Tartsd velünk az irányt!

Klímaberendezés-szerelő

Mit kell tudni a klímaberendezés-szerelőről?

A klímaberendezés-szerelő klímakészülékek beüzemelésével, karbantartásával és javításával foglalkozik. Feladata az üzemeltetés biztosítása, az üzemeltetéssel kapcsolatos tennivalók ellátása és esetenként a kivitelezők, tervezők munkájának segítése. Először megtervezi a klímák elhelyezését, majd költségvetést készít. Javaslatot tesz a megfelelő klimatizálásra. Szükség esetén elvégzi a beszerzési munkákat, például megrendeli a klímákat és a beszereléshez szükséges kellékeket. Ha a megrendelt áruk megérkeztek, elszállítja azokat a beszerelés helyszínére. A szükséges karbantartási munkákat is elvégzi. Munkáját végezheti alkalmazottként, vagy önálló vállalkozást vezetve.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…fontos számodra, hogy gyakorlati feladatokat valósíts meg. Ha jó a technológiai és műszaki érzéked, kézügyességed, és mindez megfelelő fizikai erővel párosul, akkor élvezni fogod ezt a foglalkozást. Fontos, hogy szeress jól meghatározott keretek között, pontos szabályok szerint dolgozni, ahol pontosan tudod, hogy mi a dolgod, mit várnak el tőled. Lényeges az is, hogy képes legyél hosszú időn át ugyanarra a feladatra koncentrálni.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…az általános iskola után meg kell szerezned először a hűtő- és légtechnikairendszer-szerelő szakképesítést egy épületgépészeti szakközépiskolában. Ezt követően kezdheted el a hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelői szakképesítést nyújtó tanfolyamot.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Tárgyias
 • Megvalósító

Klímaberendezés-szerelőként fontos, hogy szívesen foglalkozz gyakorlati problémák megoldásával, azok kivitelezésével, és fontos legyen számodra, hogy munkádnak rövid időn belül látható eredménye legyen – ehhez szívesen használj eszközöket, gépeket (például ablakklíma, konzol, fúró, stb.), illetve saját erődet. Jó, ha fontosnak tartod, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessed munkádat, amit bizonyos esetekben mások határoznak majd meg számodra: például a kivitelezők mondják meg, hogy egy adott épületben milyen típusú berendezéseket szerelhetsz be. Ha örömöt okoz számodra, hogy tisztában vagy teendőiddel, akkor élvezni fogod ezt a tevékenységet.

Klímaberendezés-szerelőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

A klímaberendezés-szerelő munkához szükséges képességeket és készségeket a munkával járó fizikai terhelés és az iparág technológiai fejlődése határozza meg. Ahhoz, hogy munkádat jól tudd végezni, a következő képességekre lesz szükséged:

 • Technológiai műszaki kompetencia, mert a klímaipar nagyon gyorsan fejlődik, így folyamatosan alkalmazkodnod kell az új technológiákhoz, és nyomon kell követned a technikai fejlődést.
 • Kézügyesség, mivel gyakran kicsi és szűk helyeken, illetve aprólékos elektronikát kezelve kell dolgoznod, fontos szerepe van a munka eredményes ellátásában.
 • Fizikai erőnlét, annak érdekében, hogy a fizikai munkát, a sok emelést, hajlongást és a fokozott fizikai igénybevételt is jól bírjad.
 • Figyelem, mert a klíma berendezések beszereléséhez, programozásához, kezeléséhez fontos a koncentráció.
Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi elvárások elsősorban a fizikai munkához kapcsolódnak:

 • ép, erős csontozat, izomzat – a fizikai munkavégzéshez;
 • ép végtagok – a szerszámok használatához, létrázáshoz;
 • egészséges szív- és keringési rendszer – a magasban végzett munka veszélyei és fokozott fizikai terhelés miatt;
 • jó látás, térlátás – mivel a berendezések felszereléséhez, az apróbb alkatrészek illesztéséhez ez elengedhetetlen;
 • ép hallás – mert gyakran zajban kell másokkal együtt dolgoznia;
 • jó egyensúlyérzék – mivel munkáját gyakran magasban, létrán végzi;
 • érzékenységmentesség bizonyos kémiai szerekre – mert munkája során gyakran dolgozik vegyszerekkel – és a porra.

A klímaberendezés-szerelő munkakör esetében fontos a szédülésmentesség. A munkakör átszervezésével, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

Mi jellemző a klímaberendezés-szerelő munkájára?
Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Kültéri helyszínen (35%)
(35 - 65)
Beltéri helyszínen (65%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)

Mit csinál a klímaberendezés-szerelő?

A klímaberendezés-szerelő munkája főként a tervezési, üzembe helyezési majd a szervizelési feladatok ellátása. Mindezek során többek között az alábbi tevékenységekért felelős.

 • Tervezési feladatokban vesz részt. Akár új építésű ingatlanról, akár már meglévő ingatlanról van szó, első lépésben a klímaberendezés-szerelő önállóan megtervezi, vagy részt vesz a klímarendszer tervezésében.
 • Árajánlatot készít. A tervezési fázist követően, a megfelelő információk beszerzése után árajánlatot készít, szükség esetén az ajánlat készítésében együttműködik más kivitelezőkkel.
 • Telepíti a klímaberendezést. A megrendelő által árajánlat alapján igényelt klímaberendezést, illetve klímarendszert beszereli, programozza, üzembe helyezi.
 • Ellenőrző tevékenységet végez. A beszerelés után ellenőrzi a rendszer helyes működését, a klímaberendezés biztonságosságát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételeket.
 • Betanítást végez. A klímaberendezés helyes használatára megtanítja a megrendelőt, felhívja a figyelmet a karbantartási munkálatok elvégzésének fontosságára.
 • Karbantartja és javítja a klímákat. A klímaberendezéseket meghibásodás esetén megjavítja, illetve elvégzi az időközönként szükséges karbantartási munkákat.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A klímaberendezés-szerelő által alkalmazott eszközök elsősorban a magas színvonalú munkavégzést szolgálják:

 • klímaberendezések: split- vagy ablakklíma, stb., az adott épület sajátosságainak figyelembevételével választott klíma;
 • csavarok, kábelek, tartókonzolok: például tetőkonzol, a kültéri berendezések rögzítéséhez;
 • kéziszerszámok, mérőeszközök: fúrók, fogók, vízszintező, stb.
 • létra;
 • munkavédelmi eszközök: bakancs, sisak, kesztyű, stb.;
 • számítógép – megfelelő szoftverekkel a bonyolultabb tervezési feladatokhoz;
 • okmányok, iratok: pl. számla, fuvarlevél, garancialevél;
 • egyéb irodai eszközök – papír, toll.

Munkája során elsősorban a klímaberendezés anyagaival, fémmel és műanyaggal kerül kapcsolatba, valamint a rendszer feltöltéséhez és tisztításához használt folyadékokkal, vegyszerekkel.

Kivel találkozik munkája során?

A klímaberendezés-szerelő közvetlen munkatársain túl számos más személlyel tart kapcsolatot, mint például:

 • beszállítókkal;
 • gyártókkal;
 • megrendelőkkel;
 • tervezőkkel;
 • építőipari szakemberekkel.

Amennyiben saját vállalkozást vezet, úgy ő maga tartja a kapcsolatot a könyvelőjével és az illetékes hatóságokkal – pl. az adóhatósággal – is.

Hol végzi a munkáját?

A klímaberendezés-szerelő munkahelye változatos. Munkáját végezheti nagyobb irodaházakban, cégeknél, gyártócsarnokokban, de gyakran magánházaknál, lakásokban dolgozik. A szerelési munkákat mind külső, mind belső térben végzi. Gyakori, hogy a munkavégzés során hosszabban dolgozik állványon, létrán, akár a háztetőn is, vagy nagyon szűk, nehezen hozzáférhető helyen. A szerelések miatt a munkavégzés sok utazással jár. Magánvállalkozás esetén a beszerzési feladatokat is ellátja, ilyenkor gyakran tartózkodik külső helyszíneken, pl. boltokban, telepeken.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A klímaberendezés-szerelő munkaideje jellemzően heti 40 óra. Mivel azonban munkája alkalmazkodik a megrendelők szabadidejéhez, gyakran előfordulhat a munkaidőn túli, vagy hétvégi munkavégzés is. Magánvállalkozók esetében, különösen a nyári szezonban a munkaidő gyakran meghaladja a heti 40 órát, a sok megrendelés miatt. 

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A klímaberendezés-szerelő számára a környezeti ártalmak elsősorban a szabadban, olykor magasban, vagy veszélyes helyen végzett munka sajátosságaiból erednek. A munkavégzés során felmerülő ártalmak és veszélyek a következők:

 • baleseti veszélyforrást jelent, hogy sokszor kell magasban – például háztetőn – dolgozni, így fennáll a leesés veszélye;
 • a klímák tisztítása során belélegzett szennyezett levegő fokozza a légúti fertőzések esélyét;
 • sok vegyi anyaggal kerül kapcsolatba, így a vegyi ártalom veszélye is fennáll;
 • fokozott zajártalomnak van kitéve, az építkezéseken való munkavégzés miatt;
 • az időjárás viszontagságai – különösen a tűző nap – szintén munkavégzési ártalmat jelentenek.

A klímaberendezés-szerelő munkája közepesen nehéz fizikai munka. Munkája különböző kényelmetlen, és a testet fokozottan igénybevevő testhelyzetek felvételével jár: gyakran guggolva, térdelve, görnyedve vagy hajlott testhelyzetben kell nagy erőkifejtést igénylő munkát végeznie. Munkáját a szélsőséges időjárási viszonyok szintén nehezítik, mivel akár a nap tűz, akár az eső esik, neki el kell végeznie a munkát. Mindezek miatt a klímaberendezés-szerelő esetében mozgásszervi panaszok és izomfájdalmak könnyebben kialakulhatnak. Szellemi nehézséget jelenthet, a fokozott balesetveszély – magasban végzett munka – miatt szükséges állandó koncentrált figyelem megtartása.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03)

Ahhoz, hogy klímaberendezés-szerelőként dolgozhass, az általános iskola befejezését követően a hűtő- és légtechnikairendszer-szerelő szakképesítést kell megszerezned egy épületgépészeti szakközépiskolában. A képzés megkezdéséhez szükséges az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfelelni. Ezt követően kezdheted el a hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelői szakképzést, amely iskolai rendszerben 1 év alatt végezhető el.

 A klímaberendezés-szerelő munkához az alábbi tantárgyakban való jártasság ad jó alapokat:

 • technika, életvitel és gyakorlat – ahol a műszaki érzék és a gépek alapvető megértésének lehetősége jelenik meg;
 • fizika – a gépek működésének megértése miatt;
 • testnevelés és sport – a jó fizikum megszerzése végett.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Klímaberendezés-szerelő?

Minimum 121 000 Ft - Maximum 216 000 Ft

A klímaberendezés-szerelő havi bruttó átlagkeresete 181.000 Ft, országos átlagot tekintve 121.000 Ft és 216.000 Ft között mozog. Ha saját vállalkozásban dolgozik, akkor ettől eltérhet a keresete, a megrendelések függvényében. 

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A munkaerő-piaci adatok alapján klímaberendezés-szerelőkre lesz igény. A klimatizálás ma már sok épület esetében alapkövetelmény, így a klímaberendezés-szerelők jelenleg és a közeljövőben pozitív kilátások között dolgozhatnak. A jól képzett, sokoldalú tudással rendelkező elhivatott klímaberendezés-szerelők keresett munkaerőnek számítanak.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szakképesítéssel több, mint 10 munkakör tölthető be, melyek a hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő foglalkozáshoz köthetők. Ilyen például:

 • Autóklíma-szerelő;
 • Fagyasztóberendezés-beszerelő;
 • Ipariklíma-szerelő;
 • Légcsatorna-szerelő;
 • Légtechnikairendszer-szerelő;
 • Légtechnika-szerelő;
 • Szellőzőberendezés-szerelő;
 • Ventillátorszerelő.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted milyen helyiségeket érdemes klimatizálni?

A nyári hőségben, amikor klímáért kiáltunk, legszívesebben az egész lakásunkat vagy házunkat felszerelnénk ezekkel a hűtő berendezésekkel. Pedig klímaszerelés előtt nem árt végiggondolni, hogy mely helyiségeket érdemes klimatizálni. Azokat a szobákat, ahol keveset tartózkodunk, vagy ahol gyakran és sokat tartózkodnak gyermekek, nem érdemes klímaberendezéssel felszerelni. Azokat viszont, ahol sokat tartózkodunk lakáson vagy épületen belül, mindenképp érdemes hűteni a nagy nyári melegben. Arra azonban mindig figyelni kell, hogy a hőmérsékletet helyesen állítsuk be, és a hideg levegőt soha ne fújjuk közvetlenül a szobában tartózkodó emberekre. 

Tudod, hogy hogyan lehet a klímaberendezéseket energiatakarékosan használni?

A köztudatban a klímaberendezés használata ellen gyakran az a fő érv, hogy nagyon költséges. Azonban néhány egyszerű szabály betartásával ezek a költségek kordában tarthatók, és a klímaberendezés energiatakarékosan használható. Például a nagy hőtermeléssel járó házimunkákat célszerű reggel vagy este végezni, az ablakokat szigetelni kell, valamint azokat az ablakokat, ahol a nap besüt, érdemes árnyékolni. A klímát zárt nyílászárók mellett kell működtetni. Nagyon fontos továbbá, hogy a klímaberendezést minden tavasszal megtisztíttassuk. Megfontolt használat mellett a légkondicionáló minimális költségekkel üzemeltethető.

Mit gondolsz, mely lakossági klímák a legelterjedtebbek hazánkban?

A klímaberendezés-szerelőnek sokféle berendezést kell ismernie, hogy tudja, mikor melyiket érdemes felszerelni. E berendezések egy része céges, másik része lakossági felhasználásra készült. Hazánkban a lakossági klímaberendezések közül legnépszerűbbek az ablakklímák és a splitklímák. Ez utóbbiak közül többféle is megtalálható a kínálatban. A mono, illetve multisplit légkondicionáló berendezések között a kültéri egységre szerelhető beltéri csatlakozók számában van különbség: míg az előbbi esetben egy, az utóbbiban kettő vagy több beltéri berendezés is csatlakoztatható ugyanahhoz a kültéri egységhez.

Gondolnád, hogy van összefüggés a légkondicionálás fejlődése és a felhőkarcoló üvegpaloták megjelenése között?

Csakúgy, mint a légkondicionálás, a felhőkarcolók is az 1900-as évek elején kezdtek megjelenni az építészetben. Ennek egyik oka az építészet fejlődése, és az ezzel járó technikai újdonságok megjelenése volt. Azonban nem csak ez tette lehetővé az építkezések számának növekedését, hanem a klimatizálás fejlődése is nagyban hozzájárult a jelenség elterjedéséhez. Azzal, hogy lehetőség nyílott az épületek belső hűtésére, az építészek szabadjára engedhették a fantáziájukat. Kihasználva a légkondicionálás nyújtotta lehetőségeket egyre több üvegfelületet terveztek az új épületekre. Megjelentek az égig érő üvegpaloták, a hatalmas, üvegfelületekkel körbevett zárt térrel rendelkező épületek. Már nem okozott problémát, hogy az épület a meleg évszakban felmelegszik, hiszen a megoldást a klimatizálás megadta.

Hitted volna, hogy már Egyiptomban is használtak mesterséges hűtést?

A vizet száraz levegőbe párologtatva hűtő hatást érhetünk el, és minél intenzívebb ez a bepárolgás, annál kedvezőbb a hűtő hatás. Ezt már Egyiptomban is kihasználták. Időszámításunk előtt kb. 2500-ban már használtak zománctalan agyagkorsókat, melyekbe vizet töltöttek. A víz az edény pórusain át kiszivárgott, és a külső felületről párologva hűtötte a helység levegőjét. A falfestmények bizonyossága szerint ezt a párolgási hatást legyezőkkel erősítették, élénk légáramlást okozva.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.mmk.hu– Magyar Mérnöki Kamara
 • www.mek.hu– Magyar Építész Kamara
 • Légtechnikai és klímaberendezések. Építésügyi Tájékoztatási Központ. 2003.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Béla, klímaberendezés-szerelő így jellemezte munkáját: Villanyszerelő az eredeti szakmám, később végeztem el a klímaszerelő képzést. Nem bántam meg. A nyarak egyre melegebbek, a klíma egyre inkább alapfelszereléssé válik a házakban, lakásokban. Nemcsak azt élvezem, hogy mindig van munkám, hanem azt is, hogy mennyire örülnek az emberek, amikor beszerelem a lakásukba a légkondicionálást. Sokszor kell tanácsot adnom és eloszlatnom téves elképzeléseket is, mert bizony a köztudatban még rengeteg téveszme forog a klímaberendezésekről és használatukról. Ebben a szakmában folyamatos megújulásra van szükség, hiszen a technika fejlődésével szinte minden évben más és más újdonság kerül piacra, nekünk pedig lépést kell tartani az igényekkel”.