Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
021000
Fegyveres szervek foglalkozásai
Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
A Magyar Honvédség alakulatainál tiszthelyettesi állományban katonai alaptevékenységet végez, katonai szakfeladatod hajt végre, ágazati alap- és szaktevékenységet végez, kiképzi beosztottait, alapfokú katonai vezetőhelyettesi feladatokat lát el, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el. Feladatai: a) katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása; b) egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása; c) 24 órás szolgálati feladatok ellátása; d) a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása; e) műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása; f) a beosztott állomány kiképzése; g) számítógépes nyilvántartások vezetése, elektronikus formátumú dokumentumok készítése; h) a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközök kezelése, karbantartása; i) a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályok betartásaa és betartatása; j) felkészülés a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására, k) kiképzési feladatainak végrehajtásaa, valamint a beosztott állomány kiképzésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; l) közösség építése és fejlesztése alegység szinten, konfliktusok és stresszhelyzetek kezelése, beosztottainak motiválása; m) katonai személyek és szervezetek közötti, és polgári személyek és szervezetek közötti kommunikáció végzése; n) a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása; o) az alegységparancsnok munkájának támogatáása a napi élet irányításában, p) az alegységnél működő mentor, családtámogató és szakmai segítő programok felügyelete és segítése.