Tartsd velünk az irányt!

Baleseti helyszínelő (rendőrségi)

Foglalkozás rövid bemutatása

A baleseti helyszínelő a közlekedés során bekövetkezett személyi sérüléssel járó és/vagy halált okozó balesetek esetén a helyszíni eljárást végrehajtja. A munkavégzése során ő intézkedik a külföldieket és egyéb speciális személyi kört érintő közlekedési baleseteknél is. A baleseti helyszínelő feladata végrehajtani a veszélyes árut szállító járművek, valamint a közlekedés egyes ágazataiban bekövetkezett balesetek helyszínén szükségessé váló intézkedéseket.  Tevékenysége során legfontosabb feladata a bizonyítékok összegyűjtése, és a történtek kielemzése. Mindezek során többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

  • Rögzíti a baleset körülményeit. Lefényképezi a sérült járműveket, az utat, a közlekedési jelzőtáblákat, oszlopokat.  
  • Megméri a féktávolságot, illetve berajzolja az úton a járművek közötti távolságot. A baleseti helyszínelő pontos adatokkal dolgozik, ezért különösen fontos a távolságok tényleges hossza, ahhoz hogy meg lehessen állapítani a jármű haladási sebességét, a közlekedési szabályok betartását, illetve az ütközés helyét.
  • Rögzíti a baleset jellegéhez kapcsolódó helyszíni sajátosságokat, ezen túlmenően a baleset érintettjeire vonatkozó speciális jellemzőket is sorba veszi, például a sérült, illetve a baleset okozójának nemét, korát, pszichés állapotát.
  • Értesíti a társhatóságokat, amennyiben szükséges szemlebizottságot hoz létre.
  • Dokumentáljaa baleset helyszínén végrehajtott eljárási cselekményeket, intézkedéseket. A balesettel kapcsolatban összegyűjtött adatok alapján feljegyzést készít.
  • Jogszabályokat követ. Betartja és betartatja kapcsolódó adtakezeléssel kapcsolatos jogszabályokat és normákat.