Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Fogászati asszisztens
332500
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások
Egészségügyi asszisztensek
A fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges különböző fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív teendőket. Feladatai: a) páciensek fogadása, adataik felvétele, új betegek előjegyzése, meghallgatása, irányítása, felvilágosítása, az orvos tájékoztatása; b) a fogászati vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anyagok és eszközök, valamint gyógyszerek előkészítése; c) asszisztálás fog- és gyökértöméseknél, a fogpótlás folyamatában, fogeltávolításnál, gyermekfogászati beavatkozásoknál, a fogszabályozás menetében; d) közreműködés röntgenfelvételek készítésénél, röntgenfilmek előhívása, kidolgozása; e) a fogtechnikai munkák eljuttatása a laboratóriumba; f) eszközök javításáról, pótlásáról való gondoskodás, biztonságos munkakörülmények teremtése; g) nyilvántartás vezetése a betegekről és a kezelésekről, fogászati ellátással kapcsolatos számítógépes programok kezelése, az elvégzett tevékenységről statisztikai és szöveges jelentés készítése a szabályok, a bizonylati szabályzat és a határidők betartásával; h) önálló feladatként az orvos irányításával és felügyeletével a csoportos szűrések, kezelések, megelőző foglalkozások szervezésében való részvétel, fogászati egészségnevelési programok szervezése, fogászati felvilágosítás szemléltetőeszközeinek beszerzése.
 • előjegyzi a pácienseket
 • fogadja a betegeket
 • kommunikál a páciensekkel, és a hozzátartozókkal
 • felvilágosítást nyújt
 • felveszi az adatokat
 • tájékoztatja az orvost
 • beállítja a fogorvosi széket
 • rögzíti a páciensek fejét, állát
 • előkészíti a vizsgálathoz szükséges gyógyszereket, anyagokat és eszközöket
 • kikeveri a tömőanyagokat és a lenyomati anyagokat
 • asszisztál, segédkezik a töméseknél, a fogpótlásnál, fogeltávolításnál, a szájnyálkahártya és fogíny kezelésénél, a gyermekfogászati beavatkozásoknál, a fogszabályozás menetében, az orális műtéteknél, az arckoponya sérülések ellátásánál
 • az orvos kezébe adja a szükséges eszközöket, anyagokat
 • orvosi utasításra önállóan végez kompetenciájának megfelelő feladatokat
 • tisztán tartja a kezelendő felületet nyálszívó berendezéssel, tamponnal biztosítja a kezelt felülethez való hozzájutást
 • műtét után megfigyeli a betegeket
 • a mozgásukban korlátozott pácienseket szakszerűen támogatja
 • elsősegélyt nyújt hirtelen egészségkárosodás, állapotromlás esetén
 • közreműködik röntgenfelvételek készítésénél, röntgenfilmek előhívásánál, kidolgozásánál
 • sterilen, tisztán tartja a vizsgálót, valamint a műszereket
 • gondoskodik a fogászati eszközök javításáról, pótlásáról
 • eljuttatja a fogtechnikai munkákat a laboratóriumba
 • nyilvántartást vezet a betegekről és a kezelésekről, dokumentálja a vizsgálati eredményeket
 • statisztikai és szöveges jelentést készít az elvégzett tevékenységről
 • egészségnevelést és tanácsadást végez
 • túlnyomórészt álló, illetve kisebb mozgásokkal járó munka (a lábakon visszértágulatok kialakulásának veszélye)
 • fertőző betegség kizáró ok ezen a munkaterületen
 • balesetveszély adódhat a műszerek, gépek, eszközök és anyagok használata során (magára és a páciensre nézve is)
 • a cseppfertőzés, a páciens vérével való közvetlen érintkezés fertőzésveszélyt jelenthet
 • előfordulnak sugárveszélynek kitett munkaterületek
 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik: fogászati rendelőben, laboratóriumban vagy műtőben.
 • Alapvetően fontos követelmény a higiénia. Munkakörnyezetére, munkaeszközeire és személyes higiéniájára is különösen nagy gondot kell fordítania.
 • a toleranciát próbára tevő páciensi magatartásformák megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges
 • bizonyos munkakörökben fokozott az érzelmi, pszichés terhelés (főleg műtéti beavatkozások és gyermekfogászati beavatkozások során)
 • nyitvatartási időhöz igazodó munkaidő beosztáshoz való alkalmazkodás
 • bizonyos munkahelyeken több műszakos munkarendhez való igazodás
 • a hosszú kezelési szakaszok sok türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényelnek
 • A fájdalommentes fogászati kezelések elterjedésének köszönhetően egyre többen és gyakrabban fordulnak fogorvoshoz.
 • A megnövekedett és minőségileg átalakult élelmiszer-fogyasztás - a fogápolás kultúrájának relatív változatlansága mellett - a lakosság fogazatának állandó romlásához vezet.
 • Az esztétikai fogászat (fogfehérítés, fogszabályozás, stb.) egyre nagyobb teret hódít.
 • A "fogászati turizmus" további növekedése várható.
 • A technológia az új anyagok-, eszközök megjelenésének/fejlődésének függvényében állandóan változik.
 • Folyamatosan új, anyagok (fogzománcmarók, tömítések, stb.) és fogászati kezelési-, diagnosztikai technikák jelennek meg.
 • Teret hódít a lézerrel-, ózonnal-, fénnyel való kezelés.
 • A környezetvédelemi előírások szigorodnak.
 • A számítástechnikai ismeretek jelentősége növekszik.