Tartsd velünk az irányt!

Zöldség-, gyümölcskereskedő

Foglalkozás rövid bemutatása

A zöldség- és gyümölcskereskedő legfontosabb feladata a megfelelő áruk megrendelése, és azoknak haszonnal történő értékesítése, azaz megfelelő forgalom, illetve nyereség elérése. Ápolja a vevőkapcsolatokat, annak érdekében, hogy az igényeknek megfelelő árut tartson készleten, illetve a vásárlók visszatérjenek az odafigyelő és kedves kiszolgálásnak köszönhetően. Tevékenysége során a következő részfeladatok elvégzéséért felelős:

  • Árut szerez be. Átgondolja a vevői igényeket és a piaci lehetőségeket, a beszállítókkalzöldség- és gyümölcs termesztőkkel, nagykereskedőkkel –leegyezteti a beszerzésre kerülő áruk fajtáját, típusát, árát és mennyiségét, majd azokat elraktározza.
  • Biztosítja az áruk megfelelő tárolását. Annak érdekében, hogy a minőség ne sérüljön, állagminőség megóvását lehetővé tevő helyen tárolja azokat.
  • Nyilvántartja a készleteket. Nyilvántartást vezet a beszerzett áruk mennyiségéről, azok eladásáról, eladási áráról, és folyamatosan újat rendel, ha arra igény van.
  • Vezeti a bolti forgalmat. Figyeli az áruk forgását, azaz a beérkeztetés és eladás között eltelt időt, döntést hoz a vásárlótér elrendezéséről, a kihelyezett áruk mennyiségéről, illetve áráról.
  • Marketingakciókat szervez. Amennyiben a forgalom azt megkívánja, árakciókat vagy egyéb más értékesítés-ösztönző tevékenységeket indít, majd megvizsgálja azok sikerességét.
  • Pénzügyeket intéz. Ellenőrzi a számlákat, a készpénzes és a bankkártyás fizetéseket, illetve banki, postai ügyeket intéz az üzletmenet fenntartása céljából.
  • Vezeti munkatársait. Kiválasztja a céljaihoz megfelelő szakembereket, akiknek munkaidejéről, beosztásáról és fizetéséről dönt, illetve szükség esetén képzés biztosít a számukra.
  • Kapcsolatot tart a vásárlókkal. A vásárlókat üdvözli, illetve elbúcsúzik tőlük, kérdéseikre válaszol, tanácsot ad, felhívja a figyelmet az aktuális akciókra, szükség esetén panaszt kezel.
  • Kapcsolatot tart a hatóságokkal. A szabályszerű üzletmenet biztosítása érdekében nyilvántartásokat vezet, egyeztet az illetékes hatóságokkal – pl. NAV.