Tartsd velünk az irányt!

Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású

Foglalkozás rövid bemutatása
Közreműködik a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakításában, a vegyi, fizikai, sugárzó vagy biológiai anyagok, ergonomiai tényezők okozta egészségkárosodások megelőzésében, felismerésében, értékelésében és kezelésében. Meghatározza a helyes gyakorlat módját, és érvényre juttatja azt. Óvja a munkát végzők egészségét. Feladatai: a) a környezet állapota (külső, belső, valamint munkahelyi) és az egészségi állapot közötti összefüggések feltárása, elemzése, programok és irányelvek kidolgozása, végrehajtása; b) az egészséget károsító környezeti tényezők azonosítása, ezek hatásainak csökkentése, kiküszöbölése; c) a kereskedelmi, ipari, egészségügyi és háztartási hulladékok biztonságos, gazdaságos ártalmatlanítására vonatkozó tervek kidolgozása és végrehajtása; d) környezeti kockázatbecslés és környezeti elemzés készítése, környezeti monitorozás végzése; e) munkabiztonsági és élelmiszer-biztonsági felügyelet ellátása; f) a veszélyek, veszélyeztetettek azonosítása; g) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása; h) környezetvédelmi szemle tartása, környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése; i) tájékoztatás, oktatás, beszámolás a környezet és foglalkozás-egészségügy témakörében.