Tartsd velünk az irányt!

Fogorvos

Foglalkozás rövid bemutatása

A fogorvos fogászati és szájjal kapcsolatos gyógyító tevékenység végzésével, ennek kutatásával, vagy tanításával foglalkozik. Munkája során többek között a következő tevékenységeket, vagy ezek egy részét végzi:

  • Vizsgálatot végez. A hozzá forduló betegeket megvizsgálja, diagnózist állít fel a fogak, az íny és a száj állapotával kapcsolatban.
  • Laboratóriumi vizsgálatot, röntgenfelvételt rendel el. Amennyiben egyszerű vizsgálat nem elég a probléma okának megállapításához, laboratóriumi vizsgálatra, vagy röntgenkép készítésére kerül sor, ezeket a fogorvos rendeli el, majd értékeli az eredményeket.
  • Beavatkozást végez. A probléma okának megszüntetése érdekében elvégzi a szükséges beavatkozást.
  • Dokumentál, nyilvántart. A betegek egészségügyi adatait felveszi, nyilvántartja, ezeket szükség esetén továbbítja a megfelelő helyekre. Egészségügyi statisztikák készítésében működik közre, adatokat szolgáltat a statisztikai hivatalok számára.
  • Ügyeleti szolgálatot lát el. A fogorvosi problémák természetéből adódóan, fogorvosi kezelések elvégzésére a normál munkarendtől eltérő időben is szükség lehet, így a fogorvos ügyeleti tevékenységet is ellát.
  • Orvos-szakértői tevékenységet végez. Amennyiben például más szakterületen dolgozó kollégák erre felkérik.
  • Száj- és fogápolási tanácsadást folytat. Betegeit tájékoztatja például a fog- és szájbetegségek megelőzési módjairól.
  • Tudományos kutatásokban vesz részt. Eredményeit tudományos közlések formájában teszi közzé.
  • Részt vesz a fogorvosképzésben. Tudását a fogorvosképzésben részt vevő hallgatóknak átadja.
  • Tudását naprakészen tartja és fejleszti. Folyamatosan követi a fogorvosi szakma új kutatási eredményeit, tudását naprakészen tartja.