Tartsd velünk az irányt!

Bűnügyi helyszínelő

Bűnügyi helyszínelő

FEOR:
525121
Foglalkozási terület:
Közszolgálat
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Ismeri a bűncselekmények típusait?

A bűncselekmények különbözhetnek súlyosságuk, szándékosságuk, a sértett, és az elkövetés módja alapján. Így többek között megkülönböztetünk igazságszolgáltatás elleni, házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni, személy elleni, gazdasági, hivatalos személy elleni, közbizalom, közélet tisztasága elleni, közlekedési, közrend elleni és vagyon elleni bűncselekményeket.  
 
Ön szerint mi a gondolati rekonstrukció?
A helyszíni szemle során a bűnügyi helyszínelő igyekszik végiggondolni, hogyan történhetett a bűncselekmény – ez a gondolati rekonstrukció. Ehhez használja a tanúktól kapott információkat és figyelembe veszi a helyszín állapotát és a nyomokat: a tettes melyik utat vette igénybe, hogy az elkövetés helyére jusson? Milyen tárgyakat kellett a tettesnek megérintenie, elmozdítania? Kellett-e segédeszközöket igénybe vennie az elkövetőnek? Hogyan mozgott a helyszínen, milyen helyiségeket keresett fel? Munkamódszere, tapasztalata utal-e bűnöző múltra? Hány elkövető lehetett? Ezen kérdések átgondolása akár újabb nyomokhoz is vezethet.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A bűnügyi helyszínelő az a személy, aki a bűncselekmény megtörténte után érkezik a helyszínre, és aki a bűncselekmény helyszínét részletesen megvizsgálja, a helyszín állapota és a nyomok alapján próbálja rekonstruálni a történteket. A bűnügyi helyszínelő feladata, hogy speciális technikai eszközök, módszerek segítségével a legtöbb információt kiderítse a bűncselekmény körülményeiről és elkövetőiről, a nyomokat rögzítse. Biztosítja, hogy a helyszín és a nyomok az elkövetés időpontjában fennálló állapotban fennmaradhassanak, kihallgatja a szemtanúkat, amelyekről feljegyzést készít – ez alapján indul meg a nyomozás. A rendelkezésre álló nyomokat, bizonyítékokat további vizsgálatra küldi. Munkáját a rendőri szervezet tagjaként látja el. 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A bűnügyi helyszínelő a személy, vagy vagyon ellen elkövetett bűncselekmények esetén végrehajtja a helyszíni eljárást. Tevékenysége során legfontosabb feladata a bizonyítékok összegyűjtése és a történtek kielemzése. Mindezek során többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Biztosítja a bűnügyi helyszínt. Gondoskodik róla, hogy a bűneset helyszínére illetéktelenek ne juthassanak be, biztosítja, hogy a helyszín és a nyomok érintetlenek maradjanak. Ha szükséges, gondoskodik a bámészkodók eltávolításáról.
 • A bűntényt észlelőket, a bűntényben érintetteket és a tanúkat kihallgatja. Fontos, hogy minden esetben valamennyi, a helyszínen jelen lévő és az adott eseménnyel kapcsolatban releváns információval rendelkező személy meghallgatásra kerüljön.
 • Rögzíti a helyszínen lévő körülményeket, helyszínrajzot készít.  Lefényképezi a helyszínt, a bűntényre utaló nyomokat.   Ezen túlmenően a bűntény érintettjeire vonatkozó speciális jellemzőket is sorba veszi, például az esetleges sérültek nemét, korát, pszichés állapotát. Elkészíti a helyszínrajzot, amelyhez a helyszínelő gyakran számítógépes szoftvert használ.
 • Rögzíti a nyomokat, bizonyítékokat. A bűntény jellegéből és a helyszíni körülményekből megállapítja, hogy milyen eszközök és módszerek szükségesek a helyszín felmérésére, a nyomok feltérképezésére és rögzítésére. Lefényképezi a nyomokat, bizonyítékokat, rögzíti azok tulajdonságait, sorszámmal látja el őket. A tárgyi bizonyítékokat a helyszíni szemle után szakszerűen tárolja.
 • Fizikai-kémiai és vegyszeres nyomkutatást végez. Megfelelő szerek és módszerek használatával előhívja a szabad szemmel láthatatlan nyomokat, mint például az ujjlenyomat.
 • Elemzi a bizonyítékokat. A helyszíni tapasztalatok, körülmények, nyomok és a tanúvallomások alapján következtetéseket von le, megpróbálja rekonstruálni az eseményeket.
 • A nyomokat, bizonyítékokat vizsgálatra küldi. A szakértők vonják le a nyomokból a megfelelő következtetéseket. Ujjlenyomatok azonosítása után gyanúsítottat állíthatnak elő. A ballisztikai jelentés megmutatja, hogy milyen fegyvert használt az elkövető, a DNS vizsgálat már egy kisebb szőrszálból is képes azonosítani a tettest.
 • Dokumentálja a bűntény helyszínén végrehajtott eljárási cselekményeket, intézkedéseket. A bűnténnyel kapcsolatban összegyűjtött adatok alapján feljegyzéseket készít.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Annak érdekében, hogy a bűntény bekövetkeztéről valós képet lehessen kapni, a bűnügyi helyszínelő munkája során az alábbi eszközöket, berendezéseket használja:

 • külszíni helyszín esetén a forgalom eltereléséhez, a helyszín lezárásához szükséges eszközök;
 • védőruházat;
 • dokumentációt segítő eszközök: digitális tükörreflexes fényképezőgép, videokamera, diktafon;
 • nyom előhíváshoz szükséges technikai eszközök, speciális optikai berendezések, világító berendezések stb.
 • mérő és rögzítő berendezések: centiméter, lézeres hosszúság mérő;
 • nyomrögzítéshez szükséges vegyi anyagok, ecsetek, gumikesztyű, kréta;
 • bizonyítékok tárolásához szükséges csomagolóanyagok, ragasztószalag;
 • telefon, mobiltelefon.
A bűnügyi helyszínelő helyszínre jutását általában navigációs eszközzel felszerelt szolgálati járművel oldja meg. Az irodában végzett feladatait számítógép segítségével végzi. Használja a vonatkozó jogszabályok gyűjteményeit valamint olyan irodatechnikai eszközöket, mint a toll, papír, fénymásoló vagy a nyomtató. 

Hol végzi a munkáját?

A munkavégzés helyszíne függ a bűntény jellegétől és helyszínétől. Így mind zárt térben, mind szabadban történő munkavégzés előfordulhat. Ez a tevékenység gyakran utazással is jár. Az adatok számítógépes értékelését és feldolgozását zárt térben, irodában végzi el.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A bűnügyi helyszínelő a rendőri szervezet tagjaként változó munkarendben, három műszakban végzi munkáját. Munkaideje heti 40 óra. Túlóra is előfordulhat, egy-egy elhúzódó bűnügyi helyszínelés esetében, hogy a nyomokat időben és alaposan rögzíteni tudja, illetve gyakori az ügyeleti rendben történő beosztás.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Külső helyszínen, szabadban történő munkavégzés esetén a bűnügyi helyszínelő fokozottan ki van téve különböző környezeti hatásoknak:

 • időjárási viszontagságok: eső, havazás, viharos szél stb.;
 • zaj-, és porártalom: közlekedési zaj, pollenek, szálló porok stb.;
 • a nyomok feltárásához és rögzítéséhez használt vegyi anyagok allergiás reakciókat válthatnak ki.
A bűnügyi helyszínelő munkája esetenként fokozottan balesetveszélyes lehet, hiszen előfordulhat, hogy a helyszínelés megkezdésekor az elkövető még a helyszínen, vagy annak közelében tartózkodik, ott és akkor kell elfogni.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A bűnügyi helyszínelő munkája fizikai megterheléssel jár. Tevékenységének nagy részét járkálva, állva, guggolva végzi, ebből fakadóan az ezzel járó fizikai megterhelés ellensúlyozásához fontos a munka időszakonként történő megszakítása, és a munkaidő utáni pihenés. A bűnügyi helyszínelő munkája nagy felelősséggel jár, erős koncentrációt, pontosságot, alaposságot igényel. Ebből adódnak a munkával járó pszichikai nehézségek:

 • fáradtság a fokozott figyelem, és pontosság miatt;
 • stressz a felelősség, az esetleges munkával járó konfliktusok, határidők miatt;
 • hirtelen felmerülő problémákra kell megoldást találni, azok kapcsán dönteni;
 • folyamatos kapcsolattartás a nyomozásban érintett emberekkel.
A munkája során sokszor olyan bűnügyi kép fogadja, melynek feldolgozása nem könnyű – ez is pszichés megterheléssel jár, ezért figyelni kell a szabadidő aktív, pozitív élményekkel teli eltöltésére.
 

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A bűnügyi helyszínelő leggyakrabban kollegáival és a bűntényben érintett személyekkel kerül kapcsolatba, akik többek között lehetnek:

 • felettese;
 • nyomozók;
 • laborban dolgozó kollegák;
 • orvosokkal, szakértők;
 • társadalom bármely tagja, aki a bűntényben érintett, vagy a helyszínelés sikeréhez információval hozzájárulhat. 

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A bűnügyi helyszínelő országos átlagkeresete havi bruttó 170.000 forint. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest kis mértékben növekedett. A szakmán belüli keresetet, illetve az azzal járó kiegészítéseket a közalkalmazotti bértábla határozza meg, melyben a besorolások függnek a tapasztalattól, adott rendőri szervezetben eltöltött munkaviszonytól, az életkortól, vezetői képességektől és nyelvtudástól. Mindezek alapján a kereset jellemzően 120.000-350.000 Ft között változhat.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Az előrejelzések szerint a bűnügyi helyszínelői állás betöltésére várhatóan többen fognak jelentkezni, mint az elérhető álláshelyek száma. A sikeres elhelyezkedéshez ezért mindenképpen javasolt a szakmában, vagy rokon területen szerzett tapasztalat és a széleskörű ismeretek megszerzése, egy-egy speciális szakismeret mélyebb elsajátítása, illetve idegen nyelvek ismerete – ezek jelenthetnek versenyelőnyt a munkaerő-piacon.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A bűnügyi helyszínelő munkához szükséges képességeket és készségeket a munka felelősségteljes jellege, az önállóan történő munkavégzés és a munkavégzési precizitás szükségessége határozzák meg elsősorban:

 • Felelősségtudat, hiszen a munkája során végzett adatgyűjtés és az ebből levont következtetései emberek „sorsát” befolyásolhatják;
 • Térbeli gondolkodás, hogy pontosan el tudja képzelni, átlássa a bűnügy elkövetésének lehetséges folyamatát;
 • Logikus gondolkodás, hogy a nyomok felderítése, a tanúk kihallgatása, a mérések és számítások elvégzése során megértse az ok-okozati összefüggéseket;
 • Emlékezet, mert a munkája során szerzett információkat át kell látnia, és elemeznie kell azokat;
 • Figyelem, hogy időben felismerje, és megértse a nyomozáshoz fontos adatokat, eseményeket;
 • Konfliktuskezelés és stressztűrés, hiszen sok felfokozott lelkiállapotban lévő emberrel találkozik.
Ezeken túl, az önállóság és a csapatmunka egyaránt fontos annak érdekében, hogy senki ne tudja a bűnügy elkövetése utáni helyszíni állapotot megváltoztatni és az ügyön dolgozó kollégák számára közös cél elérése legyen elsődleges – ezek elérése érdekében kell tudjon döntéseket hozni. A tolerancia és empátia ahhoz szükséges, hogy a felfokozott helyzetben, amit egy bűntény áldozatai és hozzátartozói megélnek, képes legyen nyugodt maradni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A bűnügyi helyszínelő munka részben szellemi munka, azonban a helyszínelés során a megfelelő fizikai erőnlét, kondíció is meghatározó. A munkakör betöltésekor szigorú pszichés, fizikális és egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni. Férfiak esetében 168 cm, nők esetében 162 cm a megkövetelt minimális testmagasság. Az általános egészségügyi elvárások a következők:

 • ép végtagok – a nyomrögzítő eszközök kezeléséhez;
 • jó látás, színlátás, teljes látótér, térlátás – amely például egy nyom felismerésénél lehet szükséges;
 • jó hallás – az érintettekkel és a kollegákkal történő hatékony kommunikáció végett;
 • egészséges mozgás- és légzőszervek és vérkeringés – a munkával járó fizikai megterhelés és a vegyszerek használata miatt.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Aki a helyszínelői tevékenysége során sikeres akar lenni, jó, ha a reáltantárgyakhoz és a sporthoz kapcsolódó, valamint az alábbi tantárgyakban otthonosan mozog.

 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – hiszen munkája során az állampolgárok biztonságára ügyel;
 • erkölcstan – mivel hozzáállásban és életvitelében példamutatóan kell viselkednie, ismernie kell és be kell tartania a munkavégzéshez szükséges jogszabályokat, törvényeket;
 • kommunikáció - magyar nyelv és irodalom – hiszen gyakran kell egyeztetnie a tanúkkal, kollégákkal, gyanúsítottakkal;
 • testnevelés – a jó erőnlét érdekében.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A bűnügyi helyszínelő szakma végzéséhez ideális érdeklődési irányultságú emberek fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos utasítások, jogszabályok alapján végezhessék munkájukat és biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel és pontosan tudják, meddig terjed felelősségük. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésével. Az őket érdeklő tevékenységek során szükség lehet testi ügyességre, eszközökkel, tárgyakkal való munkára. Emellett az is elengedhetetlen számukra, hogy azokban a különféle helyzetekben, amelyekben dolgoznak, ők irányíthassák az eseményeket, illetve az abban részt vevő embereket. 

 • Irányító
 • Tárgyias
 • Megvalósító

Mi jellemző a Bűnügyi helyszínelő munkájára?

Kültéri helyszínen (70%)
(70 - 30)
Beltéri helyszínen (30%)
Gyakorlatias (85%)
(85 - 15)
Gondolatokra irányuló (15%)
Változatos (80%)
(80 - 20)
Monoton (20%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Bűnügyi technikus (55 861 02)

A bűnügyi helyszínelő munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Bűnügyi technikus emeltszintű szakképesítés-ráépülés megszerzése szükséges.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A bűnügyi technikus képzés a rendőr tiszthelyettes szakképesítés (OKJ 54 861 01) birtokában kezdhető meg, amelynek azonban előfeltétele az érettségi bizonyítvány megléte, illetve az egészségügyi- és pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelés. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A bűnügyi technikus szakképesítés iskolarendszerben 300-600 óra alatt szerezhető meg. A képzés során 40%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 60%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés alatt tanult szakmai tantárgyak során a bűnügyi helyszínelő feladatait járják körül, az ilyen jellegű írásbeli és szóbeli vizsgával készítik fel a tanulókat a sikeres munkavállalásra. A képzés során feldolgozott témakörök, ismeretek:

 • Jogi és kriminalisztikai ismeretek;
 • Bűnügyi helyszínelés eljárásai;
 • Bűnügyi helyszínelés eszközei;
 • Bűnügyi helyszínelés dokumentációja.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítéssel több munkakör is betölthető, a legjellemzőbbek:

 • Baleseti helyszínelő;
 • Baleseti vizsgáló;
 • Közrendvédelmi rendőr;
 • Bevetési (terrorelhárítás) rendőr;
 • Határrendészeti rendőr;
 • Motoros rendőr;
 • Bűnmegelőzési rendőr;
 • Fogdaőr;
 • Közlekedési rendőr;
 • Nyomozókutya vezető
 • Rendőr járőr.
A szakmában történő továbbtanulási lehetőségét a rendészettel foglalkozó felsőoktatási intézmények biztosítják.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.police.hu - Országos Rendőrkapitányság
 • www.bszki.hu – Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
 • www.bunmegelozes.info – Bűnmegelőzés Magyarországon
 • Platt: Tettesek és tetthelyek. Aréna 2000 Kiadó. 2006

•      Nyitrai: Bevezetés a bűnügyi tudományokba. Bíbor Kiadó. 2004.

Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Munkám során nagy kihívást jelent, hogy biztosan minden nyomot, bizonyítékot megtaláljak és megfelelően rögzíteni tudjak. Előfordul ugyanis, hogy mire odaérek a bűntény helyszínére, már a bámészkodók vagy az érintettek elmozdítottak valamit, esetleg hozzáértek olyan tárgyakhoz, melyeken fontos ujjlenyomatok voltak.  Felelősségteljes a szakmám, hiszen a bizonyítékok és a ténymegállapításaim alapján indul el a nyomozás, ezek segítségével tudjuk elfogni a tettest, ezeket  használják fel a tettes felelősségrevonásánál.” – mondja János, aki nyolc éve dolgozik bűnügyi helyszínelőként.

További érdekességek

Gondolná, hogy ujjlenyomatot fényképezőgéppel is lehet rögzíteni?

A bűnügyi helyszínelést ma már rengeteg modern eszköz segíti, így egyes nyomelőhívási és rögzítési módszerek megváltoztak. Ilyen például az ujjlenyomatok előhívása is. Egyes optikai eszközök például különböző frekvenciájú fény kibocsátásával jelenítik meg a nyomokat, amiket aztán speciális fényképezőgéppel rögzíteni is tudnak anélkül, hogy az ujjlenyomatokat fizikai vagy kémiai úton előhívnák.  

Hallott már a talajradarról?

A talajradar egy olyan speciális eszköz, mely a talaj szerkezetében bekövetkezett változásokat radar hullámok segítségével képes felismerni. Így például könnyen megtalálhatók egy esetleges ásás nyomai is. Az eszköz segítségével nemrég egy több mint 10 éve elkövetett gyilkossági esetet sikerült felderíteni. 

Ön szerint a bűnügyi helyszínelő részt vesz a nyomozásban?

A külföldi helyszínelőkről szóló sorozatokban amellett, hogy mefigyelhetjük a helyszínelés izgalmas részleteit, nyomon követhetjük a teljes nyomozást is. A sorozatokban ezt a két tevékenységet ugyanaz a csapat végzi. A gyakorlatban ez a két tevékenység külön válik. A helyszínelő elvégzi a helyszíni szemlét, összegyűjti a különböző nyomokat, anyagmaradványokat, rögzíti az elváltozásokat, ujjlenyomatokat keres, DNS-t vesz, fényképfelvételeket készít majd dokumentálja a tevékenységet és az adatokat átadja a nyomozóknak. Innen már a nyomozók folytatják az ügy felgöngyölítését.

Mit gondol, miért fontos a vegyészet a bűnügyi helyszínelők munkájához?

A bűntény helyszínén történő nyomok előhívása és rögzítése fantasztikus fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A technika fejlődése és a folyamatos vegyészeti kutatások olyan új eszközök kifejlesztését és új technikák bevezetését tették lehetővé, melyek gyorsabb, precízebb, körülekintőbb munkavégzést tesznek lehetővé. Sokszor olyan nyomok felderítését is lehetséges, amiket megpróbáltak eltüntetni.  Bizonyos vegyi anyagok segítségével például akár az eltakarított vér is előhívható. Az eljárás alapja a vérben található egyes összetevők vegyi anyagokkal történő kémiai reakciója.

Munkaadók mondták

Vissza az listához