Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Gazdasági szervezet vezetője
121000
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az általa vezetett szervezet tevékenységét a tulajdonosi, illetve irányító szerv (igazgatótanács, közgyűlés, taggyűlés, felsőbb szervek) által megszabott irányelveknek megfelelően. Feladatai: a) a gazdasági szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete; b) a gazdasági szervezet működési körének, céljainak és a célok elérésének a meghatározása és megvalósítása, figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket, valamint a környezeti feltételeket; c) a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása; d) a beosztott vezetők közreműködésével a szervezet tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása, a szervezeti egységek (területi képviseletek, osztályok, divíziók) munkájának összehangolása; e) hatékony működés biztosítása, a tőkéhez jutás és annak hatékony működtetése a szabályozási környezetnek megfelelően; f) anyagi, emberi és pénzügyi források biztosítása a gazdasági szervezet céljainak és programjainak megvalósítása érdekében; g) a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás; h) a társasági mérleg- és a vagyonkimutatás elkészítése, illetve elkészíttetése; i) tulajdonosi (vezetői) testület összehívása és beszámolás a tevékenységéről, valamint a gazdasági szervezet működéséről, a gazdasági szervezet képviselete más szervezetek előtt; j) munkáltatói jogok gyakorlása, dolgozók képzésének és teljesítményének ellenőrzése és felügyelete.
 • Elsőszámú felelős vezetőjeként irányítja a szervezet munkáját.
 • Képviseli a gazdasági szervezetet, intézi a szervezet ügyeit.
 • Meghatározza a gazdasági szervezet céljait, a célok elérésének és megvalósításának módját figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket és a környezeti feltételeket.
 • Kialakítja a munkaszervezetet, szabályozza a belső munkaköröket és hatásköröket.
 • Beosztott vezetők közreműködésével megtervezi a szervezet tevékenységét, irányítja és összehangolja a szervezeti egységek munkáját.
 • Biztosítja a hatékony működést, a forráshoz (tőkéhez) jutás és annak hatékony működtetésének, valamint a szabályozási környezetnek megfelelően.
 • Gondoskodik a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
 • Elkészíti, illetve elkészítteti a társasági mérleg- és a vagyonkimutatását.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat, gondoskodik a dolgozók képzéséről, ellenőrzi és felügyeli a dolgozók teljesítményét.
 • Összehívja a tulajdonosi (vezetői) testületet és beszámol a tevékenységéről, valamint a gazdasági szervezet működéséről.
 • Naprakészen tájékozott a szervezetet érintő érvényes jogszabályokról, jogszabály tervezetekről.
 • Folyamatosan képzi magát és gondoskodik a munkatársakat érintő információkról.
 • Képviseli a szervezetet külső és nemzetközi szervezetek előtt.
 • Előadásokat tart, oktat, publikál.
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a az előterjesztések, feljegyzések és jogszabályok értelmezéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Egyre kevesebb segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés
 • Irányító
 • Megvalósító
  • Aprólékos megoldások, Globális gondolkodásmód
  • Monoton, Változatos
  • Irányító, Végrehajtó