Tartsd velünk az irányt!

Kilépés a munka világából

Budapest, 2015.08.27.

Ahogy a sikeres és elégedett pályafutás érdekében már fiatalon célszerű tudatosan készülni a pályák- és a munka világáról, épp úgy helyénvaló a munka világából való kilépést is előre megtervezni, számba venni az adott élethelyzet nyújtotta lehetőségeinket. Nem kell, hogy az eddigi gyors és aktív életet egy elszigetelt, passzív életmód váltsa fel, a nyugdíjas kor is tartogathat számunkra megannyi társas élményt, ismeretszerzést, változatosságot.

Az alábbi cikkben a munka világából való kilépés felkészülésében szeretnénk információt nyújtani, valamint számba venni azon lehetőségeket, amelyek színesebbé tehetik nyugdíjas éveinket.

 

Felkészülés

Nyugdíjas éveink felé közeledve kezdünk el arról gondolkodni, hogyan is töltjük el a „jól megérdemelt” nyugalom időszakát. Elsőként a kötelezettségek és a szigorú napi időbeosztás megszűnésére gondolunk, mint pozitív hozadékára ennek az életszakaszunknak. Fontos, hogy már a nyugdíjazás előtt körvonalazódjanak azok a célok és tervek, melyeket a következő időszakban kívánunk elérni és megvalósítani.

Minden életszakaszunkban fontos átgondolnunk az addig megtett lépéseinket és jövőbeli terveinket, legyen az fiatalkori karriertervezés, vagy életszerepeinkből adódó feladatok. Nincs ez másképp az időskorhoz közeledve sem, a nyugdíjas szerepre is fel kell készülnünk, végig kell gondolnunk, mit tudhatunk magunkénak.

Életutunk összegzése történhet több oldalról is, mint például a magánélet és a munkában töltött időszakok végiggondolásával. Lényeges, hogy az addig megtett fejlődésünkre, elért sikereinkre és eredményeinkre fókuszáljunk, hiszen ezek adhatják alapját további életszakaszunkra tervezett tevékenységeinknek. Elért eredményeink és sikereink elemzéséből feltárhatjuk azokat a személyes kompetenciáinkat, melyeket átültethetünk nem munka jellegű tevékenységekre. Kompetenciáink mellett érdeklődésünk is fontos szerepet kap, ugyanis e két jellemzőnk összekapcsolásának eredményeképpen megadhatjuk a választ azokra a kérdésekre, hogy Mit tudok? és Mit szeretnék? csinálni.

Fontos, hogy a nyugdíjas éveket ne azonosítsuk az öregedéssel és betegségekkel, hanem életünk utolsó egyharmadában is legyen cél a minél tartalmasabb élet megélése. Célokra, tervekre, élményekre van szükség, melyek megadják az aktivitás alapjait és irányait.

 

Az időskori aktivitás formái

Tevékenységeinket több szempont szerint is csoportosíthatjuk. A legegyszerűbb tagolások, hogy egyedül vagy másokkal együtt végezzük, illetve fizikai (pl. kocogás, tai chi) vagy szellemi (pl. olvasás) aktvitásról beszélünk. Irányultsága szerint megkülönböztethetünk olyan tevékenységeket, melyek önmagunkra, szűkebb (család) vagy tágabb (csoportok) környezetünkre irányul.

A fentiektől függetlenül, választott tevékenységünk akkor a leghatásosabb, ha tartósan beépül napirendünkbe, örömet és elégedettséget ad, további aktivitásra ösztönöz.

A választott tevékenység alapulhat már megszerzett tapasztalaton vagy ismereten, de célként szerepelhet valaminek a megismerése is. Legyen az ismert vagy új terület, tekinthetünk rá úgy, mint második karrierünkre.

Legkönnyebben az addigi szabadidős tevékenységek „átfordításával” tartható meg idősori aktivitásunk. Kedvelt elfoglaltságaink, mint például kertészkedés, kézimunka, horgászás, barkácsolás válhatnak fő tevékenységeinkké, melyeket végezhetünk továbbra is önállóan, de új csoportokban, közösségekben tudásunkat átadhatjuk kotrásainknak, fiatalabb korosztályoknak egyaránt. Képességeinkkel, tudásunkkal megmérettethetjük magunkat, létrehozott alkotásainkkal sikereket és eredményeket érhetünk el.

Új szerepünkből fakadóan saját családunkban vállalhatunk új feladatokat, legyen az eseti, időszakos vagy állandó tevékenység. A bevásárlás, főzés, unokákra való vigyázás, gondozás, ápolás, kerti munkák, szerelő fogadása nagy segítség lehet a még aktív korú családtagok számára.

Belső indíttatásból vagy kényszerből részmunkaidőben folytathatjuk korábbi szakmai munkánkat más feladatkörben vagy szervezetnél tudásunk átadása vagy nyugdíj-kiegészítés céljából.

Egyéni, közösségi, helyi vagy akár országos érdekekre, szükségletekre (településfejlesztés, szociális ellátás, közbiztonság, közösségszervezés) szerveződött civil szervezetekben vállalt tagsági feladatok is lehetőséget teremtenek felhalmozott ismereteink, tudásunk hasznosítására vagy akár új területek megismerésére. A szervezet céljaival azonosulva munkákkal komoly eredményeket érhetünk el.

Időskori aktivitási szintünket befolyásoló szubjektív oldal mellet lényeges, hogy számba vegyük azokat az objektív korlátokat, melyek hatással lehetnek céljaink és terveink megvalósítására. Ilyen objektív korlátok lehetnek egészségi állapotunk (betegségek, fizikai erőnlét), anyagi lehetőségeink, illetve a minket körülvevő környezeti feltételek (lakhely).

 

Tippek az időskori aktivitás fenntartásához

Nyugdíjas klubok – a legrégebbi hagyományokkal rendelkező szerveződés, melyek szinte minden településen megtalálhatók. A kirándulások szervezése mellett helyet kapnak a kulturális rendezvények, tájékoztató és ismeretszerző előadások, valamint hagyományőrző és egyéb szakkörök működtetése.

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája – Zsigmond Király Főiskola 2011-től indított ingyenes programsorozata, ahová minden 50 év feletti érdeklődőt várnak

www.zskf.hu/nyugdijasok

Nyugdíjas egyetem Győrben – Széchenyi István Egyetem 2010 óta megtartott előadássorozata nyugdíjas „senior" hallgatók számára.

http://nye.sze.hu/a-nyugdijas-egyetemrol

Egyéb tevékenységek:

- Önkéntesség: a meglévő készségek, képességek fenntartásához, a baráti, ismerősi kapcsolatok megújításához, de akár új szerepek, feladatok vállalásához az önkéntes tevékenységek kínálják a legtöbb lehetőséget, mint pl. gyermekfelügyelet, gyermekfoglalkozások, programszervezés, karitatív tevékenységek (ételosztás, adományosztás, ruhagyűjtés).

- Sportolás: a rendszeres fizikai aktivitás összefoglalóan az életminőséget javítja. Nemcsak az állóképességre, izomerőre vagy a csontrendszerre hat pozitívan, hanem számos időskori betegség (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség) megelőzhető, valamint a szellemi teljesítőképességre is kedvezően hat. Javasolt mozgásformák idős korban: gyaloglás, túrázás, úszás, vízi torna, gimnasztika, gerinc torna, tánc, tai chi, joga.

- Tanulás: a szellemi aktivitás fenntartásával megelőzhetőek az időskori negatív változások, mint elmagányosodás, fölöslegesség érzése. Tanulással az általános műveltség megújítható, számos kulcsképesség fejleszthető, de új, akár szakmai ismeretek is elsajátíthatók. Pl. számítógépes ismeretek, internethasználat, nyelvtanfolyamok.

 Nyugdíj előtti teendők

Az öregségi nyugdíj iránti igényünket lakó- vagy tartózkodási helyünk szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál a célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni. Az elbíráláshoz célszerű csatolni a birtokunkban lévő szolgálati idő igazolására szolgáló iratok hitelesített másolatait. Ha nem rendelkezünk ilyen okiratokkal, érdemes a nyugdíj iránti kérelem benyújtása előtt a szolgálati idő megállapítását kérni. Teendőink közé tartozik, hogy az illetékes hatóság megkeresése mellett, munkaadónkat is tájékoztassuk terveinkről és egyeztessünk a kilépést megelőző határidőkről és egyéb feladatokról.

Az igénylés menetéről bővebben a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál vagy a Kormányablakoknál tájékozódhat.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az idős korra is ugyan úgy fel kell készülnünk, mint bármely más életszakaszunkra. Olyan tevékenységek tudatos kiválasztására van szükség, amelyek örömet és sikereket adnak, és a visszajelzések révén fenntartják az önértékelést, az emberi méltóságot, a hasznosság tudatát.

Vissza a információkhoz