Tartsd velünk az irányt!

Villanyszerelő

Foglalkozás rövid bemutatása

Épületekben (lakóházak, ipari és gazdasági létesítmények) szereli vagy javítja az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert villamos gépek és berendezések, villamos csatlakozó-berendezések kivitelezését, felújítását, karbantartását, javítását végzi. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.Munkája során a következő fő tevékenységekért felelős:

?    Kapcsolatot tart a megrendelővel. Felméri az igényét – mit, milyen funkciókkal, árkategóriában szeretne készíttetni –, elmegy a helyszínre, hogy felmérje az elvégzendő villanyszerelés feladatokat. A munka folyamatában is egyeztet a megrendelővel, akár minőségbeli kérdésekről, akár határidő tekintetében.

?    Áttanulmányozza és értelmezi a tervrajzokat, huzalozási rajzokat. Ezek alapján tervezi meg, és kezdi el munkáját.

?    Elvégzi a villanyszerelői munkákat. Ezek többek között az alábbiak lehetnek:

o          falba süllyeszti a védőcsöveket;

o          leméri és behúzza a védőcsőbe a vezetékeket;

o          felszereli az elosztódobozokat, kapcsolókat, biztosítékokat, a világítástechnikai szerelvényeket;

o          visszaállítja a falakat eredeti állapotukba;

o          beköti a fogyasztókat, ellenőrzi helyességüket;

o          kialakítja és rendszeresen ellenőrzi a védőföldeléseket.

  • Összeállítja a műszaki dokumentációt. Munkáját dokumentálja a megrendelő számára, hogy az bármikor ellenőrizhető legyen, illetve későbbi munkálatok során legyen elérhető elektromos alaprajz.
  • Minőségellenőrzést végez. Szükség esetén behatárolja a hibahelyet és javítja a villamos rendszer meghibásodásait.
  • Betartja a munkavédelmi előírásokat és a balesetvédelmi szabályokat.