Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Családsegítő és szolgáltató szervezet vezetője
132401
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői

A családsegítő és szolgáltató egység, szervezet vezetőjének feladata olyan szolgáltatások nyújtásának koordinálása, amelyek a rászoruló családokat, egyéneket különböző területeken segítik a társadalom és a magánszféra által rendelkezésre bocsátott források felhasználásával.

 • Az állami és versenyszféra potenciális forrást biztosító szervezeteinek képviselőivel tárgyal, egyeztet. A pályázatírási munkát irányítja, koordinálja.
 • A szociális szolgáltatások megvalósításához szükséges éves költségvetést elkészíti és a költségek alakulását az év során figyeli.
 • Más szociális és egészségügyi szervezetekkel, állami és egyéb finanszírozó szervezetekkel tart kapcsolatot, tárgyal és egyeztet.
 • Konferenciákon, szemináriumokon és más fórumokon képviseli a családsegítő szervezetet, tudását fejleszti és másokkal megosztja.
 • Szükség esetén munkatársakat vesz fel, vagy bocsát el, a beszerzéseket és kiadásokat ellenőrzi, jóváhagyja.
 • A munkatársak feladatelvégzését megszervezi, felügyeli, a munkájukat értékeli.
 • A szükséges jóléti programokat és gondozó szolgáltatásokat megtervezi, megvalósulásokat koordinálja és értékeli.
 • Amennyiben a családsegítő szervezet terepmunkát is végez, ezt ellenőrzi és irányítja.

Felsőoktatás

Név: Szociális munka

Szint: Alapképzés (BA)

 • Munkakörnyezet:többnyire önálló irodahelyiségben dolgozik, a szervezetnek otthont adó épületben. Ezen túl megfordul tárgyalótermekben, hivatalokban. Munkáját végezheti terepen is,ebből fakadóan munkája során sokat utazhat.
 • Munkaidő:a normál munkarendnek megfelelően hétfőtől péntekig napi 8, összesen heti 40 órát dolgozik. Túlórázás és hétvégi munkavégzés előfordulhat.

A családsegítő és szolgáltató egység, szervezet vezetője munkakör betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép hallás, a tárgyalások hatékony lebonyolításához;
 • megfelelő beszédkészség, hogy a munkatársai és a kliensek könnyen megértsék, amit mond;
 • ép látás, a számítógép-monitor használatához;
 • ép karok, kezek, ujjak, a számítógép billentyűzetének és az irodatechnikai eszközök használatához;
 • ép mozgásrendszer, a tárgyalásokra való eljutáshoz és a terepmunka elvégzéséhez.

A munkakör átszervezésével mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 • Közösségi
 • Irányító
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Önálló, Csoportos
  • Irányító, Végrehajtó