Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Szervezetirányítási elemző, szervező
252100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Gazdálkodási jellegű foglalkozások
Szervezetirányítási, üzletpolitikai foglalkozások
A hatékonyság növelése és a szervezeti problémák megoldása érdekében a szervezeti struktúrák, módszerek, rendszerek, és eljárások vizsgálatával foglalkozik. Feladatai: a) az adott szervezetnél végzendő munka értelmezése, az elvégzendő tevékenység megtervezése; b) a meglévő rendszerek és struktúrák elemzése és értékelése; c) megbeszélések folytatása a meglévő rendszerekről a vállalkozás dolgozóival, és a rendszerek működésének figyelemmel kísérése valamennyi szervezeti szinten; d) javaslat készítése a gazdálkodó szervezetek céljainak legjobban megfelelő szervezet kialakítására; e) részvétel a munkaszervezet kialakításában, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozásában; f) a munkafolyamatok felülvizsgálata a már működő és a tervezett módszerek és eljárások (pl. adminisztratív és irodai eljárások) elemzésével; g) a szervezetek munkafolyamataival kapcsolatos folyamatábrák, nyilvántartások, jelentések, kézikönyvek és munkaköri leírások feljegyzése és elemzése; h) a szervezetek fő tevékenységének legjobban megfelelő folyamatok értékelése, azok összefüggéseinek felismerése és fontosságuk bemutatása a vezetők számára; i) a szervezeti minőségirányítási (minőségkontroll, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás) rendszer kialakításában és működtetésében való részvétel; j) a teljesítménymenedzsment rendszerének kialakítása és működtetése; k) az ügyfelek magasabb színvonalon történő kiszolgálásának és a szervezet erőforrásainak felhasználását szolgáló célok, stratégiák és tervek kidolgozásának ösztönzése; l) a szervezetek hatékonyságának és a szervezeti problémák megoldásának segítése; m) javaslatok készítése a módszerek és eljárások felülvizsgálatára, a munkafolyamatok módosítása, a munkakörök átalakítása és a szervezeti problémák megoldására való törekvés; n) a jóváhagyott javaslatok megvalósításának elősegítése, módosított utasítások és eljárási kézikönyvek kiadása, illetve egyéb dokumentumok összeállítása; o) a dolgozók képzési és teljesítménymérési rendszerének kialakítása; p) szóbeli és írásos beszámolók készítése az adott szervezet állapotáról, hatékonyságáról, fejlődési lehetőségeiről, a fejlesztés ütemezéséről.
 • Feltárja, hogy szükség van-e az adott szervezet szerezetirányítási rendszerének fejlesztésére, összhangban a jövő kihívásaival.
 • Feltárja a szervezet jellemzőit (működés, emberi tényezők, kényes kérdések, rutin eljárások, stb.).
 • Modelljavaslatokat dolgoz ki.
 • Szervezi és koordinálja a javaslatok megvitatását egy szakértőkből és kutatókból álló teammel.
 • Kimunkálja a vita alapján kikristályosodott modell alternatívák részleteit.
 • Felméri az egyes modell alternatívák támogatottságát.
 • Tisztázza az átalakítás elveit (szerepek, profilok, autonómia, szervezés)
 • Meghatározza a szervezet célrendszerét, a szervezeti rendszerét és a működési jellemzőket (küldetés, intézményrendszer, stratégiai, operatív és végrehajtó szerepek, autonómia, integráció, finanszírozás, irányítás és felügyelet).
 • A koncepció bevezetéséhez megszerzi a vezetés világos és egyértelműen vállalt döntését a változásról.
 • Folyamatosan kommunikálja a döntést mind a szervezeten belül, mind azon kívül.
 • Egy változásvezénylő stáb tagjaként közreműködik az átalakítás végrehajtásában.
 • Készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt.
 • Tanulmányozza a belföldi és külföldi szakirodalmat.
 • Tudományos cikkeket ír, publikál idegen nyelven is.
 • Tárgyal más szakterületeken dolgozó hazai és külföldi szakemberekkel, konferenciákra, fórumokra jár.
 • Az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza a legújabb matematikai-statisztikai módszereket és technikai megoldásokat.
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
 • A szakma iránti igényre hatással van az adott ágazat piaci helyzete, az, hogy az adott vállalkozás által nyújtott szolgáltatásra, termékre adott térben és időben mekkora a kereslet, mindezzel összefüggésben, pedig az aktuális gazdasági helyzet, az infláció mértéke.
 • A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben növekedni fognak.
 • A szakmában dolgozók között magas a fiatalok aránya a stressz, a túlórák és a felelősség, az állandó mozgásban levés miatt.
 • Csak a kreatív, a nagy teherbírású munkavállalók tudnak hosszútávon megmaradni a pályán.
 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség elengedhetetlen írásban és szóban
 • Kiváló elemzési, ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Az új iránti fogékonyság követelmény
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák egyre elmélyültebb ismerete: nemzetközi és magyar jog, pszichológia, szociológia, politológia, stb.
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Rokon foglalkozasok