Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Üzletpolitikai elemző, szervező
252200
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Gazdálkodási jellegű foglalkozások
Szervezetirányítási, üzletpolitikai foglalkozások
Elemzéseket készít a pénzügyi, emberi erőforrás-fejlesztési, ügyfél- és közönségkapcsolati, marketing- és értékesítési területeken, továbbá ellenőrzéseket, átszervezéseket hajt végre, segítve ezzel a vezetőket, hogy el tudják érni a megfogalmazott célokat. Feladatai: a) a vállalkozás stratégiájának megtervezése és a kivitelezésben való közreműködés; b) a stratégiai, gazdasági döntésekhez szükséges elemzések készítése; c) új üzleti lehetőségek felkutatása, az üzleti folyamatok optimalizálása, a kapcsolati tőke gyarapítása, az üzleti tevékenység szervezésére vonatkozó tervek készítése és végrehajtásában való közreműködés; d) komplex piacelemzés, a piaci változások felismerése és javaslat készítése a piaci problémák kezelésére; e) stratégiai, operatív és akciótervek készítése; f) a vásárlói igények felmérése, az áruk és szolgáltatások bemutatása és megismertetése a fogyasztókkal; g) szervezetek pénzügyi életképességére, költségszerkezetére és üzleti hatékonyságára vonatkozó információk összegyűjtése, elemzése, értelmezése; h) pénzügyi tervek és stratégiák kidolgozása és felülvizsgálata; i) marketing és ügyfélkapcsolati kampányokkal kapcsolatos kutatás végzése, a kampányok kidolgozása és megvalósítása; j) az üzleti tevékenység minőségének és hatékonyságának fejlesztését és népszerűsítését szolgáló módszerek és politikák kidolgozása és vizsgálata; k) pályázatok, tenderek, szerződések előkészítése, elkészítése, értékelése; l) az üzleti információs rendszer létrehozása és karbantartása; m) a minőségbiztosítási rendszer kialakításában, működtetésében való közreműködés; n) a gazdaságpolitikai környezet figyelése, hatásának vizsgálata pénzügyi és más programok megvalósítása szempontjából; o) a közigazgatás által kiírt pályázati tenderek figyelése, adatok gyűjtése; p) a jogszabályi környezet figyelése, alkalmazkodás az új jogszabályokhoz, elavult rendelkezések kiszűrése.
 • A végrehajtás folyamatában alkalmazza a "Plan-Do-Check-Act? (PDCA) néven ismert módszert.
 • A megvalósítás érdekében képzési és tudatosítási programokat szerveznek.
 • Ellenőrzést és utószámításokat végez.
 • Készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt.
 • Tanulmányozza a belföldi és külföldi szakirodalmat.
 • Tudományos cikkeket ír, publikál idegen nyelven is.
 • Tárgyal más szakterületeken dolgozó hazai és külföldi szakemberekkel, konferenciákra, fórumokra jár.
 • Az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza a legújabb matematikai-statisztikai módszereket és technikai megoldásokat.
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
 • A szakma iránti igényre hatással van az adott ágazat piaci helyzete, az, hogy az adott vállalkozás által nyújtott szolgáltatásra, termékre adott térben és időben mekkora a kereslet, mindezzel összefüggésben, pedig az aktuális gazdasági helyzet, az infláció mértéke.
 • A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben növekedni fognak.
 • A szakmában dolgozók között magas a fiatalok aránya a stressz, a túlórák és a felelősség, az állandó mozgásban levés miatt.
 • Csak a kreatív, a nagy teherbírású munkavállalók tudnak hosszútávon megmaradni a pályán.
 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség elengedhetetlen írásban és szóban
 • Kiváló elemzési, ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Az új iránti fogékonyság követelmény
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák egyre elmélyültebb ismerete: nemzetközi és magyar jog, pszichológia, szociológia, politológia, stb.
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény