhséggel rendelkező tehetségek, rendszerint az iskolán kívül is megtalálják azt a közeget, különórák és foglalkozások, klubok, kutatások, nyári táborok, önkéntes munkavégzés és mentorok segítségével, ami fejlődésüket szolgálhatja. Az iskolán kívüli tehetséggondozás azokban az esetekben valósul meg, ahol a tehetség megfelelő érdeklődési szinttel is párosul.

Tehetségpontok

A tehetségpontok (közel 1000 van országszerte) elsődleges célja, hogy különös hangsúllyal támogassák a tehetségek felismerését, kiválasztását, és oktató programokkal történő fejlesztését. A feladataik közé tartozik továbbá a pályaorientációs tanácsadás, személyre szabott információadás a tehetséges fiataloknak. A Nemzeti Tehetség Program keretein belül nemcsak a tehetségek szüleiknek, tanáraiknak és oktatóiknak is segítséget nyújtanak a tehetség felismerés és tehetséggondozás folyamatában. Ha informálódni szeretne, kattintson a www.tehetseg.hu honlapra. Széles körben megtalálhatóak e-learning anyagok, könyvek, képzési lehetőségek, és információk tanulmányi versenyekről és mentorálási lehetőségekről. 

Arany János Tehetséggondozó Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A program keretében országszerte, számtalan közoktatási intézménybe kérhetik a tanulók felvételüket. Részletes információkért látogasson el a www.ajtp.hu honlapra.

Nem elég a tehetséget megtalálni, de folyamatosan gondozni is kell a kiteljesedés érdekében. Mire egy tehetség kibontakozik és sikeres munkavállalóvá válik hosszú út vezet. A magas szintű teljesítményhez sok pozitív személyiség-tényezőnek és a fejlesztő környezeti lehetőségeknek kell összeállnia.

 

 

Vissza a információkhoz