Tartsd velünk az irányt!

Villanyszerelő

Mit kell tudni a villanyszerelőről?

A villanyszerelő mindenütt dolgozik, ahol elektromosságra szükség van, legyen az világítás, elektromotorok működtetése vagy a meleg víz előállítása villanybojlerrel. Ő alakítja ki az épületek villamos rendszerét: fogyasztásmérő helyet hoz létre, elosztóberendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel. A világítási berendezések és készülékek is az ő munkája révén lépnek működésbe. Munkájához tartozik a villámhárító vagy a napelemek szerelése is. Megjavítja az elektromos készülékeket, gondoskodik a karbantartásukról, kezelésük betanításáról. Munkája során ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.

 

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

...örömet okoz, hogy kézügyességed és logikus gondolkodásod eredményeként jól működnek elektromos berendezések. Ennek érdekében szívesen használsz szerszámokat, eszközöket és diagnosztikai műszereket. Nem zavar, sőt fontosnak tartod a biztonsági szabályok – ez esetben technológiai, egészségügyi, biztonsági előírások betartását. Megnyugtat, ha tisztában vagy teendőiddel, és pontosan tudod, mi a te felelősséged.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…először be kell fejezned az általános iskolát, majd a villanyszerelő szakképesítést kell megszerezned villanyszerelő szakiskolában.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

  • Tárgyias
  • Megvalósító

Villanyszerelőként fontos, hogy szeress rendszerben gondolkodni és számolni azért, hogy felmérd és egészben lásd az elektromos hálózatok, berendezések tulajdonságait, lehetőségeit feladatod elvégzéséhez. Jó, ha kifejezetten szeretsz önállóan dolgozni. Nem riadsz vissza, ha gyorsan és jól kell döntened váratlan helyzetekben, sőt örülsz, ha azonnal és kielégítően meg tudnod oldani a problémákat. Fontosnak tartod az elektromossággal kapcsolatos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások betartását a megrendelő és a saját biztonságod érdekében.

Villanyszerelőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

A villanyszerelő akkor sikeres, ha színvonalas munkájával főnöke, illetve esetleges megrendelője elégedett, és rendszeresen új feladatokkal bízzák meg. Ahhoz, hogy ezt elérd, az összetett szakmai ismereteken kívül jó, ha a következő tulajdonságokkal rendelkezel:

?    Technológiai, műszaki kompetencia, mert értened és ismerned kell a különféle műszaki rajzokat, gyártási utasításokat, elektromos szabványokat, a beépítendő anyagokat, szerkezeteket és azok használatát;

?    Fizikai erőnlét, hiszen magasban vagy fárasztó testhelyzetben, esetenként nehéz időjárási viszonyok között is jól kell végezned munkádat;

?    Logikus gondolkodás, hogy képes legyél a helyszínen hálózati szerelési és egyéb gyakorlati feladatokat megoldani; 

?    Kézügyesség, hogy a sokszor aprólékos szerelési munkákat is el tudd végezni;

?    Figyelem, hiszen feladatodat mindig a legjobb minőségben kell teljesítened;                   

?    Felelősségtudat, hogy az elektromossággal való munka veszélyeit jól kezeld.

 

Ezeken túl hasznos lehet még, ha szeretsz és tudsz emberekkel kommunikálni, hogy jól tárgyalhass a megrendelőkkel, munkatársakkal és kereskedőkkel. Ha önálló vállalkozóként szeretnél dolgozni, szükséged van vállalkozói kompetenciára, hogy vállalkozásod szervezetten és nyereségesen működjön.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A villanyszerelő munkakörétől függően, esetenként magasban, erősáramú villamos berendezéseken dolgozik. Ez a szakma tehát a fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörök közé tartozik. Ezért fontos, hogy megfelelj az alábbi egészségügyi követelményeknek:

?    jó fizikum, egészséges gerinc – hogy az esetenként fárasztó testhelyzetekben is jól tudj dolgozni;

?    ép végtagok – így tudod majd a szerszámokat és szerelvényeket megfelelően használni;

?    jó látás, térlátás és színlátás, illetve látásélesség – annak érdekében, hogy jól lásd és meg tudd különböztetni például az elektromos vezetékeket és a berendezések, szerelvények legapróbb alkatrészeit is;

?    jó egyensúlyérzék – hogy amikor magasban létrán dolgozol, ne szédülj, biztosan állj a lábadon;

?    tiszta beszéd – annak érdekében, hogy ki tuddfejezni a gondolataidat, jól megértesd magad a munkatársaiddal, megrendelőiddel és a kereskedőkkel, akiktől anyagokat, eszközöket vásárolsz.

Mi jellemző a villanyszerelő munkájára?
Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Kültéri helyszínen (50%)
(50 - 50)
Beltéri helyszínen (50%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)

Mit csinál a villanyszerelő?

A villanyszerelő épületekben – lakóházak, ipari és gazdasági létesítményekben – szereli vagy javítja az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert. A villanyszerelő beszereli, felújítja, karbantartja, javítja a villamos gépeket,berendezéseket és villamos csatlakozókat. Munkáját műszaki dokumentáció alapján végzi, betartja a szakmai szabályokat és követelményeket. Munkájáról dokumentációt készít. Tevékenysége során a következő részfeladatok elvégzéséért felelős:

?    Kapcsolatot tart a megrendelővel. Megbeszéli vele, mit és milyen áron szeretne készíttetni, elmegy a helyszínre, hogy felmérje az elvégzendő villanyszerelési feladatokat. A munka folyamatában is egyeztet a megrendelővel, akár a minőségről, akár a határidőről.

?    Áttanulmányozza és értelmezi a tervrajzokat, huzalozási rajzokat. Ezek alapján tervezi meg és kezdi el munkáját.

?    Elvégzi a villanyszerelői munkákat. Ezek többek között az alábbiak lehetnek:

-     falba süllyeszti a védőcsöveket;

-     leméri és behúzza a védőcsőbe a vezetékeket;

-     felszereli az elosztódobozokat, kapcsolókat, biztosítékokat, a világítástechnikai szerelvényeket;

-     visszaállítja a falakat eredeti állapotukba;

-     beköti a fogyasztókat, ellenőrzi a bekötéseket;

-     kialakítja és rendszeresen ellenőrzi a védőföldeléseket.

?    Összeállítja a műszaki dokumentációt. Munkáját dokumentálja a megrendelő számára, hogy az bármikor ellenőrizhető legyen, illetve a későbbi munkálatok során rendelkezésre álljon elektromos alaprajz.

?    Minőségellenőrzést végez. Szükség esetén meghatározza a hibahelyet, és javítja a villamos rendszer meghibásodásait.

?    Betartja a munkavédelmi előírásokat és a balesetvédelmi szabályokat.

 

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A villanyszerelő munkáját ma már egyre több elektronikus műszer segíti. A következő szerszámokat, műszereket használja leggyakrabban:

?    villanyszerelői kéziszerszámok, kisgépek: fáziskereső ceruza, kábelcsupaszító fogó, csavarhúzók, szögbelövő, dobozhelyfúrók, véső- és fúrógépek;

?    villamos mérőműszerek, például: lézeres és egyéb szintező, mérőszalag;

?    földmunka-, fémipari és présszerszámok;

?    oszlopállítás eszközei, például: állvány, földfúró;

?    biztonsági felszerelések: mászóvas, biztonsági öv, védősisak;

?    számítógép megfelelő tervezési és adatrögzítő programokkal.

 

Munkája során használ többek között fémelemeket, kábeleket, huzalokat, szigetelőszalagot, valamint az építkezésen például téglát, festéket, glettet, stb.

 

 

Kivel találkozik munkája során?

A villanyszerelő munkája során a legtöbb idejét a vezetőjével, munkatársaival, illetve más szakmák képviselőivel tölti, például:

? kőművesek;

? szobafestők;

? burkolók;

? tervező mérnökök.

 

Amennyiben önálló vállalkozást vezet, úgy ő tartja a kapcsolatot a megrendelőkkel, beszállítókkal, könyvelőjével és az illetékes hatóságokkal egyaránt.

Hol végzi a munkáját?

A villanyszerelő a munkáját zárt térben (például lakásfelújításkor) és a szabadban (villanyhálózat kiépítésekor) egyaránt végezheti, a megrendelés típusától és annak tartalmától függően. Dokumentációs és tervezési feladatait mindig zárt térben, irodában, számítógép előtt végzi.

 

Milyen munkaidőben dolgozik?

A villanyszerelő munkaideje heti 40 óra, de nagyobb és állandó ellenőrzést igénylő ipari épületekben előfordulhat, hogy éjszaka vagy váltott műszakban is dolgozik. A tavasztól őszig tartó időszakban az építőipari megrendelések nagyobb számából fakadóan a villanyszerelő megrendelései is megnövekszenek, ilyenkor túlóra is előfordulhat.

Ha saját vállalkozást vezet, úgy munkaideje rugalmas, illetve azt a megrendelő igényeihez igazítja. Ilyenkor azonban munkatársai számára telefonon mindig elérhetőnek kell lennie.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A villanyszerelő esetenként magasban dolgozik, munkáját erősáramú villamos berendezéseken feszültség alatt végzi, ezért a fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörök közé sorolható. A villanyszerelő munkavégzése során az alábbi veszélyek merülhetnek fel:

? baleseti lehetőséget jelentenek a használt gépek, berendezések, melyek áramütést, kéz- és szemsérülést okozhatnak;

? egészségre ártalmasak lehetnek az időjárási viszontagságok, például a hőmérsékleti ingadozások a szabadban végzett munka során;

? magasban végzett munka, ami az esés, zuhanás, veszélyét rejti magában.

 

A védőeszközök és berendezések használatával, a munkavédelmi előírások betartásával, megfelelő munkaruházattal a balesetek esélye a minimálisra csökkenthető, elkerülhető.

A villanyszerelő munkája közepesen nehéz fizikai munka. Gyakran hajlott, álló, guggoló testhelyzetben, esetleg létrán dolgozik, ami a gerincet terhelti meg, illetve visszérpanaszok is kialakulhatnak.

Fontos a munka utáni fizikai és szellemi kikapcsolódás a felmerülő megterhelések kipihenésére.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Villanyszerelő (34 522 04)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Villanyszerelő középfokú szakképesítést kell megszerezned.

A Villanyszerelő szakképesítést villanyszerelő szakiskolában 3 év alatt végezheted el. A képzés megkezdése előtt meg kell felelned az egészségügyi alkalmassági követelménynek.

Ahhoz, hogy a szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

?      fizika – hiszen ismerned kell az elektromossággal kapcsolatos fizikai törvényeket;

?      technika, életvitel és gyakorlat – hiszen a villanyszereléshez elengedhetetlen a kézügyesség és gyakorlatiasság.

 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Villanyszerelő?

Minimum 160 000 Ft - Maximum 190 000 Ft

A villanyszerelő átlagkeresete havi bruttó 183.000 Ft, országos átlagot tekintve ez a kereseti sáv havi bruttó 160.000 és 190.000 Ft között mozog. Ha saját vállalkozását vezeti, ettől eltérhet a keresete attól függően, mennyi a megrendelése, milyen szolgáltatást, milyen áron végez.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A munkaerőpiacon a szakképzett villanyszerelők iránti kereslet megközelítőleg egyensúlyban van az állást keresők számával. A villanyszerelők munkalehetőségei nagyban függnek az építőipartól, hiszen az építkezések számával együtt nő a villanyszerelők iránti kereslet is. A különleges szaktudással, speciális ismeretekkel rendelkező – a legújabb technikákhoz, pl. az automatizálási eszközök szereléséhez értő szakembereket szívesen foglalkoztatják, irántuk egyre nagyobb kereslet mutatkozik.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A képzett szakemberek legtöbbször a szolgáltató szektorban vagy az építőiparban helyezkednek el, sokan családi kisvállalkozásban, illetve egyéni vállalkozóként tevékenykednek. A képzés befejezése után a frissen végzett szakember a megszerzett szakképesítéssel többek között az alábbi munkakörökben helyezkedhet el:

?      Épületvilágításiszerelő;

?      Épületvillany-szerelő;

?      Érintésvédelmi ellenőr;

?      Karbantartó villanyszerelő;

?      Villámvédelmi szerelő.

 

A szakképesítés birtokában az ezen a szakmai területen továbbtanulni vágyók számos szakképzettséget szerezhetnek, mint például Erősáramú berendezések felülvizsgálója (OKJ 35 522 02), Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ 35 522 03), Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM-szerelő (OKJ 35 522 04), Villámvédelmi felülvizsgáló (OKJ 35 522 16).

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Mit gondolsz, miért lesz mindig szükség jó villanyszerelőre?

Életünk elképzelhetetlen elektromosság, és így annak időszakonkénti karbantartása, felújítása nélkül. Ha valaki új csillárt vásárol, vagy szeretné lecseréltetni kapcsolóját, konnektorait, kiment a biztosíték, és nem tudja visszakapcsolni, nem világít a lámpa, esetleg nincs a konnektorban áram, mindig szüksége lesz egy megbízható villanyszerelőre. Az emberek ragaszkodnak a jól bevált szakemberhez, és rendszeresen hívni fogják, illetve ismerőseiknek is ajánlani fogják nemcsak kisebb, hanem nagyobb munkákra is. A szakszerűen elvégzett munka a villanyszerelő esetében is a legjobb ajánló levél!

Ismered az utat az első elektromos lámpától a LED-ig?

1808-ban az angol Humphry Davy találta fel az első elektromos világítást, az ívlámpát. 1840-ben elkészült az első, már platinaspirállal világító lámpa. 1862-ben Angliában megjelent az első villanyfénnyel működő világítótorony, 1885-ben az első igazi napelem, 1913-tól létezik a wolframszálas tartós izzólámpa és 1938-ban elkészült az első fénycső. 1958-ban használtak először xenon lámpákat, ezt követték a halogénizzók, a nagynyomású fém halogén lámpák, majd a fénykibocsátó diódák, a LED-ek.

Ismered az energia „színeit”?

A médiában hallható osztályozás szerint az erőműveket, illetve az általuk előállított energiát színekkel jelölik attól függően, hogy előállításuk mennyire káros a környezetre nézve. Ez alapján a hagyományos energiaforrások, mint a szén, olaj és gáz, „barna” vagy „fekete” energiák. A nukleáris energia „barna” besorolású. A megújuló energiák előállítása kapta a „zöld energia” elnevezést, ilyenek például: a szél-, a víz-, a nap-, a geotermikus és a biogázból előállított energia, melyek alkalmazása, ismerete és szerelése is egyre inkább részét képezi napjaink tanult villanyszerelőinek.

Mekkora feszültség lehet egy rájában?

A rája a testében akár 500-600 voltos elektromosságot is hordozhat, amit felhasznál ellenségeivel szemben. Az áramot a hát- és mellúszó között fekvő elektromos szerv termeli. Az elektromosság segíti a tájékozódást a sötét vizekben is. Az elektromos jelek beleütköznek a kemény tárgyakba és visszaverődnek, így a rája meg tudja állapítani a tárgy távolságát illetve nagyságát. Az elhasznált energiát egy idő után visszanyeri, és újra használható elektromos energia alakul ki testében.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

?      www.villanylap.hu – villanyszerelők online szaklapja

?      Kunc: Villanyszerelés lépésről lépésre. Mestermunka-sorozat. Cser Könyvkiadó. 2010.

?      Dési: Épületvillamosság. ETK Kft. 2013.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

?      www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozásbemutató anyagokkal

?      www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája

?      www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről

?      www.eniskolam.hu

?      www.szakmavilag.hu

?      www.mileszel.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

?      200 x szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány:http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)

?      Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány

?      Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„A jó villanyszerelő aranyat ér! Főleg, ha ért valami közeli rokonszakmához is, mint például a PLC (programozható logikai vezérlő) programozás, riasztószerelés, automatizálási eszközök szerelése,stb. Még ha ezek eredetileg más szakmák is, de egy szorgalmas ember beletanulhat. Véleményem szerint a gyakorlott, jó szakember a kulcs. Ha elvégzel egy villanyszerelő sulit, az egy jó belépő, de még nagyon sok tanulnivaló van, akkor is. Alázattal, akár kevesebb pénzért is el kell vállalnod munkát, hogy gyakorlatot, tapasztalatot szerezz, és tovább képezhesd magad közben. Ezt követően jönel az idő, amikor megbecsült szakemberként többet kereshetsz. Aki bizonyít, azt megbecsülik.” – Mondja Géza, a szakmájában már sikeres villanyszerelő.