Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Kisállattartó és -tenyésztő
612400
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
Mezőgazdasági foglalkozások
Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások
Prémes állatokat (pl. rókát, csincsillát, nyestkutyát, nutriát), házinyulat és laboratóriumi kísérleti állatokat tart, tenyészt és gondoz állat-, illetve szőrmeértékesítés céljából. Feladatai: a) a tartandó állatok fajtájának és mennyiségének meghatározása; b) az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések beszerzése; c) állatok tartása, gondozása, takarmányozása, tenyésztése; d) az állatok vagy a termékek elszállítása és értékesítése; e) a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók, ketrecek tisztántartása; f) a készletek, bevételek és kiadások nyilvántartása; g) gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjtése; h) az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályok betartása; i) prémes állatok levágása, leprémezése, a gerezna kezelése; j) közreműködés a laborállatokon végzett kísérleti beavatkozásokban; k) kutya kiképzése; l) kutya, macska felkészítése kiállításra.
 • meghatározza a tartandó állatok fajtáját és mennyiségét
 • beszerzi az állatokat, a takarmányt és a szükséges berendezéseket
 • állatokat tart, gondoz, takarmányoz, tenyészt
 • előkészíti az állatokat vagy a termékeket értékesítésre, szállításra
 • karbantartja a gazdasági épületeket, gépeket és berendezéseket, az istállókat és a ketreceket rendszeresen kitakarítja
 • elvégzi a készletek, bevételek és kiadások nyilvántartását
 • gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjt
 • betartja az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat
 • levágja a prémes állatokat, leprémezi azokat, elvégzi a gerezna kezelését
 • közreműködik a laborállatokon végzett kísérleti beavatkozásokban
 • foglalkozik kutyakiképzéssel
 • kutyát, macskát felkészít kiállításra
 • kapcsolatot tart az állatorvossal
 • a munkavégzés többnyire közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • jellemzőek a kényelmetlen, kényszer-testhelyzetek
 • a szabadtéri munkák során allergia veszélye állhat fenn
 • a tevékenység során használt gépek, berendezések balesetveszélyt okozhatnak
 • A munkavégzés helyszíne az istálló, ólak, műhely.
 • A hét minden napján kell dolgozni, az állatok ellátása folyamatos munkát igényel.
 • A munkavégzés kora reggeltől estig folyamatos egy nap során.
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A munkakörnyezet piszkos, poros, bűzös lehet.
 • Az állategészségügyi, környezetvédelmi, üzemi- és személyes higiénia, munka-, tűz- és balesetvédelem szabályait maradéktalanul be kell tartani.
 • energikus személyiség
 • kiszámíthatatlan időjárási tényezők miatt stressz alakulhat ki
 • az állatok szeretete és gondozása nyugtatólag is hat a kedélyállapotra
 • fontos a jó megfigyelő és gyors helyzetfelismerő képesség
 • Tartósan alacsony felvásárlási árak.
 • Nagyobb az állategészségügyi kockázat.
 • Kevés a jól képzett szakember, komplex tudással rendelkező szakmunkásokra van szükség.
 • A mezőgazdaság jelentősége a nemzetgazdaságon belül kis arányú, de az elismertsége növekszik.
 • Műszaki színvonal gyorsuló fejlődése jellemző, a precíziós technológiák elterjedése várható.
 • A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma csökken, jól képzett szakmunkásokra az igény növekszik.