Tartsd velünk az irányt!

Higiénia ellenőr

Foglalkozás rövid bemutatása

A higiénia ellenőr legfontosabb feladata a higiénia ellenőrzése, egészségre káros hatások kiküszöbölése és a fertőzőbetegségek terjedésének megakadályozása érdekében. Munkájával biztosítja, hogy a közintézményekben, élelmiszer előállítással, feldolgozással és forgalmazással foglalkozó üzemekben, kereskedelmi egységekben a higiéniás előírásokat betartsák. Ezek mentén a következő részfeladatokért felelős elsősorban:

  • Részt vesz a higiéniás szabályok összeállításában és a szükséges engedélyeztetési folyamatokban. Részt vesz az egészségügyi, higiéniai követelményrendszer összeállításában, részletes kidolgozásában. Egyes intézmények, vállalkozások – a kórházaktól a kifőzdékig – működésüket csak az ÁNTSZ engedélyével végezhetik, amelyhez meg kell felelniük a higiéniai előírásoknak. A működési engedélykérelmek elbírálását a megfelelő adatok, dokumentumok ellenőrzését és a helyszíni szemlét is ő végzi.
  • Megtervezi az ellenőrzést, illetve azt lefolytatja. Megtervezi az ellenőrzések időpontját, helyszínét, és a vizsgálati módszereket. Az ellenőrzés lehet szúrópróba szerű, vagy előre egyeztetett, akár a vizsgált cég saját kérésére, vagy lakossági bejelentés alapján is történhet. Helyszíni ellenőrzés során mintát vesz, megfigyel, helyszíni méréseket végez, gyorsteszteket használ. Megvizsgálja, hogy az intézmény, vállalt, üzem stb. a higiéniai előírásoknak megfelelően működik-e. 
  • Elemzési feladatokat lát el, értékeléseket végez. Egyes vizsgálatok eredménye már a helyszínen látszik – szemrevételezés, gyorstesztek alapján –, míg mások utólagos, laboratóriumi elemzést igényelnek. Ezeket a vizsgálatokat elvégzi, vagy elvégezteti. A vizsgálati eredményeket összesíti, összegzi, belőlük az intézmény működésére vonatkozó következtetéseket von le. Hiányosságok, probléma esetén javaslatot tesz a szükséges változtatásokra, kiegészítésekre vonatkozóan. Az értékelést írásban rögzíti, és átadja az intézmény üzemeltetőjének.
  • Bírságot szab ki, nyomon követi a változásokat. A hiányosságok, probléma nagyságrendjétől függően bírságot szab ki, súlyos esetben akár a telephely bezárását is elrendelheti. Megadott határidő elteltével ellenőrzi, hogy a javasolt változtatások megtörténtek-e.
  • Adminisztrációs feladatokat lát el. Munkáját részletesen dokumentálja, jegyzőkönyveket vezet. A vizsgálatai eredményeket eljuttatja az illetékesekhez.
  • Betartja a minőségbiztosítási előírásokat. Szigorú előírások szabályozzák az egyes vizsgálatok menetét, módszereit, eszközeit, valamint a vizsgálati eredmények határértékét is. Ezeket a szakembernek maradéktalanul be kell tartania.