Tartsd velünk az irányt!

Bérelszámoló

Mit kell tudni a bérelszámolóról?

A bérelszámoló elsősorban a cég dolgozóinak bérével és egyéb juttatásaival összefüggő számításokat végzi, valamint ezen adatok cégen belüli adminisztrációját, és a hatóságok felé történő bejelentését, nyilvántartását intézi. Ehhez ismernie kell a hatályos törvényeket, jogszabályokat, valamint át kell látnia a cég működésével kapcsolatos gazdasági összefüggéseket is. Munkáját jellemzően számítógépen, kifejezetten a bérelszámoláshoz használt számviteli szoftver használatával végzi, ezért fontos, hogy jól kiismerje magát a számítógépes rendszerekben. Bár a munkát szigorú szabályok és határidők betartása jellemzi, nagyfokú önállóságra van szüksége, hiszen sokszor saját magára van utalva, és önállóan kell észrevennie összefüggéseket, melyek alapján javaslatot tesz a vezetőségnek a folyamatok módosítására, például a munkaidő szabályozására, a túlóraköltségek csökkentésére.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…szereted az olyan munkát, aminek elvégzéséhez figyelemre, pontosságra és a szabályok betartására van szükség, hiszen ebben a szakmában ezek elengedhetetlenek: a bérek számítását mindig az előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, a számításokat részletesen, pontosan kell elvégezni, mert akár egy kisebb hiba is károkat okozhat a munkavállalóknak, de akár a cégnek is. Ahhoz, hogy munkádat jól végezd, nagyfokú önállóságra, kitartásra és figyelemre lesz szükséged, mert az aprólékos, felelősségteljes munkában sokszor kell saját magadnak gyorsan megtalálni a megfelelő megoldást egy-egy problémára. 

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy – közgazdasági - szakközépiskolában, majd a Bérügyintéző szakképzést kell elvégezned tanfolyami keretek között. 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Megvalósító
 • Irányító

Bérelszámolóként fontos, hogy szeresd a munkádat - szervezett körülmények között - jól kialakított szabályok alapján végezni, hiszen a munkaviszony dokumentálásának és a bérek, juttatások számításának, rögzítésének nagyon szigorú szabályai vannak, melyeknek betartása kötelező. Ráadásul a cég köteles ezeket rendszeresen lejelenteni olyan hatóságoknak, mint az adóhivatal vagy az egészségpénztár. Mivel a munka során a kapott eredményeket értékelni kell, fontos, hogy felismerd az összefüggéseket, az adatok közötti kapcsolatokat. A munka végzéséhez nagy önállóságra van szükség, hiszen gyakran egyedül kell dolgozni, önállóan döntéseket hozni, sőt bizonyos folyamatokat te magad alakíthatsz ki. Ilyen lehet például a céges kiadásokról készült számlák határidőre és megfelelő formátumban történő begyűjtése. Fontos azonban, hogy szívesen dolgozz utasítások alapján is, amiket rendszerint közvetlen felettesedtől kapsz, vagy a számviteli szabályokból adódnak. 

Bérelszámolóként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Bérelszámolóként akkor leszel sikeres, ha a munkavállalók személyes és munkaviszonnyal kapcsolatos adatai – munkaszerződések, szabadságok, betegszabadság, túlóra – megfelelően vannak rögzítve, és a fizetésüket ezek figyelembe vételével helyesen számítod ki. Fontos az is, hogy feladataidat határidőre végezd el, hiszen ha te késel, a fizetések is késve kerülnek kifizetésre, ami nem megengedett. Ehhez ismerned kell az aktuális törvényeket, szabályokat, jó viszonyt kell ápolnod a hatóságokkal és kollégáiddal is. Ezek elérésére jó, ha a következő készségekkel, képességekkel rendelkezel:

 •       Számolási képesség, mivel a bérelszámoló számokkal dolgozik, a fizetésekkel, juttatásokkal, járulékokkal kapcsolatos aprólékos számításokat végez, és ezek alapján összefüggéseket keres, elemez;
 •       Önállóság, hiszen ezen a területen javarészt önálló munkavégzésre van szükség, sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznod, megtalálni a legmegfelelőbb megoldást;
 •       Figyelem, hogy ezt a részletes, pontos számításokat igénylő, felelősségteljes munkát jól tudd elvégezni;
 •       Kitartás, hogy még hosszú munkavégzés esetén is kitűnően tudj összpontosítani akkor is, ha esetenként egyhangú a feladat;
 •       Rendszerezés, hogy a kezelt adatokat rendszerben tudd látni, észrevedd az összefüggéseket vagy eltéréseket, belőlük következtetéseket tudj levonni.

A munkával járó anyagi felelősség miatt szükséges a felelősségtudat, a számítások végzéséhez pedig a pontosság. Mindezeken túl jó, ha rendelkezel a csapatmunka képességével, mert több emberrel kell együtt dolgoznod.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A bérelszámoló szakma gyakorlásához támasztott egészségügyi elvárások a számítógépes, tartós ülő munkavégzéshez és az emberekkel történő kapcsolattartáshoz illeszkednek:

 •       ép végtagok – a számítógép használatához, a papírok rendezéséhez;
 •       ép látás – a számítógépes munkavégzéshez, a számítások végzéséhez;
 •       ép hallás – hogy megértse a hozzá fordulókat;
 •       ép beszéd – annak érdekében, hogy tisztán ki tudja fejezni, amit szeretne, megértsék, amit mond.

Hallás- és mozgássérültek számára a munkahely akadálymentesítésével, valamint a munkakör részleges átszervezésével végezhető ez a foglalkozás. 

 

Mi jellemző a bérelszámoló munkájára?
Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (30%)
(30 - 70)
Aprólékos megoldások (70%)

Mit csinál a bérelszámoló?

A bérelszámoló fő feladata a cégnél a bérekkel kapcsolatos információk összegyűjtése, ellenőrzése és feldolgozása, a dolgozók bérének és egyéb juttatásainak kiszámítása, valamint az ehhez szükséges adminisztráció elvégzése. A bérelszámoló a bérügyek intézése mellett, a munkavállalók munkaviszonyának, és annak változásainak a hivatalos szervek felé történő bejelentését is intézi, csakúgy, mint a járulékok befizetését, munkáltatói és egyéb igazolások kiállítását. Ilyen például a munkaviszony kezdetének vagy a dolgozó betegségének bejelentése, a személyi jövedelemadó és nyugdíjjárulék befizetése. Szintén a szakember végzi a szabadságok és betegszabadságok, túlórák nyilvántartását. Ehhez naprakészen ismerni kell az aktuális jogszabályokat és munkaügyi törvényeket, valamint azok változásait. Az adatokat a cég számviteli rendszerében rögzíti, és a megfelelő formátumban továbbítja a dolgozók és a hatóságok felé. Tevékenységei az alábbiakban foglalhatók össze:

 •       A munkavállalók adatairól nyilvántartást vezet. A munkaszerződések és egyéb személyes dokumentumok alapján dolgozói adatbázist vezet. Begyűjti, és rögzíti a munkavállalók jelenléti adatait, túlóráit, nyilvántartja a szabadságokat és a betegség miatti távollétet. Ezeket figyelembe veszi a fizetés és juttatások kiszámításakor.
 •       Kiszámítja a munkabéreket és egyéb dolgozói juttatásokat, előkészíti azok kifizetését. A számításokhoz figyelembe veszi a fix- és mozgóbéreket, a szabadságokat, táppénzt és az adó- és járulék levonásokat is – pl. jövedelemadó, nyugdíj- és egészségbiztosítási hozzájárulás. A cég működési szabályainak megfelelően előkészíti a bérek kifizetését.
 •       Megállapítja a céget terhelő befizetések mértékét. Kiszámítja a dolgozók után fizetendő járulékokat, például nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék összegét, és intézi ezek befizetését. Ha a cég társadalombiztosítási kifizetőhelyként üzemel, a bérügyintéző intézi a társadalombiztosítási kifizetéseket, mint például a táppénz vagy a családi pótlék folyósítását.
 •       Adminisztrációs feladatot lát el. Elkészíti a bérek számításához, kifizetéséhez és járulékbefizetésekhez szükséges dokumentációt. Az adatokat a részfeladat jellegétől függően számítógépen vagy papíron rögzíti. Bérszámfejtő lapokat, bérfizetési jegyzékeket, bérösszesítőket, bérfeladásokat készít.
 •       Bevallásokat készít. A béreket érintő járulékokról és befizetési kötelezettségekről nyilvántartást vezet, bevallásokat készít az adóhatóság felé;
 •       Kapcsolatot tart a hatóságokkal, munkavállalókkal. Rendszeres kapcsolatban áll a munkaügyekben illetékes hatóságokkal, pl. a munkavállalók jövedelmével kapcsolatos adatokat jelenti az illetékes hatóságoknak (NAV, OEP). Munkáját a pénzügyi osztály munkatársaival összehangoltan végzi. A cég további alkalmazottaival az adatok egyeztetése és a bérelszámolások során felmerülő kérdések kapcsán egyeztet. 

 

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A bérelszámoló munkája során használt eszközök elsősorban az adminisztrációhoz és a kapcsolattartáshoz kapcsolódnak:

 •     számítógép megfelelő programokkal – szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő, integrált ügyviteli rendszer –, internetkapcsolattal;
 •     irodatechnikai eszközök: toll, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép;
 •     vágó-, hajtogató-, szortírozógép;
 •     telefon, mobiltelefon.

A munka során gyakran használ formanyomtatványokat, számlatömböt, jogszabályokat és számviteli kiadványokat is.

Kivel találkozik munkája során?

A bérelszámoló munkájáról a főnökével egyeztet, az elvégzendő feladatokat is tőle kapja meg. Emellett a következő személyekkel tartja a kapcsolatot:

 •       kollegáival;
 •       a pénzügyi osztály munkatársaival;
 •       a cég alkalmazottaival;
 •       a hivatalos szervek képviselőivel.

Amennyiben saját vállalkozást vezet, a szabályos üzletmenet érdekében ő maga kell, hogy tartsa a kapcsolatot a könyvelővel és az illetékes hatóságokkal, pl. NAV.

Hol végzi a munkáját?

A bérelszámoló jellemzően irodában dolgozik, számítógép előtt végez tartós ülőmunkát. A szakmai továbbképzések, értekezletek szintén tárgyalókban, előadótermekben történnek, az ezeken való részvételhez gyakran utazás is szükséges lehet. A szakmai szervezetekkel, hatóságokkal történő egyezetés történhet személyesen irodákban vagy telefonon, e-mailen, interneten keresztül.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A bérelszámoló jellemzően hétfőtől péntekig átlagosan heti 40 órát dolgozik. Amennyiben saját vállalkozást vezet, munkaidejét rugalmasan osztja be, de mindig igazodnia kell az őt megbízó cég elvárásaihoz és a munka határidejéhez.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A bérelszámolót munkája során a következő ártalmak, veszélyek érhetik:

 •       a monitor előtt végzett munka látáskárosodást, fejfájást, okozhat;
 •       a tartós ülőmunka mozgásszervi panaszokat, gerinc- és ízületi bántalmakat okozhat;
 •     az emberekkel történő személyes találkozás miatt fokozottan ki van téve légúti fertőzésveszélynek.

A bérelszámoló többnyire ülő testhelyzetben történő szellemi munkát végez. A huzamos ülés következtében mozgásszervi panaszok előfordulhatnak. A számítógép folyamatos használata a látásfunkciók mellett, a kéz és az ujjak használatát igényli. Munkája fokozott koncentrációt igényel. Feszültségforrás lehet, hogy munkája anyagi felelősséggel jár, hiszen a munkavállalók havi fizetésével kapcsolatos ügyintézést végzi. Emellett a hó végi kifizetések, jelentések, bevallások készítésekor a határidők szorításában kell teljesítenie, ami szintén nagy pszichikai igénybevételt jelent. A munka során a folyamatos figyelem és pontosság nagyon fontos, ráadásul egyszerre akár több dologra is figyelni kell, így a munka kifáradáshoz is vezethet.

A fizikai és szellemi, érzelmi nehézségek pihenéssel, kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységekkel csökkenthetők. 

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Bérügyintéző (51 344 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Bérügyintéző szakképesítés megszerzése szükséges.

Ahhoz, hogy elkezdhesd a Bérügyintéző képzést, először egy gimnáziumban vagy – közgazdasági - szakközépiskolában le kell érettségizned. Ezt követően jelentkezhetsz a bérügyintéző tanfolyamra, amelynek óraszáma 120-180 óra között változhat.

A munkakör betöltéséhez alkalmas a fenti szakképesítést is magába foglaló, Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (54 344 02) is, mely iskolai rendszerben – 2 év alatt - vagy felnőttképzésben, tanfolyami keretek - 960-1440 óra - között is megszerezhető.

Ahhoz, hogy a bérelszámoló szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 •       matematika – hogy pontosan tudd elvégezni a bérekkel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos számításokat, elemzéseket;
 •       társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – hogy ismerd a munkához szükséges jogszabályokat és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez elengedhetetlen információkat;
 •       informatika – hogy az adatokat rögzíteni tudd a különböző rendszerekben, hogy otthonosan kezeld a számviteli szoftvert, illetve adatokat gyűjts a különböző rendszerekből, amiket további elemzésekhez használhatsz. 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Bérelszámoló?

Minimum 200 000 Ft - Maximum 260 000 Ft

A bérelszámoló átlagkeresete havi bruttó 225.000 Ft, ami az országos átlagot tekintve havi bruttó 200.000 és 260.000 Ft között mozog az életkortól, szakmai tapasztalattól és attól függően, hogy milyen méretű, forgalmú, típusú, cégnél dolgozik. Saját vállalkozás vezetése esetén a keresete eltérhet az itt bemutatott számoktól megbízói számának és megbízásai jellemzőinek függvényében.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Az előrejelzések alapján a bérelszámoló egy igen népszerű szakma, ami várhatóan a közeljövőben sem fog változni. A bérelszámoló munkája iránt folyamatos kereslet mutatkozik, hiszen minden cégnek szüksége van olyan képzett pénzügyi szakemberekre, akik az alkalmazottak bérügyeit intézik. A kiemelkedő teljesítmény és a naprakész szakmai ismeretek segítik az elhelyezkedést, csakúgy, mint a szakmához szükséges készségek, képességek fejlesztése, a szakma iránti lelkesedés és elkötelezettség.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A Bérügyintéző szakember több foglalkozás közel 10 munkakörében elhelyezkedhet, mint például:

 •       Bérelőkészítő;
 •       Bérügyi adminisztrátor;
 •       Bérügyi előadó.

A szakképesítés birtokában a továbbtanulni vágyók a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítést sajátíthatják el az addig megszerzett tudás beszámításával.

A szakképesítéssel szerzett ismeretek elmélyítésére a felsőoktatásban is van lehetőség. A gazdaságtudományok, az üzleti képzés területén, továbbá gazdasági szakképzésben tanulhat tovább az érdeklődő. 

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted melyek a leggyakoribb panaszok a bérelszámolásokkal kapcsolatban?

Míg a bérelszámoló munkájához tartozik az aktuális szabályok ismerete, a változások nyomon követése, addig a munkavállalóknak ez sok fejtörést okoz. Aki nem ezzel foglalkozik, annak bizony nehéz kiigazodnia a munkaügyek útvesztőjében. Ezért fordulhat elő, hogy sok dolgozónak gondot jelent a bérpapírok értelmezése. A bérelszámolók ezért rengeteg kérdést kapnak az adatokkal kapcsolatban, és ez az oka annak is, hogy sokan úgy érzik, hiba csúszott az elszámolásukba. Az elszámolás pontos ellenőrzése egyébként nagyon fontos, hiszen előfordulhat, hogy tényleges problémára bukkanunk.

Hallottál már a munkaidőkeretes munkavégzésről?

A munkaidőkeret alkalmazása azoknál a munkaköröknél lehet hasznos a munkáltató számára, ahol a munkavégzés nagyon egyenetlenül oszlik el, „lazább” napokon a dolgozó nem tudja mivel kitölteni a munkaidejét, míg máskor túlóra szükséges, ami viszont plusz költséget jelent a munkáltatónak. A munkaidőkeret tulajdonképpen a napi 8 óra munkavégzés helyett egy hosszabb periódusra vonatkozó összmunkaórát határoz meg, melynek elosztásáról a munkáltató dönt. Például havi munkaidőkeretnél 20 munkanapra vonatkozóan 160 óra a munkaidőkeret (20*8 óra), de a napi 8 óra munka helyett lehet, hogy egyik nap csak 4 órát kell dolgozni, de más napokon akár 10-12 órát is. 

Mit gondolsz, mi a cafeteria?

A cafeteria egyes béren kívüli juttatások gyűjtőneve. Bizonyos munkakörökben a havi béren kívül kapják a munkavállalók, mértékét általában éves összegben állapítják meg. A munkavállaló határozza meg, hogy az adott lehetőségek közül, mire szeretné használni a rendelkezésére álló összeget. Ilyen például az Erzsébet-utalvány, vagy a SZÉP-kártya is.

Tudod-e mi a mozgóbér?

A mozgóbér célja, hogy jobb teljesítményre ösztönözze a munkavállalókat. Ily módon a mozgóbér a fix alapbéren túli fizetés, amit bizonyos teljesítményhez köt a munkáltató: pótlékok, jutalmak, prémiumok. Nagyon hasznos eszköz a munkáltató kezében, hiszen abban az esetben kerül kifizetésre, ha a munkavállaló jó teljesítménye által a cég jobb eredményeket ér el. 

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról: 

 • www.berszamfejtes.lap.hu – Bérszámfejtés portál
 • www.hrportal.hu – HR Portál
 • Polomik- Lakatos: Bérszámfejtés. Apáczai Kiadó. 2008.

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Szeretem, hogy munkám során az adatok rögzítése és nyilvántartása mellett szükség van az ötleteimre, új megoldások keresésére. A cégvezetés nagyon nyitott egy-egy új javaslatra, ami ösztönöz a munkám során. Ehhez mindig követem a jogszabályok változásait is. A naprakész tudás azért is fontos, mert az alapján végzem a bérek és a járulékok kiszámítását. Ha hibázom, annak a cég dolgozói látják kárát. Ezért mindig a maximális pontosságra törekszem.” – válaszolta kérdésünkre Éva, bérelszámoló.