Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Képzőművész
272200
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Alkotó- és előadó-művészi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

A képzőművész különböző technikákkal műalkotásokat hoz létre. Ilyen technika lehet a festés, a formázás, a rajzolás, a vésés, a szövés, vagy más médium felhasználása, esetleg ezek kombinációja. A tevékenységét jellemzően megrendelések vagy igényfelmérés alapján végzi, de dolgozhat egyéni inspirációja alapján, önkifejezési igényét követve is. Keresetét az alkotott művek, műtárgyak eladásával biztosítja, melyet végezhet ő maga, vagy az értékesítéssel, népszerűsítéssel megbízott, a művész által felkért ügynök is. A művészek leggyakrabban szellemi szabadfoglalkozásúként, vagy egyéni vállalkozást vezetve dolgoznak.

 • Felméri a művészeti tevékenység piaci értékét, a megrendelői igényeket.
 • Művészeti tevékenységét megtervezi, ötleteit feljegyzi, vázlatokat, terveket készít.
 • A művészeti tevékenység megvalósításához szükséges alapanyagokat, eszközöket beszerzi.
 • Művészeti tevékenységet végez, amely lehet például formázás, festés, vésés.
 • Tudását fejleszti, figyelemmel kíséri más alkotók munkáját, képzi magát.
 • Kiállításokat, bemutatókat tart, műveit értékesíti, vagy ebben közreműködik.
 • Szakmai tudását továbbadja a képzőművészeti képzésben részt vevő hallgatóknak.

Felsőoktatás

Név:Festőművész, Szobrászművész, Grafikusművész, Restaurátorművész, vagy Intermedia-művész

Szint: Mesterképzés (MSc)

 • Munkakörnyezet:munkáját többnyire belső térben, műteremben, időnként a szabadban végzi– például tájképfestés esetén. A munka jellegéből fakadóan a képzőművész akár utazhat is munkavégzése során.
 • Munkaidő:a munkaidő e foglalkozásnál szabadon alakítható, a képzőművész legtöbbször önmaga határozza meg, hogy mikor és mennyit dolgozik – ez természetesen függ a művész ihletettségétől és anyagi helyzetétől is. Időbeosztását azonban gyakran a megrendelőivel szerződésben rögzített határidők alakítják.

A képzőművész munkakör betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • jó látásélesség, a műalkotások apró részleteinek pontos érzékeléséhez;
 • ép színlátás, például a festéshez használt színek kikeverésekor;
 • teljes látótér, például amikor a művész szobrot készít és annak térbeli formáját alakítja ki;
 • térlátás, formalátás, nagyságbecslés, a szobrok tervezésekor, vagy például a festmények készítésekor a modell felméréséhez;
 • ép karok, kezek, ujjak, mivel finom kézmozgások összehangolása szükséges a műalkotások létrehozásához.

Mozgás-, hallás, látás- és értelmi sérültek képzőművész pályára való kerülése a sérülés típusától és mértékétől függően lehetséges.

 • Alkotó
 • Tárgyias
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Önálló, Csoportos
  • Aprólékos megoldások, Globális gondolkodásmód