Tartsd velünk az irányt!

Elektronikai technikus

Elektronikai technikus

FEOR:
312200
Foglalkozási terület:
Energetika-elektronika
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Tudja-e, hogy melyik volt az első, sorozatgyártásban készített autó?

Az első középosztálybeliek számára is megfizethető autó a Ford T-modell volt, amit 1908-tól 1927-ig gyártottak az Egyesült Államokban. Azelőtt kézzel gyártották a gépkocsik majdnem minden alkatrészét, azonban ez volt az első autó, amely már a Frederick Winslow Taylor által feltalált futószalagon készült. Rövid időn belül rendkívül népszerű lett, több mint 15 millió darabot gyártottak belőle. Darabszám tekintetében ezt csak 1972-ben tudta más autótípus felülmúlni.
 
Ön szerint mi az elektronikai technikus elsődleges védőfelszerelése?
Az elektronikai technikus védőfelszerelésének legfontosabb eleme a kesztyűje. Manapság rendkívül sokfajta munkavédelmi kesztyűt gyártanak, így mikroelektronikait is, amelynek használata, ha nem is elengedhetetlen, de legalábbis célszerű az elektronikai technikus számára. A leggyakrabban latexből készült kesztyűk nem csak az áramütés veszélyétől védik meg a munkavégzőt, hanem különleges bevonatuknak köszönhetően jobban is tapadnak, így könnyítve meg a szerelési munkát.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az elektronikai technikus gyengeáramú elektronikai eszközök tervezési, üzemeltetési és karbantartási munkálatait végzi. Egyaránt foglalkozhat távközlési, műszer- és irányítástechnikai, ipari elektronikai, jármű-elektronikai, mikrohullámú technikai, rádiótechnikai, számítástechnikai és navigációs eszközökkel. Munkáját mérnök irányításával végzi. Az elektronikai technikus munkájára nagyon sok termelést végző vállalatnál szükség van, így például az autógyárakban is, ahol alkalmazottként látja el feladatait.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az elektronikai technikus gyengeáramú berendezéseket és a kapcsolódó villamoshálózatokat üzemelteti. Elsődleges feladata az alkalmazott irányítás- és vezérléstechnikai, illetve a hálózati installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Teljes körűen ismeri a területi létesítéseket, valamint szükség esetén azok átalakításában is részt vesz. Munkája során a következő feladatokat és tevékenységeket végzi:

 • Műszaki segítséget nyújt az elektronikus berendezések kutatásában és fejlesztésében. Alkalmanként prototípusokat tesztel. Elektronikus áramköröket tervez, a megadott műszaki leírásnak megfelelően.
 • Becsléseket készít. A megadott műszaki követelményeknek megfelelően megbecsüli az elektronikus berendezések gyártásához szükséges anyag- és munkaerő mennyiségét és költségét.
 • Elektronikus rendszereket üzemeltet. Tervezési, fejlesztési, üzembe helyezési, karbantartási és javítási munkákat végez.
 • Ellenőrzi az elektronikus berendezések gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását. Ezzel biztosítja az előírásoknak és a szabályoknak megfelelő működést.
 • Beüzemeli az új elektronikus rendszereket vagy berendezéseket. Ezután ezt mind biztonsági, mind pedig vezérlési szempontból ellenőrzi.
 • Segíti a mérnökök munkáját. Elektronikus rendszereket tesztel, adatokat gyűjt és elemez, valamint kapcsolási rajzokat készít.
 • Adminisztrációs feladatokat lát el. Az elvégzett munkáit minden esetben pontosan és részletesen dokumentálja.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Az elektronikai technikus által használt eszközök, elsősorban a különféle elektronikai berendezések és hálózatok üzemeltetési feladatai során kapnak nagy szerepet. Emellett a szakember dokumentációs feladataihoz különböző irodai és irodatechnikai eszközöket vesz igénybe. Az általa használt legfőbb eszközök a következők:

 • csavarhúzókészlet;
 • forrasztópáka;
 • digitális vezérlőberendezések;
 • speciális fogók;
 • számítógépes tervezőprogramok (CAD).
Mindezek mellett a szakember, munkájának dokumentálásához és jegyzőkönyv írásához papírt és tollat, vagy számítógépet használhat. Az elektronikai berendezések és rendszerek karbantartása és javítása során gyakran vesz igénybe szigetelő szalagot, kábeleket, fémeket, és a forrasztáshoz szükséges segédanyagokat. 

Hol végzi a munkáját?

Az elektronikai technikus elsődleges munkahelye a szerelőcsarnok, ahol a különféle – akár automatizált – gépeket és berendezéseket üzemelteti, karbantartja és javítja. A szerelőcsarnok minden olyan eszközzel fel van szerelve, amelynek használatára a szakembernek szüksége lehet. Kisebb műhelyben is dolgozhat, itt tárolja a javításra szoruló berendezések cserealkatrészeit. Dokumentációs feladatait irodában végzi.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Az elektronikai technikus alapvetően normál munkarendben dolgozik. Üzemeltetési és karbantartási feladatait jellemzően egy műszakban, hétközi munkanapokon, napi 8 órában végzi. A hétvégi és éjszakai munkavégzés nem jellemző erre a szakmára, azonban ha rövid határidőre kell teljesítenie, előfordulhat, hogy több műszakban kell feladatait ellátnia. Esetleges túlóráit is minden esetben munkanapokon teljesíti.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Az elektronikai technikus nem számít balesetveszélyes foglalkozásnak, azonban bizonyos egészségügyi ártalmak és veszélyforrások érhetik a szakembert, mint például:

speciális gépsorok mellett végzett munka esetében számottevő zajterheléssel kell számolni;
az üzemeltetési és karbantartási munkák során az eszközök nem elég körültekintő használata áramütéssel járhat;
a forrasztópáka nem megfelelő használata égési sérüléseket okozhat;
a mozgó alkatrészekkel rendelkező berendezések nem elég figyelmes javítása során előfordulhat kézsérülés.
A munkavégzés során rendkívül fontos a munka- és balesetvédelmi előírások maradéktalan betartása.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az elektronikai technikus részben közepesen nehéz, részben pedig könnyű fizikai megterheléssel járó munkát végez. Közepesen nehéz fizikai megterhelést jelenthet, a meghibásodott berendezések alkatrészeinek szállítása, mozgatása. A munkavégzés folyamán gyakran kell akár órákon keresztül állva vagy ülve maradni, amely komoly megterhelést jelenthet a hát és a gerincoszlop számára. A berendezések és hálózatok üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges szerszámok használata könnyű fizikai igénybevétellel járhat. Munkája során pszichikai megterhelést jelenthet:

 • a folyamatos koncentráció szüksége egyes munkafolyamatokban;
 • az esetenként egyhangúbb munka teljesítése;
 • a rövid határidőre való teljesítés szorítása.
Mivel fizikai és pszichikai megterhelés egyaránt éri, ezért az elektronikai technikus számára nagyon fontos a megfelelő mennyiségű pihenés és feltöltődés.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az elektronikai technikus munkáját minden esetben mérnök irányításával végzi. Tőle kapja a pontos utasításokat az elvégzendő feladatokkal kapcsolatban, valamint alkalmanként a tervezési folyamatokban is együtt vesznek részt. Napi kapcsolatban van más technikusokkal, akikkel gyakran összehangolt munkát végeznek, valamint az őt alkalmazó cég egyéb területén dolgozó alkalmazottaival. Rajtuk kívül kapcsolatba kerülhet:

 • megrendelőkkel;
 • beszállítókkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az elektronikai technikusok országos viszonylatban átlagosan havi bruttó 283.000 Forintot keresnek. Az életkortól, szakmai tapasztalattól függően a havi átlagkereset 280.000-380.000 Ft között alakul. További befolyásoló tényező lehet, hogy a szakembert foglalkoztató cég hazai vagy külföldi tulajdonban van-e, valamint hogy az ország melyik részében működik. 

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A rövidtávú előrejelzés szerint az elektronikai technikus szakmában dolgozók iránti kereslet a jövőben növekedést fog mutatni, amely elsősorban a hazánkba települő külföldi cégeknek, például autógyáraknak köszönhető. Ennek következtében az ebben a szakmában elhelyezkedni kívánók kilátásai bíztatóak, mivel a technika fejlődésével a különböző cégeknél egyre elterjedtebb az automatizált gépsorok használata, amelyek üzemeltetése és karbantartása azonban képzett munkaerőt kíván. A szakemberek közül kiemelkedőbb lehetőségei vannak azoknak, akik magasabb iskolai végzettséggel, valamint a szükséges szakmai specializációval rendelkeznek.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Ahhoz, hogy az elektronikai technikus feladatait szakszerűen és sikeresen végezhesse, alapos tárgyi ismeretre van szüksége az elektromosság, valamint a gépek működése terén. Ezek mellett, a következő képességekre és készségekre támaszkodhat:

 • Technológiai, műszaki kompetencia, hogy átlássa a különböző gépek és berendezések működését;
 • Digitális kompetencia, a számítógép által vezérelt eszközök beállításához;
 • Probléma megoldási képesség, mert az esetlegesen felmerülő váratlan helyzetekre a cég termelékenységének érdekében minél gyorsabban kell találnia jó megoldást;
 • Kézügyesség, mert a meghibásodott eszközök javítása, gyakran aprólékos munkát követel meg;
 • Figyelem, hogy a munka egyhangúbb részei se jelentsenek kihívást;
 • Tanulás, hiszen ez egy fejlődő iparág, így ez megkönnyíti, hogy lépést tartson a technológiai újítások bevezetésével.
Mindezeken kívül fontos, hogy az elektronikai technikus önállóan is képes legyen munkát végezni, ugyanis feladatai nagy részét segítség nélkül kell megoldania. A jó kommunikációs képesség is hasznos lehet ebben a szakmában, hiszen a másokkal együtt végzett tervezési feladatokat ez jelentősen megkönnyítheti.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az elektronikai technikus üzemeltetési és karbantartási munkája során rendkívül fontos, hogy feladatait gyorsan és problémamentesen tudja elvégezni, hiszen így minimalizálható a bevételkiesés a cég részéről. A berendezések és hálózatok üzembe helyezési és javítási munkálatai során gyakran használ különböző szerszámokat, valamint dolgozik apró alkatrészekkel is. Azért, hogy a feladatait eredményesen végezhesse, elengedhetetlen az alábbi egészségügyi feltételeknek való megfelelés:

 • jó látás – a gépek és berendezések ellenőrzéséhez;
 • ép színlátás – például a vezetékek megkülönböztetése végett;
 • jó térlátás – többek között az apró alkatrészek beillesztése miatt;
 • karok, kezek, ujjak fokozott használata – a különféle berendezések és gépek szerszámokkal történő beszereléséhez, valamint karbantartásához;
 • fokozott figyelem – a monoton munkafolyamatok során a hibák kiküszöböléséhez szükséges.
A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet fizikai akadálymentesítésével , speciális eszközök beszerzésével, használatával, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. 

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az elektronikai technikus számára, ahhoz, hogy magas színvonalon tudja munkáját végezni, az alább tantárgyak biztosítanak jó alapot:

 • technika, életvitel és gyakorlat – a gépek működésének megismeréséhez és a megfelelő kézügyesség kialakulásához;
 • fizika – az elektromos áram különféle tulajdonságainak ismeretéhez;
 • informatika – az automatizált, számítógép vezérelte gépek és berendezések kezeléséhez.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Azon szakember számára ideális az elektronikai technikusi szakma, aki szeret gyakorlati feladatokkal foglalkozni, amelyeket logikus megoldásokkal, szerszámok, és eszközök használatával oldhat meg. Kedveli a jól szervezett munkát, melynek során lehetősége van a dolgok mélyére látni, és a különböző problémák megoldásáig elméleti vagy kísérleti úton eljutni. Közel áll hozzá a tervezői tevékenység, az elemzés. Örömmel foglalkozik nagyfokú koncentrációt igénylő, aprólékos feladatok megoldásával. Biztonságot jelent számára, ha tudja, mit várnak el tőle, meddig tart a felelőssége.

 • Tárgyias
 • Megvalósító
 • Elemző

Mi jellemző a Elektronikai technikus munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Elektronikai technikus (54 523 02)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Elektronikai technikus emeltszintű szakképesítés megszerzése szükséges. 

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképzés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség megléte. Szükséges továbbá – a képzés megkezdését megelőzően – egy egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton is megfelelni.  

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Elektronikai technikus szakképesítés iskolai rendszerben, villamosipar és elektronika ágazati szakközépiskolában az érettségi után 1 év alatt, gimnáziumban, illetve más ágazatban szerzett érettségi után 2 év alatt szerezhető meg. Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között is megszerezhető a képesítés, ebben az esetben az óraszám 960-1440 óra között változhat.

A képzés során 40%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 60%-át gyakorlati munkahelyen (pl.: gazdálkodó szervezetnél) tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak műszaki (pl. műszaki informatika, műszaki gyakorlatok, műszaki rajz), elektrotechnikai, irányítástechnikai, elektronikai, mechatronikai, valamint egyéb szakmai ismeretek elsajátítására (pl. számítógép, PLC, mikrovezérlők alkalmazása) irányulnak. Főbb modulok, tantárgyak, témakörök:

• Informatikai és műszaki alapok;
• Villamosipari alaptevékenységek;
• Áramkör építése, üzemeltetése;
• Számítógép alkalmazása az elektronikában;
• Irányítástechnikai alapok;
• Mechatronikai rendszerek.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

Az Elektronikai technikus végzettséggel az alábbi munkakörök betöltésére nyílik lehetőség:

 • Gyengeáramú villamosipari technikus;
 • Jelzőberendezés-technikus;
 •  Koncert-fénytechnikus;
 •  Koncert-színpadtechnikus;
 • Világítási - technikus .
További szakmai előrelépési lehetőséget az Orvosi elektronikai technikus (OKJ 55 523 04) szakképesítés-ráépülés megszerzése jelent, mellyel pl. Műszertechnikus munkakört tölthet be az egészségügyi ellátásban.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • Magyar Elektronika – havonta megjelenő szaklap
 • Stein: Intelligens vezérléstechnika. Cser Kiadó. 2008.
 • Kulcsár: Robottechnika. LSI Oktatóközpont. 2001.
 • Török: Elektronika – Hálózatok, alkatrészek, alapkapcsolások. JATEPress. 2000.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
?     www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ -  a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Munkája kihívásairól kérdeztük Bencét, aki elektronikai technikusként dolgozik: „A fizikát már elég korán érdekesnek és hasznosnak találtam, már akkor úgy tűnt, hogy ebbe az irányba fogok elindulni. A munkámat rendkívül érdekesnek találom, hiszen különböző automatizált gépekkel, robotokkal foglalkozhatok. Természetesen ennek a szakmának is megvannak a hátrányai, például, mindig viselnem kell a munkavédelmi kesztyűt, hogy nehogy baleset érjen, és néha monoton feladatokat kell végeznem, amihez sok türelemre van szükségem. De mindent összevetve én nagyon jól érzem magam munka közben.”

További érdekességek

Mit gondol, mi mindent vezérel elektronika a mai autókban?

Manapság az autók szinte minden alkatrésze elektronikai vezérlésű. Ez ugyanúgy igaz a gépjármű lámpáira, mint például sok újabb autó esetében a kézifékre. A technológia rohamos fejlődésével a személygépjárművekben egyre újabb és újabb alkatrészek jelennek meg, amelyek mind a központi elektronika vezérlése alatt állnak. Ám ennek nagy hátránya, hogy ha az autó fedélzeti számítógépe hibásodik meg, tulajdonképpen lehetetlen közlekedni a járművel.

Tudja-e, mi az a nyomtatott áramkör?

A nyomtatott áramkör egy olyan lemez, amely az alkatrészek egy helyen való tárolására, és az azok közötti kapcsolat létesítésére alkalmas. Az egyre sűrűsödő és egyre több helyet foglaló elektromos alkatrészek rendezettebb összekötésére való igény hívta életre. Nagy előnye hogy olcsó, megbízható, kicsi, átlátható és erős felépítésű. Az integrált áramkörök megjelenésével a méret tovább csökkent. A méretek csökkentésével és a funkcionalitás növelésével járó trend a mai napig tart.

Mit gondol, mely három anyag vezeti legjobban az áramot?

A legjobb áramvezető az ezüst. Elsősorban olyan elektrotechnikai cikkekben hasznosítják, ahol kiváló vezetési képességre van szükség, ilyenek például a nyomtatott áramkörök és különféle kapcsolók. A második legjobb áramvezető az arany, amelyet elsősorban az áramkörgyártásban és a félvezetőiparban alkalmaznak nem oxidálódó elektromos kontaktusként. A harmadik legjobb vezető a réz, ezt az ezüstnél és az aranynál sokkal gyakrabban használják, alacsonyabb ára és nem sokkal gyengébb vezetőképessége miatt.

Tudja, hogy milyen elven működik a forrasztás?

A forrasztással fémek közti oldhatatlan kötést lehet készíteni. Ezt elsősorban forrasztópákával lehet megtenni. A forrasztás során úgy lehet összekötni a két fémet, hogy egyik sem olvad meg, így lényeges alakváltoztatás nélkül javíthatóak a már elkészült termékek. Két dolog szükséges hozzá: forraszanyag és hőforrás. A forraszanyag a forrasztani kívánt fémeknél alacsonyabb olvadáspontú, így anélkül köthető össze a két fém, hogy jelentősen megváltozna azok alakja vagy halmazállapota.

Munkaadók mondták

Vissza az listához