Tartsd velünk az irányt!

Boncmester

Boncmester

FEOR:
522202
Foglalkozási terület:
Egészségügy
Képzés típusa:

Bevezető

Tudja-e, mi a különbség a boncmester és a kórboncnok között?

A kórboncnok, vagy más néven patológus orvosi diplomával rendelkező szakember, aki az elhunytak vizsgálatát végzi és dokumentálja. Ő az, aki végrehajtja a szükséges vizsgálatokat, és megállapítja a halál okát. A boncmester a kórboncnok munkáját segíti. Többek között biztosítja a megfelelő munkakörnyezetet, dokumentálja a boncolást, illetve előkészíti az elhunytakat a temetésre.
 
Hallott már az anatómiai boncolásról?
A művelet célja szerint többféle boncolást különböztetünk meg. A törvényszéki boncolás célja a rendkívüli körülmények között beállt halál okának megállapítása. Ilyen a baleset, gyilkosság, öngyilkosság, hirtelen halál, orvosi műhiba miatt elhunyt személyek vizsgálata. Kórboncoláskor a betegségben elhunyt test feltárását végzik a szakemberek, így állapítják meg a halál pontos okát. Az anatómiai boncolás „nézők” előtt zajlik, így sajátítják el ugyanis az orvostanhallgatók az anatómiai ismereteket.

Foglalkozás jellemzői

A boncmester kórházak patológiai osztályain és az igazságügyi orvostan területén működő bonctermekben holttestek boncolását végzi orvosi felügyelettel. Feladatai közé tartozik emellett a holttestek szakszerű rekonstruálása, tárolása, végtiszteletre való felkészítése és szállításának megszervezése. Munkáját a vizsgálatokhoz és a konzerváláshoz használt speciális anyagok és eszközök segítségével végzi, melyek előírás szerinti tárolása és használata az ő felelőssége csakúgy, mint a boncolással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.  A szakmai feladatok mellett munkája részét képezi a hozzátartozókkal történő kapcsolattartás is.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A boncmester feladatai rendkívül szerteágazóak, hiszen a holttestek boncolása mellett adminisztrációs és szervezési feladatokat is ellát. Biztosítja a megfelelő higiéniai körülményeket a boncteremben, valamint a holttest rekonstruálását is ő végzi. Munkája a következő feladatok, tevékenységek végzését kívánja meg:

 • Felkészül a boncolásra, biztosítja a halottak kegyelet teljes tárolását. A higiéniás előírásoknak megfelelően fertőtleníti a bonctermet, előkészíti a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket. A holttesteket a szabályoknak megfelelően, megfelelő körülmények között, a legnagyobb tisztelet megtartásával tárolja a hullahűtőben.
 • Azonosítja, majd előkészíti a halottakat a boncoláshoz. A holttest beazonosítása után elvégzi a szükséges adminisztrációt, majd gondoskodik róla, hogy a boncoláshoz megfelelő állapotban kerüljön a boncasztalra.
 • A boncolást szakszerűen elvégzi. Emellett részt vesz a boncolt szervek demonstrálásában, vizsgálatok esetén anyagvételt végez, (például transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat). A boncolás folyamatát részletesen, megfelelő jegyzőkönyvbe dokumentálja.
 • Rekonstruálja a holttestet, előkészíti a végtisztességre. A boncolás végeztével a holttestet helyreállítja, majd megmossa, felöltözteti és a végső tiszteletadásra megfelelő állapotba hozza.
 • Szakszerűen adminisztrálva kiadja a holttestet. A holttest kiadásához elvégzi a szükséges adminisztrációs munkát, majd a hozzátartozókat ellátja a megfelelő dokumentumokkal, például az orvos által kiállított halotti bizonyítvánnyal.  A holttesteket a legnagyobb tisztelettel kezeli, a hozzátartozókkal minden körülmények között türelmes és segítőkész.
 • Betartja a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat. Saját és mások épsége érdekében kiemelkedően fontos az egészségügyi és balesetvédelmi szabályok betartása, a védőfelszerelés használata, a rendszeres védőoltások megszerzése és a folyamatosan tisztán, sterilen tartott munkakörnyezet.
 

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A boncmester munkája során az egyszerű kötszerektől kezdve, az elsősegélynyújtáshoz szükséges műszereken keresztül, a bonyolult orvostechnikai berendezésekig sokféle eszközt alkalmaz:

 • boncoláshoz használatos műszerek – szövetek szétválasztására és vérzéscsillapításra szolgáló műszerek, rögzítő- és feltáró-, szöveteket egyesítő műszerek;
 • izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok;
 • fertőtlenítés eszközei;
 • elsősegélynyújtás eszközei;
 • sminkelés eszközei;
 • számítógép megfelelő programokkal.

Hol végzi a munkáját?

A boncmester munkáját minden esetben zárt helyen végzi, kórházak patológiai osztályain vagy bonctermekben. Ezekben a helységekben rendkívül fontos a jó megvilágítás, valamint a steril körülmények. A teendőkről és információkról az orvosi szobákban egyeztet az orvosokkal. 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A boncmester jellemzően normál munkarendben, hétfőtől péntekig átlagosan heti 40 órát dolgozik. A munkaidő beosztása az őt foglalkoztató intézmény munkarendjétől és elvárásaitól függ. Sürgős esetekben alkalmanként túlóra, esetleg esti vagy hétvégi munkavégzés is előfordulhat.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A boncmesternek munkája jellegéből adódóan fokozottan figyelnie kell a balesetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi szabályok betartására a következők miatt:

 • munkája során nagy a fertőzésveszély, emiatt rendszeresen kapnia kell védőoltásokat, emellett sérülések esetén azonnal orvosi vizsgálatra kell jelentkeznie;
 • a szennyes, a fertőző hulladékok és a sterilizálás során használt kémiai anyagok is egészségkárosító tényezők lehetnek;
 • balesetveszélyt jelentenek a boncolás során használt vágó és szúró szerszámok;
 • a nedves talajon fennáll a csúszásveszély lehetősége.
Feladatai végzése közben megfelelő odafigyeléssel elkerülheti a különféle sérüléseket, hatásukat csökkentheti. Fokozott figyelmet kell fordítania környezete és a használt eszközök tisztán tartására, a gyakori fertőtlenítős kézmosásra, védőfelszerelés használatára és az egyéb munkavédelmi szabályok betartására.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A boncmester munkája során szellemi és közepesen nehéz fizikai megterhelésnek egyaránt ki van téve. Feladatai végzése közben gyakran kell hosszabb ideig állnia és járkálnia, holtesteket emelni, ami komolyan igénybe veheti a hátat és a gerincoszlopot. A holttestek, a boncterem, valamint a szükséges eszközök boncolásra való felkészítése közepesen nehéz fizikai igénybevétellel járhat. Mindezen feladatok jó állóképességet kívánnak meg a munkavégzőtől. Pszichikai igénybevételt jelenthet munkája során:

 • az elhunytak hozzátartozóival való folyamatos kapcsolattartás;
 • az orvosokkal való gyakori konzultáció;
 • a munkával járó felelősség.
Mivel szellemi és fizikai igénybevételnek egyaránt ki van téve munkája során, így a boncmester számára fontos a megfelelő mennyiségű pihenésre és feltöltődésre szánt idő.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A boncmester feladatai végzése közben alapvetően a kórház dolgozóival és az elhunytak hozzátartozóival találkozik. Munkáját orvosok segítségével végzi, így nagyon fontos a velük való kapcsolattartás. Gyakran tartja a kapcsolatot még más kórházi alkalmazottakkal is:

 • nővérekkel;
 • eszköz beszállítókkal;
 • hulladékkezelőkkel;
 • takarítókkal;
 • karbantartókkal, szerelőkkel;
 • hullaszállítókkal.
 

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Magyarországon a boncmesterek havi átlagos keresete bruttó 148.000 Ft körül alakul. Ez az utóbbi években kisebb növekedést mutatott. Országos viszonylatban havi átlagkeresetük bruttó 125.000 és 180.000 Ft között változhat. Mivel az állami egészségügyi dolgozók keresete a közalkalmazotti bértábla szerint alakul, így a boncmesterek keresete elsősorban életkoruktól és munkatapasztalatuktól függ. Amennyiben magánkórházban dolgozik a boncmester, úgy keresete eltérhet az említett sávtól.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A munkaerő-piaci adatok szerint a boncmester sokak által vágyott szakma, a munkaerő-piaci kereslet és kínálat aránya azonban jelentősen nem fog változni. Az elhelyezkedés elsősorban az állami szférában, kórházak patológiai osztályain lehetséges. Magas szintű szakmai ismeretek elsajátításával, kiemelkedő teljesítménnyel, a szakmához szükséges készségek, képességek fejlesztésével, a szakma iránti lelkesedéssel és elkötelezettséggel nyílik inkább lehetőség egy-egy állás megszerzésére.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A boncmester feladatai a szerteágazó technikai készségek mellett megkövetelik az emberekkel történő kommunikációhoz szükséges képességek meglétét is. A sikeres munkavégzést az alábbi készségek, képességek segítik:

 • Felelősségtudat, a test pontos és szakszerű feltárása nagyon felelősségteljes feladat mind az eszközök használata, mind az orvosi munka támogatása miatt;
 • Kézügyesség, amelyet a pontos vágások, feltárások követelnek meg;
 • Önállóság, mert a munkafolyamatok nagy részét önállóan végzi;
 • Figyelem, mivel körültekintően és precízen kell használnia az eszközöket, műszereket, kezelni a dokumentációt;
 • Kommunikációs képesség, hiszen napi kapcsolatban áll kollegái mellett az elhunytak hozzátartozóival is;
 • Empátia, hiszen egy hozzátartozó elvesztése nagy fájdalom, amelyet együttérzéssel kell kezelni.
Ezek mellett a boncmester számára nagyon fontos a fizikai erőnlét, mert gyakran kell holttesteket emelnie és egyéb cipekedéssel járó feladatokat végeznie.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A boncmester szakma gyakorlásához meghatározott egészségügyi követelmények a munka által okozott fizikai megterheléshez, az eszközök használatához és az emberekkel történő kommunikációhoz kapcsolódnak. Hogy mindezen feladatát sikeresen végezhesse, bizonyos egészségügyi követelményeknek való megfelelés szükség, mint például:

 • gerinc épsége, ép mozgásrendszer – az álló munkavégzéshez és az emelésekhez;
 • jó látás, térlátás – a test feltárásakor végzett precíz műveletek miatt;
 • egészséges karok, kezek, ujjak – az eszközök pontos használata végett;
 • ép hallás és tiszta beszéd – a kollegákkal és hozzátartozókkal folytatott kommunikáció során fontos.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A boncmesternek alapvetően a természettudományos tárgyakban kell érvényesülnie, de az egyéb feladatainak ellátását lehetővé tevő tárgyakban való eredményesség is hasznos lehet számára:

 • biológia-egészségtan – hiszen alaposan ismernie kell az emberi testet;
 • kémia – gyógyszerek élettani hatásainak és a használt – pl. sterilizáláshoz – vegyi anyagok ismeretéhez;
 • testnevelés és sport – amely a jó erőnlétet fejleszti;
 • technika, életvitel és gyakorlat – az eszközök használata és a kézügyesség érdekében.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A boncmester szakmában sikeres dolgozók érdeklődési irányultságára jellemző, hogy kedvelik, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel fogható eredménye van, és szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, műszerekkel. Nem bánják, ha tevékenységeik gyakran kívánnak testi ügyességet, valamint fizikai erőkifejtést. Örömet okoz számukra, ha jól bevált módszerek alapján, jól szervezett munkát végezhetnek. Kedvelik, ha pontosan tudják, meddig terjed felelősségük, és nem okoz nekik problémát a szabályok és határidők betartása.

 • Megvalósító
 • Tárgyias

Mi jellemző a Boncmester munkájára?

Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Gyakorlatias (85%)
(85 - 15)
Gondolatokra irányuló (15%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve: Boncmester

A szakképesítés OKJ száma: 52 725 01
A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Boncmester felső középfokú szakképesítés megszerzése szükséges. 

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképzés megkezdésének feltétele az érettségi vizsga megszerzése egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában. Szükséges továbbá, hogy a jelentkező a képzés megkezdését megelőzően egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is megfeleljen.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Boncmester szakképesítés tanfolyami képzésben 600-720 óra közötti óraszámban szerezhető meg. A képzés során 40%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 60%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak egyrészt az egészségügyhöz kapcsolódnak, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak. Főbb tantárgyak, tantárgymodulok:

 • Alapismeretek az egészségügyi ellátásban;
 • Előkészítés – boncolás – mintavétel - rekonstrukció;
 • Halott-kezelés;
 • Munkahelyi egészség és biztonság;
 • Foglalkoztatás I. és II.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítéssel több munkakör is betölthető, a legjellemzőbbek:

 
 • Betegszállító;
 • Fertőtlenítő (egészségügyi);
 • Kisegítő ápoló;
 • Kórházi fürdősegéd;
 • Betegkísérő;
 • Gipszmester;
 • Műtőssegéd.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Munkája kihívásairól kérdeztük Jánost, aki 12 éve dolgozik boncmesterként: „Mindig érdekelt az anatómia, ráadásul nagyon kíváncsi ember vagyok. Ezért kezdtem boncmesterként dolgozni. Ez egy nagyon felelősségteljes munka, ami komoly odafigyelést kíván meg a műszak egész időtartama alatt. Nagyon megrázó, amikor az elhunyt hozzátartozóival kell beszélni, ezért fontos az empátia és a jó kommunikáció, és saját lelki egyensúlyom miatt nem szabad érzelmileg túlságosan átadni magam a helyzetnek. A munka embert próbáló tud lenni, azonban általában kárpótol a munkámért kapott elismerés.”

További érdekességek

Gondolta volna, hogy nem csak a filmekben „támadnak fel” a halottak?

Több filmben is visszatérő motívum, hogy a halottról a boncasztalon derül ki, hogy mégis él. Azt gondolnánk, hogy ilyen igazából csak a filmekben van. Erdős Attila – aki korábban boncmesterként dolgozott – osztja meg könyvében a megtörtént esetet, melyben a kórház patológiai osztályára került egy halálra fagyott hajléktalan, akit a hullaszállítók zsákban az udvarra tettek, majd reggel, mikor a beérkező orvos maga elé dünnyögve megkérdezte, hogy „Na, veled meg mi történt?”, a zsákban levő hajléktalan visszaválaszolt az orvos legnagyobb döbbenetére.

Hallott már róla, hogy az elhunytak kezelésekor plusz szolgáltatások is kérhetők?

A boncmester feladatai általában a boncolás előkészítésétől a holtest végtisztességre történő felkészítésig tart. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amit nem végez el automatikusan, de kérhetők. Ilyen például az elhunyt kisminkelése, a hajának levágása vagy befestése, de akár a holttest tartósítása is.

Gondolta volna, hogy vannak női boncmesterek is?

A munkával járó fizikai és lelki nehézségek miatt azt gondolnánk, hogy a nők nem szívesen választják a boncmesterséget hivatásuknak. Vannak azonban olyan hölgyek, akik vagy az anatómia szeretet miatt, vagy hivatástudatból, esetleg egy meghatározó személyes élmény miatt ennek ellenére boncmesterként helyezkednek el. A szakmában a fent említett okokból tényleg leginkább férfiak dolgoznak, de nők számára is van lehetőség az érvényesülésre.

Tudja ki végezte az első boncolást?

Nagyon sokáig vallási okokból nem boncolták a halottakat. Az első adatok boncolásról Alkmaion nevéhez fűződnek, aki Kr.e. 500 körül tudományos érdeklődésből állatokat boncolt. Herophilosz – akit az anatómia atyjának tekintenek – már tudatosan boncolt emberi testeket, sőt boncolással kapcsolatos ismereteiről több könyvet is írt, sajnos ezek nem maradtak fenn. Tudjuk azonban, hogy tapasztalatai következtében kiválóan ismerte az idegrendszert, az érrendszert, a szemet, a májat, a szívet, valamint az ivarszerveket. Eraszisztratosz, aki Herophilosz kollegája volt, szintén rendszeresen végzett boncolást. Ő a boncolásokat kifejezetten a halál okának megismerése miatt végezte, ezért őt tekinthetjük az első ismert kórboncnoknak.

Munkaadók mondták

Vissza az listához