Tartsd velünk az irányt!

Kereskedő

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Hogyan dolgozik?

Hol végzi a munkáját?

Milyen munkaidőben dolgozik?

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Kereskedő?

Minimum 0 Ft - Maximum 0 Ft

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Németországból jöttem, mesterségem címere…

Szent István uralkodásától a Magyar Királyság hosszú évszázadokra Európa tekintélyes országa lett. Sokoldalú kapcsolatot tartott fenn a német, olasz, francia és más kultúrákkal. Ez a kapcsolat szókészletünk bővülésében is megmutatkozott. Ebből az időből kaptunk a németektől néhány városiasodásra és kereskedelemre utaló szavunk egy részét is: többek közt a kufár szavunkat. (A szó valószínűleg a német Käufer, kereskedő szóból ered).

A régi népies szóhasználatban a kufárokat pejoratív értelemben emlegették: olyan kereskedőkről volt szó, akiket csak a nyerészkedés, a haszonlesés érdekelt, távolt állt tőlük a tisztességes üzlet. Az egykori „romlott” Velence gazdag kufárjai még lányaikat is zárdába vetették, csak hogy vagyonuk el ne vesszen hozományként.

A kereskedőknek, úton lévőknek több védőszentje is létezett. Szent Kristófhoz, Assissi Szent Ferenchez, Szent Miklóshoz, mind fohászkodhattak oltalmazásért a kereskedők, ha mesterségük útra szólította fel őket. A görög mitológiában – több más „funkciója mellett – Hermészt (római megfelelője Merkur), Zeusz fiát tekintették az utazók és kereskedők istenének.

Tájékozódási lehetőségek