Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
133400
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
Kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egységek vezetői
Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az üzleti szolgáltatással (pl. ingatlanforgalmazás, üzletviteli tanácsadás, adatfeldolgozás) foglalkozó egység működését. Feladatai: a) ingatlanügyleteknek, ingó vagyon kölcsönzésének tervezése és vezetése; b) hardver-szaktanácsadás, szoftverkészítés, -szaktanácsadás és -ellátás, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, irodagép- és számítógép-javítás és -karbantartás tervezése, szervezése, irányítása és összehangolása; c) gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. jogi, számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, piac- és közvélemény-kutatás, építészeti, mérnöki és egyéb szakmai tevékenység, hirdetési tevékenység) tervezése és vezetése; d) a vonatkozó szabályok betartásának biztosítása; e) részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel; f) az üzletpolitika meghatározása és kialakítása; g) a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése; h) a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása; i) az egység ügyeinek intézése, a szervezet képviselete; j) a gazdálkodás tervezése és felügyelete; k) a piac és a környezet változásainak figyelemmel kísérése, elemzése, és ennek ismeretében a szolgáltatások és az árak tervezése és módosítása; l) a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett tevékenységek értékelése; m) a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása; n) a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása; o) a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás; p) az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése; q) az egység működéséhez személyi és tárgyi feltételének biztosítása.