Tartsd velünk az irányt!

Házi gondozó

Házi gondozó

FEOR:
522300
Foglalkozási terület:
Egészségügy
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Hallott már a mentálhigiéniáról?

„Ép testben ép lélek” („Mens sana in corpore sano”), mondja a közmondás. A lélek betegségét sok minden okozhatja: munkahelyi stressz, családi problémák, elérhetetlen célok, szerelmi csalódás stb. A mentálhigiénia az egészséges lelket jelenti – a mentálhigiéné pedig azt a tevékenységet, amely segíti a lélek egészségének megőrzését. Ez egyszerre jelent szemléletet, módszert és tevékenységet: a lelki egészség megőrzését, vagy annak helyreállítását szolgálja, amely segíti a személyiséget a nehéz helyzetek leküzdésében.
 
Ön szerint melyek a házi ápolás előnyei?
Ha csak az anyagi részét tekintjük, akkor kijelenthetjük: a házi ápolás jóval olcsóbb, mint kórházi megfelelője. Ha további szempontokat is  figyelembe veszünk, akkor még több előnyére lelhetünk: a betegnek a kórházi környezet nyomasztó lehet, hiszen ott a sajátjánál, sokkal súlyosabb esetekkel találkozhat, számára idegen környezetben. Házi ápolás estén megszokott környezetben, családja körében gyógyulhat, és gyógyulásának folyamatát képzett ápoló felügyeli. Amennyiben szükséges speciális segédeszközök alkalmazása a gyógyulás és a rehabilitáció érdekében, a házi ápolás esetén is van lehetőség erre.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A házi gondozó, szociális vezető irányítása mellett, otthoni környezetben ápolja, segíti a koruk, fogyatékosság vagy betegség miatt rászorulók életvezetését, gyógyulását. Egyénre szabottan felméri a szükségleteket, rehabilitációs tervet készít, elvégzi a rászorulók testi gondozását, a háztartási munkákat és segít a mindennapi ügyintézésben. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. Elkészíti az ellátás adminisztrációs munkáját, és naprakész dokumentációt vezet a gondozottakról.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A házi gondozó, mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek részére nyújt segítséget. Igényeikhez és szükségleteikhez igazodva támogatja, gondozza a rászorulókat. Közvetlen életvezetési segítséget nyújt, az ügyfél megbízottjaként tevékenykedik. Ily módon a következő tevékenységek tartoznak a feladatkörébe:

?Személyes szociális és egészségügyi szolgáltatás nyújt.
?Biztosítja a gondozott ellátását.
?Igény szerint háztartási munkát végez.
?Szolgáltatások igénybevételét segíti.
?Szükség esetén megoldja a betegszállítást.
?Személyes tanácsadást, biztosít
?Adminisztrációt készít

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A házi gondozó munkájához nélkülözhetetlen a telefon használata, mellyel folyamatos kapcsolatot tart a gondozottakkal, a családdal, a szükséges támogató szakemberekkel. Az adminisztrációs munkát és az ügyintézést a számítógép és a számítógéphez kapcsolódó eszközök igénybevételével végzi. Tevékenysége során számos eszközt alkalmazhat, a beteg igényeinek megfelelően, többek között:

 • gyógyszeradagoló;
 • fertőtlenítő, gumikesztyű, szájmaszk;
 • gyógyászati segédeszközök;
 • távhívó;
 • szállítóeszköz.
Munkájáról ápolási naplót vezet. A beteg higiénikus környezetének biztosítása érdekében gyakran használ különböző takarító- és tisztítószereket. 

Hol végzi a munkáját?

A házi gondozó munkaidejének jelentős részét a beteg otthonában, kisebb részét a munkáltatója irodájában tölti. Ha több beteget lát el egyszerre, úgy egy héten több lakásban is megfordulhat. A gondozott segítése érdekében megfordul üzletekben, hivatalos intézmények irodáiban ügyintézés céljából. Ezek alapján kijelenthető, hogy a házi gondozó munkahelye változó, és munkája sok utazással jár.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A házi gondozó, munkaideje jellemzően napi 8 óra, hétfőtől- péntekig. Egyedi esetekben a szakembernek ettől eltérően, túlórában, esetleg hétvégén is dolgoznia kell a gondozott hirtelen fellépő problémájának megoldása érdekében, például, ha a gondozott rosszul lesz, és ő kíséri a kórházba. Vannak olyan házi gondozók, akik éjjel-nappali ellátást vállalnak a gondozott mellett. Ilyenkor – a családdal egyeztetve – heti néhány szabad órát vagy napot kap.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A házi gondozó munkavégzése során előforduló egészségre ártalmas tényezők az alábbiak lehetnek:

 
 • baleseti lehetőséget jelenthet a háztartásban esetlegesen előforduló sérülések – elcsúszás, áramütés stb.;
 • a közlekedésből adódóan az elütés veszélye;
 •  a fertőtlenítő szerek, vegyszerek használata.
 
E tényezők miatt nagyon fontos, hogy a házi gondozó, munkájának végzése során használja a szükséges védőfelszereléseket, pl. kesztyűt, mert így csökkenthetők, elkerülhetők ezen ártalmak.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A házi gondozó munka végzése közepesen nehéz fizikai megterheléssel jár, amit a gondozottak mozgatása, emelése, fürdetése vagy a cipekedés okoz. Az állással, emeléssel járó munkavégzés mozgásszervi panaszokat okozhat, előfordul például derék- és hátfájdalom, valamint gerincpanasz. Pszichés nehézséget jelenthet:

 • a gondozottakkal és a hozzátartozókkal, ill. az orvosokkal, hivatalos személyekkel való kapcsolattartás, kommunikáció;
 • a gyógyszerezés, a pénzkezelés, hivatalos dokumentáció elkészítése (pl. szociális juttatások iránti kérelem nyomtatvány kitöltése) fokozott figyelemösszpontosítást igényel, felelősségvállalással jár;
 • a nagy érzelmi megterhelés következtében fennáll a kiégés veszélye. 
A nehézségek ellen a munkaidőt követő, feltöltődést biztosító kikapcsolódás tud segíteni.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A házi gondozó munkája során napi kapcsolatban áll a közvetlen kollégáival, felettesével, de legtöbb idejét a gondozottal, gondozottakkal tölti. További személyekkel is folyamatos kapcsolatot tart, mint pl:

 • gondozottak családtagjaival, hozzátartozóival;
 • orvosokkal;
 • üzletek alkalmazottaival;
 • intézmények, hivatalok dolgozóival.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A házi gondozó átlagkeresete havi bruttó 120.000 forint. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. A szakma országos átlagkeresete tapasztalattól, életkortól, az országban való elhelyezkedéstől is függ. Amennyiben a házi gondozó az állami szociális szférában helyezkedik el, úgy keresetét a közalkalmazotti bértábla határozza meg. Mindezek alapján a kereset havi bruttó 110.000-130.000 forint között mozoghat. Amennyiben alapítványnál dolgozik vagy önálló vállalkozó, úgy keresete a fenti adatoktól eltérhet. 

 

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Az előrejelzések azt mutatják, hogy a munkaerőpiacon szükség van a házi gondozó munkájára. Számos helyen van mód az elhelyezkedésre, az otthonápoláson kívül idősek otthonában, fogyatékkal élő személyek számára fenntartott otthonokban, intézetekben. Ezen a területen előnyt jelent az elhelyezkedésnél a széles körű szakmai tapasztalat, a gondozás egy adott területére való esetleges specializáció, valamint a pozitív hozzáállás.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A házi gondozó eredményes munkavégzéséhez elengedhetetlen, hogy a fizikai terheléssel szemben szervezete ellenálló legyen. Fontos továbbá a jó kommunikációs készség, hogy érthetően és elfogadhatóan tudja gondolatait és szándékait közölni akár a gondozottal, akár más személyekkel, akikkel munkája során találkozik. További készségek és képességek segítik a szakszerű munkavégzést:

 • Felelősségtudat, hiszen emberek egészségéért, jóérzéséért felel nap, mint nap;
 • Empátia, amely képessé teszi egy másik ember érzelmeinek és reakcióinak átérzésére, így elfogadóan tud hozzáfordulni, segíteni neki;
 • Önállóság, mert munkáját jellemzően egyedül végzi, így fontos, hogy a feladatokat egyedül átlássa, elvégezze, valamint szükség esetén gyors és jó döntést hozzon;
 • Kitartás, mert a betegek ápolása nagy érzelmi és fizikai megterhelést jelent, és nem mindig kap megfelelő elismerést;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, hogy a munka során fellépő nehéz eseteket megfelelően tudja kezelni.
 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A házi gondozóval szemben támasztott egészségügyi elvárások elsősorban a munka jellegéből és a hosszantartó álló munkából, a különböző emeléssel járó tevékenységek sajátosságaiból erednek:

 • ép hallás – az igények egyértelmű megértéséhez;
 • jó beszédkészség – a könnyen érthető kommunikációhoz;
 • ép látás – az ápolási munkák biztos elvégzéséhez;
 • ép végtagok – a napi gondozási feladatok ellátásához.
Az átlagon aluli fejlettség és izomerő, a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei, a beszédhiba, a halláscsökkenés, a krónikus légzőszervi megbetegedések, az epilepszia, a gyógyszer-allergia, a színtévesztés és a rossz látásélesség kizáró tényezők ezen tevékenység végzésénél.
Hallássérültek esetén audiológiai vizsgálat szükséges, egyéni elbírálás alapján végezhetnek házi gondozói munkát. Értelmi sérültek esetén egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanítás során fontos a sokoldalú szemléltetés, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, a többszöri ismétlés, begyakorlás, a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.
 

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A házi gondozói ismeretek sikeres elsajátítását az alábbi tárgyak magabiztos ismerete segíti:

 • biológia-egészségtan – gondozási, ápolási, gyógyszerezési tevékenységek hátterének megismeréséhez, megértéséhez;
 • természettudományi gyakorlatok – a fejlődési folyamatok megismerését segíti.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A házi gondozói munka olyan embernek ideális, aki türelmes és segítőkész. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van a teendőkkel, és megnyugtatja, ha tudja, hogy pontosan meddig terjed a felelőssége. Továbbá lényegesnek tartja, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessen. Szívesen lép kapcsolatba másokkal, szeret beszélgetést kezdeményezni, mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában közreműködni, és ehhez kellő empátiával is rendelkezik.

 • Megvalósító
 • Közösségi

Mi jellemző a Házi gondozó munkájára?

Személyközpontú (90%)
(90 - 10)
Tárgyias (10%)
Kültéri helyszínen (5%)
(5 - 95)
Beltéri helyszínen (95%)
Végrehajtó (90%)
(90 - 10)
Irányító (10%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Szociális gondozó és ápoló (34 762 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Szociális gondozó és ápoló középfokú szakképesítés megszerzése szükséges.

A szakmához hallás- és értelmi sérültek számára „Ápolási asszisztens” SNI adaptált szakképesítés kapcsolható.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, tehát az általános iskola nyolc évfolyamának elvégzése. Szükséges továbbá – a képzés megkezdését megelőzően – egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfelelni.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés – iskolai rendszerű szakképzésben – szakiskolában 3 év alatt szerezhető meg. Lehetőség van iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyamon is tanulni, ebben az esetben a képzés óraszáma 1300-1560 óra között változhat.

A képzés során 60%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 40%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.
 

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak egyrészt a szociális területhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen alapismeretek elsajátítására, másrészt az idős és fogyatékos személyek sajátos gondozási, ápolási feladatainak, és a kapcsolódó adminisztrációs feladatoknak az oktatására irányulnak. Főbb tantárgyak:

 • Gondozási-ápolási alapfeladatok;
 • Egészségügyi alapismeretek;
 • A szükségletek felmérése;
 • Ápolási gyakorlat;
 • Sajátos gondozási feladatok;
 • Gondozási-ápolási adminisztráció;
 • Munkahelyi egészség és biztonság.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

E szakképesítéssel jellemzően a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben lehet elhelyezkedni, többek között az alábbi munkakörökben:

 • Szociális gondozó;
 • Szociális segítő;
 • Személyi segítő.
Ezeken túl elláthat intézményen kívüli szociális gondozási feladatokat is.
Aki tovább szeretne tanulni, annak először az érettségi végzettséget kell megszereznie, és csak azt követően jelentkezhet további szakképzésre, melyet iskolai rendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzéseken is elvégezhet. A Szociális szakgondozó (OKJ 54 762 03) szakképesítéssel további munkaköröket tölthet be:
 • Házi ápoló;
 • Házi szociális gondozó;
 • Otthoni ápolási asszisztens.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

?
?
?
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Andrea mondta el kérdésünkre: „Közel áll hozzám ez a munka, korábban már a környezetemben sokat segítettem időseknek, mindig is szerettem velük beszélgetni. Emiatt is gondoltam, hogy a későbbi munkámat is szívesen végezném ezen a területen. Tanulmányaim során megismertem az idősgondozás alapjait, az anatómiát, a pszichológiát, melyek a mindennapi munkámat segítik, minél magasabb színvonalon elvégezni.  Örülök, ha látom, hogy munkámmal megkönnyítem betegeim életét. Örömmel várnak minden nap, mert tudják, hogy számíthatnak rám, és nekem is jó érzés meghallgatni emlékeiket, történeteiket.”

További érdekességek

Tudja-e, mitől különleges az idősgondozás?

Az idős emberrel való törődés, foglalkozás példát mutat a fiataloknak: nem kell attól félniük, hogy ha megöregednek, nyűggé válnak a társadalom nyakán. Az időseknek más az időérzékük, a gondolatmenetük, másként reagálnak a körülöttük történtekre. A velük való foglalkozás, gondozásuk során mindezekre figyelemmel kell lennie a gondozónak, mert bár rengetek tapasztalat, tudás halmozódott fel bennük, de a fizikai képességük romlása akadálya ezek alkalmazásának. A gondozó feladata, hogy segítse ezen állapot tudomásul vételét, és a hátra lévő idő tartalmas, nyugodt eltöltését.

Mit gondol, mely esetekben érdemes szociális otthonba költöztetni idős hozzátartozónkat?

Sok idős ember nem szereti a kórházi környezetet, mert az túl rideg és nem otthonos. Komolyabb betegség esetén azonban az otthoni ellátást nem tudja a család biztosítani. Ilyen esetben ajánlott a szociális otthonokon elgondolkodni: az idős emberek szívesen költöznek olyan helyre, ahol, ha kell, közel a segítség, az orvos és ápoló, de első sorban maguk akarják intézni dolgaikat és saját ellátásukról is tudnak gondoskodni. Ezen túl van társaságuk, a többi gondozottal van lehetőség programokon részt venni, bridzselni, filmet nézni stb. A szociális otthonok ezt tudják biztosítani, ezen felül – ha a lakó kéri – takarító szolgálat, étkezés előfizetés is rendelkezésre áll. A szociális otthon lehet nyugdíjas ház, fogyatékkal élők, vagy pszichiátriai betegek otthona.

Hallott már a hospice gondozásról?

Az életnek nem csak a születés, de a halál is része. Vannak – jelen tudásunk szerint – gyógyíthatatlan betegségek, melyeknek kísérője a nagy fájdalom. A hospice gondozás feladatai közé tartozik a betegség tüneteinek, ezen belül főleg a fájdalomnak a csökkentése, elviselhetővé tétele, valamint segítségnyújtás a közelgő vég lelki traumájának feldolgozásához nem csak a beteg, hanem a család tagjainak is. Az elkerülhetetlen vég után a család gyászának enyhítését is segíti a hospice szolgálat. A gondozásban orvosok, ápolók, gyógytornászok, pszichológusok, dietetikusok vesznek részt.

Ön szerint mióta beszélhetünk ápolásról?

Nem csak az ember próbál segíteni bajbajutott társán, ez az ösztön sok állatfaj egyedeiben is megvan. Már az ősember is ápolta a sebesültet, leletek bizonyítják sikeres műtétek nyomát. A kezdeti, ösztönös ápolási tevékenységet a XVI. századtól kezdték szervezett formában, kidolgozott elvek alapján művelni. 1860-ban, Londonban létrejött az első nővérképző központ. Magyarországon e témában kiemelkedő fontosságú Kossuth Zsuzsanna alakja, aki az ország első országos főápolónője volt és fáradhatatlanul szervezte a sebesült honvédek ápolását.

Munkaadók mondták

Vissza az listához