Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Jegyző
112304
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők
Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői

A jegyző kormánytisztviselőként az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat látja el. Munkájának célja, hogy az adott polgármesteri hivatal működése megfeleljen a jogszabályok által előírt követelményeknek, segítse a polgármester munkáját. Mindennapjainak része az államigazgatási ügyekben való döntés, illetve döntés előkészítés, a döntések kezdeményezése, valamint annak figyelemmel kísérése, hogy a képviselő-testület betartja-e a jogszabályokat.

 • Vezeti a hivatali beosztottakat, az általa vezetett hivatalban dolgozó önkormányzati tisztviselők és munkavállalók felett munkáltatói jogokat gyakorol, azaz dönt a felvételük, elbocsátásuk és munkabérük tárgyában.
 • Dönt, és önálló intézkedéseket hoz a hatáskörébe utalt ügyekben, mint például a népszavazással, szabálysértéssel, anyakönyvi igazgatással, szociális ellátással kapcsolatban.
 • Döntéseket készít elő, kezdeményezi, előkészíti az önkormányzati döntéseket, a polgármester hatáskörébe tartozó intézkedéseket, ahol indokolt intézkedni, döntést hozni. 
 • Felügyeli a jogszabályoknak való megfelelést, tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein, és adott esetben törvényességi észrevételeket tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában.
 • Beszámolót készít, akár írásban, akár szóban beszámol munkájáról, értékeli a feladatok teljesítését, a dolgozók munkakörülményeit. 

Felsőoktatás

Név: Jogász

Szint: Mesterképzési szak (osztatlan MA)

 • Munkakörnyezet:tevékenységét jellemzően a hivatali irodában végzi, de más hivatalokban is megfordul, és jelen van a városi eseményeken.
 • Munkaidő:normál munkarend, hétfőtől péntekig napi 8, heti összesen 40 órában. A munka mennyiségétől függően egy-egy időszakban előfordulhat a túlóra.

A jegyzői munkakör betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni

 • megfelelő idegi/pszichés teherbíró képesség, a munkával járó stressz és esetleges konfliktusok kezeléséhez;
 • ép kezek, ép ujjak, a számítógép használata során;
 • jó látás, többek között a nagy mennyiségű irat olvasásához;
 • jó hallás, a beosztottakkal való kommunikáció során.

Hallás- és mozgássérültek végezhetik e munkakör több résztevékenységét is, a sérülés mértékétől függően.

 • Irányító
 • Megvalósító
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Önálló, Csoportos
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Aprólékos megoldások, Globális gondolkodásmód
  • Gondolatokra irányuló, Gyakorlatias
  • Monoton, Változatos
  • Irányító, Végrehajtó