Tartsd velünk az irányt!

Épület- és szerkezet lakatos

Mit kell tudni az épület- és szerkezetlakatosról?

Az épület- és szerkezetlakatos megtervezi, legyártja, valamint beszereli az épületek és szerkezetek eltérő lakatostermékeit, például házak tetőszerkezetét, irodák lépcsőit és korlátait, telkek kerítéseit. Munkájának része, hogy az alkalmazott berendezéseket karbantartja, és meghibásodásuk esetén meg is javítja azokat, a szükséges anyagokat beszerzi. Amennyiben saját vállalkozást vezet, úgy az ügyfelekkel és a hatóságokkal történő kapcsolattartás is a feladatkörébe tartozik.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… otthonosan mozogsz a gépek világában, szívesen tervezel, érdekel az eszközökkel való aprólékos, kétkezi munka, jó a kézügyességed és rajz alapján el tudsz képzelni, illetve készíteni tárgyakat, mint például majd egy csigalépcső, vagy egy pincerács lesz munkád során. Jó, ha szívesen foglalkozol gépekkel, törekszel a felmerülő problémák megoldására, ehhez alapvető számításokat könnyedén el is tudsz végezni. Fontos az is, hogy jól tudd kezelni a gépek, illetve a főnököd adta kereteket, szabályokat.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… az általános iskola befejezését követően jelentkezhetsz az Épület- és szerkezetlakatos szakképzésre egy szakközépiskolába.

 

 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Tárgyias
 • Megvalósító

Ha épület- és szerkezetlakatos szeretnél lenni, jó, ha érdekelnek a gépekkel, szerszámokkal történő aprólékos feladatmegoldások, pl. egy erkély korlátjának rozsdamentes acélból történő elkészítése. Ha örömöt okoz, hogy munkádnak hamar láthatod az eredményét, amihez akár saját testi erődet is felhasználod – pl. majd ennek a korlátnak a negyedik emeleten történő felszerelése –, sikereid lesznek a mindennapokban. Fontos, hogy ne okozzon gondot betartani a szabályokat, amiket a gépekkel való munka megkövetel, illetve a határidőket, amikben a megrendelőkkel megegyeztél.

Épület- és szerkezetlakatosként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Ahhoz, hogy épület- és szerkezetlakatosként sikeres legyél fontos, hogy otthonosan mozogj műszaki vonalon és tudj jól, akár újszerűen megoldani problémákat. Az is fontos, hogy másokkal együtt tudj működni. Jó, ha a következő tulajdonságokkal rendelkezel:

 • Technológiai, műszaki kompetencia, hogy a gépek működését hamar megértsd.
 • Térbeli gondolkodás, hogy a műszaki rajzokat átlásd és le tudd belőle gyártani az adott lakatosszerkezetet.
 • Számolási képesség, a műszaki rajzok, vázlattervek elkészítése miatt.
 • Kézügyesség az alkatrészek, idomok, csövek összeillesztéséhez, a gépek, szerszámok magabiztos használatához.
 • Fizikai erőnlét, a nehezebb elemek megmunkálásához kapcsolódó, illetve a magasban végzett műveleteket elvégzése során.
 • Probléma megoldási képesség, amely elsősorban szerelési és javítási munkálatok során hasznos.

 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az épület- és szerkezetlakatossal szemben támasztott egészségügyi követelmények elsősorban a szakma gyakorlásából adódó körülményekből erednek:

·         jó fizikum – a sok járkálás, cipelés, az eltérő időjárási viszonyok közötti munkavégzés miatt;

·         ép végtagok – mert az épületek vasszerkezetein kell nap, mint nap másznia, járnia;

·         jó látás, térlátás, szemmérték, arányérzék – többek között a idomprofilok összeillesztésénél, hajlításánál ;

·         jó egyensúlyérzék – a magasban végzett munka miatt.

A foglalkozás speciális eszközök alkalmazásával, egyéni elbírálás alapján, a biztonságos munkavégzés biztosításával, hallássérültek és tanulásban akadályozottak esetén is gyakorolható.

Mi jellemző az épület- és szerkezetlakatos munkájára?
Globális gondolkodásmód (10%)
(10 - 90)
Aprólékos megoldások (90%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)
Változatos (90%)
(90 - 10)
Monoton (10%)

Mit csinál az épület- és szerkezetlakatos?

Az épület- és szerkezetlakatos az épületek és építmények szerkezeti fémvázának összeszerelésével, felállításával, karbantartásával és javításával foglalkozik. Munkája során fémes anyagokból, például vasból, acélból készít lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat, valamint tartószerkezeteket dolgoz ki vázlatrajzok és műszaki rajzok alapján, amelyeket akár ő maga is elkészíthet. Az elkészült elemeket az épületek kivitelezése során ő szereli össze, amit gyakran a magasban kell végeznie. Az alábbi feladatokat végzi jellemzően:

 • Előkészíti az alapanyagokat, eszközöket, szerszámokat. Fő alapanyaga a fémlemez, de használ például vas- és alumíniumszerkezetű alkatrészeket is. A munkájához szükséges célszerszámokat, pl. forgácsolók, felfogó- és befogadó-eszközöket előkészíti.
 • Előrajzol. A megrendelővel vagy kivitelezővel történő egyeztetést követően szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készít. Ezekhez, ha szükséges, gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket hajt végre.
 • Hegesztési feladatokat lát el. Általános minőségű hegesztett kötést készít eltérő eljárásokkal, például gázhegesztéssel, bevont-elektródás kézi ívhegesztéssel, volfrámelektródás ívhegesztéssel.
 • Véglegesíti az egyes munkadarabokat. Egyéb kézi vagy kisgépes eljárásokkal az eltérő szerkezeteket, szerkezet-elemeket megmunkálja és összeállítja, majd korrózió elleni- és felületvédelmi bevonatot visz fel rájuk.
 • Beépíti a szerkezeti elemeket. Az épület megfelelő részére elhelyezi az adott lakatos-elemet. Ez gyakran magasban végzett munkát jelent.
 • Javításokat végez. Zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserél, szerel, ellenőriz.
 • Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

 

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

Az épület- és szerkezetlakatos az üzemi- és munkaelőírások, műszaki rajzok mellett sokféle kézi és gépi eszközt, szerszámot használ munkája során:

·         kézi szerszámok – pl. csőfogó, csavarkulcs, kalapács, vágó, véső, reszelő, csőhajlító stb.;

·         satuk: asztali-, gép-, műszerész-, csősatu;

·         gépesített szerszámok – pl. hajlító, emelő, marógép;

·         hegesztő eljárások eszközei, műszerei – gázhegesztő, bevont-elektródás kézi ívhegesztő, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztő, argon védőgázas, volfrámelektródás ívhegesztő;

·         mérőeszközök, többek között tolómérce, pontozó.

Munkája során a szakember többféle alapanyagot és alkatrészt használ, pl. lemezt, idomacélt, fogaskereket, tengelyt, szelepet, csavart, csapágyat, csapszeget, tömítéseket stb. Munkáját műszaki- és vázlatrajzok alapján készíti el. A biztonságos munkavégzés érdekében elengedhetetlen a védőfelszerelés használata.

 

Kivel találkozik munkája során?

Munkája során az épület- és szerkezetlakatos számtalan szakemberrel kerülhet kapcsolatba. Ezek lehetnek a munkavégzés folyamatában őt megelőző munkatársak, beszállítók – például akiktől az alapanyagokat átveszi –, lehetnek közvetlen kollégái, akikkel együtt dolgozik egy-egy munkafázis során, valamint az elkészült szerkezet beszerelése során kapcsolatba kerülhet a megrendelővel, illetve az általa készített termék végfelhasználójával is. Ezen kívül kapcsolatot tart

 • csoportvezetőkkel;
 • művezetőkkel;
 • mérnökökkel;
 • kisegítő személyzettel, pl. az elektrotechnikai területen dolgozó szakmunkásokkal is.

Saját vállalkozás vezetése esetén a szakember tartja a kapcsolatot az eszköz- és anyagbeszállítókkal, valamint a gazdaságos üzemeltetést biztosító jogásszal, könyvelővel, NAV-val stb.

Hol végzi a munkáját?

Az épület- és szerkezetlakatos munkavégzésének helyszíne változatos, az építmény, épület helyszínétől függ. Míg az eltérő szerkezeti elemeket műhelyében, vagy nagyobb csarnokban készíti, addig az összeszerelési- és javítási munkálatok a szabadban zajlanak. Földön, állványzaton, vagy létrán egyaránt végezhet munkát, annak jellegétől függően. Éppen ezért, a szakember gyakran ki van téve az időjárási viszonyoknak, valamint a magasban történő munkavégzésnek is.

Milyen munkaidőben dolgozik?

Az épület- és szerkezetlakatos munkaideje heti 40 óra, amit hétfőtől péntekig kell ledolgoznia. A munka mennyiségétől és a határidőktől függően előfordulhat a túlóra és a szombati napon történő munkavégzés. Az építőipar sajátosságait figyelembe véve, kora tavasztól késő őszig több a megrendelés, míg a téli hónapokban több idő jut a pihenésre.  Amennyiben saját vállalkozását vezeti, munkaidejét maga osztja be, ilyenkor jellemzően a normál munkaidőn túli munkavégzés mértéke is megemelkedik.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Az épület- és szerkezetlakatost munkavégzése során az alábbi veszélyek érhetik:

·         a magasban végzett munka a leesés veszélyét rejti magában;

·         a munkavégzés jellegéből és környezetéből adódik a zajártalom és a vibráció;

·         baleseti veszélyforrások lehetnek a gépek, anyagok pl. benzin, olaj, gázolaj használata, amelyek kéz-, szemsérülést vagy akár égési sérülést is okozhatnak;

·         a felhasznált anyagok allergiás reakciót okozhatnak.

Ezek miatt nagyon fontos a baleset- és munkavédelmi előírások betartása, melyekkel a veszélyek csökkenthetők, kiküszöbölhetők.

Az épület- és szerkezetlakatos közepesen nehéz fizikai munkát végez. Az álló munkavégzés, kényelmetlen testtartás, nehéz terhek emelése megterhelheti a gerincet. A cipelés, mozgatás, húzás, görnyedés, térdelés, mászás, guggolás rendszeres igénybevételként jelentkezik, veszélyeztetheti a dolgozó egészségét. Fokozott a karok, a kéz és az ujjak használata.

Lelki, érzelmi terhelést jelenthet az azonos munkafázison együtt dolgozó kollegákkal való együttműködés, valamint a javítások határidejének betartása. A munkavédelmi előírások betartásával a fizikai problémák jelentős része megelőzhetők.

 

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03)

Szakképesítés neve: Épület- és szerkezetlakatos

A szakképesítés OKJ száma: 34 582 03

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Épület- és szerkezetlakatos középfokú szakképesítés megszerzése szükséges, amely egy 3 éves képzést jelent egy szakközépiskolában. A képzés megkezdéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelned.

A szakmához tanulásban akadályozott és hallássérült személyek esetében az „Épület- és szerkezetlakatos” speciális adaptált szakképesítés kapcsolható.

Jó, ha a következő tantárgyakban már most jártasságot szerzel:

 • fizika – a gépek, eszközök működésének megértéséhez és esetleges javításához;
 • matematika – a munka során felmerülő alapvető számítások elvégzése érdekében;

·         technika, életvitel és gyakorlat – a kézügyességet fejleszti.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Épület- és szerkezet lakatos?

Minimum 140 000 Ft - Maximum 190 000 Ft

Az épület- és szerkezetlakatos átlagkeresete havi bruttó 160.000 Ft, amely függ a munkahely magyarországi elhelyezkedésétől, a cég piaci helyzetétől, illetve, hogy nemzetközi cég, vagy hazai magánvállalkozás-e, és természetesen függ a munkavállaló szakmai tapasztalatától is. Ezen tényezők függvényében a bruttó havi átlagkereset 140.000-190.000 Ft között mozoghat. Ha saját vállalkozását vezeti, úgy keresete ettől eltérhet, a megrendelt munkák mennyiségének és mértékének függvényében.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Az épület- és szerkezetlakatos szakma a kifejezetten keresett szakmák közé tartozik. A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei – a gazdaság, és ezzel párhuzamosan az ipar élénkülésével – a jövőben várhatóan növekedni fognak. A hazai építőipar újbóli fellendülésével a szakmai ismereteket elsajátító munkavállalóknak jelentősen nőnek a munkaerő-piacon való elhelyezkedési esélyei.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Épület- és szerkezetlakatos szakképesítéssel többek között az alábbi munkakörök tölthetők be – állami - vagy magánvállalatoknál, nagy-, közép vagy kisebb méretű cégeknél:

·         Bányalakatos

·         Darulakatos;

·         Díszlet-lakatos;

·         Gépbeállító lakatos

·         Géplakatos;

·         Gépszerelő- és karbantartó lakatos;

·         Karosszéria lakatos;

·         Lemezlakatos;

·         Öntödei géplakatos;

·         Vas- és fémszerkezeti lakatos.

 

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted miért van az épület- és szerkezetlakatosnak perselye?

A szakember egyik fő eszköze a fúrópersely, amely a fúrófejet vezeti az adott munkadarabba. A jól használható perselyek több használt fúrócső-átmérőhöz illeszkednek. A jó minőségű furatok eléréséhez a fúrópersely a fúrófejjel azonos névleges átmérőre van köszörülve, a tűrésmező pozitív oldalán. A perselyméretet milliméterben, illetve colban szokták megadni.

Mit gondolsz, hogyan javítja az épület- és szerkezetlakatos a szorítópofákat?

A szakembernek elengedhetetlen, hogy munkájához minőségi eszközök álljanak rendelkezésre, hiszen csak így tud pontosan illeszkedő vas-, acél- és egyéb fémes idomokat, csöveket, tartószerkezeteket készíteni. A szorítópofák kopása a sok használat, illetve ütközés miatt következik be. Ilyenkor a kezdőlépés a tisztítás, a forgácsreszelékek eltávolítása, majd a menesztő csipkék és a fogak megadott átmérő alapján történő kiélesítése. Végül az orsót és a vezetékeket kell zsírozni.

Tudod-e, hogy az építmények mely részéhez lehet igénybe venni épület- és szerkezetlakatost?

A lakatosok gyakran dolgoznak együtt kivitelezőkkel, hiszen egy-egy építmény, épület fel- vagy átépítése során számtalan lakatosmunkát rejt magában. Gyárthat csarnok-, váz- vagy éppen tetőszerkezetet. Lépcsők terén kérhetnek a szakembertől belső- vagy csigalépcsőt, orsóteret, illetve ahhoz kapcsolódóan korlátokat, legyen az kapaszkodó, kézfogócső, korlátoszlop. A teraszok korlátait is rájuk lehet bízni, csakúgy, mint az eltérő rácsokat (térelválasztó, aknarács, ajtórács stb.). A lakatosok készítenek kerítéseket, aknafedőket is.

Hallottad már Kónya György nevét?

Kónya György 1863-ban született Szegeden. Bár a lakatosmesterséget Budapesten tanulta, munkái Szegeden láthatóak. Az ő nevéhez fűződnek olyan gyönyörű lakatosmunkák, mint például a Püspöki palota külső és belső művészi kovácsolású fémdíszei, a Fogadalmi templom kerítéseinek, rácsozatainak, valamint térelválasztóinak vasműves munkái, a gőzfürdő világító tetőszerkezete és a belső lakatosmunkák, illetve a Móra Ferenc Múzeum összes épületlakatos, műkovács munkái, a kupolatető szerkezete, a volt könyvtár díszes vasalásai.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.iposz.hu - szakmai szövetség
 • www.gepipar.lap.hu - általános ismeretbővítés céljával
 • Tamás: Általános géptan. Műszaki Kiadó. 2003.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja
 • www.eniskolam.hu
 • www.szakmavilag.hu

·         www.mileszel.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • 200 x szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Nagyon változatos munka, rendkívül sokféle megrendelésen dolgozunk. Ehhez természetesen az kellett, hogy az évek folyamán nagyon sok időt töltsek azzal, hogy ajánlom magunkat például kivitelezőknek, egy-két rosszabbul fizető munkát is bevállaltunk, hogy legyen eltérő referenciánk. Így viszont mostanra mondhatom, hogy nagyon széles a kapcsolati hálónk, tudunk jó pár dologgal büszkélkedni is, olyan egyediek a megkereséseink. Amire mindig nagyon kell figyelni, az a pontos vázlatterv elkészítése, pontos előmérések, kimérések, mert egy-két milliméter és lehet kidobni egy egész korlátszerkezetet a kukába… Arra pedig se pénz, se idő!” – mesélt nekünk munkájáról Dénes, épület- és szerkezetlakatos.