Tartsd velünk az irányt!

Pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens

FEOR:
341006
Foglalkozási terület:
Oktatás és nevelés
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Hallott már a humanisták oktatási felfogásáról?

A humanisták a középkori oktatási rendszereket erősen kritizálták, különösen a testi fenyítés ellen léptek fel. Kritikaként fogalmazták meg továbbá, hogy olykor ostoba tanítók tanítják az ifjakat, ami nyilvánvalóan nem hoz jó eredményt. A humanisták mondták ki, hogy a pedagógus egyik legfőbb feladata, hogy a gyermeket megfigyelje, a gyermekkori sajátosságokat felfedezze, és ennek megfelelően igyekezzék a tanítási és nevelési módszerét is kialakítani. Hangsúlyozták a természet közelségének és a tanító és tanár közti jó viszony fontosságát. Felfogásuk szerint a pedagógus legfontosabb feladata, hogy gondolkodni tanítsa meg a gyermeket.
 
Tudja-e, mivel foglalkozik a pedagógiai pszichológia?
A pedagógiai pszichológia a pszichológia egyik alkalmazási területe, határtudomány. A pedagógia és a pszichológia érintkezési területe, melynek tárgya azon törvényszerűségek vizsgálata, melyek az oktató-nevelő tevékenység és a személyiségfejlődés kölcsönhatásaiból adódnak. Ennek megfelelően mind a pedagógiai tevékenység pedagógusi oldalát, mind a gyermekre gyakorolt oldalát kutatja ez a tudományág.
 
 

Foglalkozás jellemzői

A pedagógiai asszisztens az iskolák és óvodák pedagógusi munkáját segíti. Nagyon változatos és sokrétű tevékenységet igénylő szakma, hiszen a pedagógiai asszisztens a pedagógia program kialakításától kezdve, a tanórákon és foglalkozásokon való részt vételen keresztül, egészen az adminisztrációig, sokféle munkaköri feladatot lát el. Munkája során a hátrányos helyzetű gyerekekre is külön figyelmet fordít, akár ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel együtt gondoskodik a gyerekekről – a velük kialakított személyes kapcsolat, kötődés nagy felelősséget ró a pedagógiai asszisztensre. Alkalmazottként dolgozik egy közoktatási vagy szociális intézményben (iskola, pedagógiai szakszolgálat stb.)

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A pedagógiai asszisztensnek széleskörű szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie, hiszen több különböző területen is helyt kell állnia. Folyamatosan támogatja a pedagógusokat, a gyermekekkel közvetlenül találkozik, foglalkozik velük és adminisztratív feladatokat is ellát. Munkája során a következő feladatokat, tevékenységeket végzi:

 • Részt vesz a pedagógiai munkában, segíti az előkészítést. A pedagógusokat segítve, jelen van az óvodai vagy iskolai foglalkozásokon, részt vesz az előkészítési munkákban, és a pedagógust, annak iránymutatása szerint segíti, például szemléltető eszközök készítésével.
 • Közreműködik az órák, foglalkozások, illetve intézményen kívüli események lebonyolításában. A tanórákon / óvodában lévő foglalkozásokon való jelenléten túl, szervez és lebonyolít szabadidős tevékenységeket, pl. múzeum-, színházlátogatós, szüret stb. Ő maga is elkíséri a külső programokra az osztályt/csoportot.
 • Gondozási feladatokat lát el. Segíti a gyermekek étkeztetését, tisztálkodást, közlekedését. Óvodák esetén segédkezik az altatásban.
 • Felügyeli a gyermekeket. Udvari vagy szabadidős tevékenység, illetve külső program esetén vigyázz a gyermekre, betartatja velük az óvodai, iskolai házirendet.
 • Családtámogatási feladatokat lát el. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra külön figyelmet fordít. Kapcsolatot tart a családsegítővel, ifjúságvédelemmel és az egyéb szociális szervekkel. Szükség esetén jelzi a felmerülő problémákat, közreműködik a megoldás megtalálásában.
 • Adminisztrációs és kapcsolattartási feladatokat lát el. Az intézmény adminisztrációs feladatait elvégzi, kapcsolatot tart a hatóságokkal, szociális ügyekben intézkedik. A pedagógus iránymutatása alapján besegít a pedagógiai adminisztrációba is.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A pedagógiai asszisztensnek munkája során elsősorban a személyes kapcsolatra kell alapoznia: főként a különböző korú gyermekekkel való foglalkozás, beszélgetés, az ő gondozásuk és nevelésük a feladata, így fő munkaeszköze az élő szó. Természetesen ezen túl, sokféle anyagot és eszközt használ munkája során, többek között a következőket:

 • kommunikációs és irodatechnikai eszközök a kapcsolattartási feladatokhoz: számítógép, telefon, nyomtató, szkenner, fénymásoló stb.;
 • nyomtatványok, dossziék, irattárolók, iratrendezők;
 • tisztálkodási eszközök, higiéniai kellékek, mint például fogkefe, fogkrém, toalettpapír;
 • alapanyagok széleskörű választéka a demonstrációs eszközözök készítéséhez, például papír, fa, fém;
 • kézműves tevékenységekhez használt eszközök, mint például olló, ragasztó, tű, cérna stb.
Fentieken kívül a pedagógiai asszisztens mindennapi munkája során találkozik az óvodai és iskolai élet alapvető kellékeivel, azaz játékokkal, mesekönyvekkel és tanszerekkel, tankönyvekkel, füzetekkel is.

Hol végzi a munkáját?

A pedagógiai asszisztens munkáját zárt térben és szabadban egyaránt végzi, ugyanis iskolákban és óvodákban dolgozik. A munkavégzés során az említett intézmények bármely részén tartózkodhat: az osztálytermekben, csoportszobákban, ebédlőben, tornateremben, sportpályán, udvaron, tanári szobában, stb. Amennyiben gyermekvédelmi vagy ifjúságsegítő szakemberekkel egyeztet, jellemzően az adott hatóság irodájában tartózkodik. Rendezvények miatt eljuthat színházba, cirkuszba stb. – ilyenkor munkájának része az utazás is.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A pedagógiai asszisztens munkáját jellemzően normál munkarendben végzi, hétfőtől-péntekig heti 40 órában dolgozik. Munkája igazodik az iskolai tanévhez, illetve az óvodai nyitva tartáshoz. Ennek eredményeként szabadságát az intézmény nyitva tartásához igazodva, egyben veheti ki, illetve a különböző szünetek alatt (téli, nyári, tavaszi és őszi szünet) van lehetősége pihenésre.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Bár a pedagógiai asszisztens munkájára nem jellemző a balesetveszély, de a gyermekekkel való személyes kapcsolattartás fertőzésveszéllyel járhat, különösen a fertőző gyermekbetegségek tekintetében.

Gyakran nem jut elég idő a megfelelő mennyiségű pihenésre, ezért a pedagógiai asszisztens számára nagyon fontos a kellő odafigyelés és körültekintés a balesetek elkerüléséhez.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A pedagógiai asszisztens munkája szellemi és könnyű fizikai megterheléssel egyaránt jár. A gyerekek felügyelete, az udvaron való hosszabb tartózkodás igénybevételt jelenthet a lábak és a hát számára. Megterhelheti a hátat és a gerincoszlopot, hogy gyakran kell feladatai végzése közben hosszabb ideig nem csak állva, de ülve is maradnia. Mindez jó állóképességet kíván.

Pszichikai igénybevételt jelenthet a munkavégzés során a gyerekek lelki támogatása. A rossz kilátásokkal rendelkező gyerekekkel, nehéz emberi sorsokkal való találkozás, amelyekre közvetlen ráhatása nincs, komoly érzelmi megterhelést jelenthet számára. Az egész napos gyermekzsivajban végzett munka is kimerítheti a szakembert a nap végére.
Mivel ennek a szakmának a gyakorlása szellemi és fizikai igénybevétellel egyaránt jár, így nagyon fontos a pedagógiai asszisztens számára az elegendő pihenés, kikapcsolódás, szellemi feltöltődés.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A pedagógiai asszisztens munkája során elsősorban az iskolákba/óvodákba járó gyermekekkel és családtagjaikkal találkozik. További munkatársai lehetnek:

 • az oktatási intézmény vezetője, pedagógusai, ügyintézői;
 • az oktatási intézmény orvosa; egyéb alkalmazottai;
 • nevelési tanácsadó vagy pedagógiai szakszolgálat munkatársai;
 • hatósági ügyintézők, pl. gyámhatóság;
 • kulturális intézmények ügyintézői.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A pedagógiai asszisztensek havi bruttó átlagkeresete Magyarországon 166.000 Ft, amely az utóbbi években kisebb növekedést mutatott. Havi átlagos keresetük országos viszonylatban 130.000 és 200.000 Ft között alakul. Mivel az állami dolgozók keresete a közalkalmazotti bértábla szerint alakul, így a pedagógiai asszisztensek keresete elsősorban életkoruktól és munkatapasztalatuktól függ. Magánintézmények esetében keresetük ettől lényegesen eltérő lehet.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A munkaerő-piaci adatokon alapuló rövidtávú előrejelzés szerint a pedagógiai asszisztensek munkája iránti kereslet a jövőben növekedést fog mutatni. Az elhelyezkedés elsősorban állami intézményekben, óvodákban és iskolákban lehetséges, ám magánóvodákban és iskolákban is van esély a munkavállalásra. A közoktatási intézményekbe beérkező gyermekek növekvő száma miatt előreláthatóan kismértékben növekvő számú pedagógiai asszisztensre lesz szükség országszerte a közeljövőben. Ebből kiindulva a szakmában elhelyezkedni kívánók kilátásai bíztatóak, főképp, ha széles körű szakmai tapasztalattal bír a szakember, illetve elhivatottsága rendkívül magas.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A pedagógiai asszisztens szerteágazó feladatai elsősorban az emberi tényezőre, a gyermekekre való nagy odafigyelést kívánják meg, de fontos, hogy az adminisztratív feladatokat is hatékonyan végezze. A magas színvonalú munkát a következő képességek és készségek teszik lehetővé:

 • Felelősségtudat, hiszen a gyermekek testi és lelki nevelését is rábízzák a szülők;
 • Csapatmunka, amely a pedagógusokkal való együttműködés miatt elengedhetetlen;
 • Kommunikációs képesség, hogy a gyerekekkel és munkatársaival is gördülékenyen tudjon beszélgetni, egyeztetni;
 • Tolerancia, hogy minden gyermek egyéni sajátosságaira figyelemmel tudjon lenni, és elfogadó hozzáállásával példát mutasson, illetve segítsen nekik problémáik megoldásában;
 • Kreativitás, amely akár a pedagógiai munka támogatása, akár a külső programok szervezése esetén szükséges lehet;
 • Digitális kompetencia, az adminisztratív feladatok ellátásához, illetve az oktatási tevékenység során alkalmazható eszközök és források magabiztos használatához.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A pedagógiai asszisztensnek munkája során gyakran igen eltérő típusú feladatokat kell elvégeznie, és ehhez a legkülönbözőbb eszközöket használnia. Esetenként kisebb-nagyobb súlyok mozgatása is feladata lehet. Segít a gyerekeknek mindennapi teendőik végzésében, étkezésükben, tisztálkodásukban. Hogy minden feladatát sikerrel végezhesse, a következő egészségügyi feltételek megléte szükséges számára:

 • ép végtagok – a tisztálkodási, sport, és egyéb mindennapos tevékenységekben tudjon segítséget nyújtani a gyerekeknek;
 • ép látás – a szemet igénybe vevő aprólékos feladatokhoz, például a mesék elolvasásához, adminisztrációk elkészítéséhez;
 • jó hallás és érthető beszéd – ami a gördülékeny kommunikációt teszi lehetővé;
 • egészséges bőrfelület – a fertőzések elkerülése végett.
A munkakör átszervezésével, a sérülés típusától és mértékétől függően, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Hallássérültek esetében kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A pedagógiai asszisztensnek elsősorban a humán tárgyakban érdemes eredményesnek lenni, ezek megkönnyíthetik a mindennapi feladatok ellátását. A következő tantárgyak jelenthetnek biztos alapot a munkavégzéshez:

 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – az eltérő társadalmi háttérrel érkező gyermekek helyzetének, valamint a jogi szabályozás megértését segíti;
 • kommunikáció - magyar nyelv és irodalom – a pedagógiai feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen;
 • vizuális kultúra – a művészeti foglalkozások megalapozása érdekében;
 • testnevelés – a fizikai igénybevétel és a sport jellegű programok miatt.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A pedagógiai asszisztens fontosnak tartja, hogy másokat segítő, mások számára hasznos tevékenységet végezzen. Szívesen találkozik emberekkel, kezdeményez beszélgetést, illetve közreműködik problémáik felismerésében, és azok megoldásában. Örömet okoz számára, ha jól bevált módszerek alapján, jól szervezett munkát végezhet. Váratlan meglepetésektől mentes, biztos, kiszámítható feladatokat keres. Szívesen dolgozik megadott utasítások szerint, elfogadja mások irányítását és felügyeletét.  Kedveli, ha pontosan tudja, meddig terjed felelőssége, és nem okoz számára problémát a szabályok és határidők betartása.

 • Közösségi
 • Megvalósító

Mi jellemző a Pedagógiai asszisztens munkájára?

Személyközpontú (90%)
(90 - 10)
Tárgyias (10%)
Globális gondolkodásmód (10%)
(10 - 90)
Aprólékos megoldások (90%)
Végrehajtó (80%)
(80 - 20)
Irányító (20%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54 140 02)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Pedagógiai- és családsegítő munkatárs emeltszintű szakképesítés megszerzése szükséges.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképzés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség. Szükséges továbbá – a képzés megkezdését megelőzően – megfelelni egy egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálaton.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés szakiskolában 2 év alatt, míg tanfolyami keretek között 960-1440 óraszámban való tanulást követően szerezhető meg. A képzés során 60%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 40%-át gyakorlati képzőhelyen tölti a képzésben részt vevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak egyrészt azon általános alapismeretek elsajátításához kapcsolódnak, melyek nélkülözhetetlenek az oktatás területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak. Főbb modulok:

 • pedagógiai, pszichológiai feladatok;
 • oktatási tevékenység;
 • kapcsolat családokkal;
 • családpedagógiai gondozás;
 • foglalkoztatás;
 • munkahelyi egészség és biztonság
 
 

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítéssel jellemzően pedagógiai asszisztens munkakörben lehet elhelyezkedni. További munkakörök, melyekben szívesen várják a szakemberek jelentkezését, az alábbiak:

 • Egészségnevelő-asszisztens;
 • Logopédiai asszisztens;
 • Oktatási ügyintéző;
 • Oktatástechnikus;
 • Oktató-asszisztens.
Aki ismereteit mélyíteni szeretné a szakterületen, valamelyik felsőoktatási intézmény pedagógusi vagy óvópedagógusi karán tanulhat tovább.
 

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Nagyon jó a gyerekekkel lenni úgy, hogy közben a tapasztalt óvó nénik segítik, hogy évről évre eligazodjak az ovis világban. A munkám nagy része a pedagógusok munkájának támogatása. Különösen a nagyon pici gyerekek mellett rengeteg a feladat, hiszen ők még nem tudnak önállóan enni, öltözni, mosdót használni. Ezért nekik sokat kell segítenem. A másik nagy feladat a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozás, ebben sokszor pszichológus kollégánkkal együtt dolgozom. Nagyon szeretem, hogy látványos eredménye van a munkámnak: hamar elröppen az a három év, és a pici gyerekekből kisiskolások lesznek, és kirepülnek az oviból. Legjobban pedig azt szeretem, mikor a kistesók miatt a nagy iskolások vissza-visszajárnak hozzánk, és ilyenkor sem maradhat el a szokásos ölelés, hisz még évek múlva is nagyon ragaszkodnak hozzánk.” – mondja munkájáról Judit, pedagógiai asszisztens.

További érdekességek

Mi a különbség az oktatás általános-, és reformpedagógiai felfogása szerint?

Az általános oktatási felfogás alatt nagyobb mennyiségű információ rendszeres, intézményesített átadását értjük. Abban az általános felfogások is különböznek, hogy a tanár-tanuló viszonyt, a tantervet és annak eredményét vagy az oktatást, mint társadalmi alrendszert helyezik előtérbe, de abban megegyeznek, hogy az oktatás fő funkciója a tudás átadása. A reformpedagógiai irányzatok azon felismerés alapján alakultak ki, hogy a tudás nem adható át általános módon, hanem mindenkinek az egyéni élményeiből kell megteremtenie azt a tudást, amit ő maga alkalmazni tud. A főbb reformpedagógiai irányzatok – a Montessori, a Waldorf és a Summerhill iskolák – ennek megfelelően olyan pedagógiai modellekkel dolgoznak, melyek az egyén fejlesztését helyezik előtérbe ahhoz, hogy megfelelő környezet biztosításával az egyén maga szerezhesse meg a számára szükséges, és használható tudást.

Tudja-e, hogy miért június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusnapot?

Magyarországon először 1952-ben tartottak pedagógusnapot. Június 7-8-án az ünnepség keretein belül adták át a tanári és tanítói kitüntetéseket.  Az UNESCO 1996-ban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel közösen június első vasárnapján fogadta el a pedagógusok jogairól szóló 150 paragrafusos határozatát, melynek emlékeként a tanári kitüntetéseket ma is ezen a napon, pedagógusnapkor adják át hazánkban.

Ön szerint mikor nyílt hazánk első óvodája?

Brunszvik Teréz nevéhez fűződik az első magyarországi óvoda megnyitása. Budapesten, azon belül is a budai Krisztinavárosban nyílt meg 1828. május 27-én az első óvoda. Ezek az intézmények még nem a mai óvodának megfelelő intézmények voltak, sokkal inkább kisgyermekiskolák, melyekben a Johann Heinrich Pestalozzi által kidolgozott beszéd- és értelemgyakorlatokat alkalmazva tanítottak. Ezekben az óvodákban a foglalkozások jellemzően német nyelven folytak.

Mit gondol, milyen volt az oktatás a középkorban?

A középkori oktatás a plébániák és a papok köré szerveződött. Az egyházak gyűjtötték össze az ifjakat, és a papok tanították őket, elsősorban egyházi olvasmányok és énekek gyakorlásával. Már a középkorban alkalmaztak a tanítók mellé segédtanítót. Ezek a segédek többnyire idősebb diákok voltak, feladatuk pedig a legkisebbek gyakoroltatása volt. Az iskola vezetője – a rektor – az egyház alkalmazásában állt, az egyház felügyelte tevékenységét, és javadalmazását is az egyháztól kapta.

Munkaadók mondták

Vissza az listához