Tartsd velünk az irányt!

Adótanácsadó, adószakértő

Adótanácsadó, adószakértő

FEOR:
251200
Foglalkozási terület:
Gazdaság, kereskedelem és marketing
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Pénzügy és számvitel alapszak )

Bevezető

Ön szerint mikor érdemes igénybe venni az adótanácsadói szolgáltatást?

Adóellenőrzés esetén nagy segítséget jelent az adótanácsadó munkája, mivel ilyen esetekben az adóhatóság és az adózó alá/fölérendelt viszonyba kerül. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az adózó ki lenne szolgáltatva, de ahhoz, hogy élni tudjon a törvény adta lehetőségeivel, ismernie kellene a jogait. Szintén komoly támogatást jelent ez a szolgáltatás, amikor bíróság elé kerül egy adóügy. Ilyenkor már egyenrangú felek állnak egymással szemben, és komoly súlya van annak, hogy ki milyen írásos bizonyítékot nyújt be, mikor és hogyan.
 
Gondolná-e, hogy adótanácsadók segíthetnek a nemzetközi ÁFA visszaigénylési folyamatának felgyorsításában?
Az ÁFA - Általános Forgalmi Adó -, az összes Európai Uniós tagországban – és a világ számos más országában is – egyike azon állami adóknak, melyek értéke automatikusan hozzáadódik a legtöbb termék, szolgáltatás árához. A nemzetközi kereskedelem támogatása érdekében, számtalan vállalkozás jogosult a külföldön megfizetett ÁFA visszaigénylésére. Az adótanácsadó segítségével a visszaigényelt összeg értéke maximálható, a visszaigénylés átfutási ideje pedig minimalizálható.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az adótanácsadó, adószakértő adóval, adójellegű kötelezettséggel, illetékkel, továbbá adó-visszatérítési igénnyel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végez, szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság, valamint a bíróság előtt. Mindezeken túl munkája során ellenjegyezhet adóbevallásokat is.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az adótanácsadó, adószakértő a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez. Munkája során az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Értelmezi a kapott megbízást. Feltárja a tényeket és értelmezi azokat.
 • Azonosítja az adókötelezettségeket. Ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.
 • Adózási számításokat végez, és azokat dokumentálja. Részt vesz:
  • a vállalkozás adókötelezettségeinek kiszámításában;
  • a bevallások elkészítésében és ellenőrzésében;
  • az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében;
  • elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
 • Közreműködik az adókötelezettségek teljesítésében. Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik.
 • Képviseli ügyfelét. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.
 • Adótanácsadói véleményt készít, ellenjegyez.
 • Képzéseken vesz részt.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Az adótanácsadó, adószakértő munkája során elsősorban dokumentumokkal dolgozik, melyek lehetnek papír alapúak, vagy elektronikusak - számítógépen megjelenítettek -, például: adóhatósági rendeletek, adótörvények, jogszabálygyűjtemények. Emellett eszközei még:

 • telefon, mobiltelefon, fax;
 • számítógép;
 • számítógépes szoftverek;
 • íróeszközök, irodaszerek;
 • szekrények, tároló berendezések, adattárolók.
 

Hol végzi a munkáját?

Az adótanácsadó, adószakértő elsősorban irodában dolgozik. Munkájához hozzátartozik a megbízóval és a hatóságokkal való folyamatos kapcsolattartás is, így gyakran fordul elő tárgyalótermekben, bíróságon és az ügyfelek telephelyein.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A munkaidő e foglalkozásnál jellemzően normál munkarend szerinti, azonban mivel az adótanácsadó, adószakértőnek munkája során elsősorban az ügyfelekkel szerződésben rögzített határidők betartását kell előtérbe helyeznie gyakori a normál munkarendnél hosszabb napi munkavégzés, illetve a hétvégi, ünnepnapi munkaidő is.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Az adótanácsadó, adószakértő munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek. Ugyanakkor, mint kisebb kockázat, megemlíthető a fertőzésveszély az ügyfelekkel történő folyamatos érintkezés és a hosszú ideig légkondicionált helyiségekben való tartózkodás miatt.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az adótanácsadó, adószakértő tevékenység szellemimunka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. E tevékenység káros hatásainak - szem hosszú időn át tartó erőteljes terhelése, illetve az ülőmunkával járó elhízás, egészségtelen életmód - elkerülése érdekében a munka során fokozottan ügyelni kell a szem pihentetésére és a munka utáni megfelelő mennyiségű testmozgásra.

A szakember feladata fokozott figyelmet igényel és a határidők betartása sokszor stresszt okoz. Emellett a szakemberektől ezen a területen elvárt, hogy ügyfeleikkel bármilyen nehéz helyzetben is jól együtt tudjanak működni, ami esetenként szintén stresszt okoz.
E pszichikai nehézségek kezelésére szintén megoldás lehet a séta, testmozgás.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az adótanácsadó, adószakértő a munkavégzés során elsősorban

 • az ügyfeleivel;
 • és a kollégáival tartja a kapcsolatot.
 
Ugyanakkor együtt kell működnie az illetékes hatóságokkal és más területek szakértőivel is pl. könyvelőkkel.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az alkalmazottként dolgozó adótanácsadó, adószakértő országos átlagkeresete havi bruttó 634.000 Ft, és ez az elmúlt években nem mutat jelentős növekedést. Más foglalkozásokhoz képest magas keresetű szakmának számít. Az átlagkereset tapasztalattól, életkortól, illetve a tevékenység végzésének földrajzi elhelyezkedéstől függően havi bruttó 396.000 és 700.000 forint között mozoghat. A vállalkozóként működő adótanácsadó, adószakértő keresete ettől jelentősen eltérhet – az ügyfelek száma és a megbízások jellege nagymértékben befolyásolja a bevétel mértékét.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Jelenleg és a közeljövőben kismértékű túlkínálat mutatkozik az adótanácsadó, adószakértő szakmában - ez azt jelenti, hogy többen akarnak adótanácsadóként dolgozni, mint amennyi állás van. Ez azt vetíti előre, hogy rövidtávon nem egyértelműen biztosított az elhelyezkedés lehetősége – ugyanakkor a tehetséges szakemberek iránti kereslet folyamatos.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Az adótanácsadó, adószakértő munkájának sikerességéhez elsősorban a jó szakmai tudás elengedhetetlen, emellett fontos az ügyfelekkel - bármilyen nehéz helyzetben - való kapcsolattartáshoz kapcsolódó képességek pl. kommunikáció. Vállalkozói kompetenciára abban az esetben van szükség, ha az adószakértő, adótanácsadó saját vállalkozását vezeti.

 • Számolási képesség. Magabiztos számolásra alapozva képes matematikai képleteket és modelleket használni.
 • Felelősségtudat. Képes tevékenysége következményeit belátni, azokat vállalni.
 • Kitartás. Képes huzamosabb időn át, nehézségek esetén is a feladat elvégzésére összpontosítani. A célokhoz tartja magát, következetesen végzi feladatait.
 • Probléma megoldási képesség. Képes a lehetséges megoldások, cselekvések végiggondolására, számba vételére, és közülük a cél elérését leginkább szolgáló változat kiválasztására, végrehajtására.
 • Önállóság. Képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni munkáját.
 • Szervezés. Képes saját munkáját optimális időgazdálkodással megszervezni.
 • Csapatmunka. Képes a közös gondolkodásra és tevékenységre, az egyes részfeladatok megosztására.
 • Kommunikációs képesség.
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés.
 • Logikus gondolkodás.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A foglalkozás gyakorlását kizáró, illetve korlátozó tényezők a számítógéppel történő ülőmunka végzéséből, illetve az adószakértői munka jellegéből adódnak. Az adótanácsadó, adószakértői munka végzéséhez elvárt:

 • ép karok és ujjak;
 • jó látás;
 • jó hallás;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság.
A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor, és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.
Hallássérültek esetében kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. Fontos a támogató szociális kapcsolati rendszer kialakítása, az írásalapú kommunikációs csatornák, nyelvi formák megválasztása és alkalmazása.
Mozgássérülteknél elsődleges szempont a környezeti adaptáció (a közvetlen munkatér átrendezése, ergonomikus kialakítású, állítható magasságú és dőlésszögű asztal beszerzése), és az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés biztosítása (lift, rámpa, kapaszkodók).

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A szakma elsajátításához legfontosabb a biztos számolási képesség és a logikus gondolkodás, valamint a jogi, közgazdasági területeken szerzett alapfokú ismeretek. Emellett, amennyiben az adótanácsadó, adószakértő saját vállalkozását működteti, szüksége van vállalkozói ismeretekre:

 • matematika;
 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek;
 • informatika.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az adótanácsadó, adószakértő szakma végzéséhez ideális érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat. Pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat.

 • Megvalósító
 • Tárgyias

Mi jellemző a Adótanácsadó, adószakértő munkájára?

Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (30%)
(30 - 70)
Aprólékos megoldások (70%)
Változatos (25%)
(25 - 75)
Monoton (75%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Adótanácsadó, adószakértő
Felsőoktatási szak neve: Pénzügy és számvitel alapszak

A munkakör betöltéséhez adótanácsadó, adószakértő szakképzettség szükséges, mely pénzügy és számvitel alapképzési szakon (BA) szerezhető meg.

A szakképesítés megszerezhető továbbá az adótanácsadó (OKJ 55 344 01) emeltszintű szakképesítés-ráépülés elvégzésével is.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A Pénzügy és számvitel alapszak képzés megkezdéséhez az érettségi bizonyítvány megléte szükséges.

Az adótanácsadó emeltszintű szakképesítés-ráépülés megkezdésének feltétele az Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02), az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03), vagy a Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07) képzés elvégzése.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A pénzügy és számvitel alapképzési szak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti ágához tartozik. A képzési idő 7 félév. Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell elvégezni.

Az adótanácsadó emeltszintű szakképesítés-ráépülés tanfolyami keretek között 280-420 óra és egy év szakmai gyakorlat elvégzését követeli meg.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés tantárgyai többek között a következők:

 • vállalati gazdálkodás;
 • pénzügy;
 • számvitel;
 • vállalati jog;
 • adó- és számviteli jogszabályok;
 • számviteli információs rendszerek;
 • a pénzintézeti rendszer felépítése;
 • az államháztartás működése.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítés megszerzése után a szakember elhelyezkedhet többek között a következő munkakörökben:

 • forgalmiadó-szakértő;
 • jövedelemadó-szakértő;
 • nemzetközi adó-szakértő;
 • okleveles adóellenőrzési szakértő;
 • okleveles adószakértő;
 • okleveles forgalmiadó-szakértő;
 • okleveles jövedelemadó-szakértő;
 • okleveles nemzetközi adó-szakértő.
Adótanácsadók, adószakértők dolgozhatnak multinacionális nagyvállalatoknál, hazai kis- és középvállalkozásoknál, de gyakran lehet találkozni egyéni vállalkozókkal is ebben a szakmában.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu– a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu– a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu– az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Számomra az a legérdekesebb és egyben a legnehezebb is, hogy időről időre változik, hogy kinek is dolgozom. No, nem a munkaadóm változik, csak a megbízó cég. Ez azt is jelenti, hogy igen sok szervezet életébe látok bele nagyon mélyen. Megismerkedem a céggel, emberekkel, kialakulnak jó munkakapcsolatok, de a megbízás lejárta után azzal a lendülettel ki is kerülök a cég életéből, megszakadnak az ideiglenes kapcsolatok is. Persze sokszor ez jó is így, hiszen nem minden megbízó egyszerű eset, de van, hogy értékes emberekkel szakad meg így a kapcsolat. Szerintem minden tanácsadó munkájára jellemző ez. Izgalmas, hogy külsősként betekintést nyerhetsz, egy időre részévé válsz egy szervezetnek, aztán továbbállsz. – mondja Zsolt, aki hét éve dolgozik egy multinacionális tanácsadó vállalat adótanácsadói csapatában.

További érdekességek

Tudja-e, hogy miért kell adót fizetni?

Az adó alapvető célja, a társadalom működéséhez szükséges költségek fedezetének biztosítása. A közigazgatás vagy az államhatalom működtetése, az állam védelmét célzó rendvédelmi szervek fenntartása mindig sok pénzt emésztett fel. A múltban az adót sokszor igazságtalan elvek még igazságtalanabb gyakorlata alapján szedték (pl. a török időkben a harács). Természetesen a modern állam adózási rendjét törvény szabályozza, amit a parlament vagy más köztestület határoz meg, és a mindenkori politikai hatalmat gyakorló kormányzat szed be és használ fel. Ennek a felhasználásnak a rendjét a parlament által jóváhagyott költségvetés határozza meg.

Tudja-e, hogy miért vesznek részt konferenciákon az adószakértők?

Az adószakértők a szakmai konferenciákon értesülhetnek a legújabb törvényi változásokról és ezek hatásairól, a vállalatok versenyképességének kilátásairól, a gazdaságpolitika irányainak, hangsúlyainak változásáról és még sok egyéb szakmai kérdésről. Ilyen konferencia többek között az Adótanácsadók Egyesülete által szervezett Országos Adójogi konferencia is. Az információk, ismeretek bővítése mellett az ilyen konferenciák fontos szerepet játszanak az adószakértők egymással való kapcsolatainak kiépítésében és ápolásában, a tapasztalatok személyes megosztásában és a szakértői csoportok kialakulásában.

Tudta-e, hogy milyen céllal jött létre a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete?

A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) célja a legmagasabb szintű pénzügyi szakképesítéssel rendelkezők szakmai fórumának megteremtése. Az Egyesület céljai többek között az okleveles adószakértői munka érdekeinek képviselete, az adóztatási és adózási kultúra hazai színvonalának emelése, az adózás területén európai és hazai jogalkotás elősegítése, az információ-technológiai módszerek elterjesztése.

Munkaadók mondták

Vissza az listához