Tartsd velünk az irányt!

Adatrögzítő, kódoló

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Hogyan dolgozik?

Hol végzi a munkáját?

Milyen munkaidőben dolgozik?

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Adatrögzítő, kódoló?

Minimum 0 Ft - Maximum 0 Ft

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

A Morze kód

A Morze ábécé rövidebb és hosszabb jelek (pontok és vonalak) kombinációiból álló elektromos távírási rendszer, amelyet a rádióamatőr szolgálatokban ma is használnak. Nevét feltalálójáról, az amerikai Samuel F. B. Morzéról kapta. Találmányát 1837-ban szabadalmaztatta, azonban először 1844. májusában létesítettek vele nagytávolságú kapcsolatot Washington és Baltimore városok között, rádió hiányában ekkor még vezetéken.

A kódkészlet kialakításánál Morse az angol nyelvben előforduló betűk gyakoriságát vette figyelembe, így a leggyakoribb betűnek (e) adta a leggyorsabban leadható kódot, és így tovább . Ezt a gyakoriság alapján történő kódválasztást David A. Huffman 1952-ben általánosította és továbbfejlesztette a digitális adatok kisebb méretűre tömörítése érdekében.

A morzeátvitel sebességének mértékegysége a WPM (word per minute), azaz az egy perc alatt leadott szavak száma. A viszonyított szó a „Paris”. Például a 60-as ütem szerint percenként 12-szer adható le a „Paris” szó.

A „tá” hossza körülbelül 3 „ti” idejének felel meg, a szimbólumok közötti szünet 1 „ti”, a karakterek közti 3 „ti”, a szavak között pedig 7 „ti” körülbelül. Ezek az idők rádióamatőr célú távírászatban csak tájékoztató jellegűek, mivel általában kézzel adják a jeleket.

A távírózás közben kialakult néhány gyakran előforduló forgalmi rövidítés, amelyet nem célszerű betűnként lemorzézni, helyette inkább egyezményes rövidítéseket használnak.

A barlangrajzok titkai

A világon talán a leghíresebb a spanyolországi Altamira barlang, amelyet szinte teljes épségében ástak ki, ugyanis még az ősember idején beomlott a bejárat, és senki nem sejtette, hogy ott üreg rejtőzik. Ebben a barlangban színesek a rajzok – ehhez vas-oxidot használhattak, vörös és sárga okkert a vörös és sárga színekhez, mangán-oxidot vagy barnakövet a feketéhez, hematitot vagy vörös vasércet a vörösbarnához és porcelánföldet a fehérhez. Arra is rájöttek, hogy ha a színezőanyagot zsiradékkal keverik, a rajzok vízállóak lesznek. Máshol csupán egy-, vagy többszínű vonalrajz található.

Az ősember barlangrajzai rendszerint állatalakokat, az akkor ismeretes és vadászott nagyvadakat ábrázolják: bölényeket, szarvasokat, medvéket –, de nem ritka a kutyák, háziállatok és a vadászó emberek ábrázolása sem. Mindezzel elsősorban a vadászat sikerét szerették volna elősegíteni.

Rajzaiból sokat megtudunk az őt környező világról, természetről, a vadászszokásokról és főképpen ügyesedő kezéről, fejlődő ízléséről, amely minden későbbi művészet elődje.

Megállapítható, hogy a legősibb művészet az egész világon ugyanazt a formát ölti; azonos logikai struktúrákra és gondolattársításokra, ugyanarra a szimbolizmusra épít. Egyes kutatók azt állítják, hogy egyetlen alapnyelv létezett, ebből alakultak ki aztán a beszélt nyelvek; a fogalomalkotás, a nyelv és a művészet terén csak jóval később jelentkeztek különbségek, az eltérő körülmények hatására.

Mit rejtenek a római pénzfeliratok?

A Római Birodalom fennállása alatt számtalan pénzérme volt forgalomban, mivel szinte minden uralkodó saját érméket nyomatott. Néhány érdekes felirat az érmékről:

- AVG: AVGVSTVS: ezt a címletet először Octavian használhatta, aki a Szenátustól i.e. 27. január 16-án kapta a jogot a viselésre. Ez után minden uralkodó, mint a legfőbb hatalom jelképeként viselte a címet.

- COS, CONS, CO, C: Consul: a legmagasabb rang a köztársaság idején. I.e. 509-től két konzult választottak évenként. A leggyakoribb forma a COS és a konzulság száma: például COS XVI.

- II I VIR R P C: Triumvir Reipublical Constituendal: „A három ember egyike a Köztársaság irányítására”. A felirat i.e. 43-ból a második Triumvirátustól (Marc Antony, Octavian, Lepidus) ered Brutussal és Cossiussal szemben.

- F: Filius: (fiú) Az uralkodó fia
- N: Nepos: unoka
- PRON: Pronepos: dédunoka
- PP- PATER PATRIAE: Az ország atyja. A legtöbb Augustus címet viselő uralkodó használta e címet, bár nem közvetlenül az uralkodás kezdetétől. A hagyomány gyakorlata alapján az új Augustus visszautasította a címet addig, amíg tetteivel ki nem érdemelte.

- MAX: Maximus: (a legnagyobb). Constantine használta a feliratot. Uralkodása idején senki nem kérdőjelezte meg a használatát.

- VOT: Vota: (fogadalom). Az uralkodók hű szolgálatot fogadtak meghatározott időre, ez jelent meg az érméken, pl. VOTX. Időnként meghosszabbították a periódust.

- DV, DIV, DIVO: Divus: (isten) Haláluk után istenné avatott uralkodók
- TRP: TRIBVNICA PROTESTAS: (Tribunusi Er). A köztársasági időkből ered a plebejusok hatalmát fejezte ki. I.e.23 Július 1-jén Augustus megszerezte ezt a címet, ez teljes vétó illetve felügyeleti joggal bírt a szenátus felett.

VMNR: Venerabilis memoria: (tisztelet és emlékezés). I. (Nagy) Constantine felszentelésekor alkalmazták.

Tájékozódási lehetőségek