Tartsd velünk az irányt!

Körzeti védőnő

Körzeti védőnő

FEOR:
222506
Foglalkozási terület:
Egészségügy
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak (Bsc))

Bevezető

Tudta-e, hogy a védőnő az újszülött reflexeit is ellenőrzi?

A baba különféle spontán reflexekkel rendelkezik születésekor, amelyek nagy része az életben maradási esélyeinek növelése miatt van jelen. Vizsgálatuk azért fontos, mert így kap képet a védőnő a csecsemő egészségi állapotáról. Ilyen reflexek például a fogóreflex, melynek köszönhetően az újszülött belekapaszkodik bármilyen a tenyeréhez érő tárgyba, vagy a keresőreflex, melynek megléte esetén, ha a csecsemő arcához érünk, ösztönösen arra fordítja a fejét.
 
Ön szerint, hány kötelező védőoltást kapnak a gyerekek 13 éves korukig?
Az ember szervezetét az immunrendszer védi a betegségektől. Az immunvédekezés többféle lehet, a védőnők által nyomon követendő védőoltások a mesterségesen szerzett immunvédelem körébe tartoznak. Születéstől kezdve 9 alkalommal kapnak kötelező védőoltást a gyerekek, egészen 13 éves korukig bezárólag. Ilyen többek között az újszülött korban kapott BCG oltást, illetve a későbbiekben beoltott szamárköhögés, kanyaró, fertőző májgyulladás megelőzésének érdekében adott oltások.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként, az egész országra kiterjedő szolgálatot látnak el. Munkájuk elsődleges célja az anya-, csecsemő-, ifjúság- és családvédelem, a családok egészségének megőrzése, és az egészségromlás megelőzése. Mindezek érdekében prevenciós munkát és egészségfejlesztést végeznek. Felkészítik a nőket a szülésre, az újszülött fogadására és ellátására, valamint tájékoztatják a családokat az életkorhoz kötött védőoltások szükségességéről, és megszervezik azok beadását is.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A védőnő legfontosabb feladata az anya- és gyermekvédelem. Munkája már a fogantatás előtt, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadással, és a nők anyai szerepre való felkészítésével kezdődik. Ezután végigköveti a terhességet, a szülést, valamint a gyermekgondozás folyamatát, egészen akár 18 éves korig. Mindeközben a következő feladatokat, tevékenységeket végezheti:

 • Figyelemmel kíséri a várandós anyuka állapotát. A 6.-8. héttől kezdve rendszeresen méri a kismama testsúlyát és vérnyomását, valamint gyarapodását.
 • Közreműködik a rendellenességek, elváltozások megelőzésében. Ennek érdekében elvégzi a várandós nő egészségi állapotával kapcsolatos alapvető vizsgálatokat, mint például a vér- és vizeletvizsgálat.
 • Kiállítja a gondozási könyvet. Ezt a terhes-gondozás első alkalmakor teszi meg, és ebben dokumentálja az előző pontokban említett méréseinek, vizsgálatainak eredményeit, valamint saját megállapításait is rögzíti.
 • Folyamatos tájékoztatást nyújt a várandós anyának a rá vonatkozó jogosultságokról.
 • Tanácsokkal, útmutatással látja el a kismamát a szülést, valamint a gyermekgondozás megkezdését illetően. Mindeközben kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.
 • Tájékoztatja a családot az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról. Szükség esetén ezek beadását is megszervezi.
 • Bármilyen felmerülő probléma esetén konzultál a kismamával. Adott esetben akár személyes jellegű gondok megoldásában is segédkezik.
 • Elvégzi az időnként kötelező vizsgálatokat az újszülöttön.
 • Részt vesz a gyermekvédelemben. Szükség esetén megfelelő hatósági intézkedést kezdeményezhet.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A védőnő által használt eszközök alapvetően a várandós anyát és gyermekét érintő vizsgálatok lebonyolítását segítik elő. Mivel a legkülönbözőbb vizsgálatokat kell elvégeznie, így az ezekhez alkalmazott eszközök is sokfélék lehetnek. Használt eszköz lehet például:

 • mérőszalag;
 • vérnyomásmérő;
 • spatula;
 • mérleg;
 • különféle látásvizsgáló táblák.
Mindezek mellett a védőnő munkája megköveteli különféle vizelet- és vércukor vizsgálatot elősegítő eszközöknek, például gyorsteszteknek a használatát. Írásbeli és digitális dokumentációs feladatainak sikeres ellátásához gyakran használ tollat és papírt, valamint számítógépet. Fontos munkaeszköze még a mobiltelefon, mert ezen keresztül tartja a kapcsolatot a családokkal.

Hol végzi a munkáját?

A védőnő munkáját változó munkahelyeken végzi. Gyakori az egészségügyi- vagy közintézményben való munkavégzés, mint például kórház vagy a helységi egészségügyi központ. Itt rendelőben fogadja a családokat. Rendelőjében tárolja a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközeit, valamint a tájékoztató anyagait is. A kismama lakására is gyakran ellátogat, ilyenkor út közben sok időt tölt el a szabad levegőn is.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A védőnő általában váltakozó munkarendben dolgozik. Olykor előfordul, hogy egy nap több mint 8 órát kell dolgoznia, több műszakban. Alapvetően hétköznapokon tevékenykedik, de ha szükség van rá, hétvégén és ünnepnapokon is a páciens rendelkezésére áll. Erre azért van szükség, mert a várandós nőknek, és az újszülöttet nevelőknek bármilyen helyzetben kérdéseik merülhetnek fel, amiket elsősorban neki tudnak feltenni. 

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A védőnőt munkája során különböző ártalmak érhetik:

 • fertőzésveszéllyel járhat a személyes találkozás, hogy pácienseit saját környezetükben, otthonukban kell felkeresnie;
 • baleseti veszélyforrást jelenthetnek utazás közben az időjárás viszontagságai és esetlegesen a rossz útviszonyok;
 • érzelmi megterheléssel járhat egyesek számára a szomorúan záródó terhességekkel, sérült gyerekekkel, vagy hátrányos helyzetű emberekkel való találkozás.
Ezek a veszélyek odafigyeléssel és a higiéniai előírások betartásával megelőzhetőek.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A védőnő munkája részben szellemi munka, részben könnyű fizikai igénybevétellel jár. Fizikai megterhelést jelenthet a páciensekhez való ellátogatás. Ezen kívül gyakran előfordul, hogy munkája végzése során sokat kell állnia, így elengedhetetlen a jó állóképesség ebben a szakmában. Adott esetben a gyerekeket emelgetnie kell, ami könnyű fizikai igénybevételt jelenthet.

Munkája során pszichikai igénybevétellel járhat a kismamákat érintő jogosultságokkal kapcsolatos folyamatos tájékozódás és a hátrányos helyzetű, vagy sérült gyermeket nevelő családokhoz való ellátogatás
A fizikai és pszichikai igénybevétel miatt a védőnő számára fontos elegendő időt szánni a testi és szellemi feltöltődésre egyaránt.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A védőnő munkája során elsősorban várandós és kisgyerekes anyákkal találkozik, illetve természetesen az ő gyermekeikkel, adott esetben egyéb családtagjaikkal. Mivel sok különböző emberrel tartja a kapcsolatot évekig, akár évtizedekig, ezért elengedhetetlenül fontos számára, hogy jó kapcsolatokat tudjon kialakítani és fenntartani. Szakmai tevékenységét alapvetően önállóan végzi, ám feladatai végzése közben gyakran kell konzultálnia:

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Hazánkban a védőnők havi bruttó átlagkeresete 175.000 Ft körül alakul. Ebben az utóbbi években nem látszott különösebb változás. A statisztikai adatok alapján országos viszonylatban, az ebben a szakmában dolgozók havi átlagkeresete 150.000 és 210.000 Ft között mozog. Ezt nagyban befolyásolhatja a szakember szakmai tapasztalata, valamint hogy az ország melyik régiójában, megyéjében dolgozik. A foglalkozás kereseti viszonyai megfelelnek a hazai átlagnak.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A rövidtávú előrejelzés szerint hazánkban is állandóan magas lesz a védőnők iránt mutatkozó kereslet. Mivel Magyarországon az egészségügyi szakmák esetében általános hiány mutatkozik, így várhatóan az ilyen diplomát szerzők számára az elhelyezkedés nem fog problémát jelenteni. Az ebben a szakmában való elhelyezkedés elsősorban az állami szférában lehetséges. A védőnői szolgálat aktuálisan zajló megújítása és a javadalmazásuk rendezésére való törekvések várhatóan pozitív hatást fognak gyakorolni az egész szakmára. 

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A védőnőnek, hogy munkáját szakszerűen és eredményesen végezhesse, a következő képességeknek és készségeknek kell birtokában lennie:

 • Empátia, mert munkája során gyakran találkozik hátrányos helyzetű, vagy sérült gyerekeket nevelő családokkal.
 • Felelősségtudat, hogy minden felmerülő kérdésre és problémára az azt megillető figyelmet tudja fordítani.
 • Kommunikációs képesség, hogy képes legyen jó kapcsolatot kialakítani pácienseivel.
 • Figyelem, mert körültekintőnek kell lennie mind az anyákat, mind a gyermekeiket érintő kérdésekben.
 • Önállóság, hogy képes legyen munkáját eredményesen végezni.
 • Szervezőképesség, hogy számtalan napi teendőjét képes legyen úgy beosztani, hogy mindenkire maradjon elegendő ideje.
Mindezek mellett a védőnő munkájában döntő fontosságú lehet a jó fizikai erőnlét, ugyanis sokat gyalogol, és gyakran állva kell dolgoznia, ami igénybe veheti a lábát. 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A védőnőnek, annak érdekében, hogy a körzetében található minden pácienséhez eljuthasson, az állóképesség fontos szerepet tölthet be a mindennapjaiban. Szüksége van erős immunrendszerre is, mert mindig fennáll a fertőzés veszélye, a betegekkel való közvetlen kapcsolattartásból adódóan. Emellett elengedhetetlen, hogy mindig felismerje azokat a jeleket, amelyek lehetséges rendellenességet, problémát okozhatnak, és ehhez elengedhetetlen bizonyos egészségügyi feltételek megléte, mint például:

 • ép végtagok;
 • ép látás;
 • jó hallás és érthető beszéd;
 • jó szaglás.
Látásukban enyhén korlátozottak pl. szemüvegesek is betölthetik ezt a munkakört, megfelelő szemüveg viselése esetén.
A szakmával hallássérültek is foglalkozhatnak, számukra feltétel a jó beszédértést biztosító hallókészülék használata.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A védőnőnek elsősorban a természettudományos tárgyakban, valamint egyéb, munkájának végzését lehetővé tevő tárgyakban kell érvényesülnie. Legfontosabb tárgyai a következők:

 • biológia-egészségtan – hiszen alaposan ismernie kell az emberi testet;
 • kémia – gyógyszerek élettani hatásainak ismeretéhez;
 • természetismeret;
 • kommunikáció – magyar nyelv és irodalom – a családokkal való bizalmi viszony kialakításához;
 • testnevelés.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A védőnő akkor fogja igazán élvezni munkáját, ha fontosnak tartja, hogy mások számára segítő, hasznos tevékenységet végezhessen. Szívesen találkozik emberekkel, beszélgetést kezdeményez, illetve közreműködik mások problémáinak felismerésében, és azok megoldásában. Kedveli a jól szervezett munkát, és azt, ha felelőssége pontos ismeretében, jól bevált módszerek alapján dolgozhat. A határidők és szabályok betartása nem okoz problémát számára.

 • Közösségi
 • Megvalósító

Mi jellemző a Körzeti védőnő munkájára?

Személyközpontú (90%)
(90 - 10)
Tárgyias (10%)
Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Végrehajtó (80%)
(80 - 20)
Irányító (20%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Védőnő
Felsőoktatási szak neve: Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak (Bsc)

A munkakör betöltéséhez védőnő szakképzettség szükséges, amely egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakon (Bsc), védőnő szakirányon szerezhető meg.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

Az Egészségügyi gondozás és prevenció képzés megkezdésének előfeltétele a középfokú iskolai végzettség, vagyis az érettségi  bizonyítvány megszerzése. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Védőnő szakképzettséget felsőoktatásban, az Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnői szakirányán lehet szerezni, elvégzéséhez 8 félév teljesítése szükséges. Az elmélet legfeljebb 60%-át, míg a gyakorlat legalább 40%-át teszi ki a képzésnek. A kötelező szakmai gyakorlatot külső helyszínen kell végezni, időtartama legalább 6 hét.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A Védőnő képesítés megszerzése során a tanult tárgyak mindegyike a védőnői szakma végzéséhez elengedhetetlen ismeretekhez kapcsolódik. Ilyen például az emberi test felépítése, a védőnői munka során alkalmazható eljárások és módszerek, valamint a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszerek ismerete. Tanult tárgyaik például:

 • egészségnevelés – egészségfejlesztés;
 • genetika;
 • anatómia;
 • egészségügyi informatika;
 • etika, ápolásetika;
 • szülészet – nőgyógyászat;
 • védőnői módszertan.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A védőnők munkájára sok helyen van szükség, így rendkívül széles lehetőségük van az elhelyezkedésre: gyermekgyógyászati, szülészet-nőgyógyászati, kórházi, és egyéb egészségfejlesztési és oktatási intézményekben, gyógypedagógiai, gyermekvédelmi intézményekben, nevelési tanácsadókban, családsegítő központokban, valamint önkormányzati, alapítványi, egyházi, vagy magánóvodákban helyezkednek el. A szakképesítést megszerzők számára a betölthető munkakörök a munkahelyek és a páciensek specializációjára terjednek ki, például:

 • családgondozó védőnő;
 • családvédelmi szolgálatos védőnő;
 • ifjúsági védőnő;
 • iskolai védőnő.
Aki tovább szeretne tanulni, annak lehetősége van az orvos- és egészségtudomány képzési terület többféle mesterképzésére beiratkozni.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.mave.hu – a Magyar Védőnők Egyesületének hivatalos honlapja
 • Kovács-Kereszturi-Leveleki: A gondozónő, a védőnő és gyermekápolónő nevelési feladatai. Magánkiadás. 1972.
 • Raphael-Leff: Más-állapot. A várandósság pszichológiája. Háttér Kiadó. 2010.
 • Varga-Suhai: Szülés és születés. Lélektanon innen és túl. Pólya Kiadó. 2010.
 • Védőnő.  Magyar Védőnők Egyesülete – a Magyar Védőnők Egyesületének hivatalos kéthavi szakfolyóirata.
 • Odent: A szeretet tudományosítása. Napvilág Születésház. 2003.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu– az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu– a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu– a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 
,Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu– a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu– az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Bernadett, aki 21 éve védőnőként dolgozik így nyilatkozott munkájáról: „Védőnőként hatalmas felelősség hárul rám munkám során, mivel a körzetemhez tartozó várandós anyukák mindannyian engem keresnek meg a kérdéseikkel és problémáikkal. Ezt a munkát csak felelősségteljesen és diszkréten lehet végezni, mert a családok gyakran nagyon személyes dolgokat osztanak meg velem, amikre törekednem kell mindig a lehető legjobb tanácsot adni. Ugyanakkor csodálatos érzés, hogy az az édesanya, aki még az első terhessége előtt jött el hozzám először beszélgetni, már több mint 12 éve, 3 gyerek után is hozzám jár. Fantasztikus élmény hogy ilyen sok embernek segíthetek.”

További érdekességek

Tudja, hogy miért jelentős a vérnyomásmérő a védőnők életében?

A védőnő munkájában fontos szerepet játszik a vérnyomásmérő használata, mert a terhesség alatt a kismama, majd a szülést követően az újszülött vizsgálatához is szükség van rá. A védőnő a vérnyomásmérő mandzsettáját a felkarra helyezi, és abba levegőt pumpál, mindaddig, ameddig az artériás keringést elnyomja. Ezt követően a levegőt fokozatosan kiengedve megjelenik a pulzus. Ezt az értéket leolvasva kapja a felső értéket (szisztólés), majd a pulzuserősség állandósulásával megkapja az alsó értéket (diasztólés) is.

Tudja-e, miért június 13-án van a védőnők napja?

1915. június 13-án született meg Budapesten, Stefánia belga királyi hercegnő védnöksége alatt az „Országos Stefánia Szövetség az Anyák és Csecsemők Védelmére”, ezen belül pedig a Védőnői Szolgálat. A gondozóképzést 1916-ban a Stefánia Szövetség indította el, Heim Pál kezdeményezésére, 1989-ben vált főiskolai diplomás képzéssé. Ma a hazánkban dolgozó védőnőket a Magyar Védőnők Egyesülete fogja össze, mottója: „Védőnők az egészséges, boldog családokért”.

Tudja-e, ki volt Dr. Szél Éva?

Szemere Györgyné Szél Éva 1970-től haláláig a magyar védőnő képzés vezető személyisége volt a Szegedi és Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Az egészségügy és a szociálpolitika összefüggéseit kutatta, a magyar szociális munkás képzés megalapozója. Számos képzésfejlesztési koncepciót készített az egészségügyi főiskolai képzésre, tantervi programok, tankönyvek bizonyítják e területen végzett munkáját. Nevét emléktábla, tudományos díj, és tanterem is őrzi. 

Ön szerint miért zöld kereszt a védőnők szimbóluma?

1927-ben alakult meg a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat, Johan Béla kezdeményezésére. A nemzetközi környezetvédő zöld mozgalmakra utalva „Zöldkereszt” Egészségvédelmi Szolgálatnak nevezte el. A szolgálat védőnői 1930-tól olyan képzésben részesültek, amely ápolónői és védőnői oklevelet is adott. Ez azért volt praktikus, mert az otthoni gondozás során felmerülő, ápolással kapcsolatos feladatok megoldására is felkészítette a védőnőket.

Munkaadók mondták

Vissza az listához