Tartsd velünk az irányt!

Házi gondozó

Mit kell tudni a házi gondozóról?

A házi gondozó a szociális vezető irányítása mellett, otthoni környezetben ápolja a koruk, fogyatékosság vagy betegség miatt rászorulókat, és segíti életvezetésüket, gyógyulásukat. Egyénre szabottan felméri szükségleteiket, rehabilitációs tervet készít, elvégzi a rászorulók testi gondozását, a háztartási munkákat és segít a mindennapi ügyintézésben. Ha szükséges, baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. Elvégzi az ellátás adminisztrációs feladatait, és naprakész dokumentációt vezet a gondozottakról.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… szívesen segítesz másokon, idős, beteg embereken, gondoskodsz róluk, ezzel jobbá téve mindennapjaikat. Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy felelősen lásd majd el a feladataidat, hiszen fontos lesz, hogy a megfelelő időpontban beadd például a betegnek a gyógyszereit. Mivel nem mindig könnyű a rászorultak segítése, ezért nagyban segít majd, ha empatikus vagy, azaz van beleérző képességed, valamint kitartóan tudod ellátni a feladataidat. Ha öröm számodra, hogy gyakran változó helyszíneken tevékenykedhetsz – több betegnél egy héten, például –, továbbá szívesen lépsz kapcsolatba, beszélgetsz idegen emberekkel, könnyen létesítesz kapcsolatot, örömöt okozhat majd ez a munka.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… először az általános iskola nyolc osztályát kell befejezned, majd a Szociális gondozó és ápoló szakképesítést kell megszerezned egy egészségügyi szakiskolában.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

  • Megvalósító
  • Közösségi

A házi gondozói munka akkor ideális számodra, ha türelmes és segítőkész vagy. Ha fontosnak tartod, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesd feladataidat, hiszen a betegápolásnak, a gyógyszerek adagolásának pontos menetét be kell majd tartanod. Amennyiben biztonságot jelent számodra, ha tisztában lehetsz a teendőkkel, és megnyugtat, ha pontosan tudod, hogy meddig terjed a felelősséged, neked való lehet ez a munka. Ha lényegesnek tartod, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő tevékenységet végezhess, és ehhez szívesen lépsz kapcsolatba másokkal, szeretsz beszélgetést kezdeményezni, problémáik megoldásában közreműködni, mindennapi sikereket fogsz elérni ezen a pályán.

Házi gondozóként milyen tulajdonságokra van szükséged?

A házi gondozó szakmában az eredményes munkavégzéshez elengedhetetlen, hogy a szervezeted ellenálló legyen a fizikai terheléssel szemben. Fontos továbbá, hogy jó kommunikációs készséged legyen, azaz érthetően és elfogadhatóan tudjad gondolataidat és szándékod közölni akár a gondozottal, akár más személyekkel, akikkel munkád során majd találkozol. További készségek és képességek segítik a szakszerű munkavégzésed:

?       Felelősségtudat, hiszen emberek egészségéért, jóérzéséért felelsz majd nap, mint nap.

?       Empátia, amely képessé tesz egy másik ember érzelmeinek és reakcióinak átérzésére, így elfogadóan tudsz majd hozzáfordulni, segíteni neki.

?       Önállóság, mert munkádat jellemzően egyedül kell végezned, így fontos, hogy a feladatokat egyedül átlássad, elvégezzed, valamint szükség esetén gyors és jó döntést hozzál.

?       Kitartás, mert a betegek ápolása nagy érzelmi és fizikai megterhelést jelent, és nem mindig kapsz megfelelő elismerést.

?       Konfliktuskezelés, stressz-tűrés, hogy a munka során fellépő nehéz eseteket megfelelően tudjad kezelni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A házi gondozóval szemben támasztott egészségügyi elvárások elsősorban a munka jellegéből és a hosszantartó álló munkából, a különböző emeléssel járó tevékenységek sajátosságaiból erednek:

?       ép hallás – az igények egyértelmű megértéséhez;

?       jó beszédkészség – a könnyen érthető kommunikációhoz;

?       ép látás – az ápolási munkák biztos elvégzéséhez;

?       ép végtagok – a napi gondozási feladatok ellátásához.

Hallássérültek audiológiai vizsgálat után, egyéni elbírálás alapján végezhetnek házi gondozói munkát. Tanulásban akadályozottak esetén egyes egyszerű résztevékenységek elvégzése lehetséges, amelynél a munkaköri betanítás során fontos a sokoldalú szemléltetés, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, a többszöri ismétlés, begyakorlás, a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.

Mi jellemző a házi gondozó munkájára?
Személyközpontú (90%)
(90 - 10)
Tárgyias (10%)
Kültéri helyszínen (5%)
(5 - 95)
Beltéri helyszínen (95%)
Végrehajtó (90%)
(90 - 10)
Irányító (10%)

Mit csinál a házi gondozó?

A házi gondozó a mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek részére nyújt segítséget. Igényeikhez és szükségleteikhez igazodva támogatja, gondozza a rászorulókat. Közvetlen életvezetési segítséget nyújt, az ügyfél megbízottjaként tevékenykedik. Ily módon a következő tevékenységek tartoznak a feladatkörébe:

?       Személyes szociális és egészségügyi szolgáltatás nyújt. Egyéni igényeknek megfelelően biztosítja a folyamatos ellátást.

?       Biztosítja a gondozott ellátását. Elvégzi a szükséges gyógyszer beadását, igény szerinti ellenőrzését.

?       Igény szerint háztartási munkát végez. Ez lehet főzés, takarítás, bevásárlás vagy meleg étel szállítása is.

?       Szolgáltatások igénybevételét segíti. Részt vesz a hivatalos ügyintézésben, pl. postára vagy hivatalokba megy.

?       Szükség esetén megoldja a betegszállítást. Szakrendelésre vagy kórházi ellátására szállítja vagy szállíttatja a gondozottat.

?       Személyes tanácsadást biztosít. A felmerülő napi feladatok megoldásában tanácsaival segíti akár a beteget, akár a hozzátartozóit.

?       Adminisztrációt készít. Az elvégzett tevékenységet és a beteg állapotát naponta, írásban rögzíti.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A házi gondozó munkájához nélkülözhetetlen a telefon használata, mellyel folyamatos kapcsolatot tart a gondozottakkal, a családdal, a szükséges támogató szakemberekkel. Az adminisztrációs munkát és az ügyintézést a számítógép és a számítógéphez kapcsolódó eszközök igénybevételével végzi. Tevékenysége során számos eszközt alkalmazhat a beteg igényeinek megfelelően, többek között:

·        gyógyszeradagoló;

·        fertőtlenítő, gumikesztyű, szájmaszk;

·        gyógyászati segédeszközök;

·        távhívó;

·        szállítóeszköz.

Munkájáról ápolási naplót vezet. A beteg higiénikus környezetének biztosítása érdekében gyakran használ különböző takarító- és tisztítószereket.

 

Kivel találkozik munkája során?

A házi gondozó munkája során napi kapcsolatban áll közvetlen kollégáival, felettesével, de legtöbb idejét a gondozottal, gondozottakkal tölti. További személyekkel is folyamatos kapcsolatot tart, mint pl.:

·        gondozottak családtagjaival, hozzátartozóival;

·        orvosokkal;

·        üzletek alkalmazottaival;

·        intézmények, hivatalok dolgozóival.

Hol végzi a munkáját?

A házi gondozó munkaidejének jelentős részét a beteg otthonában, kisebb részét munkáltatója irodájában tölti. Ha több beteget lát el egyszerre, úgy egy héten belül több lakásban is megfordulhat. A gondozott segítése érdekében megfordul üzletekben, hivatalos intézmények irodáiban ügyintézés céljából.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A házi gondozó munkaideje jellemzően napi 8 óra, hétfőtől péntekig. Egyedi esetekben a szakembernek ettől eltérően, túlórában, esetleg hétvégén is dolgoznia kell a gondozott hirtelen fellépő problémájának megoldása érdekében, például, ha a gondozott rosszul lesz, és ő kíséri a kórházba. Vannak olyan házi gondozók, akik éjjel-nappali ellátást vállalnak a gondozott mellett.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A házi gondozó munkavégzése során előforduló egészségre ártalmas tényezők az alábbiak lehetnek:

?       baleseti lehetőséget jelenthet a háztartásban esetlegesen előforduló sérülés – elcsúszás, áramütés stb.;

?       a közlekedésből adódóan az elütés veszélye;

?       a fertőtlenítő szerek, vegyszerek használata.

E tényezők miatt nagyon fontos, hogy a házi gondozó, munkájának végzése során használja a szükséges védőfelszereléseket, pl. kesztyűt, mert így csökkenthetők, elkerülhetők ezen ártalmak.

Ez a szakma közepesen nehéz fizikai megterheléssel jár, amit a gondozottak mozgatása, emelése, fürdetése vagy a cipekedés okoz. Az állással, emeléssel járó munkavégzés mozgásszervi panaszokat okozhat, előfordul például derék- és hátfájdalom, valamint gerincpanasz.

Elsősorban érzelmi, szellemi nehézséget jelenthet:

?       a gondozottakkal és a hozzátartozókkal, illetve az orvosokkal, hivatalos személyekkel való kapcsolattartás, kommunikáció;

?       a gyógyszerezés, a pénzkezelés, a hivatalos dokumentáció elkészítése – pl. szociális juttatások iránti kérelem nyomtatvány kitöltése – fokozott figyelemösszpontosítást igényel, felelősségvállalással jár;

?       a nagy érzelmi megterhelés következtében fennáll a kiégés veszélye.

A nehézségek ellen a munkaidőt követő, feltöltődést biztosító kikapcsolódás tud segíteni a házi gondozónak.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Szociális gondozó és ápoló (34 762 01)

A házi gondozó szakmához a hallássérültek és tanulásban akadályozottak számára „Ápolási asszisztens” SNI adaptált szakképesítés kapcsolható.

A házi gondozó munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Szociális gondozó és ápoló szakképesítést szükséges megszerezned, amit – egészségügyi – szakiskolában 3 év alatt tehetsz meg. A képzés megkezdéséhez az általános iskola nyolc osztályát kell elvégezned, valamint egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfelelned.

Ahhoz, hogy a házi gondozói szakmát könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

?       biológia-egészségtan – gondozási, ápolási, gyógyszerezési tevékenységek hátterének megismeréséhez, megértéséhez;

?       természettudományi gyakorlatok – a fejlődési folyamatok megismerését segíti.

 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Házi gondozó?

Minimum 110 000 Ft - Maximum 130 000 Ft

A házi gondozó havi átlagkeresete bruttó 120.000 Ft hazánkban. A kereset a szakember tapasztalatától, életkorától, az országban való elhelyezkedéstől is függ. Amennyiben a házi gondozó az állami szociális szférában helyezkedik el, úgy keresetét a közalkalmazotti bértábla határozza meg. Mindezek alapján a kereset havi bruttó 110.000-130.000 Ft között mozoghat. 

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Az előrejelzések azt mutatják, hogy a munkaerőpiacon szükség van a házi gondozó munkájára. Számos helyen van mód az elhelyezkedésre, az otthonápoláson kívül idősek otthonában, fogyatékkal élő személyek számára fenntartott otthonokban, intézetekben.

 

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel jellemzően a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben tudsz elhelyezkedni, többek között az alábbi munkakörökben:

?       Szociális gondozó;

?       Szociális segítő;

?       Személyi segítő.

Ezeken túl elláthatsz intézményen kívüli szociális gondozási feladatokat is.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted melyek a házi ápolás előnyei?

Ha csak az anyagi részét tekintjük, akkor kijelenthetjük: a házi ápolás jóval olcsóbb, mint kórházi megfelelője. Ha további szempontokat is  figyelembe veszünk, akkor még több előnyére lelhetünk: a betegnek a kórházi környezet nyomasztó lehet, hiszen ott a sajátjánál sokkal súlyosabb esetekkel találkozhat, számára idegen környezetben. Házi ápolás estén megszokott környezetben, családja körében gyógyulhat, és gyógyulásának folyamatát képzett ápoló felügyeli. Amennyiben speciális segédeszközök alkalmazása szükséges a gyógyulás és a rehabilitáció érdekében, házi ápolás esetén is lehetőség van erre.

Tudod-e, mitől különleges az idősgondozás?

Az idős emberrel való törődés, foglalkozás példát mutat a fiataloknak: nem kell attól félniük, hogy ha megöregednek, nyűggé válnak a társadalom nyakán. Az időseknek más az időérzékük, a gondolatmenetük, másként reagálnak a körülöttük történtekre. A velük való foglalkozás, gondozásuk során mindezekre figyelemmel kell lennie a gondozónak, mert bár rengeteg tapasztalat, tudás halmozódott fel bennük, de a fizikai képességük romlása akadálya ezek alkalmazásának. A gondozó feladata, hogy segítse ezen állapot tudomásul vételét, és a hátra lévő idő tartalmas, nyugodt eltöltését.

 

Mit gondolsz, mely esetekben érdemes szociális otthonba költöztetni idős hozzátartozónkat?

Sok idős ember nem szereti a kórházi környezetet, mert az túl rideg és nem otthonos. Komolyabb betegség esetén azonban az otthoni ellátást nem tudja a család biztosítani. Ilyen esetben ajánlott a szociális otthonokon elgondolkodni: az idős emberek szívesen költöznek olyan helyre, ahol, ha kell, közel a segítség, az orvos és ápoló, de elsősorban maguk akarják intézni dolgaikat és saját ellátásukról is tudnak gondoskodni. Ezen túl van társaságuk, a többi gondozottal van lehetőség programokon részt venni, bridzselni, filmet nézni stb. A szociális otthonok ezt tudják biztosítani, ezen felül – ha a lakó kéri – takarító szolgálat, étkezés előfizetés is rendelkezésre áll. A szociális otthon lehet nyugdíjas ház, fogyatékkal élők, vagy pszichiátriai betegek otthona.

Hallottál már a hospice gondozásról?

Az életnek nem csak a születés, de a halál is része. Vannak – jelen tudásunk szerint – gyógyíthatatlan betegségek, melyeknek kísérője a nagy fájdalom. A hospice gondozás feladatai közé tartozik a betegség tüneteinek, ezen belül főleg a fájdalomnak a csökkentése, elviselhetővé tétele, valamint segítségnyújtás a közelgő vég lelki traumájának feldolgozásához nem csak a beteg, hanem a család tagjainak is. Az elkerülhetetlen vég után a család gyászának enyhítését is segíti a hospice szolgálat. A gondozásban orvosok, ápolók, gyógytornászok, pszichológusok, dietetikusok vesznek részt.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

?       www.civilegyesulet.hu – szervezetek-listája

?       www.3sz.hu – Szociális Szakmai Szövetség

?       Rácz: Gondozási Ismeretek. Inter- Techno Kft.1997.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Andrea, házi gondozó mondta el kérdésünkre: „Közel áll hozzám ez a munka, korábban már a környezetemben sokat segítettem időseknek, mindig is szerettem velük beszélgetni. Emiatt is gondoltam, hogy a későbbi munkámat is szívesen végezném ezen a területen. Tanulmányaim során megismertem az idősgondozás alapjait, az anatómiát, a pszichológiát, melyek a mindennapi munkámat segítik minél magasabb színvonalon elvégezni.  Örülök, ha látom, hogy munkámmal megkönnyítem betegeim életét. Örömmel várnak minden nap, mert tudják, hogy számíthatnak rám, és nekem is jó érzés meghallgatni emlékeiket, történeteiket.”