Tartsd velünk az irányt!

Munka- és termelésszervező

Munka- és termelésszervező

FEOR:
316100
Foglalkozási terület:
Gazdaság, kereskedelem és marketing
Képzés típusa:
Egyéb képzés (Munka- és termelésszervező )

Bevezető

Tudja-e, milyen egy „lean” vezető?

A lean egy olyan vállalatirányítási rendszer, melynek célja, hogy a cég a leggazdaságosabban állítsa elő a termékeket. A lean módszer szerint működő vállalatok számára fontosak a munkatársak, számít a véleményük, őket támogatni, fejleszteni kell. Ezért a lean vezető nem csupán kiosztja a feladatokat, hanem fontosnak tartja, hogy megismerje a beosztottak munkáját, és átlássa azt, a dolgozókat támogassa, és fejlessze őket nap, mint nap.
 
Mit gondol, mi a mozdulatelemzés, és miért fontos?
A mozdulatelemzés az emberi mozdulatok megfigyelésének és elemzésének módszere. A hatékonyság növelése érdekében szokták ezt végezni – jellemzően gyártó, termelő üzemekben, raktárakban hasznos. Az optimális mozdulatsorral ugyanis jelentősen lecsökkenhet a munkaidő, így pedig növekedhet a hatékonyság. Alapelvei közé tartozik például, hogy minél kevesebb, és rövidebb mozdulatot használjunk, vagy ahol megoldható, végezzünk egyidejűleg több mozdulatot.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A munka- és termelésszervező fő feladata a munka optimális anyagi-, és munkaerő ráfordítással történő megtervezése, megszervezése, és kivitelezése. Ehhez felméri az elvégzendő munkához szükséges körülményeket, begyűjti a megfelelő információkat, adatokat, amely alapján lépésről-lépésre megtervezi a munkafolyamatot – és azt dokumentálja. Ez alapján felméri szükséges munkaerő-, és anyagszükségletet, majd megszervezi a munkát. Ehhez szükség van egy nagyon alapos, pontos elemző szemléletre a részletek, és összefüggések átlátásához. Ugyanilyen fontos a stratégiai szemlélet, hogy a folyamatok összességét is látni tudja, és hatékonyan meg tudja szervezni a munkát. A hatékonyság egyik mutatója a pénzügyi megtérülés, ezt mindig szem előtt tartja, ugyanúgy, mint az optimális munkaerő ráfordítást. Munkája nagy részét számítógépen végzi, de ismeri és szükség esetén használja a munkához szükséges gépeket, eszközöket is. 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A munka- és termelésszervező gyártó-, termelő munkafolyamatok kialakításáért, és hatékony működéséért felelős.  Ez magában foglalja a munkafolyamatok megtervezését és irányírását, valamint a dolgozók munkabeosztását is. Ehhez kapcsolódó feladatai:

 • Adatot gyűjt. Összegyűjti a munkához szükséges információt, műszaki dokumentációt és szabályzatokat, majd tanulmányozza azokat. Megállapítja a kezdő állapotot, az elérni kívánt célt, hogy ezek alapján meg tudja tervezni a munkafolyamatot.
 • Megállapítja a termeléshez szükséges erőforrásokat. Felméri az elvégzendő munkát, és meghatározza az ennek megvalósulásához szükséges anyag-, gép-, eszköz-, és munkaerő szükségletet.
 • Megtervezi a munkafolyamatot. A feladat, az erőforrások, és egyéb körülmények – határidő, sorrendi kötöttségek – figyelembe vételével meghatározza a munkafolyamatokat, és azok sorrendjét.A munkafolyamatokat egészen részletesen, mozzanatokra bontva tervezi meg, így kialakítva a hatékonyságot, elkerülve a fölösleges, vagy kevésbé hatékony munkavégzést.
 • Megszervezi a dolgozók munkáját. A munkához a megfelelő számú munkaerőt rendeli, majd tájékoztatja őket az elvárásokról, és a munka pontos menetéről. Elkészíti a dolgozók beosztását.
 • Összeállítja az utasítási sort. A műveleti sorrend alapján összeállítja a diszpécserek – a munkát gyakorlatban összeszervezők – számára az utasítási sort.
 • Adminisztrációs feladatot lát el. A munkafolyamatokat, és azok sorrendjét részletesen leírja, hogy az nyomon követhető, számon kérhető legyen, illetve a későbbiekben további munkák alapjait tudja képezni.
 • Adatbázist vezet, kimutatásokat készít. A feladatokról, eredményekről adatbázist vezet, az adatokból beszámolókat, kimutatásokat készít, hatékonysági elemzést végez. Az eredményből levonja a szükséges következtetéseket, és ha kell, változtat, javít a folyamatokon.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A munka- és termelésszervező a termelési-, és munkafolyamatok méréséhez, dokumentálásához, tervezéséhez, szervezéséhez, és ellenőrzéséhez, valamint a kommunikációhoz kapcsolódó eszközökkel dolgozik:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • mérő, és adatrögzítő eszközök: ipari stopperóra, üzemi adatfelvételi készülékek, időkártya, oktatóbőrönd, videokamera;
 • irodatechnikai eszközök: toll, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép;
 • telefon, mobiltelefon.
Munkájának fontos részét képezi a munkafolyamatok elemzése és a mérések adatainak rögzítése. Ehhez használ eltérő nyomtatványokat, leírásokat, gépkezelési kézikönyveket, útmutatókat, kézikönyveket, régebbi dokumentációkat, valamint szerződéseket is.

Hol végzi a munkáját?

A munka- és termelésszervező jellemzően zárt térben, az üzemben és saját irodájában dolgozik. A tervezési, és adminisztrációs feladatokat az irodában látja el, amely jó megvilágítású helység, és egyedül van jelen, néha néhány mérnök, technikus kollégával osztozik rajta. A munka adatgyűjtési, szervezési és ellenőrzési részét az üzem területén, pl. szerelőcsarnokban, a gyártósor mellett végzi el, amely zajosabb, és sok szakember jelenléte jellemzi.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A munka- és termelésszervező jellemzően normál munkarendben, hétfőtől péntekig átlagosan heti 40 órát dolgozik, de a munkaidő beosztás az őt alkalmazó cég munkarendjétől, a gyártási ciklustól is függ. Ily módon egyes üzemekben előfordulhat a kétműszakos munkavégzés is.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A munka- és termelésszervezőt feladatai ellátása során a következő ártalmak, veszélyek érhetik:

 • látáskárosodást, fejfájást okozhat a monitor előtt végzett munka;
 • a határidők szorítása stresszhez, ami pedig kifáradáshoz vezethet;
 • döntései mögötti anyagi és szakmai felelősség feszültséget okozhat;
 • az emberekkel történő személyes találkozás miatt fokozottan ki vannak téve (vírusos, bakteriális) fertőzésveszélynek;
 
Baleseti lehetőséggel ennél a szakmánál jellemzően nem kell számolni, kockázatot csak a gépek közelében a munkavédelmi előírások be nem tartásából fakadó események jelenthetnek. A munka-, és balesetvédelmi előírások betartásával természetesen ezek a veszélyforrások kiszűrhetőek, valószínűségük csökkenthető.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A munka- és termelésszervező főként szellemi megterheléssel járó, tartós ülő munkát végez. A huzamosabb ideig tartó ülés következtében mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák) előfordulhatnak. A számítógép folyamatos használata a látás funkciók mellett, a kéz és az ujjak használatát igényli. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett. További pszichés igénybevételt jelent:

 • fáradtság a fokozott figyelem, pontosság miatt, valamint mivel egyidejűleg több dologra is figyelni kell;
 • stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt;
 • a folyamatos kommunikáció, az emberek irányítása is feszültség forrása lehet.
A munkavégzés során fellépő nehézségek miatt fontos, hogy a munka- és termelésszervező szakember a munkaidőt követően, találjon időt a pihenésre, a kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységre.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A munka- és termelésszervező munkája során elsősorban a felettesével, az üzem vezetőjével és közvetlen munkatársaival kerül napi kapcsolatba.  Más területen dolgozó szakemberekkel is rendszeres kapcsolatot tart, többek között:

 • technikusokkal;
 • gépkezelőkkel;
 • külföldi és belföldi üzleti partnerekkel pl. megrendelőkkel vagy azok képviselőivel;
 • betanított munkásokkal;
 • gépek, berendezések karbantartóival;
 • hivatalos szervek képviselőivel. 

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A munka- és termelésszervező havi átlagkeresete országos viszonylatban bruttó 285.000 Ft. A kereset több tényező függvénye. Függ az életkortól, a szakmai tapasztalattól, attól, hogy melyik régióban foglalkoztatják, illetve nagyban befolyásolja, hogy milyen típusú, méretű, forgalmú cégnél dolgozik. Az országos átlagot tekintve ez a kereseti sáv mindezek tükrében havi bruttó 240.000 forint és 295.000 forint között mozog, ami az elmúlt években nem mutatott jelentősebb változást. 

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A hatékonyság a gyártás, termelés egyik legfontosabb célja, melyet az elmúlt időszak gazdasági körülményei még inkább kihangsúlyoztak. Ezért a munka- és termelésszervező munkája kiemelt fontosságú lehet egy cég nyereséges működése szempontjából. Ennek megfelelően a szakemberek munkája iránt állandó kereslet mutatkozik: a cégek folyamatosan keresik a szakképzett, elhívatott munkatársakat. A kiemelkedő teljesítmény és a naprakész szakmai ismeretek segítik az elhelyezkedést, csakúgy, mint a szakmához szükséges készségek, képességek fejlesztése is.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A munka- és termelésszervező munkához szükséges képességeket és készségeket a munka műszaki jellege és a munkavégzéshez szükséges elemzés és probléma megoldás szükségessége határozza meg:

 • Figyelem, a sokrétű feladatok elvégzéséhez, a munkafolyamatok pontos megfigyeléséhez, a tervezéshez, adminisztrációhoz, és szervezéshez, hiszen fontos hogy minden apró részletre oda tudjon figyelni;
 • Emlékezet, hiszen a munkafolyamatok minden mozzanatára emlékeznie kell, ráadásul egyszerre több feladattal is foglalkozik;
 • Probléma megoldási képesség, a váratlan helyzetek feloldása érdekében szükséges;
 • Felelősségtudat, mert a munkafolyamatok hatékonysága nagyban befolyásolja a cég anyagi helyzetét, ráadásul a munkavállalók megfelelő foglalkoztatása miatt, személyi felelőssége is van;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, a munka szervezéséből, és értékeléséből adódó esetleges konfliktushelyzetek, és a felelősséggel járó stressz kezeléséhez.
 
Mindezeken túl, jó, ha rendelkezik a csapatmunka képességével, mert sok emberrel dolgozik egyszerre, ezért ez nélkülözhetetlen a sikeres, hatékony munkavégzéshez. A munka sok szervezéssel jár, a folyamatok összehangolása, a kollégák munkájának megtervezése jó szervezőképességet, és pontosságot igényel. 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka- és termelésszervező szakma gyakorlásához támasztott egészségügyi elvárások az emberekkel történő kommunikációhoz, és a számítógépes munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép karok, kezek, és ujjak – a számítógép használatához;
 • ép látás – szintén a számítógépes, és adminisztratív feladatok végzéséhez;
 • ép hallás – a kollegákkal, beosztottakkal történő kommunikációhoz;
 • ép beszéd – szintén a hatékony együttműködés érdekében.
A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, látó-, ill. hallórendszer mely része, mikor, és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz. 

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Mivel a munka- és termelésszervező fő feladatai a termelési, és munkafolyamatok szervezése köré csoportosulnak, a munkakört választók számára az alábbi tantárgyakban való jártasság biztosít jó alapot:

 • technika, életvitel, és gyakorlat – a munka során használt gépek, eszközök ismeretéhez;
 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – a gazdasági, és jogi környezet, szabályozások ismeretéhez;
 • környezetismeret – az alapanyagok ismeretéhez.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A munka- és termelésszervező munka végzéséhez ideális érdeklődési irányultságú emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat. Szívesen dolgoznak utasítások, előre meghatározott keretek szerint, adott határidőre. Ugyanakkor képesek önállóan is dolgozni, és szívesen vállalják a szervező, vezető szerepet is. Gyorsan átlátják a helyzetet, és képesek a megoldás érdekében gyorsan cselekedni, másokat mozgósítani, motiválni – szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét.

 • Megvalósító
 • Irányító

Mi jellemző a Munka- és termelésszervező munkájára?

Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Gyakorlatias (65%)
(65 - 35)
Gondolatokra irányuló (35%)
Végrehajtó (30%)
(30 - 70)
Irányító (70%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Képzés neve: Munka- és termelésszervező

Egységes munka- és termelésszervező képzés nincs, a munkakör középfokú és felsőfokú végzettséggel egyaránt betölthető.

Jó választás érettségi után felsőfokú végzettség megszerzése műszaki képzésben majd ezt követően egy két lépcsős MTM (Methods Time Measurement, azaz módszeridő mérés) tanfolyam elvégzése.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A képzés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség.

A munkakör középfokú és felsőfokú végzettséggel egyaránt betölthető. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A munka- és termelésszervező munkakörhöz szükséges képzés tanfolyami keretek között tanulható. Ajánlott a két lépcsős MTM tanfolyam elvégzése, ahol a hallgatók a munkafolyamatok elemzését, racionalizálását, tevékenységek időszükségletének meghatározását, illetve analízisét sajátíthatják el. A tanfolyam moduljai jellemzően 80 és 40 órás képzés keretében végezhetőek el. 

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A tanfolyam során a témakörök a munkafolyamatok elemzésével, racionalizálásával állnak kapcsolatban. A hallgatók elsajátítják agyártás manuális munkafolyamatainak optimalizálására, elemzésére  szolgáló MTM- eljárás alkalmazást, mely által képesek lesznek a termékek, munkahelyek, valamint munkafolyamatok racionalizálására, nemzetközileg egységes, standard követelmények meghatározására. 

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

Munka- és termelésszervezőként számos területen van lehetőség az elhelyezkedésre. Ide tartoznak például a közúti, légi és vasúti közlekedés területén a diszpécserek, a postánál a kézbesítésszervezési munkatársak is, vagy a termelés területén a munkaelemzők, művelettervezők. További betölthető munkakörök közül, néhány példa:

 • Forgalmi diszpécser;
 • Gépjármű-közlekedési szakmai irányító;
 • Időutalványozó, teljesítménymérő;
 • Mozdonyirányító;
 • Munkaelemző;
 • Művelettervező;
 • Nemzetközi pénzforgalmi elszámolási osztályvezető, postai;
 • Operatív vezénylő (BKV);
 • Terminálkezelő (teherforgalom);
 • Vasúti menetirányító.

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.mtm-hungaria.hu– MTM Hungária Egyesület
 • www.lean.logisztika.hu – Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság - Lean tagozata
 • Vörös: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. Akadémiai Kiadó. 2010.
 • Koltai: Termelésmenedzsment. Typotex Elektronikus Kiadó. 2009.

?   Jones, Womack: Lean szemlélet. A veszteségmentes, jól működő vállalat alapja. HVG Kiadó Zrt. 2009.

 • The Productivity Press Development Team: A standard munkavégzés. Magánkiadás. 2009.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja:foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Jó, hogy a munkámnak rövid időn belül látható eredménye van. Egy jól megtervezett munkafolyamattal rengeteg időt, és fölösleges munkát takaríthatunk meg.”- mondja Zoltán, termelésszervező. „A kollégákkal történő kommunikáció azonban néha igazi kihívások elé állít. Fontos, hogy mindenki, aki a gyártási folyamatban részt vesz, érezze a munkafolyamatok pontos tervezésének, és betartásának fontosságát. Ha ugyanis nem követik az utasításokat, az súlyos anyagi következménnyel járhat. Ezért figyelek különösképpen arra, hogy mindig érthető, egyértelmű utasításokat adjak, és mindenki tudja, miért fontos az, amit csinál.”

További érdekességek

Hallott már az MTM-ről?

Az MTM a Methods Time Measurement, azaz módszeridő mérés rövidítése. Ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy a munkára fordított idő mindig a módszertől függ. Az MTM használatával hatékony munkafolyamatokat tervezhetünk, növelhetjük az erőforrás kihasználást, és elkerülhetők a fölösleges költségek. A módszer használható gyártásban, logisztikában, de szolgáltatások területén is.

Mit gondol, mikor használtak először futószalagot?

Az 1860-as években, Chicagóban a húsüzemek már használtak futószalagot, elterjedése mégis a Henry Fordnak köszönhető. 1913-ban tervezték meg a Ford mérnökei – többek között a magyar származású főkonstruktőr Galamb József – azt a futószalagot, mely forradalmasította a Ford T-modell gyártását. Ez jelentette a tömegtermelés első mozzanatát.

Tudja-e, mi az 5S?

Az 5S egy nagyon elterjedt, és hatékony termelékenység fejlesztési mód. Öt olyan alapelvet határoz meg, melynek betartásával a termelékenységi mutató növelhető, mert a minőségi munkakörnyezet megteremtését tűzi ki célul. Ezek pedig: 1.,Seiri – szelektálás, 2., Seiton – helyes, szisztematikus elrendezés, 3., Seiso – takarítás, tisztítás, 4., Seiketsu – tisztán tartás, szabványosítás, 5., Shitsuke – fegyelmezett magatartás.

Ön szerint mire jó a gyártósor kiegyenlítés?

A gyártósor kiegyenlítés, azaz line balancing nem csak a gyártásban, hanem egyes raktári folyamatokban is fontos szerepet játszik. Ha egy komissiózó (összecsomagoló) raktárban akár több ezer termékkel kell dolgozni, a csomagolók egy-egy ún. állomáson állnak, és a hozzájuk rendelt bizonyos mennyiségű terméket kezelik csak. Figyelni kell ilyenkor arra, hogy az egy csomagolóra eső termékek forgalma egyenletesen legyen elosztva. Ellenkező esetben a folyamat akadozni fog, mivel az egyik csomagolónál a nagy forgalom miatt túl sokáig állnak a csomagok, míg a másiknak nem lesz elég munkája. Ez pedig idő-, és munkaerő veszteséget okoz. 

Munkaadók mondták

Vissza az listához