Tartsd velünk az irányt!

Halász, haltenyésztő

Mit kell tudni a halász, haltenyésztőről?

A halász, haltenyésztő az emberiség történelmének talán egyik legrégebbi gyökerekkel rendelkező szakmája. Szerteágazó feladatokat végez, amelyekhez pontosan ismernie kell az általa felügyelt tó élővilágát és tápanyagkészletét. A halak lehalászásán túl számos egyéb tevékenységet is el kell végeznie munkája során. Tevékenységét minden esetben a környezetvédelmi előírások betartásával, és a halászati tradícióknak megfelelően végzi.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… szereted az állatokat, elsősorban a vízi állatokat, érdekel azok szaporítása, a róluk való gondoskodás, ugyanakkor az sem okoz gondot számodra, hogy kifogd őket. Ehhez fontos, hogy felelősen tudj gondolkodni, cselekedni. Lényeges, hogy szeresd az olyan feladatokat, amelyek során testi ügyességedet és fizikai erődet is használhatod, csakúgy, mint különböző eszközöket és berendezéseket. Mivel munkád jelentős részét egyedül fogod végezni, elengedhetetlen, hogy tudj önállóan, döntéseket hozni. A térbeli gondolkodás többek között abban lesz segítségedre, hogy a halállományt felmérd, a vizeken jól tájékozódj.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… először be kell fejezned az általános iskola nyolc osztályát, majd a halász, haltenyésztő szakképesítést kell megszerezned egy szakiskolában.

 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

  • Tárgyias
  • Megvalósító

Akkor fogod magad jól érezni a halász, haltenyésztői tevékenységed végzése során, ha gyakorlatias vagy, és kedveled a jól szervezett, logikus megoldásokat igénylő feladatokat, amelyek belátható időn belül kézzel fogható eredményhez vezetnek. Előnyös, ha szívesen végzel olyan tevékenységet, melynek során lehetőséged van fizikai erőd és testi ügyességed, valamint különböző eszközök és szerszámok használatára. Lényeges, hogy szeresd feladataidat bevált módszerek alapján végezni, amelyek során tisztában lehetsz felelősséged határaival. Ha nem okoz problémát számodra a szabályok és határidők betartása, remek halász, haltenyésztő válhat belőled.

Halász, haltenyésztőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Halász, haltenyésztőként munkád sok folyamatában fogsz állatokkal dolgozni, ezért elengedhetetlen, hogy szeresd őket, és érdekeljenek sajátosságaik. Ahhoz, hogy sikeresen végezhesd munkádat, a következő képességeket, készségeket érdemes birtokolnod:

?       Önállóság, hiszen munkád során feladataid nagy részét egyedül kell elvégezned.

?       Fizikai erőnlét, többek között a cipekedéssel járó feladatokat is sikerrel kell megoldanod.

?       Felelősségtudat, mert a környezetvédelmi szempontokat kell mindig leginkább szem előtt tartanod munkád során.

?       Térbeli gondolkodás, hogy a szabadban végzett munka során ne jelentsen problémát számodra a tájékozódás.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Ahhoz, hogy a halász, haltenyésztő problémamentesen láthassa el feladatai mindegyikét, a következő egészségügyi elvárásoknak kell megfelelnie:

?       ép végtagok – a cipekedéssel járó feladatok elvégzéséhez és a különféle munkaeszközök használatát igénylő tevékenységekhez;

?       jó látás – a munkavégzés során a megfelelő távolság- és aránybecsléshez;

?       jó egyensúlyérzék – a csónakkal való biztonságos közlekedéshez.

Hallás- és látássérülés esetén, a sérülés típusától és mértékétől függően látható el ez a munkakör. 

Mi jellemző a halász, haltenyésztő munkájára?
Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Kültéri helyszínen (95%)
(95 - 5)
Beltéri helyszínen (5%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)

Mit csinál a halász, haltenyésztő?

A halász, haltenyésztő feladatai a halászati tervezésnél kezdődnek. A víz tápanyagkészletének és élővilágának ismeretében elkészíti az ütemtervet, amelyben részletesen leírja a szezonális feladatokat, valamint azok elvégzésének pontos menetét. A tó karbantartása is az ő feladata: biztosítja a tó vízellátását, gondoskodik a téli lékelési munkálatokról és a nád betakarításáról. Fontos szerepet vállal a tóépítési, valamint a lehalászott tóhoz kapcsolódó utómunkálatok lebonyolításában. Mindezek mellett a következő tevékenységeket végzi:

?       Részt vesz a halak szaporításában, népesíti a halastavakat és a természetes vizeket. Kiválogatja a tenyészhalakat, előneveli az ivadékokat, és neveli a törzsállományt, kihelyezi és telepíti a halakat.

?       Gondoskodik a tó élővilágának megfelelő állapotáról. Etet, takarmányoz, valamint a próbahalászat elvégzése is az ő feladata.

?       Elvégzi a tó biológiai egyensúlyának helyreállítását, megszervezi élővilágának védelmét. Trágyáz, gondoskodik káros növények kiirtásáról, igyekszik megelőzni a betegségeket, és szükség esetén gyógyítja az állományt.

?       Halászati munkát végez. Gondoskodik a szükséges eszközök és tároló-helyek előkészítéséről, majd elvégzi a tényleges halászatot.

?       Leméri, nyilvántartásba veszi, majd osztályozza a kiemelt halmennyiséget. Gondoskodik annak szakszerű szállításáról, csomagolásáról, tartósításáról és értékesítéséről.

?       Dokumentációs feladatokat végez. Minden egyes elvégzett feladatáról pontos nyilvántartást vezet.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A halász, haltenyésző rendkívül szerteágazó feladatokat végez munkája során, így az általa használt eszközök is különbözőek lehetnek. A tóépítéshez és a tófenék karbantartásához különböző kézi és gépi eszközöket egyaránt igénybe vesz, hiszen ezek a munkálatok aligha lennének elvégezhetőek a megfelelő célszerszámok nélkül. A tó vízellátásának biztosítása során rutinosan használja a rendelkezésére álló vízműveket, mint például a csatornák és zsilipek. Munkája során jellemzően a következő eszközöket használja:

?       takarmányozó gépek;

?       vízszolgáltatás eszközei;

?       csónakok;

?       hálók, halászgépek.

Mindezek mellett az etetési és takarmányozási munkálatokhoz különféle haltápokat és növényi takarmányokat használ, melyek pótlásáról folyamatosan gondoskodnia kell. A víz mellett, valamint a vízen végzett munkából eredően adott esetben mentőmellényt és elsősegély nyújtási eszközöket is használ.

Kivel találkozik munkája során?

A halász, haltenyésztő munkája során elsősorban kollégáival, más halászokkal találkozik, akikkel munkájának egyes fázisait közösen, együttműködve végzi el. Rajtuk kívül találkozhat még azokkal a horgászokkal, akik az általa felügyelt tavon végzik tevékenységüket. Mindezeken kívül kapcsolatot tarthat:

?       a különféle tápok beszállítóival;

?       az általa használt gépek szerelőivel;

?       környezetvédelmi szakemberekkel.

Hol végzi a munkáját?

A halász, haltenyésztő munkaidejének legnagyobb részét a halastavon, valamint annak közvetlen környezetében tölti, a szabad ég alatt. A víz élővilágának védelmét és gondozását célzó feladatai során gyakran van csónakban, hiszen a nyílt vízen ennek hiányában nem tudna közlekedni. A nád betakarítását többnyire a parton vagy a part közelében végzi, a növények könnyű elérése céljából.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A halász, haltenyésztő feladatait gyakran több műszakban látja el (hol hajnaltól délig, hol déltől estig), nem ritka, hogy napi több mint 8 órát kell feladatainak szentelnie. Jellemzően nappal végzi el a szükséges tevékenységeket, általában hétközi munkanapokon, azonban etetési időben hétvégén is dolgoznia kell. A munkára jellemző a szezonalitás, feladatai legnagyobb része a nyári időszakhoz kötődik.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A munkavégzés során a halász, haltenyésztőnek a következő balesetveszélyekkel és egészségügyi ártalmakkal kell szembenéznie:

?       a tartós állómunka komoly megterhelésnek teheti ki a hátat és a gerincoszlopot;

?       a váltakozó időjárási viszonyokban való munkavégzés során fokozott veszélye lehet az elcsúszásnak;

?       balesetveszéllyel járhat a csúszós helyeken való munkavégzés, valamint télen a jégbeszakadás is veszélyt jelenthet.

Mindezek miatt munkája során a halásznak fokozottan kell ügyelnie a baleseti-, munkavédelmi- és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására.

A halász, haltenyésztő mindennapjai során elsősorban közepesen nehéz fizikai munkát végez. Fizikai megterheléssel jár a tó karbantartásával járó feladatok elvégzése, mint a nád betakarítása vagy a téli lékelési munkálatok ellátása. A munka során használt eszközök használata, valamint a haltápok szállítása is komoly testi igénybevétellel járhat. Pszichikai megterhelést okozhat az ütemterv megírása, a környezetvédelemre történő fokozott figyelem, és dokumentációs feladatainak ellátása.

Mindezek miatt nagyon fontos, hogy a halász, haltenyésztő munkaidején túl elegendő időt szánjon a pihenésre, valamint a szellemi és fizikai feltöltődésre egyaránt.

 

 

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Halász, haltenyésztő (34 624 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Halász, haltenyésztő szakképesítés megszerzése szükséges, amelyre szakiskolában 3 év alatt van lehetőséged. A képzés megkezdését megelőzően be kell fejezned az általános iskola 8 osztályát, valamint egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelned.

Ahhoz, hogy halász, haltenyésztőként feladataid mindegyikét problémamentesen végezhesd el, a következő tantárgyakban érdemes jó eredményt elérned:

?       természetismeret – a tavak biológiai egyensúlyának megismerését támogatja;

?       környezetismeret – a vizekben élő növények és állatok ismerete érdekében;

?       technika, életvitel és gyakorlat – a különféle munkaeszközök használatához, valamint a kézügyesség fejlesztéséhez.

 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Halász, haltenyésztő?

Minimum 120 000 Ft - Maximum 160 000 Ft

Magyarországon a halász, haltenyésztői szakmában dolgozók havi átlagos keresete bruttó 142.000 Ft, amely a munkatapasztalattól, beosztástól, és a munkaadó cég méretétől függően 120.000 és 160.000 Ft között mozoghat.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A halász, haltenyésztői munkakörben dolgozók számára az elhelyezkedés várhatóan a jövőben sem fog problémát jelenteni, hiszen tavak karbantartására és azok biológiai egyensúlyának beállítására, valamint az állatok gondozására és más feladatokat ellátni képes szakemberekre komoly szüksége van az ezzel foglalkozó cégeknek. A munkakeresők közül való kiemelkedésre elsősorban a jó fizikum, a széleskörű szakmai tudás, valamint a legújabb technikák és fejlesztések terén való tájékozottság ad lehetőséget.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szakképesítés birtokában számos munkakör betöltésére lehetőség nyílhat. Néhány jellemző példa:

?       Halastó telepítő;

?       Halkeltető;

?       Horgászmester;

?       Horgásztó-kezelő;

?       Mélytengeri halász;

?       Tógazdasági halászmester.

A szakma iránt érdeklődők tanulmányaikat – az érettségi megszerzése után – felsőoktatásban is folytathatják, például állattenyésztő mérnök alapszakon.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Mit gondolsz, hány halfaj él a Földön?

Az évszázadok során az ember fokozatosan egyre több és több állatfajt ismert meg, környezetének megismerésével közel azonos ütemben. Napjainkra már több mint 31.000 halfajt ismertünk meg és rendszereztünk, ebből 28.000 faj az elmúlt tízezer évben élt, vagy ma is él. A Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listája körülbelül 1200 halfajt sorol a veszélyeztetett fajok közé, de mivel a vizsgált fajok száma alig 3000, így valószínűleg ennél lényegesen több halfaj veszélyeztetett.

Tudod-e, a Földön hol fogják ki a legtöbb halat?

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet 2002-es felmérése szerint 2000-ben a Föld tengeri körzetei közül az Északnyugat-Csendes-óceáni körzetben termelték ki a legtöbb halat, 23.140.000 tonnát. Ezt elsősorban a tőkehal, a tengeri pér, valamint a szardella halászata tette ki. Ezt követi a Délkelet-Csendes-óceáni körzet 15.800.000 tonnával, melyet legjelentősebben a hekk, a szardella és a szardínia halászata adott. A harmadik az Északkelet-Atlanti körzet, 10.919.570 tonnával.

Szerinted milyen régre nyúlik vissza a halászat története?

Az emberiség történetének hajnalától, egészen az őskortól kezdve hatalmas szerepet kapott a halászat az emberi táplálkozásban. Kezdetben lándzsával vagy dárdával próbálták elejteni a halakat, ám később a horog megjelenése hozta az igazi áttörést a halászatban. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már i.sz. előtt 30-40 ezer évvel a cro-magnon-i ember is használt horgot a halak kifogásához. A horog füle és szakálla pár évezreddel a horog megjelenése után alakult ki.

Hallottál már a dugászásról?

A dugászás a halászat egyik legősibb módja, amelyet Székelyföldön és a Kaukázusban ma is gyakran alkalmaznak. Úgy történik, hogy a pataknak új medret ásnak, a régi medret pedig az új meder szája mögött eldugják. Így a halak beúsznak az új mederbe, amelyben azonban nincs elég víz mozgásukhoz, így könnyen el lehet őket kapni. Pár hét múlva visszaeresztik a patakot régi medrébe, és az új mederben fogják meg a szárazra került állatokat. Ez a művelet csak kis hegyi patakokon végezhető el.

 

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

?       www.fao.org – az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet hivatalos honlapja

?       www.magyarhal.hu – a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének hivatalos honlapja

?       Herman: A magyar halászat könyve. Homonnai és Társa Kiadó. 2008.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

  • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
  • www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája

·        www.eniskolam.hu

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Munkája nehézségeiről kérdeztük Áront, aki halászként dolgozik egy nemzetközi cégnél: „Mindig is nagyon fontosnak tartottam a környezet megóvását, tisztántartását, és mindig is nagyon érdekelt a vizek élővilága, így ez a munka nekem nagyon is megfelelő! A halgazdaságban való munka nagyon megterhelő tud lenni, hiszen ha szezon van, akkor nem ritka, hogy naponta akár 12 órát is dolgozom, reggeltől estig. Csak azoknak ajánlom ezt a munkát, akik jó fizikummal rendelkeznek, mert gyakran órákig kell hajlonganom és emelgetnem dolgokat, amitől bizony estére néha megfájdul a hátam. De mindezek ellenére nagyon szeretem a munkámat, egész nap kint vagyok a természetben és ennek meg is van a gyümölcse!”