Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Jogász
261100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
Jogi foglalkozások

A jogász magánszemélyek és szervezetek tevékenységeinek jogi feltételeit teremti meg, ellenőrzi, széleskörű jogi ismeretinek felhasználásával. Adott esetben képviseli ügyfelei érdekeit, felhívja figyelmüket jogi kötelezettségeiknek ellátására, valamint útmutatással látja el őket törvényes jogaik érvényesítési módjaival kapcsolatban. Rendkívül felelősségteljes munkát végez, hiszen döntéseivel befolyásolja más emberek, teljes cégek életét.

 • A kitűzött célnak legmegfelelőbb jogi lehetőségekről és lépésekről tájékoztatást nyújt, valamint megoldási javaslatokat tesz a jogi problémákra.
 • Szerződések, beadványok és egyéb okiratok szerkesztését, valamint ellenjegyzését végzi – kézjegyével és szárazbélyegzővel.
 • A szervezetek számára végzett munka során minden egyes gazdasági vagy stratégiai lépéssel kapcsolatban felügyeli a törvényességet. Ennek érdekében jogi kalkulációkat végez.
 • Adott esetben figyelmezteti az általa képviselt személyt a jogszabályokra, valamint megszünteti a jogsértéseket.
 • Felméri, hogy az adott jogi határozattervezet ütközik-e, és ha igen milyen mértékben az aktuális jogszabályokkal, és ennek megfelelően dolgozza ki azt.
 • Részt vesz a szervezetek belső szabályainak kialakításában.
 • Vitás ügyekben jogi képviseletet lát el. A szervezet dolgozóinak jogi problémáit legjobb tudása szerint igyekszik megoldani.

Felsőoktatási szakok

Név: Jogász

Szint: Mesterszak (MA, osztatlan)

 • Munkakörnyezet:tevékenységét jellemzően belső helyszínen, irodában végzi. Az eredményes munkavégzés érdekében lényeges lehet, hogy ez kellően megvilágított és klimatizált legyen. A különféle bírósági döntések megszületésekor a bíróságon a tárgyalóteremben tartózkodik.
 • Munkaidő:tevékenységét normál munkarendben, heti 40 órában végzi. Mivel megbízásos jellegű feladatokat végez, így alkalmanként több műszakban, heti több mint 40 órában is dolgozhat. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy hétvégén és ünnepnapokon is szükség lehet a jogász munkájára.

A jogász munkakör betöltéséhez a következőknek kell megfelelni:

 • ép hallás, az ügy minden egyes részletének megértéséhez;
 • jó beszédkészség, az ügyfelekkel történő eredményes kommunikációhoz;
 • ép karok, kezek ujjak, a beadványok, okiratok stb. számítógépen történő elkészítéséhez;
 • jó látás, a tartósan a számítógép előtt végzett munka során lehet hasznos.

Mozgás-, látás- és hallássérültek számára is van lehetőség a munkafeladatok egy részének elvégzésére.

 • Megvalósító
 • Elemző
  • Önálló, Csoportos
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Gondolatokra irányuló, Gyakorlatias
  Kompetenciák