Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Statisztikai ügyintéző
361500
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
Pénzügyi, gazdasági ügyintézők
Statisztikus irányításával vagy önállóan különböző információforrásokra támaszkodva megszerzi, gyűjti, csoportosítja, rendszerbe foglalja, feldolgozza, statisztikai módszerek segítségével dokumentálja, bemutatja az információkat, adatokat. Feladatai: a) a statisztikai adatgyűjtés céljának értelmezése; b) a lehetséges adatforrások azonosítása; c) a statisztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének megtervezése; d) az adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához, elemzéséhez kapcsolatos nyilvántartások, keretek kialakítása; e) a statisztikai adatok gyűjtésével, feldolgozásával, elemzésével kapcsolatos költségek megtervezése; f) statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, csoportosítása, rendszerbe foglalása; g) statisztikai adatok feldolgozása; h) statisztikai számítások végzése; i) a statisztikai számítások, eredmények dokumentálása; j) táblázatok, grafikonok készítése a munkához, a közléshez, a döntések előkészítéséhez; k) nyilvántartások vezetése; l) adatbázisok kezelése, biztonsági mentése, az anyagok archiválása; m) a nyilvántartások, kimutatások, jelentések, elemzések karbantartása; n) más területek (számviteli, pénzügyi, beruházási, üzemeltetési, raktározási, stb.) statisztikai számításainak tervezésében és elvégzésében való közreműködés.
 • segíti statisztikai adatgyűjtések tervezését
 • elvégzi az adatfelvétel költségeinek, a munka elvégzéshez szükséges munkamennyiség becslését
 • kiválasztja az adatfelvételhez használt nyilvántartásokat és segít mintavételi keretek kialakításában
 • részt vesz az adatgyűjtésben és az adatok ellenőrzésében
 • segíti statisztikai számítások tervezésében és a statisztikai számítások elvégzésében, előkészíti a számítógépes statisztikai adatfeldolgozást
 • ellenőrzi az eredményeket, előkészíti az adatfeldolgozást az elemzőhez, vagy az adatok bemutatásához
 • szükség esetén további adatfeldolgozásokat végez
 • rendezi a statisztikai adatokat és nyilvántartásokat
 • részt vesz különböző fogalmi és osztályozási rendszereket kialakításában, nómenklatúrák készítésében
 • részt vesz a nemzetközi statisztikai módszertani és adatszolgáltatási feladatokban
 • készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza az új technikai és szakmai megoldásokat
 • pontosan betartja a statisztikai munka előírásait, munkáját folyamatosan kontrolálja
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt
 • Napjainkban jelentős igény van a különböző területekre specializálódott statisztikusokra.
 • Egyre kevesebb hagyományos értelemben vett statisztikusra van szükség, de nő a magáncégek és a piackutató cégek által keresett speciális ismerettel rendelkező szakemberek száma
 • A statisztikusok iránt a legnagyobb kereslet Budapesten figyelhető meg.
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Kiváló ábrázolási és demonstrációs készség
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák, és annak a szakmának az ismerete, amiről a statisztika készül