Tartsd velünk az irányt!

Targoncavezető

Targoncavezető

FEOR:
842500
Foglalkozási terület:
Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Tudta, hogy a targoncákat rendszeres biztonsági vizsgálatnak vetik alá?

A targoncák biztonsági vizsgálata során a vizsgálatot végző felhatalmazott személy ellenőrzi és dokumentálja a targoncát. Azt vizsgálja, hogy megtörtént-e a szakszerű üzembe helyezés, érvényesek-e az időszakos vizsgálatok, megfelelően dokumentálták-e a használatot, nincs-e valamilyen átalakítás a gépen, és hogy van-e a targoncának munkavédelmi minősítő bizonyítványa. Első alkalommal, öt évvel az üzembe helyezés után kell elvégezni a vizsgálatot, majd ötévente ismételni. A vizsgálatot munkavédelmi végzettséggel is rendelkező emelőgép szakértő végezheti.
 
Hallott már arról, hogy mióta létezik motorizált anyagmozgatás?
A gépesített anyagmozgatás feltalálása viszonylag új dolog. A háborús ellátás az 1940-es években nagy gondot okozott világszerte, így az Egyesült Királyságban is. Ugyan targoncákat használtak a ki-és berakodáshoz, de még emberi erővel működtették azokat. Egy brit, Lansing Bagnall azonban motoros emelőkocsikat tervezett és fejlesztett, és ezzel a tettével átalakította a rakodás hatékonyságát. A motoros targoncák megjelenésével ugyanis nem csak sokkal gyorsabb, de lényegesen könnyebb is lett a rakodás, mint korábbi, emberi erőt igénylő elődeikkel.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A targoncavezető feladata az áruk mozgatása, anyagmozgatási feladatok ellátása. Ide tartozik az áruk emelése, polcra helyezése, vagy más mozgatási feladat ellátása, emelővillás és szállító targoncák segítségével. Munkájával hozzájárul az anyagmozgatási és raktározási feladatok magas színvonalú elvégzéséhez, hiszen az általa működtetett gépekkel hatékony és eredményes megoldást kínál a feladatok megoldására.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A targoncavezető munkája főként a tömeg- és darabáruk, illetve anyagok emelésével és rakodásával kapcsolatos. A sikeres munkavégzésnek feltétele a környezetvédelmi és termeléstechnológiai szabályok betartása is. Mindezek során az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Előkészíti a járművet. Mielőtt a műszak elkezdődik, elvégzi a szükséges biztonsági és üzemi ellenőrzési feladatokat.
 • Mozgatási tervet vizsgál át. Ellenőrzi az áruk tervezett útvonalát, az elhelyezési rendet.
 • Árut mozgat. Az emelővillás- vagy szállító targonca segítségével tömeg- és darabárukat, anyagokat emel, polcra rak, és egyéb mozgatási feladatokat lát el.
 • Dokumentációs feladatokat lát el.  Elkészíti, vezeti, kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumokat. A műszaki dokumentációkat átolvassa, értelmezi, szükség esetén egy-egy konkrét feladatra el is készíteni azt.
 • A gépek állapotfelmérését, javítási feladatait is elvégzi. Rendszeresen ellenőrzi a gépeket, apróbb javítási feladatokat végez, elvégzi a felülvizsgálatokat és előkészíti a gépeket az időszakos vizsgákra.
 • Közúti közlekedés esetén betartja a járműre vonatkozó szabályokat.
 • Kapcsolatot tart az ügyfelekkel. Amennyiben szükséges, az ügyfélkapcsolati feladatok ellátásában is részt vesz.
 • Betartja a technológiai előírásokat, a munka- és környezetvédelmi szabályokat.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A magas színvonalú munkavégzés érdekében a targoncavezető sokféle eszközt, berendezést használ:

 • targoncák – homloktargonca, komissiózó targonca, toló-oszlopos és toló-villás targonca;
 • mérőműszerek;
 • kisgépek, emelők, prések;
 • kézi szerszámok;
 • darabáruk és ömlesztett áruk, alapanyagok;
 • számítógépek, a gépek programozásához, a dokumentációhoz;
 • munkavédelmi eszközök, pl. bakancs, sisak, kesztyű, nyakvédő.
Munkája során eltérő anyagokkal, vegyszerekkel is kapcsolatba kerül pl. kenőolaj, motorzsír, festék, tisztítószerek.

Hol végzi a munkáját?

A targoncavezető munkáját zárt térben (üzemcsarnok, élelmiszerraktár, raktáráruház) és szabadban (udvar, építési terület) egyaránt végzi. A mozgatásra kerülő termékek rakodása során a tárolás helyén belül és azon kívül is szükség lehet munkájára – pl. teherautó rakodása a rámpánál, tüzép telepen belüli árumozgatás stb. A dokumentációs feladatait általában irodai környezetben látja el, csakúgy, mint a vezetőjével folytatott megbeszéléseknek is az iroda szolgál leggyakrabban helyszínül. 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A targoncavezető munkaideje jellemzően heti 40 óra. Ennek beosztása azonban eltérhet a megszokott munkarendtől: a nagyobb raktárakban, áruházakban gyakran 24 órában folyik a munka, így előfordulhat a váltóműszak, és a hétvégi munkavégzés is. A munkaidő ezekben az esetekben sem haladhatja meg a heti 40 órát.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A targoncavezető számára a környezeti ártalmak elsősorban az árukkal, gépekkel végzett munka sajátosságaiból erednek:

 • baleseti veszélyforrást jelent maga a munkafolyamat, a forgó és mozgó gépalkatrészek közelsége, azok beállítása, karbantartása;
 • fokozott zajártalomnak van kitéve, a sok munkagép között végzett tevékenység miatt;
 • porártalom a raktárakban, gépekkel végzett munka sajátja;
 • a gépek, szerszámok működtetésekor erős a rezgés, ez pedig a dolgozó kezére, karjára nézve lehet veszélyes. Az egész testre kiterjedő vibráció is megterhelheti a szervezetet;
 • a rakodótéri rázkódás, ami a targonca közlekedéséből adódik, külön veszélyt jelent.
Ily módon feltétlenül szükséges, hogy a targoncavezető szigorúan betartsa a munkavédelmi szabályokat és a biztonsági előírásokat. Ügyeljen a munkavédelmi eszközök és egyéni védőfelszerelések használatára, (védőruha, védőcipő, védőkesztyű, védősisak, illetve bizonyos tevékenységeknél légzésvédő és védőszemüveg), amelyekkel a veszélyek, a balesetek csökkenthetők, kiküszöbölhetők.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A targoncavezető munkája területtől függően könnyű vagy közepesen nehéz fizikai igénybevétellel járó munkának minősül. Feladatait jellemzően ülő, néha álló, hajlott kényelmetlen, és a testet fokozottan igénybevevő testhelyzetben végzi. A karok, a kéz, az ujjak megterhelése is gyakori, például a gépek vibrációja miatt. A sok rezgés miatt könnyen kialakulhatnak derék és hátfájdalmak, mozgásszervi panaszok. Pszichikai nehézséget jelenthet:

 • a fokozott baleseti veszély (alkalmazott gépek, mozgatott áruk) miatt szükséges állandó koncentrált figyelem megtartása;
 • a gépek kezeléséhez, beállításához, karbantartásához és precíz munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges a fokozott figyelem;
 • a munka miatti fáradtság, figyelem és reakciókészség csökkenését, teljesítményingadozást is eredményezhet.
Ezért nagyon fontos, hogy mindig jusson idő fizikai pihenésre valamint szellemi feltöltődésre, így a munka jellegéből eredő nehézségek hatásai csökkenthetők.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az targoncavezető közvetlen munkatársain és vezetőjén túl, több más személlyel is tart kapcsolatot, mint például:

 • raktárak és áruházak vezetői;
 • ügyfelek, vásárlók;
 • gépkarbantartók.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A targoncavezető átlagkeresete az országos átlagot tekintve havi bruttó 176.000 forint, ami a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. A szakma országos átlagkeresete tapasztalattól, életkortól, valamint a munkáltató földrajzi elhelyezkedésétől és tulajdonosi körétől függően, havi bruttó 140.000-200.000 forint között mozoghat. Az adatok alapján a nagyobb munkatapasztalattal rendelkező szakemberek keresnek legjobban.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A statisztikai adatok alapján, a targoncavezető szakma esetében a munkaerő-piaci kereslet és kínálat aránya kialakult és a közeljövőben várhatóan nem is fog változni. A technika fejlődése és az egyre modernebb eszközök, folyamatok megkövetelik a folyamatos továbbképzést, a naprakész szakmai, és informatikai ismeretek elsajátítását. A szigorú termeléstechnológiai előírások befolyásolják az iparág fejlődését, valamint a szakmában dolgozókkal szemben támasztott elvárásokat is. A kiemelkedő teljesítmény, és naprakész szakmai ismeretek segítenek egy-egy állás elnyerésében, csak úgy, mint a szakmához szükséges készségek, képességek fejlesztése, a szakma iránti lelkesedés és elkötelezettség is.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A targoncavezető munkához szükséges képességeket és készségeket a munkával járó fizikai terhelés határozza meg. Ahhoz, hogy munkáját szakszerűen végezze el, a következő készségekre, képességekre támaszkodhat:

 • Önállóság, mivel a gépek kezeléséhez szükséges, hogy egyedül hozzon döntéseket, például a gépek beállításánál, egy-egy áru megemelésénél;
 • Térbeli gondolkodás, például a polcra pakolás lehetőségeinek felméréséhez, a rakodási hatékonyság eléréséhez;
 • Technológiai, műszaki kompetencia, a gépek működtetéséhez, karbantartásához;
 • Kitartás, hiszen tevékenység olykor fárasztó és egyhangú, a figyelem mégsem csökkenhet, hogy a feladatát probléma nélkül teljesíteni tudja.
 
Mivel sokat kell emelni, magasba feljuttatni árukat, anyagokat, előnyös, ha a szakember jó fizikai erőnléttel rendelkezik. 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A targoncavezető munkájának elvégzéséhez az alábbi egészségügyi elvárásoknak kell megfelelni.

 • ép végtagok, lábfej – a gépek szakszerű használatához, a munka során a pedálok és a kormány folyamatos használata, rakodás végett;
 • jó látás, térlátás – a gépek kezeléséhez és a raktárak jellemzőinek átlátásához szükséges;
 • jó egyensúlyérzék – hogy fel tudja mérni a megemelni kívánt áru targoncához mért súlyát, elhelyezkedését az emelőn.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A targoncavezető esetén a fizikai munkához és a gépek kezeléséhez kapcsolódó tantárgyak alapos elsajátítása teszi lehetővé a szakszerű munkavégzést:

 • környezetismeret – a raktározási és szállítási lehetőségek felismeréséhez;
 • technika, életvitel és gyakorlat – ahol a műszaki érzék jelenik meg, amely a gépek alkalmazásához és karbantartásához szükséges.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az targoncavezető szakma olyan érdeklődésű embernek való, aki szívesen foglalkozik gyakorlati problémák megoldásával, azok kivitelezésével. Fontos számára, hogy munkájának belátható időn belül kézzel fogható eredménye legyen – ehhez szívesen használ eszközöket, gépeket, saját erejét. Fontosnak tartja továbbá, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel és pontosan tudja, meddig terjed felelőssége, hatásköre.

 • Tárgyias
 • Megvalósító

Mi jellemző a Targoncavezető munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Végrehajtó (90%)
(90 - 10)
Irányító (10%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) (32 582 02)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Építő- és anyagmozgató gép kezelője alsó középfokú szakképesítés megszerzése szükséges, a Targoncavezető szakmairány elsajátításával.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, tehát az általános iskola nyolc évfolyamának elvégzése, valamint a 18. életév betöltése. A képzés megkezdése előtt meg kell felelni egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzésben, 90-140 közötti óraszámban szerezhető meg. A képzés során 40%-ban elméleti oktatás folyik az elméleti képzőhelyen, 60%-át gyakorlati munkahelyen tölti (raktárban, építőipari telepen) a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a tantárgyak egy része a gépkezelők általános ismereteihez kapcsolódik, másik része pedig a szakmairány specifikus ismereteire. Ezek következők:

 • Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelők speciális ismeretei;
 • Emelőgép kezelők speciális feladatai; 
 • Energiaátalakító-berendezés kezelők speciális feladatai; 
 • Építési-anyagelőkészítő gépkezelők speciális feladatai;
 • Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai;
 • Targoncavezetők speciális feladatai; 
 • Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai.  

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A targoncavezető szakképesítés birtokában a targonca típusától függően több munkakör is betölthető:

 • Homloktargonca-vezető;
 • Komissiózó targonca vezetője;
 • Oldalemelő targonca vezetője;
 • Tolóoszlopos targonca vezetője;
 • Tolóvillás targonca vezető.
A szakmairánynak megfelelő szakképesítés birtokában több munkakör között van lehetőség választani, mint például
 • Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő;
 • Emelőgép kezelő (kivéve targonca);
 • Energiaátalakító-berendezés kezelője;
 • Építésianyag-előkészítő gép kezelője;
 • Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;
 • Targoncavezető;
 • Útépítő- és karbantartógép kezelő.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
János, targoncavezető így mesélt munkájáról: „Magam sem gondoltam volna, hogy ennyi mindent kell tudnia egy targoncásnak. Ahány áru, annyiféle viselkedés, rakodás közben mindig másra kell odafigyelnem. Aztán ott van a sokféle targonca, mindegyiknél tudnom kell, hogy hogyan irányítsam. A raktárakban és az áruházakban is gyorsan és pontosan kell dolgozni, mert sem a kamion, ami rakodásra vár, sem a vevő, aki a polcokon szeretné látni az árut, nem nézi el, ha lassú vagyok. Ezért aztán nagyon fontos, hogy pontosan, precízen és gyorsan végezzem a feladatomat.”

További érdekességek

Hallott már a magyarországi Targonca Kupáról?

Magyarország különböző területeiről érkeznek targoncások az évente megrendezésre kerülő targoncás versenyre, melynek immáron hagyománya van hazánkban. A versenyen ügyességi feladatok és tudásbeli tesztek várják a versenyzőket. Az elmúlt évek négy versenyének visszhangja következtében már száz feletti a résztvevők száma. A verseny egyetlen hölgy indulója bátorságáért és ügyességéért külön díjban részesült. Az első három helyezett versenyző jutalma – a megnyert díjakon kívül – hogy képviselheti Magyarországot a nemzetközi döntőn.

Mit gondol, hányféle targoncát különböztetünk meg?

A targoncákat legtöbbször az üzemanyag típusa vagy felépítménye szerint különböztetik meg. Üzemanyagát tekintve létezik dízel, gázüzemű és elektromos meghajtású targonca. Felépítménye szerint a leggyakrabban használt és általánosságban leginkább ismert targonca a villás targonca. Ez 1 tonnától 50 tonnáig képes súlyokat mozgatni. Ezen kívül létezik még vontató targonca, gyalog gyűjtő targonca, fellépős gyűjtő targonca, hatókörzet-targonca, melyet kifejezetten keskeny folyosókra terveztek, és oldalvillával szerelt targonca is.

Tudja, hogy melyik targonca típus forradalmasította a raktározási lehetőségeket?

Egy raktár befogadóképessége nem csak attól függ, hogy mennyi a területe, de attól is, hogy milyen szélesek a folyosói. Minél keskenyebb a folyosó, annál hatékonyabban lehet az adott épületet kihasználni. A kezdetekben, a raktárakban nagy problémát jelentett a rakodás mikéntje, és a nagy helyigényű módszerek miatt a sok kihasználatlan folyosó. Erre a problémára megoldásként szolgált a tolóoszlopos targonca feltalálása, mely forradalmasította a tárolási lehetőségeket. A folyosók szélessége mindössze 2,5 méterre csökkent, a meglévő raktárak kihasználtsága nőtt, illetve az adott áruk tárolásához is elég volt kisebb épületet bérelni, hiszen kevesebb lett a holt tér. A tolóoszlopos targonca megjelenése új rakodási módszerek megjelenésével is együtt járt.

Mit gondol, mikor volt az első targonca kiállítás?

1948-ban Londonban rendezték az első targonca kiállítást. A kiállítás bemutatta a közönségnek a targoncát, mint az emberi izomerő gépiesített változatát. Bár az akkori technológiák még kezdetlegesek voltak, a kézi árumozgatással szemben mégis óriási előrelépést jelentett a motorizált árumozgatás. Bár ezen a kiállításon még számos kétely merült fel a targoncákkal kapcsolatban, és ebben az időben még a szakszervezetek is tiltakoztak a gépesítés ellen, később a technikai fejlődés meghozta a sikert. A gazdasági fejlődés hatására egyre növekvő kereslet mutatkozott a hatékony és megbízható anyagmozgatási rendszerekre, mely végül a targoncák elterjedéséhez vezetett.

Munkaadók mondták

Vissza az listához