Tartsd velünk az irányt!

Áruszállító (gépkocsivezető)

Áruszállító (gépkocsivezető)

FEOR:
841702
Foglalkozási terület:
Közlekedés és szállítás
Képzés típusa:
Egyéb képzés (Árufuvarozó, szállító, Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány)

Bevezető

 

Tudja-e, hogy mit értünk szállítmányozáson?
A termékeket a gyártótól a kereskedőig eljuttató szállítmányozó, régebbi nevén speditőr arra szakosodott, hogy az árut szakszerűen, költséghatékonyan és adott időre juttassa el a megfelelő helyre. Ez megfelelő és rugalmas szállítási kapacitást, jól szervezett logisztikát és adminisztrációt, földrajzi és jogi ismereteket, képzett személyzetet feltételez. A szállítmányozással foglalkozó vállalatok, akik elvállalják az áru célba juttatását, rendelkeznek ezekkel az eszközökkel, személyzettel és szaktudással.
 
Ön szerint mit mérnek a tachográffal?
A nagyteljesítményű áruszállító autók vezetőjének ébernek kell lennie, hosszan kell tudnia koncentrálni. Az emberi szervezet tartalékai ugyanakkor nem kimeríthetetlenek, így a legjobb vezető is elfárad egy idő múltán. Ezért a törvények és rendeletek többek között nemcsak a megengedett maximális sebességet írják elő az árufuvarozóknak, hanem a pihenő nélkül vezethető órákat és a pihenőidőt is. A tachográf, hasonlóan a repülőgépek „fekete dobozához”, rögzíti a jármű mozgását és a pihenőidőket is. A tachográf feljegyzéseit szigorúan ellenőrzik a balesetmentes közlekedés biztosításáért.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az áruszállító(gépkocsivezető) munkája során a belföldi és külföldi közlekedési szabályok betartásával közutakon a közúti forgalomhoz való alkalmazkodással, a megrendelésnek megfelelő célállomásra eljutatja szállítmányát, melynek minőségéért, mennyiségéért felelősséget vállal. A termékek szállítása történhet telephelyek között, de közvetlenül a megrendelő is lehet a célállomás. Az áruszállító(gépkocsivezető) figyelemmel kíséri a jármű műszaki állapotát, ha szükséges, megjavítja az apró hibákat, vagy gondoskodik a kocsi biztonságos műszaki állapotba hozataláról. Munkáját jellemzően alkalmazottként végzi egy szállítmányozási cégnél, de dolgozhat önálló vállalkozóként is.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az áruszállító(gépkocsivezető) benzin vagy dízel üzemű járművet vezet, áruszállítási céllal bel- és külföldi útvonalakon. Munkavégzésének része ezen túl, a rakomány átvételéről, a biztonságos szállításról, a megrendelőnek történő átadásról történő gondoskodás. Munkája során fő tevékenységei a következők:

 • Vezeti a gépjárművet. Betartja a hazai, nemzetközi közlekedési szabályokat, valamint a biztonsági előírásokat és utasításokat.
 • Megszervezi a rakodást. Dokumentumok alapján átveszi a szállítmányt és megszervezi a rakodást.
 • Rögzíti a rakományt. Gondoskodik a rakomány biztonságos rögzítéséről annak érdekében, hogy az előtte álló út során, adott útviszonyok mentén is sikeresen eljuttassa azt a célállomásra.
 • Gondoskodik a rakomány leszállításáról. A tehergépkocsit a rendeltetési helyre vezeti, a rakományt károsodásoktól mentesen átadja a célállomáson.
 • Ellátja a munkájával járó adminisztrációt. Vezeti az útinaplót, díjszámfejtést, pénzt kezel és elszámol. Ezeknek a nyilvántartásait és egyéb dokumentációit hiánytalanul és szabályosan kitölti.
 • Ellenőrzi a gépjármű műszaki állapotát. A gépjármű működési zavarait, hibáit meghatározza, a kisebb hibákat megjavítja, gondoskodik a szükséges szervizelésről.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Az áruszállító(gépkocsivezető) elsődleges munkaeszköze maga a jármű, amelyet vezet. A színvonalas munkavégzés érdekében további eszközöket, berendezéseket használhat:

 • tachográf kártya – a jármű sebességének, a pihenési és vezetési idők ellenőrzéséhez;
 • rakományrögzítők: pl. hevederek, oldalmagasítók, ponyvák, hálók;
 • tájékozódás és kapcsolattartás eszközei, berendezései: többek között GPS helymeghatározó, navigációs készülék, telefon,
 • járműjavításhoz szükséges szerszámok: hidraulikus emelő, kerékkulcsok, villáskulcsok, csavarhúzók, feszítővasak stb.
A munkavégzés fontos része az adminisztrációs tevekénység, az úti okmányok és a szállítólevél vezetése, jellemzően kézírással, tollal. Később a számítógépes rendszerbe rögzítheti, ha az kifejezetten munkakörének része.

Hol végzi a munkáját?

Az áruszállító(gépkocsivezető) munkáját elsősorban a gépkocsi vezetőfülkéjében végzi. A vezetőfülke legtöbbször igen szűk, zárt terület, mely saját fűtéssel és a modernebb járműveken légkondicionálóval is rendelkezik. A járműről leszállva a szakember megfordulhat irodában, raktárban és pihenőhelységben is. A le-felrakodások alkalmával szabad térben is tartózkodik.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Az áruszállító(gépkocsivezető) többnyire többműszakos, folyamatos munkarend szerint dolgozik. A munkabeosztás szerint előfordulhat hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is, ha a termék célállomásra juttatása ezt megkívánja. Az önálló vállalkozóként dolgozó áruszállító (gépkocsivezető) munkaideje még ennél is változatosabb, hiszen ő maga osztja be az idejét – megrendelői igényeinek függvényében.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Az áruszállító(gépkocsivezető) munkavégzése különböző típusú ártalmakkal, veszélyekkel járhat. A jármű hibás beállítása jelentős légszennyeződést, környezeti károkat okozhat. Baleseti veszélyforrást jelentenek e szakmában a folyamatosan változó időjárási viszonyok – havas, jeges, csúszós utak, köd –, valamint a közlekedési morál, a közlekedés többi résztvevőjének tevékenysége. A rakomány rögzítése, illetve annak ellenőrzése során, a nehezebb áruk mozgatása kéz-, lábsérülés, valamint izomhúzódás, derékpanaszok okozója lehet. A vezetőfülkében töltött huzamosabb idő fáradtságot okozhat, ami könnyen a balesetveszély lehetőségét hordozhatja magában.

Ezért a munka során fokozottan kell ügyelni a közlekedési szabályok, a biztonsági előírások, betartására és a fokozott figyelem folyamatos gyakorlására.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az áruszállító(gépkocsivezető) munka kis részben szellemi, nagyobb részben pedig közepesen nehéz fizikai munka. A munkavégzés tartósan ülő pozícióban történik. Ez a hosszú időn keresztül történő kényszertesttartás mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet, a nehéz áruk rakodása megterhelheti a gerincet, derekat. Egészségre ártalmas tényezők továbbá a munka végzése során a rázkódás, a zajártalom, valamint a levegőszennyeződés, pl. kipufogó gázok.

Pszichés megterhelést jelent a:
 • forgalomhoz való alkalmazkodás, például a forgalmi dugók elviselése, a közlekedés többi résztvevőjének magatartása és az erre való reagálás;
 • folyamatos megfeszített figyelem;
 • szállítási határidők betartása.
Mindezek ellensúlyozására jó megoldás a pihenés, a műszakok közötti, munka utáni, vagy időszakonkénti fizikai és mentális feltöltődés – például sportolás, szabadidős tevékenység, kikapcsolódás, de akár a pihenőidők alatt végzett kisebb, átmozgató jellegű tornagyakorlatok végzése is.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az áruszállító(gépkocsivezető) jellemzően önállóan látja el fuvarozói tevékenységét. Munkája során azonban kapcsolatba kerül közvetlen munkatársaival, valamint:

 • rakodókkal;
 • diszpécserrel;
 • raktárossal;
 • vezetőjével.
Amennyiben saját vállalkozást vezet, ő tartja közvetlenül a kapcsolatot a megrendelővel, valamint a könyvelőjével és az illetékes hatóságokkal is.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az áruszállító(gépkocsivezető) átlagkeresete havi bruttó 122.000 forint. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. Tapasztalattól, életkortól, illetve a munkáltató földrajzi elhelyezkedéstől függően alakul a szakemberek országos átlagkeresete, befolyásolja továbbá az alkalmazó cég nagysága, a tulajdonosi köre, de a beszélt nyelvek száma is. Ezek alapján a kereset havi bruttó 118.000-180.000 forint között mozoghat havonta. Vállalkozóként való működése esetén keresete a megbízóval kötött megállapodás szerint változik, és az itt bemutatott számoktól jelentősen el is térhet.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Az előrejelzések azt mutatják, hogy az áruszállító(gépkocsivezető) továbbra is sokak által vágyott szakma, ugyanakkor az előrejelzések szerint a kereslet és kínálat aránya nem fog jelentősen változni. A sikeres elhelyezkedéshez, illetve a sok megrendelőhöz történő hozzájutás érdekében mindenképpen javasolt idegen nyelv elsajátítása, a minél szélesebb körű ismeretek és az aktuálisan megjelenő új szabályok lehető leghamarabbi elsajátítása. A széles kapcsolati háló és a jó üzleti érzék versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Az áruszállító (gépkocsivezető) felelősséggel és fokozott figyelemmel kell végeznie a munkáját, hiszen az utakon történő közlekedés, a nagy forgalom ezeket megkívánja. Az elvárt elméleti és gyakorlati járművezetői, valamint műszaki ismeretek mellett a következő további képességekkel, készségekkel fontos rendelkezni ezen a szakterületen:

 • Felelősségtudat, mert munkája során mind az adott áruért, mind a közlekedés biztonságért felel;
 • Figyelem, a közutakon való biztonságos közlekedés esetén, még ha a munka alkalmanként egyhangú is lehet;
 • Térbeli gondolkodás, amely elengedhetetlen a tájékozódáshoz, a forgalom ritmusához való alkalmazkodáshoz, a gépjárművel való manőverezéshez, a rakodáshoz;
 • Kitartás, amely segítség az egész napos, esetenként monoton munkavégzéséhez;
 • Fizikai erőnlét, a fizikai terhelés, fáradtság elviselése, kezelése érdekében.
Saját vállalkozás vezetés esetén elengedhetetlen a vállalkozói kompetencia, annak érdekében, hogy munkáját nyereségesen tudja végezni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az áruszállító(gépkocsivezető) munka sikeres gyakorlásához megfogalmazott egészségügyi elvárások elsősorban a munka jellegéhez kapcsolódnak:

 • ép hallás - a biztonságos közlekedéshez és a kommunikációhoz;
 • jó látás és térlátás - a folyamatos vezetéshez, parkoláshoz;
 • jó mozgáskoordináció - a termékek rendezéséhez, pakoláshoz;
 • erős fizikum - a folyamatos terhelés jó elviseléshez,
 • gyors reakciókészség - a változó forgalmi helyzetek felméréséhez.
Annak, aki ezen a pályán szeretne dolgozni, egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, a PÁV II. alkalmassági kategória megszerzése szükséges. A sikeres egészségügyi szűrés alapján a jelentkező megkapja a hivatásos jogosítvány tulajdonosok EÜ2-es egészségügyi kategóriát, melyet minden évben meg kell újítani.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az áruszállító(gépkocsivezető) munkához szükséges ismeretek elsajátítását segíti, ha a pályázó alapvető ismeretekkel rendelkezik a következő tantárgyakban:

 • testnevelés és sport – a megfelelő kondíció kialakításához;
 • technika, életvitel és gyakorlat - a kézügyesség biztosítására, a műszaki ismeretek megalapozásához;
 • környezetismeret – az eligazodás elsajátításához, a szállított áruk jellemzőinek megismerése miatt.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az áruszállító(gépkocsivezető) szakma végzéséhez ideális érdeklődésű emberek számára fontos, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel fogható, látható eredménye legyen, és szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, azok kivitelezésével. Ehhez szívesen használnak eszközöket, berendezéseket, sőt, akár saját testi erejüket is. Fontosnak tartják továbbá, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat és biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, pontosan tudják, meddig terjed felelősségük, hatáskörük. 

 • Tárgyias
 • Megvalósító

Mi jellemző a Áruszállító (gépkocsivezető) munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)
Végrehajtó (90%)
(90 - 10)
Irányító (10%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Képzés neve: Árufuvarozó, szállító, Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány

A Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) tanfolyami formában szerezhető meg. 

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

Az árufuvarozó tevékenység végzéséhez szükséges Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt (GKI) az általános iskola nyolc évfolyamának elvégzése után, „C” kategóriás jogosítvány birtokában lehet megszerezni. A „C” kategóriás jogosítvány megszerzéséhez előfeltétel még:

 • betöltött 21. életév;
 • „B” kategóriás (személygépkocsi vezetésére jogosító) jogosítvány, és
 • egészségügyi alkalmassági vizsga, továbbá
 • PÁV II. pályaalkalmassági vizsga megléte.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Tehergépkocsi-vezetői jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetők árufuvarozó, szállító tevékenységet abban az esetben végezhetnek, ha a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát sikeresen letették, és megszerezték a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány megszerzését biztosító tanfolyamon három témakör ismeretanyagát sajátítják el a vizsgához:

 • a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés;
 • előírások alkalmazása;
 • egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika.
A gyakorlati vizsgán a jelöltek valós közlekedési helyzetben, járműveken adnak számot megszerzett vezetési és biztonságtechnikai készségeikről. 

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt megszerző szakembereknek lehetőségük van elhelyezkedni a következő munkakörökben:

 • árufuvarozó (gépkocsivezető);
 • áruszállító (gépkocsivezető);
 • áruterítő gépkocsivezető
 • autómentő;
 • bútorszállító fuvarozó;
 • dömpervezető;
 • kamionvezető;
 • mobilkönyvtár járművezetője;
 • teherfuvarozó.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

 

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:
 • www.mkfe.hu - Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
 • www.mlszksz.hu - Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége
 • www.fuvosz.com - Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
 • Nyakasné: Szállítmányozás II. Magyar Közlekedési Kiadó. 2002.
 • Erdélyi: Közúti Szállítmányozás. Magyar Szállítmányozok Szövetsége. 1996.
 • Baráth: Fuvarozás Jog. Műszaki Kiadó. 2010.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„A költöztetés a kedvenc munkám, ha lehet ilyet mondani. Olyankor a megrendelőkben rengeteg izgalom van: búcsúzni a régitől, de egy kicsit magukkal visznek belőle a régi bútorokkal – ezért is gyakran ránk szólnak, hogyan, milyen útvonalon vigyük, nehogy sérüljenek a szekrények, poharak, kristályvázák… Ezt mostanra megtanultam kezelni, nem veszem magamra, mert ez az ő élethelyzetükről szól. Ha pedig megérkezünk, akkor meg mindenért ránk szólnak, hogy erre vigyázzunk, arra nehogy rálépjünk, kerüljük ki… Féltik az új otthonukat. De tudom, ez is természetes, valószínűleg én sem viselkednék másképp, még ha tudom is, hogy jó minőségű munkát végzek!” - mondja János, árufuvarozó szállító.

További érdekességek

Gondolná-e, hogy azt áruszállítók az árukat eltérő csoportba sorolják?

Az áruszállítás során az árukezelés szempontjait figyelembe véve megkülönböztethető a darabáru, az ömlesztett tömegáru, a tartályos kocsikban szállított folyadékok és gázok, valamint az egyéb áruk, például az élő állatok. A díjszabás alapján is eltérő szállítás szükséges a mérőáruk, a terjedelmes áruk és az értéksűrűségű áruk számára – ez utóbbi azt jelenti, hogy az árunak a tömegéhez képest magas az értéke, pl. arany.

Ön szerint mit jelent a gyűjtő-terítő feladat az árufuvarozás terén?

Az árufuvarozásnak ez a tevékenysége jellemzően belföldön történik. Ilyenkor azt vállalja a szállító, hogy egyes telephelyek között összegyűjti a szállításra váró árukat, és azokat más telephelyekre elviszi. Ilyen jellegű megbízást jellemzően földrajzi terület szerint vesznek fel a szállító cégek, ilyenkor egy szállítmányban több cég áruja kerül begyűjtésre. Erre a költséghatékony megoldásra sok jelentkező van mind keresleti, mind kínálati oldalon.

Tudja-e, miért van egyre több élelmiszeráruház-láncnak házhozszállítási szolgáltatása?

Az élelmiszeráruház-láncok egyre több szolgáltatással kívánják növelni törzsvásárlói körüket. Ennek egyik példája a házhozszállítás, amellyel a vásárlók kényelmét kívánják szolgálni: a vevő interneten keresztül rendeli meg a kívánt termékeket, jellemzően bankkártyás fizetést alkalmazva – esetenként utánvétellel készpénzt elfogadva –, majd a megjelölt időpontban, otthonában várhatja az árukat. Ezzel a módszerrel az élelmiszeráruház-láncok egyre több áruszállítónak(gépkocsivezető) adnak munkát napjainkban.

 

Tudja-e, mi a különbség a szállítás és a fuvarozás között?

Szállításkor az áru tulajdonosa vevője javára szerződésben lemond tulajdonjogáról. Ezt akár úgy is megteheti, hogy az árut a telephelyén adja át vevőjének. A szerződést lehet adás-vételi, vagy szállítási szerződésnek nevezni. A fuvarozás az áru helyváltoztatását jelenti, valamely arra alkalmas eszközzel, pl. kamion, vonat stb. A fuvarozást akár az eladó, akár a vevő, vagy egy harmadik fél, a fuvarozó is végezheti. Helységhatáron belül helyi, országhatáron belül belföldi, azon kívül pedig nemzetközi fuvarozásról beszélünk.

Vissza az listához