Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Szakszervezeti vezető
113123
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők
Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetői

A szakmai alapon szerveződő szakszervezet képvisel minden munkavállalót egy meghatározott ágazatban.Az ágazati szakszervezet az összes munkavállaló szervezésére törekszik egy iparágban. Az ágazati szakszervezetek legfontosabb eszköze az ágazat összes munkahelyére kötelező erejű kollektív szerződés megkötése. A szakszervezeti vezető munkája ily módon érdekképviseleti tevékenység. Ennek megfelelően munkájának jelentős része tárgyalások sorozata, ahol sikeresen kell a saját, illetve képviseltjeinek érdekeit összeegyeztetni a munkáltató érdekeivel.

 • A szakszervezet vezetésével együtt meghatározza a szervezet szabályait, irányelveit, célkitűzéseit, szabályait. Kialakítja a szakszervezet belső felépítést, a szükséges funkciókat, azok felelősségi és hatáskörét. Megszervezi a szervezet országos és területi szintű egységeinek működését.
 • Kapcsolatot tart a munkavállalókkal,kialakítja a kapcsolatot, folyamatosan tájékozódik helyzetükről, érdekeik érvényesüléséről.
 • Meghatározza az érdekképviseleti célokat,a munkavállalóktól megszerzett információk alapján érdekképviseleti célokat, akciókat fogalmaz meg.
 • A szervezet és tagjainak érdekeit munkáltatói, valamint kormányzati tárgyalások során képviseli. Annak eredményeiről tájékoztatást ad a munkavállalóknak.
 • Gondoskodik ágazati vagy vállalati szinten a megfelelő tudású, elkötelezettségű munkatársak képzéséről, felvételéről.
 • Kapcsolatot épít,az eredményes tárgyalások érdekében folyamatosan egyeztet a társ-szakszervezettekkel, más országos szervezetekkel.

Felsőoktatás

Név:Ágazatnak megfelelő végzettség

Szint: Alapképzési vagy Mesterképzési szak (BA/BSc vagy MA/ MSc)

 • Munkakörnyezet:tevékenységét jellemzően zárt térben, irodahelységben végzi. A dolgozókat a hatóság, bíróság és egyéb szervek irodahelységeiben képviselheti.
 • Munkaidő:munkáját normál munkarendben végzi, hétfőtől péntekig, napi 8 órában. Ha a rendezvények, vagy az érdekegyeztető tárgyalások úgy kívánják, munkája elnyúlhat késő esti órákra, vagy hétvégére is.

A szakszervezeti vezetői munkakörbetöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép látás, az eredményes tárgyalásokhoz szükséges dokumentumok átvizsgálásához;
 • ép hallás, a tárgyalások, egyeztetések lebonyolításához;
 • tiszta beszéd, a munkatársakkal és az egyeztetőpartnerekkel való zavartalan kommunikációhoz;
 • erős idegrendszer, ugyancsak a tárgyalások során.

Azokon a munkaterületeken, ahol sérült emberek – mozgás-, látás-, hallássérültek – dolgoznak, a munkahelyi problémáikat igazán ők ismerik legjobban és képviselhetik az adott munkaterületen, így van lehetőségük e területen elhelyezkedni. Ugyanakkor a mozgássérült szakszervezeti vezetőnek bizonyos fokú mobilitással rendelkeznie kell, hogy ügyeket tudjon intézni, pl. bíróságon.

 • Irányító
 • Megvalósító
 • Közösségi
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Irányító, Végrehajtó