Tartsd velünk az irányt!

Baleseti helyszínelő (rendőrségi)

Baleseti helyszínelő (rendőrségi)

FEOR:
525101
Foglalkozási terület:
Közszolgálat
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Tudja-e, hogy mikor kötelező hívni a rendőrséget a balesetnél?

Amennyiben a közlekedési balesetnél személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett akár az összetört autókban, akár azok miatt bármi másban, ki kell tölteni a baleseti bejelentőlapot. Ha a balesetben résztvevők ezt nem teszik meg, mert például nem tudnak egymás között megegyezni a felelős személyéről, tehát nem tudják eldönteni, hogy ki okozta a balesetet, akkor kell kihívni a rendőrséget, ők küldik ki majd a baleseti helyszínelőt. Abban az esetben, ha valaki megsérült a balesetben, rögtön kell hívni a rendőrséget.
 
Ön szerint, mire használja a tolómétert a baleseti helyszínelő?
A tolóméter, egy hosszmérő eszköz, amely a görgői segítségével a legpontosabban képes a külső és belső méreteket és mélységeket megmérni. Ezzel rögzítik a baleseti helyszínen lévő nyomokat. A balesetet okozó haladási irányából felvesznek egy rögzítési pontot, például egy kilométerkövet, vagy a ház falának meghosszabbított vonalát. Ezt követően a tolóméter segítségével a rögzítési ponthoz viszonyítva rögzítik a helyszíni nyomokat, a gépkocsik elhelyezkedését, a féknyomokat, az anyagmaradványokat, törmelékeket.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A baleseti helyszínelő az a személy, aki a közlekedési baleset megtörténte után érkezik a helyszínre, és aki képes felismerni és értékelni a balesetben résztvevő járművek, személyek helyzetét és balesetbeli szerepét. A baleseti helyszínelő feladata, hogy visszaállítsa az eredeti állapotot, így kiderüljön, mi is vezetett a baleset bekövetkeztéhez. Biztosítja, hogy a helyszín és a nyomok a baleset bekövetkeztének megfelelő állapotában maradhassanak, kihallgatja a szemtanúkat, amelyekről feljegyzést készít – ez alapján indul ugyanis meg  az elkövetők felelősségre vonása. Ő az továbbá, aki felvilágosítja az embereket, akár a balesetet szenvedetteket, azok hozzátartozóit, illetve tájékoztatást ad a közlekedésben akadályozottak részére is. Munkáját a rendőri szervezet tagjaként látja el. 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A baleseti helyszínelő a közlekedés során bekövetkezett személyi sérüléssel járó és/vagy halált okozó balesetek esetén a helyszíni eljárást végrehajtja. A munkavégzése során ő intézkedik a külföldieket és egyéb speciális személyi kört érintő közlekedési baleseteknél is. A baleseti helyszínelő feladata végrehajtani a veszélyes árut szállító járművek, valamint a közlekedés egyes ágazataiban bekövetkezett balesetek helyszínén szükségessé váló intézkedéseket.  Tevékenysége során legfontosabb feladata a bizonyítékok összegyűjtése, és a történtek kielemzése. Mindezek során többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Rögzíti a baleset körülményeit. Lefényképezi a sérült járműveket, az utat, a közlekedési jelzőtáblákat, oszlopokat.  
 • Megméri a féktávolságot, illetve berajzolja az úton a járművek közötti távolságot. A baleseti helyszínelő pontos adatokkal dolgozik, ezért különösen fontos a távolságok tényleges hossza, ahhoz hogy meg lehessen állapítani a jármű haladási sebességét, a közlekedési szabályok betartását, illetve az ütközés helyét.
 • Rögzíti a baleset jellegéhez kapcsolódó helyszíni sajátosságokat, ezen túlmenően a baleset érintettjeire vonatkozó speciális jellemzőket is sorba veszi, például a sérült, illetve a baleset okozójának nemét, korát, pszichés állapotát.
 • Értesíti a társhatóságokat, amennyiben szükséges szemlebizottságot hoz létre.
 • Dokumentáljaa baleset helyszínén végrehajtott eljárási cselekményeket, intézkedéseket. A balesettel kapcsolatban összegyűjtött adatok alapján feljegyzést készít.
 • Jogszabályokat követ. Betartja és betartatja kapcsolódó adtakezeléssel kapcsolatos jogszabályokat és normákat.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Annak érdekében, hogy a közlekedési baleset bekövetkeztéről valós képet lehessen kapni, a baleseti helyszínelő munkája során az alábbi eszközöket, berendezéseket használja:

 • Szolgálati jármű, ami navigációs eszközökkel van felszerelve;
 • dokumentációt segítő eszközök: digitális tükörreflexes fényképezőgép, videokamera, diktafon;
 • mérő és rögzítő berendezések: centiméter, tolóméter, lézeres hosszúság mérő;
 • forgalom elterelő eszközök: háromszög, bója, világító eszközök;
 • nyomtatványok;
 • számítógép szövegszerkesztő programmal.
Mindezek mellett a baleseti helyszínelő munkája során használja a vonatkozó jogszabályok gyűjteményeit.Anyagok terén gyakran használ krétát, vegyszereket, amelyek elsősorban hitelesítő anyagok a nyomokhoz.
 

Hol végzi a munkáját?

A munkavégzés nagy része a szabadban, a baleset helyszínén, a közúti forgalom mellett történik. Az adatok számítógépes értékelése és feldolgozása pedig zárt térben, irodában valósul meg. 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A baleseti helyszínelő a rendőri szervezet tagjaként, közalkalmazottként, végzi munkáját, ami többműszakos, folyamatos munkarendet követ. Túlóra is előfordulhat, egy-egy elhúzódó baleseti helyszínelés esetében,  illetve gyakori az ügyeleti rendben történő beosztás is. 

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A baleseti helyszínelőt munkavégzése során különféle ártalmak és veszélyek érhetik:

 • egészségre ártalmas tényezők: a forgalmas utak közelében a magas légszennyezettség, a nyomrögzítéshez használt por, kréta és a nyomkutatásnál használt vegyszerek.
 • a balesetek száma rossz időben, gyenge látási viszonyok mellet megnő, tehát a helyszínelő sokszor dolgozik esőben, hóban, de akár kánikulában is. Az időjárási viszontagságok által okozott kellemetlenségek megfelelő öltözékkel elkerülhetőek
 • baleseti veszélyforrás: gépjárművel történő elütés és megtámadás veszélye. 

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A baleseti helyszínelő munkája fizikai megterheléssel jár. Tevékenységének egy részét járkálva, állva, guggolva végzi, az ezzel járó fizikai megterhelés ellensúlyozásához fontos a munka időszakonként történő megszakítása, és a munkaidő utáni pihenés. A munkája során sokszor olyan baleseti kép fogadja, melynek feldolgozása nem könnyű, ez pszichés megterheléssel jár, ezért figyelni kell a szabadidő aktív, élményekkel teli eltöltésére.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A baleseti helyszínelő munkája során a legtöbb időt a kollégáival tölti, így a velük való jó kapcsolat kialakítása létfontosságú. A baleset helyszínén közvetlen kapcsolatba kerül a baleset résztvevőivel és a tanúkkal. Feladatainak végzése közben állandó kapcsolatban marad a technikai információs központ ügyeletével, ahonnan utasításokat kap, ő pedig jelentést tesz a történtekről.

Amennyiben a baleseti helyszín, illetve a baleset körülményei megkívánják, kapcsolatba kerülhet:
 • mentősökkel;
 • tűzoltókkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A kezdő baleseti helyszínelő országos átlagkeresete havi bruttó 130.000 forint. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest kis mértékben növekedett. A szakmán belüli keresetet, illetve az azzal járó kiegészítéseket a közalkalmazotti bértábla határozza meg, melyben a besorolások függnek a tapasztalattól, adott rendőri szervezetben eltöltött munkaviszonytól, az életkortól, vezetői képességektől, nyelvtudástól.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Az előrejelzések szerint, napjainkhoz hasonlóan, a baleseti helyszínelői állás betöltésére többen vágynak majd, mint az elérhető álláshelyek száma. A sikeres elhelyezkedéshez mindenképpen javasolt a szakmában, vagy rokon területen szerzett tapasztalat és a széleskörű ismeretek elsajátítása, egy-egy speciális szakismeret elsajátítása, illetve idegen nyelvek ismerete – ez jelenthet versenyelőnyt a munkaerőpiacon.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A baleseti helyszínelő munkához szükséges képességeket és készségeket a munka felelősségteljes jellege, az önállóan, precízen történő munkavégzés szükségessége határozzák meg elsősorban.

 
 • Felelősségtudat, hiszen a munkája során végzett adatgyűjtés és az ebből levont következtetései emberek „sorsát” befolyásolhatják;
 • Térbeli gondolkodás, hogy pontosan átlássa, hogy melyik résztvevő honnan jött és hova tartott a baleset előtt, illetve, hogy ki vagy mely körülmény okozta a balesetet;
 • Logikus gondolkodás, hogy a mérések és számítások elvégzése során megértse az ok-okozati összefüggéseket;
 • Konfliktuskezelés és stressz tűrés, hiszen sok felfokozott pszichés állapotú emberrel találkozik;
Ezeken túl, az önállóság és a csapatmunka egyaránt fontos annak érdekében, hogy senki ne tudja a balesetkori állapotot megváltoztatni és mindenkinek az igazság kiderítése legyen a célja, és ehhez tudjon döntéseket hozni. Az tolerancia ahhoz szükséges, hogy a felfokozott helyzetben, amit egy balesetben szenvedők megélnek, képes legyen nyugodt maradni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A baleseti helyszínelő munka részben szellemi munka, azonban a helyszínelés során a megfelelő fizikai erőnlét, kondíció is meghatározó. A munkakör betöltésekor szigorú pszichés, fizikális és egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni. Férfiak esetében megkövetelt a 168 cm, nők esetében a 162 cm minimális testmagasság.  Az általános egészségügyi elvárások a következők:

 • ép végtagok;
 • jó látás, színlátás, teljes látótér, térlátás;
 • jó hallás;
 • egészséges légzőszervek és vérkeringés;
 

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Aki a helyszínelői tevékenysége során sikeres akar lenni, jó, ha az alábbi tantárgyak széleskörű ismeretével rendelkezik:

 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – hiszen munkája során az állampolgárok biztonságára ügyel;
 • földrajz – a helyszínek ismerete miatt;
 • testnevelés – a jó erőnlét érdekében.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A baleseti helyszínelő munkánál fontos, hogy jól meghatározott keretek között, pontos rendőri utasítások alapján végezhessék munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és pontosan tudják, meddig terjed felelősségük. Emellett az is elengedhetetlen számukra, hogy azokban a különféle helyzetekben, amelyekben dolgoznak, ők irányíthassák az eseményeket, illetve az abban résztvevő embereket. 

 • Irányító
 • Megvalósító

Mi jellemző a Baleseti helyszínelő (rendőrségi) munkájára?

Kültéri helyszínen (85%)
(85 - 15)
Beltéri helyszínen (15%)
Globális gondolkodásmód (85%)
(85 - 15)
Aprólékos megoldások (15%)
Végrehajtó (90%)
(90 - 10)
Irányító (10%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Baleseti helyszínelő (55 861 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Baleseti helyszínelő szakképesítés-ráépüléssel megszerzése szükséges.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A baleseti helyszínelő képzés a rendőr tiszthelyettes szakképesítés birtokában kezdhető meg, amelynek azonban előfeltétele az érettségi bizonyítvány megléte, valamint meg kell felelni egészségügyi alkalmassági követelményeknek is.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A baleseti helyszínelő szakképesítés iskolai rendszeren kívül 300-600 óra alatt szerezhető meg. A képzés során 60%-ban elméleti oktatás folyik az elméleti képzőhelyen. A képzés 40%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A baleseti helyszínelő képzés alatt a  szakmai tantárgyak elsajátítása során a baleseti helyszínelő feladatait járják körül, a minél magasabb színvonalú és sikeresebb  munkavégzés érdekében. A képzés során feldolgozott ismeretek:

 • Jogi és kriminalisztikai ismeretek;
 • Baleseti helyszínelés eljárásai;
 • Baleseti helyszínelés eszközei;
 • Baleseti helyszínelés dokumentációja.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítéssel több munkakör is betölthető. A legjellemzőbbek:

 • Baleseti helyszínelő
 • Baleseti vizsgáló;
 • Közrendvédelmi rendőr;
 • Bevetési (terrorelhárítás) rendőr;
 • Határrendészeti rendőr;
 • Motoros rendőr
 • Bűnmegelőzési rendőr
 • Fogdaőr
 • Közlekedési rendőr
 • Nyomozókutya vezető
 • Rendőr járőr.
A szakmában történő továbbtanulási lehetőségét a rendészettel foglalkozó felsőoktatási intézmények biztosítják.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.police.hu - Országos Rendőrkapitányság
 • www.baleset-megelozes.eu – Országos Balesetmegelőzési Bizottság
 • www.nkh.hu – Nemzeti Közlekedési Hatóság
 • eurlex.europa.eu – Fehér Könyv-2011. Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához
 • Dr. Berentey-Dr. Pelbárt: Közlekedési Balesetek. Medicina
 • Dr. Fülöp-Dr.Varga: Közlekedési Büntetőjog. HVG Orac. 2010.
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Munkám legnagyobb kihívását az jelenti, hogy ténylegesen a baleset bekövetkezte szerinti állapotot tudjam rekonstruálni, rögzíteni. A körülmények, nyomok pontos rögzítése a legfontosabb, hiszen a rendőrségi eljárás folyamán ezen adatokból tudnak következtetéseket levonni, a felelős személyét megállapítani. Sokszor a többi autós sérelmére széles útzárokat alkalmazunk, de erre tényleg szükség van, ha picit is „elmozdul” a sérült autó, az akár más következtetésre is okot adhatna. Felelősségteljes a szakmám, hiszen a bizonyítékokat és a ténymegállapításaimat használják fel a jogsértést elkövető felelősségrevonásánál.” – mondja Béla, aki kilenc éve éve dolgozik baleseti helyszínelőket.

További érdekességek

Tudja-e, hogy mi az autóipari méréstechnika új vívmánya?

A baleseti helyszínelés során többek között műszakilag vizsgálják a gépkocsik lassulási képességét. A helyszíni körlmények és időjárási viszonyok vizsgálatán túl egy műszer képes azt is megmutatni, hogy azadott jármű fékberendezése mennyire hatékony, azaz a gépkocsi milyen hatékonysággal tudott lelassítani, vagy megállni például egy kereszteződésben, ahol a baleset történt. Ebből arra is lehet következtetni, hogy történt-e gyorshajtási szabályszegés.

 

Ön szerint mi a különbség a bűnügyi és a baleseti helyszínelés között?

Ahogy az a nevében is benne van a baleseti helyszínelő a balesetekhez megy ki, ott vizsgálja meg a helyszínt. A vizsgálat során fényt derít arra, hogy hogy történhetett az eset és kinek a hibájából következett be a baleset.  A bűnügyi helyszínelő azonban bűncselekmények elkövetését (például lopás, rablás) követően érkezik a tett helyszínére, a nyomok felderítése a célja, amely az elkövető bűnösségét igazolja, így például ujj-lenyomatokat keres. A bűnügyi helyszínelői foglalkozás alapszak végzettséget követel meg.

 

Tudja-e, hol tekinthetünk meg rendőrségről szóló történeti kiállítást?

A budapesti Rendőrség-történeti Múzeumban betekintést nyerhetünk a magyar rendőrség történetébe 1848-tól napjainkig.  A tárlat közel 1000 db tárgyi emléket vonultat fel, az egyenruhákon át a fegyverekig. Számos fotót mutatnak be a  bűnügyi helyszínelők munkájáról. A fotó és filmarchívum egészen napjainkig bemutatja az ország különböző pontjain fellelhető, a rendőrség munkáját bemutató fotókat, így mind az eszközökről, mind az általuk használt technika fejlődéséről is képet kapunk.

Munkaadók mondták

Vissza az listához