Tartsd velünk az irányt!

Csomagolópapír-gyártó

Csomagolópapír-gyártó

FEOR:
812602
Foglalkozási terület:
Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Ön szerint miből készül a papír?

A papír jellemzően növényi rostok összepréselésével készül. A rostokat az összekuszálódott szálak, és egy kémiai kötés, a hidrogénkötés tartja össze. Alapanyaga szerint két fajta papírt különböztetünk meg. A természetes papír nagyrészt növényi eredetű rövid rostokból áll és mivel viszonylag gyorsan lebomlik, igen környezetbarát. A szintetikus papír mesterséges polimerekből (kőolajszármazékokból előállított óriásmolekulából) készül.
 
Tudja-e, hogy milyen gépekkel dolgozik a csomagolópapír-gyártó ?
A csomagolópapír-gyártó dolgozhat bobinavágógéppel, ívvággóval, hullámlemez-készítővel, vagy simítógéppel. A tekercsről tekercsre nyomtatással készülő csomagolóanyagot a gyártás különböző fázisaiban először a bobinavágógépen megfelelő méretre vágják, eközben a tekercselés is megtörténik. Ez a bobina kerül befűzésre, például üvegek címkézését végző berendezésekbe, ahol a feldarabolás is megtörténik. Az ívvágó más formátumokban is előállíthatja a csomagolópapírt, míg a végső fázis a gépi simítás.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A csomagolópapír-gyártó papíripari cikkek, elsősorban papírból készült csomagolóanyagok előállításával foglalkozik. Munkája során a csomagolópapírok előállításához használt gépeket kezeli és felügyeli. Ezzel a szakmával rendelkező szakember dolgozhat papírgyárak alkalmazottjaként, vagy akár működtetheti saját vállalkozását is gépeket bérelve, vagy azokat megvásárolva.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A csomagolópapír-gyártó tevékenysége során megfordulhat a papírfeldolgozás összes területén, legyen szó féltermékek előkészítéséről vagy bármilyen különleges szakipari gép kezeléséről, felügyeletéről, a végtermékek ellenőrzéséről. Munkája során többek között az alábbi tevékenységeket végezheti:

 • Megrendelőivel tartja a kapcsolatot. Felveszi a megrendelést, jelzi, ha a termékek készen állnak a szállításra.
 • Félterméket gyárt, papírhulladékot készít elő. Fából, szalmából rostos félterméket készít, a papírhulladékok feldolgozását készít elő.
 • Gépeket kezel. Tekercsvágó gépet, bobinavágógépet, ívvágógépet, simítógépet, hullámlemezgépet, papírfeldolgozó gépeket kezel.
 • Hulladékot kezel. Hullámtermék-gyártási hulladékot és a hulladékbálázót kezeli, a hulladékot a megfelelő gyűjtőtelepre elszállítja, elszállítatja.
 • Anyagmozgatási feladatokat lát el. A nyersanyagokat a gépekhez szállítja – pl. villástargoncával –, illetve a legyártott csomagolópapírokat szállításra alkalmas formában összecsomagolja.
 • Gépeket, berendezéseket karbantart. Közreműködik a munkája során alkalmazott gépek karbantartásában, illetve a gépápolás műveleteiben.
 • Dokumentál. Papírgyártó- és papírfeldolgozó gépi, termelési adatokat rögzít.
 • Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt. Tudását folyamatosan szinten tartja, ismereteit bővíti, elsősorban a környezettudatosság témájában.
 • Előírásokat követ. Betartja és betartatja a minőségirányítási rendszer előírásait, valamint a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A csomagolópapír-gyártó elsődleges munkaeszköze a papír, illetve a papír készítéséhez használt alapanyagok. Emellett munkája során sokféle papíripari feldolgozó és gyártó berendezéssel kerülhet kapcsolatba:

 • papírgyártás gépei, berendezései, pl. tekercsvágó gép, bobinavágógép, ívvágógép, simítógép;
 • karbantartás eszközei: csavarhúzók, mérők, villáskulcs stb.
 • számítógép internetkapcsolattal és nyilvántartó szoftverekkel;
 • irodatechnikai eszközök, pl. nyomtató, irodaszerek, telefon.
Munkája során elsősorban papírral találkozik, illetve annak alapanyagaival. Továbbá a gépek mentén dolgozhat fémmel, kenőolajokkal, műanyaggal stb.

Hol végzi a munkáját?

A munkavégzés helye e foglalkozásnál zárt tér, elsősorban a gyár, vagy üzemcsarnok. A papírgyárak, csarnokok, géptermek általában zajosak, levegőztetésük, tisztaságuk és hőmérsékletük azonban megfelelő, a világítás jó. A munka során a szakember megfordulhat például a dokumentáció készítése során irodában, szünetek idején a pihenőhelységben, és ha tevékenysége megkívánja a raktárban is.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A csomagolópapír-gyártó jellemzően a normál munkarend szerint, napi 8, heti 40 órában dolgozik, hétfőtől péntekig. Amennyiben a megrendelések mennyisége és a határidők szükségessé teszik, előfordulhat, hogy a szakemberek több műszakban, egymást váltva dolgoznak. Saját vállalkozás üzemeltetése esetén az időbeosztás rugalmasabb, azonban ez esetben nagyobb valószínűséggel fordulhat elő túlórázás, illetve hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is – amennyiben a megrendelői igények ezt szükségessé teszik.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A munka során a csomagolópapír-gyártó szervezetét különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • baleseti veszélyforrást jelentenek e szakmában a gyártásban részt vevő gépek különböző forgó, mozgó alkatrészei, valamint a vágó berendezések, melyek kéz-, láb- és égési sérüléseket is okozhatnak;
 • vegyi anyag ártalom érheti a munkavállalót a munkavégzés során használt maró hatású vegyszerek: kéndioxid, kalcium–diszulfát, sósav, kénsav kezelése miatt;
 • további egészségre ártalmas tényezők e munka végzése során a zajártalom, valamint a magas hőmérséklet és páratartalom.
Ezért a munka során fokozottan kell ügyelni a baleset- és munkavédelmi szabályok, a biztonsági előírások, szabályok betartására és a fokozott figyelem folyamatos gyakorlására. A balesetveszély a gépek előírt védőberendezésekkel való felszerelésével, figyelmeztető táblák elhelyezésével és munkavédelmi eszközök használatával csökkenthető.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A csomagolópapír-gyártó munkája részben könnyű fizikai munka a gépek és műszerek felügyelete, kezelése során, részben közepesen nehéz fizikai munka, például üzemzavar elhárítása esetén, melyet álló és hajlott testhelyzetben végez, vagy az anyagmozgatás során.

A folyamatos megfeszített figyelem és az esetleges monotonitás pszichés terhelést, mentális kifáradást eredményezhet. Emellett a több műszakos munkavégzés és a túlórázás is fáradtságot okozhat.
Mindezek ellensúlyozására jó megoldás a pihenés, a műszakok közötti, munka utáni, vagy időszakonkénti fizikai és mentális feltöltődés – például sportolás, nyaralás, kikapcsolódás.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A csomagolópapír-gyártónak munkája során szorosan együtt kell működnie munkatársaival, csoportjának tagjaival. Emellett rendszeres kapcsolata van:

 • a gyár, üzem más dolgozóival;
 • vezetőjével;
 • beszállítókkal;
 • szállítókkal.
Saját vállalkozás vezetése esetén ő tartja a kapcsolatot a megrendelőkkel, illetve a könyvelővel és az illetékes hatóságokkal – pl. NAV – is.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az alkalmazottként dolgozó csomagolópapír-gyártó országos átlagkeresete havi bruttó 220.000 Ft. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. Az átlagkereset a szakmai tapasztalattól és az életkortól függően havi bruttó 160.000 forint és 240.000 forint között mozoghat. A saját vállalkozását üzemeltető szakember keresete ettől jelentős mértékben eltérhet az előállított termékek népszerűsége, a forgalom, azaz a megrendelések mennyisége és nagysága, illetve az alkalmazott árrés tükrében, hiszen ezek jelentősen befolyásolják a vállalkozás eredményét.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A csomagolópapír-gyártói szakterületen való elhelyezkedést segíti, hogy az igényes papíripari termékekre egyre nagyobb igény mutatkozik, hiszen egyre fokozódó, speciális csomagolópapír-igényre számíthatunk a környezettudatos elvek terjedésével a piacon. Emellett ez a terület nem különösebben nyersanyagigényes, így a termelés könnyen gazdaságossá tehető. Mindezek tükrében az elhelyezkedés ezen a területen – természetesen a helyi adottságokat figyelembe véve, pl. milyen távolságra találhatóak a potenciális vásárlók –, nem okoz nagyobb gondot.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A papíripari szerszámgépek kezelésének elsajátítása nem nehéz feladat, ám biztos kezelésük nagy figyelmet igényel – hiszen folyamatosan megfelelő minőségű készterméket kell előállítani. A csomagolópapír előállításának szakmai ismeretei mellett ezért a következő képességekkel, készségekkel kell rendelkezni annak, aki e szakmában kíván elhelyezkedni:

 • Felelősségtudat, mivel a munka balesetveszéllyel jár és a végtermék minősége folyamatosan megfelelő kell legyen.
 • Fizikai erőnlét, a gépek, berendezések kezeléséhez, javításához, az alapanyagok, félkésztermékek, késztermékek szállításához, mozgatásához.
 • Kézügyesség, a műszerek, berendezések kezeléséhez.
 • Kitartás, az egész napos, olykor monoton munkavégzéshez.
 • Figyelem, a gépek kezeléséhez és a megfelelő minőségű késztermék előállításához.
Mindezek mellett fontos, hogy a csomagolópapír-gyártó képes legyen csapatban dolgozni, együttműködni munkatársaival, valamint, hogy jó technológiai, műszaki kompetenciával is rendelkezzen, hiszen nap, mint nap gépekkel kell dolgoznia.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi követelmények elsősorban a gyártási folyamat jellegzetességeire vezethetők vissza:

 • jó látás, térlátás;
 • ép színlátás;
 • teljes látótér;
 • ép karok, kezek ujjak.
A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése.
Hallássérült hallásvizsgálat alapján, egyéni elbírálás szerint végezhet csomagolópapír-gyártó munkát. Kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. Fontos a támogató szociális kapcsolati rendszer kialakítása, az írásalapú kommunikációs csatornák, nyelvi formák megválasztása és alkalmazása, valamint a munkakör átszervezése (a kapcsolattartást igénylő feladatok más munkatársra történő átruházása).
 

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A csomagolópapír-gyártói munkához szükséges ismeretek elsajátításában segít, ha a pályázó alapvető ismeretekkel rendelkezik a következő tantárgyakban:

 • technika, életvitel és gyakorlat – a kézügyesség biztosítására, műszaki ismeretek megalapozásához;
 • természettudományi gyakorlatok – alapismeretek megszerzéséhez az anyagok viselkedésének, reakcióinak megértéséhez.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A csomagolópapír-gyártói szakma gyakorlásához ideális érdeklődésű emberek számára fontos, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel fogható, látható eredménye legyen, és szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, azok kivitelezésével. Fontosnak tartják továbbá, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel és pontosan tudják, meddig terjed felelősségük, hatáskörük.

 • Tárgyias
 • Megvalósító

Mi jellemző a Csomagolópapír-gyártó munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Papírgyártó és -feldolgozó (32 543 03)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Papírgyártó és -feldolgozó alsó középfokú szakképesítés megszerzése szükséges.

A csomagolópapír-gyártó szakmához hallássérültek számára elérhető a speciális adaptált szakképesítés.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A Papírgyártó és -feldolgozó szakképzés megkezdése az általános iskola nyolc osztályának elvégzéséhez kötött. A képzést megelőzően meg kell felelni pályaalkalmassági, egészségügyi követelményeknek is.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Papírgyártó és -feldolgozó alsó középfokú szakképesítés iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között szerezhető meg, melynek során az óraszáma 800-1200 óra között változhat.

A képzés során 30%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A gyakorlat a képzés 70%-kát teszi ki, melynek során a gyakorlati képzőhelyen – üzemekben, gyárakban –, a szakma gyakorlati tudásának elsajátítására nyílik lehetőség.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A papírgyártó és -feldolgozó képzés szakmai tantárgyai, főbb moduljai a következők:

 • Vegyipari, műszaki alapfeladatok;
 • Papírgyártás és -feldolgozás;
 • Papíripari alapanyaggyártás.
A szakmai tárgyak mellett a képzés során sor kerül a Foglalkoztatás, valamint a Munkahelyi egészség és biztonság tárgyak elsajátítására is, melyek az elhelyezkedést és a biztonságos munkavégzést segítik.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A képzés elvégzése után több mint húsz munkakörben lehet elhelyezkedni. Ezek közül néhány:

 • Biegelő- és perforáló-gép kezelője;
 • Dobozkészítő;
 • Facellulózfőző;
 • Füzetfűző;
 • Hullámlemez-doboz stancoló;
 • Hüvelygépkezelő (papírgyártás);
 • Kartongyártógép-kezelő;
 • Kartonlemez-sajtoló.
További szakképesítések megszerzésével a csomagolópapír-gyártó előtt további elhelyezkedési lehetőségek nyílnak meg. Szakterületen belül továbbtanulást a Papíripari technikusi, illetve a Vegyipari minőségbiztosítási technikusi szakképzés biztosít. Felsőoktatási szakok is biztosítják az ezen a területen történő továbbtanulást, műszaki karok vegyipari ágazatain belül.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Munkám legnagyobb kihívását az jelenti, hogy biztosítanom kell az előállított termékek, csomagolóanyagok egyenletesen magas színvonalú minőségét. A csomagolóanyagok megbízhatóan ugyanolyan jellemzőkkel kell rendelkezzenek, hogy a megrendelők számíthassanak a könnyű felhsználásra. A beérkező alapanyagok minőségét kontrollálni kell, a gépeket mindig karban kell tartani, minden nap ellenőrizni kell a beállításokat és ha bármi nem működik az elvárásoknak megfelelően, akkor azonnal közbe kell lépnem. Ha nem teszem, az az én károm, a gyár vesztesége, és ezt a mai szoros üzleti versenyben nem engedhetjük meg magunknak.” – mondja Károly, egy magyar papírgyártó középvállalkozás csomagolópapír részlegének munkatársa.

További érdekességek

Ön szerint mióta használunk papírt?

Az első ma is papírnak nevezhető anyagot Kínában állították elő, az időszámításunk előtti első században. 1867-ben kifejlesztették a mostani papír alapanyagát, a fa alapú pépet, majd feltalálták a ragasztott papír gyártására alkalmas automata gépsort. A hullámpapír csomagolás azonban csak az 1910-es években kezdett elterjedni.

Mit gondol, igaz-e, hogy a műanyag csomagolóanyagok kiszorítják a papírból készülteket?

Éppen az ellenkezője igaz: a műanyag csomagolások népszerűségének hulláma aláábhagyni látszik napjainkban. A papír mindenképpen a jövő csomagolóanyaga: a műanyag csomagolások lassú lebomlása miatt a könnyűiparnak vissza kell térnie a gyosabban lebomló, lehetőség szerint újrahasznosítható alapanyaghoz. A papír környezetbarát. Több szempontból is igaz ez az állítás, hiszen, nemcsak újrahasznosítható, de előállításához igen sokféle, olcsón beszerezhető alapanyag is rendelkezésünkre áll.

Tudja-e, milyen alapanyagokat használtak régen papír előállítására?

A papír kezdetben ugyanazokból a növényi rostokból készült, mint a ruházat szövéséhez fölhasznált szálak: kenderből és lenből. Később az elemi szálat olcsóbb anyaggal akarták helyettesíteni, ezért gyapottal próbálták a mérsékelt égövön termő lent és kendert kiváltani. Így került sorra a gabonák szalmája, majd végül a fa. Ma az olcsó tömegárut jelentő papír gyártásának a legfontosabb nyersanyaga a fa.

Hallot már papírmalomról?

A papírmalom a papír előállítását végző üzem régies megnevezése. Napjainkban jobban elterjedt a papírgyár kifejezés. A papírmalomban végzik a papírgyártás nagyüzemi műveleteit. A papírmalom kifejezés onnan ered, hogy a papír gyártásához rengeteg vízre volt szükség, ezért ezeket az üzemeket igyekeztek vízfolyások mellé telepíteni. A vízimalomhoz hasonlóan az alapanyag előkészítéséhez, felaprításához felhasználták a víz erejét.

Munkaadók mondták

Vissza az listához