Tartsd velünk az irányt!

Tolmács

Tolmács

FEOR:
262715
Foglalkozási terület:
Művészet, kultúra és kommunikáció
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Fordító és tolmács mesterképzési szak (MSc))

Bevezető

Ön szerint igaz, hogy a tolmács bizalmi tevékenységet végez?

Mivel a megbízó gyakran csak igen keveset, vagy egyáltalán nem ért a másik fél nyelvén, ezért nincs módja ellenőrizni, hogy a tolmács valóban a beszélgetőpartner által elmondottakat hűen fordítja a számára. Ezért fontos tárgyalások, nemzetközi találkozók esetén a tárgyalópartnerek leggyakrabban már bevált, jól ismert tolmácsaikat viszik magukkal. A tolmácsok az elhangzottakat minden esetben bizalmasan kell, kezeljék, ez is a kulcsa tehát a későbbi további megbízások elnyerésének.
 
Tudja-e, milyen tolmácsolási módok léteznek?
Kis létszámú megbeszélések esetén a követő, más néven konszekutív tolmácsolási módot szokták használni, melynek során a tolmács egy-egy gondolatmenet elhangzása után, összefoglalva fordítja az elhangzottakat a felek számára.
A szinkrontolmácsolás folyamán – melyet sok résztvevős rendezvényeken, konferenciákon használnak, egyszerre több tolmács jelenlétével – az előadók folyamatosan beszélnek és a tolmácsok folyamatosan fordítanak. A fordított szöveget a hallgatóság fülhallgatókon keresztül hallja – mindenki maga választja meg, hogy milyen nyelven kívánja megismerni az elhangzottakat.
Ennek a módszernek egy válfaja a fülbesúgás, vagy kísérőtolmácsolás, amikor a tolmács a megbízó mellett áll és folyamatosan fordítja számára a másik fél mondandóját.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Napjaink egyre nemzetközibbé váló világában a nyelvtudás komoly érték. Kellően magas szintű idegen nyelvismerettel azonban nem minden üzletember, sportközvetítő, diplomata rendelkezik, így szükség van olyan szakember segítségére, aki a tárgyalások, üzletkötések, megbeszélések során lehetővé teszi a felek számára, hogy egymást megértsék. Tolmácsokra szükség van az üzleti, a non-profit és az állami szférában egyaránt.

A tolmács munkáját végezheti egy szervezet, vállalat alkalmazottjaként, dolgozhat fordító-, tolmács irodában, vagy szellemi szabadfoglalkozásúként is.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A tolmács a különböző nyelvet beszélő felek közötti hatékony szóbeli kommunikáció megteremtésével kapcsolatos feladatok összességét látja el. Munkája során többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Felveszi a kapcsolatot az őt megkereső megrendelővel. Telefonon, vagy személyesen megbeszélést folytat, felméri az igényeket, bemutatkozik, referenciákat ad és szolgáltatását ismerteti.
 • A tolmácsolási szolgáltatás részleteit egyezteti a megrendelővel, szerződést köt. A megrendelő igényeinek megfelelő megoldásokat ismerteti, a pontos időpontokat, időtartalmakat, a szükséges eszközöket egyeztetik és szerződésbe foglalják.
 • Felkészül a tolmácsolási tevékenységre. Az adott tárgyalás, megbeszélés, téma szaknyelvi és egyéb ismereteit felfrissíti, megszerzi, tudását naprakész szintre emeli.
 • A tolmácsolás helyszínére utazik. Akár hazai, akár külföldi helyszínről van szó, a tolmácsolási tevékenység megkezdését megelőzően, az előkészületekre elegendő időt hagyva a helyszínre érkezik.
 • Tolmácsol. Tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon, vagy más alkalmakon az adott nyelven nem értők számára az elhangzottakat lefordítja ügyelve a tartalom, jelentés pontos átadására. Ehhez fordítástámogató eszközöket és tolmácsberendezéseket használhat.
 • Nyelvi tanácsadási tevékenységet folytat. Az általa jól ismert idegen nyelvekkel és kultúrákkal kapcsolatban információt ad, kérdéseket válaszol meg.
 • Ismereteit, tudását fejleszti. Szaknyelvi ismereteit, műszaki, tudományos, vagy más szakterületen nyelvi tudását szinten tartja, fejleszti.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A tolmács munkája szellemi tevékenység, így jellemzően – a szinkrontolmácsolás kivételével – nem igényel különösebb eszközöket a munkavégzéshez. Tevékenységét a következő eszközök segíthetik:

 • számítógépes szótárprogramok;
 • szinkrontolmácsolás eszközei: hangszigetelt fülke, mikrofon, fülhallgató;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép, irodatechnikai szoftverek, nyomtató, íróeszközök, telefon.
 
A tolmácsoknak jellemzően megfelelő ruhatárral is kell rendelkezniük, hiszen a munkavégzésük helyszíne lehet egy operabál, magas rangú vendégek számára rendezett fogadás, magas szintű üzleti megbeszélés, vagy akár egy üzleti vacsora is egy előkelő étteremben.

Hol végzi a munkáját?

A tolmács munkáját többnyire épületen belül végzi, konferenciatermi tolmácsfülkében, tárgyalóteremben. Emellett minden más olyan helyszínen is megfordul, ahol üzleti, vagy magán tárgyalások, megbeszélések, sport-, vagy más, akár nemzetközi események zajlanak. A munka körülményeire ennél a foglalkozásnál általában tiszta környezet, jó megvilágítás és hőszabályozás jellemző.

A tolmács a munka jellegéből adódóan sokat utazik, akár huzamosabb ideig külföldön is tartózkodhat ügyfelével.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A tolmács munkaideje változóan alakul, a megbízásoknak megfelelően. Terheltsége a munkája népszerűségétől függően változik, ezt a foglalkozást akár részmunkaidőben is lehet végezni. Túlórázás, hétvégi munkavégzés előfordulhat, például amennyiben a konferencia, sport-, kulturális vagy egyéb esemény időpontja hétvégére esik.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A munka során a tolmács szervezetét nem érik ártalmak, veszélyek, de a rendszertelen munkaidő és munkaterhelés miatti kifáradást meg kell említeni, mint a munkával járó kellemetlenséget. Emellett a folyamatos ülőmunka egészség károsító – nyak-, derék gerincfájdalmak és ízületi problémák – hatású lehet.

Emiatt ügyelni kell a munka során az ajánlott pihenőidők betartására és az ülve, illetve mozogva végzett tevékenységek egészséges egyensúlyára való törekvés.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A tolmács tevékenysége szellemi munka, mely könnyű fizikai terheléssel jár. A munkához jó állóképesség szükséges elsősorban az egy helyben állva, vagy ülve végzett, folyamatos beszédet igénylő tevékenység végrehajtásához. A munkával járó pszichés terhelés adódhat:

 • a rendszertelen munka következményeként;
 • a nagy felelősségből;
 • az állandó koncentrációból;
 • a tolmácsolás szűk időkorlátjából.
Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a fizikai pihenésre és a szellemi feltöltődésre egyaránt, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A tolmács munkája során jellemzően igen sok és változatos területeken tevékenykedő személyekkel tart közvetlen kapcsolatot:

 • megbízójával, illetve a tolmács-szolgáltatást igénybe vevő személy (ek)kel;
 • más tolmácsokkal – különösen szinkrontolmácsolás esetén;
 • ha alkalmazottként dolgozik, akkor vezetőjével;
 • egyéni vállalkozóként végzett munka esetén könyvelőjén túl a megfelelő hivatalok – például adóhatóság – képviselőivel.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A tolmácsok országos viszonylatban átlagosan havi bruttó 320.000 forintot keresnek. Attól függően, hogy mennyi tapasztalata van a szakembernek és milyen elismert a munkája, valamint, hogy a tolmács nemzetközi- vagy magyar cég, esetleg magánszemély megbízásából dolgozik, havi átlagkeresete a statisztikai adatok alapján hazánkban bruttó 300.000-350.000 forint között változik.

A vállalkozóként dolgozó tolmács esetében a szakember teherbírása, időbeosztása, a megbízások mennyisége és nagysága is meghatározza, hogy mennyit keres, így a fenti adatoktól eltérhet a keresete.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Az Európai Uniós csatlakozás, valamint a napjainkban tapasztalható nemzetközivé válás hatására a partnerek közötti nyelvi közvetítési szolgáltatásra igen nagy igény van. A tolmácsként való elhelyezkedés esélyeit növeli, ha a szakembernek többéves szakmai tapasztalata van, vagy idegen nyelvterületen élt, és olyan idegen nyelvekben járatos, melyeket a hazai kapcsolatok során jól lehet használni (például angol, német, francia, spanyol, vagy újabban orosz, kínai, japán). További előnyt jelent, ha idegen nyelvi ismeretei nemcsak mélyek, de szélesek is, ami azt jelenti, hogy több szakterületen rendelkezik szaknyelvi és tárgyi tudással is. Mindez segít az elhangzottak értelmezésében és annak valósághű fordításában.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A tolmács munkája akkor sikeres, ha szolgáltatásával a megrendelő elégedett és munkáját másoknak is ajánlja. Ehhez a szakmai ismeretek mellett a következő képességekre, készségekre van szüksége:

 • Idegen nyelvi kommunikáció, amely munkájának alapját képezi;
 • Figyelem, a mivel a munka folyamatos koncentrációt igényel és ezt hosszú távon is képesnek kell lenni fenntartani;
 • Szövegértés, az elhangzottak értelmezéséhez;
 • Emlékezet, például azért, hogy hosszabb idő alatt elhangzott szövegete is meg tudjon jegyezni;
 • Kommunikáció, mert ez a tevékenység folyamatos, érthető fogalmazást, a megfelelő stílus megtalálását igényli;
 • Felelősséágtudat, hiszen a tolmács bizalmi pozíciót tölt be, a megbízónak teljes mértékben meg kell tudnia bízni abban, hogy az elhangzottakat a tolmács valósághűen fordítja, valamint azokat nem adja tovább külső forrásoknak.
Mindezek mellett a magas minőségű munkavégzéshez elengedhetetlen, hogy a tolmács maga is művelt, tájékozott és naprakész legyen. A partnerekkel való kapcsolattartás során pedig elvárás az igényes, ápolt megjelenés, a bizalom megteremtése érdekében.  

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi elvárások a folyamatos kommunikációhoz kapcsolódnak elsősorban:

 • ép hallás – hogy pontosan hallja, amit a felek elmondnak;
 • jó beszédkészség – hiszen munkája során a szóbeli kommunikáció a legfőbb eszköze;
 • jó memória – mert állandó koncentráció mellett egyszerre két nyelven kell pontosan végeznie a munkáját;
 • megfelelő látás – például a számítógép és a tolmácsberendezések kezeléséhez;
 • ép kezek, karok, ujjak – a jegyzeteléshez.
Mozgás-, és látássérült tolmács pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálása, a sérüléstípusoknak megfelelő módosítások, a munkakörnyezet fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, speciális eszközök, berendezések beszerzése segítheti elő.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A szakma elsajátításához fontos megalapozni a képzés során tanult szakismereteket, melyet elsősorban a következő tantárgyakban való jártasság segít elő:

 • idegen nyelv – a képzés során elmélyítésre kerülő szakmai nyelvismeretet alapozza meg;
 • kommunikáció - magyar nyelv és irodalom – a fordítások stílusának és szóhasználatának ismereteit adja.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A tolmács munka végzéséhez ideális érdeklődésű emberek számára fontos, hogy mások számára hasznos, segítő tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal, szeretnek beszélgetést kezdeményezni, kedvelik az olyan munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség. Emellett biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 • Közösségi
 • Megvalósító

Mi jellemző a Tolmács munkájára?

Kültéri helyszínen (5%)
(5 - 95)
Beltéri helyszínen (95%)
Globális gondolkodásmód (30%)
(30 - 70)
Aprólékos megoldások (70%)
Gyakorlatias (0%)
(0 - 100)
Gondolatokra irányuló (100%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Okleveles fordító és tolmács
Felsőoktatási szak neve: Fordító és tolmács mesterképzési szak (MSc)

A munkakör betöltéséhez Fordító és tolmács szakképzettség szükséges, amely Fordító és tolmács mesterképzési szakon (MSc) szerezhető meg.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképzés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség után megkezdhető bármilyen alapképzési szak sikeres elvégzése, valamint az alkalmassági vizsgán való megfelelés. Az alkalmassági vizsga során írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni két választott nyelvből. A jelentkezés feltétele még az első nyelvnek választott idegen nyelvből felsőfokú, a második nyelvnek választott idegen nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga megléte.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Fordító és tolmács mesterképzési szak a bölcsészettudomány képzési területhez tartozik, a képzési idő 4 félév.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak a fordítás és a tolmácsolás szakmai ismereteinek elsajátítására irányulnak. Főbb tantárgyak, témakörök:

 • Bevezetés a fordítás elméletébe;
 • Bevezetés a fordítás gyakorlatába;
 • Bevezetés a tolmácsolás elméletébe;
 • Bevezetés a terminológiába;
 • A fordítás nyelvhelyességi kérdései;
 • Számítógépes segédeszközök működtetése;
 • Szakmai intézményrendszer;
 • Európa tanulmányok;
 • Konszekutív tolmácsolás.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítés birtokában többek között az alábbi munkakörök betöltésére nyílik lehetőség:

 • Bírósági tolmács;
 • Fordítás ellenőrző;
 • Kísérőtolmács;
 • Konferenciatolmács;
 • Kórházi tolmács;
 • Szinkrontolmács.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.mfte.hu - Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete
 • www.aiic.net - Nemzetközi Tolmácsszövetség
 • www.mfe.hu - Magyarországi Fordítóirodák Szövetsége
 • www.termino.bme.hu/alap/de_alap.htm
 • Szabadi: Tolmácsolás. Skolasztika. 2002.
 • Boóc-Dömötör: A hiteles fordítás és a hites tolmácsolás alapvető kérdései. HVG-ORAC. 2006.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Ilona, aki szabadúszó tolmácsként dolgozik tizenhét éve a következőkben összegzi munkájának kihívásait: „Számomra a tolmács-lét legnagyobbkihívása a rendszertelen munka, és az, hogy a munkaidőm teljesen kiszámíthatatlan. Az ügyfelek munkabeosztásához vagyok kötve, ha felkérnek arra, hogy pénteken este hét és tizenegy óra között álljak rendelkezésre egy üzleti vacsorán, akkor ott kell lennem. Mostanra már kialakult egy nagyon kellemes ügyfélköröm, így nem kell aggódnom, hogy a következő hónapokban mikor és ki keres meg megbízással, de kezdőként ez is egy kihívás lehet.”

További érdekességek

Ön szerint mennyi ideig lehet egyszerre szinkrontolmácsolni?

A szinkrontolmácsolás nagyon megterhelő feladat: folyamatosan koncentrálni kell arra, hogy mi hangzik el és hogyan kell azt helyesen, szöveghűen az idegen nyelven mondani, megfogalmazni. Ezért a szinkrontolmácsok jellemzően párban dolgoznak, ha hosszabb idejű megbízásról van szó, és 15-20 percenként váltják egymást.

Hallott-e már a Babel Fish programról?

A Babel Fish egy ingyenes, internetes fordító szolgáltatás, mely 2003-tól vált először elérhetővé. A fordítások minősége természetesen nem vetekedhet azzal, amikor egy igazi tolmács végzi a munkát, de egy teljesen ismeretlen szöveg tartalmáról adhat általános képet.

A programot egy ismert regény (Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak) kitalált karakteréről, a fülbe helyezhető, intergalaktikus nyelveken beszélő szuperfordító halról nevezték el.

Miért van szüksége a tolmácsnak kulturális ismeretekre?

Ahhoz, hogy valaki magas minőségű szóbeli fordítást tudjon végezni, nemcsak az adott nyelvet kell behatóan ismerni, hanem a nyelvfordulatokat, az adott nyelv különlegességeit, a magyar kultúrától eltérő szokásokat is. Gyakran tájékozottnak kell lenni az adott ország, országok történelmében, földrajzában is, a napi politikai, gazdasági történéseket követni, ismerni kell.

Üzleti beszélgetéseken, vagy magánvacsorákon elhangozhatnak utalások sporteseményekre, televíziós műsorokra, híres személyiségekre is, ezekben is érdemes tájékozottnak lenni. Mindez állandó felkészülést, tanulást jelent.

Mi az a tolmácskabin?

Szinkrontolmácsolás során – tehát, amikor a tolmács nagyobb közönségnek fordítja egy előadó szavait – a tolmácsok általában hangszigetelt fülkékben, tolmácskabinokban ülve, fejhallgatón hallgatják az elhangzottakat.

A fordító szakember mikrofonba beszél, melyet a hangtechnikusok által előzetesen beszerelt készülék a hallgatók fülhallgatóiba továbbít. Egy-egy nagyobb konferencián, előadáson gyakran tíznél is több különböző nyelven lehet hallgatni az elhangzottakat – a hallgatók választhatják ki a számukra megfelelő nyelvet.

Munkaadók mondták

Vissza az listához