Tartsd velünk az irányt!

Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

Mit kell tudni az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőről?

Az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő elsődleges feladata káresemény, például karambol esetén bekövetkezett kár okának, körülményeinek és költségeinek megállapítása. Munkáját jellemzően gépjármű kereskedésekben vagy biztosítási cégeknél végzi. Mivel szaktudása birtokában közvetlen befolyást gyakorol a biztosítottak baleset vagy káreset alkalmával történő kártérítésére – hiszen ő állapítja meg például egy betörés esetén, hogy mennyi az elrabolt tárgyak értéke –, munkája igen felelősségteljes.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… érdekel dolgok értékékének megbecsülése, a kárfelmérés területe, tudsz tárgyilagos maradni olyan helyzetekben is, ahol látványos kár érte az egyik felet, leendő ügyfeledet. Ehhez jó, ha gyakorlatias vagy, és kedveled az olyan munkát, amelyet jól bevált, logikus megoldások mentén végezhetsz – mit kell felmérni, minek mennyi az értéke –, és amely hamar látható eredményt hoz. Lényeges, hogy szívesen alkalmazz különféle eszközöket és berendezéseket, mint például kamerát, számítógépet, eltérő nyomtatványokat. Előnyös továbbá, ha egyaránt képes vagy önállóan és csapatban is dolgozni, és a vitás esetekben is kész vagy döntéseid kockázatát felvállalni. Ha a határidők és szabályok betartása nem okoz problémát számodra, és körültekintően tudsz foglalkozni minden egyes feladatoddal, élvezni fogod ezt a munkát.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… az általános iskola befejeztével le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában, majd a Becsüs szakképesítést kell megszerezned tanfolyami keretek között.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

  • Tárgyias
  • Megvalósító
  • Irányító

Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértői munkakörben elsősorban akkor fogod magad jól érezni, ha szereted az aprólékos feladatokkal járó munkát, ahol eltérő eszközöket, például fényképezőgép, elektronikus adatbázisokat tartalmazó számítógépes programokat alkalmazhatsz. Fontos, hogy kedveld a jól szervezett, jól bevált megoldások mentén végezhető feladatokat, hiszen egy kárfelmérésnek megvannak a maga szabályai, előírásai, amelyeket be kell majd tartanod. Ez azt is jelenti, hogy a határidők betartása mellett, ezekre a módszertanokra is külön figyelned kell majd, a leendő ügyfeleket is ezek betartására kell majd ösztönöznöd – mert valószínűleg a káreset miatti szomorúságuk vagy dühük miatt nem tudnak majd ezekre is figyelni. Amennyiben szereted, hogy pontosan ismerheted felelősséged határait és, hogy munkádnak hamar lesz eredménye – kitöltött nyomtatványok, felbecsült károk –, élvezni fogod ezt a munkát. Hasznos lehet továbbá, ha képes vagy önállóan dolgozni, és ennek során könnyen hozol, adott esetben akár kockázatos döntéseket is.

 

Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértői munkakörben rendkívül szerteágazó feladatokat kell végezned, hiszen nagyon sok mindennel tisztában kell lenned ahhoz, hogy pontos elemzést készíthess a káresetről és, hogy helyes döntést hozhass. Ehhez elsősorban a következő képességeknek, készségeknek kell a birtokában lenned:

?       Felelősségtudat, hogy minden esetben megfelelő körültekintéssel dönthess az ügyfeleket érintő kérdésekben.

?       Szervezőképesség, hiszen sikeresen össze kell egyeztetned a szerződésben foglaltakat az ügyfél állításaival és a káreset körülményeivel.

?       Önállóság, mert ennek segítségével minden döntését képes lehetsz segítség nélkül meghozni.

?       Kitartás, a munkával járó nagyfokú feszültség feldolgozásához.

Mindezek mellett a jó kommunikációs képességnek is hasznát veheted, munkatársaiddal és az ügyfelekkel való találkozások során. A konfliktuskezelés, stressz-tűrés a munka során kialakuló vitás szituációk megoldásában lehet hasznos.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Ahhoz, hogy az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő feladatait megfelelő eredményességgel és felelősségtudattal végezhesse, a következő egészségügyi követelményeknek kell megfelelnie:

?       jó látás – a különféle káresetek felmérése során szükséges;

?       ép beszédkészség – az ügyfelekkel, a munkatársakkal és a szakértőkkel való eredményes kommunikáció érdekében;

?       ép karok, kezek, ujjak – a munka során használatos eszközök problémamentes kezeléséhez.

Mi jellemző az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő munkájára?
Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Csoportos (15%)
(15 - 85)
Önálló (85%)
Globális gondolkodásmód (40%)
(40 - 60)
Aprólékos megoldások (60%)

Mit csinál az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő?

Az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő szakma gyakorlói rendkívül fontos szerepet játszanak a biztosítók és a gépjármű kereskedések működésében. Abban az esetben, ha a biztosított vagyontárgy megrongálódik, a kárszakértő feladata megállapítani, hogy jogos-e az ügyfél kompenzációs igénye. Miután megkapja feljebbvalóitól pontos utasításait a megvizsgálandó vagyontárgy helyével, a biztosítás típusával és a lehetséges sérülésekkel kapcsolatban, a következő feladatokat végzi el:

?       Helyszíni szemlét tart. Ellenőrzi a káreset helyszínét, és rögzíti azokat a nyomokat, amelyek a káresemény okozójára utalnak.

?       Felméri a káreseményt, a kár mértékét. Ennek során igyekszik minél pontosabb meghatározást készíteni annak okairól. Ilyen esetben mindig figyelembe kell vennie az addigi értékcsökkenést.

?       Ellenőrzi a biztosítás fedezetét. Tájékozódik a szerződésben foglalt kötelezettségekről.

?       Meghatározza a kárösszeget. Ehhez különféle technikák és adatok állnak rendelkezésére.

?       Dokumentációs feladatokat végez. Kitölti az űrlapokat, valamint a kárcsekket.

?       Döntéséről tájékoztatja a károsultakat. Rögzíti az esetleges kárreklamációkat is.

 

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

Az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő munkája során szerteágazó feladatokat végez. Mivel munkájának elsődleges célja a különféle káresemények felmérése, az azokkal kapcsolatos pontos információk megszerzése, és az őt alkalmazó biztosító maradéktalan tájékoztatása, így sok eszközt használhat tevékenységei során, mint például:

?       számítógép;

?       internet és különböző adatbázisok;

?       távközlési eszközök, pl. mobiltelefon, fax;

?       nyomtató;

?       fotófelszerelés, videokamera.

Mindezek mellett a káresetek helyszínére történő kiszállásokhoz elengedhetetlen számára a gépkocsi használata, értelemszerűen a „B” kategóriás jogosítvánnyal együtt. Megfigyeléseit, döntéseit különféle nyomtatványokon, űrlapokon és adatlapokon rögzíti, minden esetben úgy, hogy az összes fontos információ szerepeljen rajtuk.

Hol végzi a munkáját?

Az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő külső és belső helyszíneken egyaránt dolgozhat, amelyet elsősorban az aktuálisan elvégzendő feladatok határoznak meg. Amikor kárszemlét kell tartania, az esetek nagy részében ki kell szállnia a káresemény helyszínére. Az ide vezető út nagy részét autójában tölti. Irodájában végzi el a kárfelvételt, a kárszámítást, és az ezekkel kapcsolatos nyomtatványok kitöltését, ellenőrzését és gépi feldolgozását is.

 

Milyen munkaidőben dolgozik?

Az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő jellemzően napi 8 órában, hétfőtől péntekig látja el feladatait. Egyes különleges káreseteknél előfordulhat azonban, hogy túlóráznia kell. A különféle nyomtatványokat otthon is, akár a hétvége folyamán is kitöltheti.

 

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Az értékbecslő, kárbecslő szervezetét a következő veszélyek és ártalmak érhetik munkavégzés közben:

?       a káresetek helyszínére történő kiszállás során a közlekedési balesetek kockázata jelentős lehet;

?       szabadtéri munkavégzés esetén egyes esetekben akár extrém hidegnek vagy melegnek is ki lehet téve a szakember;

?       az önálló döntés felelősségének kezelése, elviselése akár egészségügyi problémákhoz is vezethet.

A munka során mindezek miatt a kárszakértőnek, kárbecslőnek fokozottan kell ügyelnie a baleset- és munkavédelmi előírásokra, valamint a közlekedési szabályok maradéktalan betartására.

Az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő munkája elsősorban könnyű fizikai és szellemi megterheléssel jár. Fizikai igénybevételt elsősorban a munka során hosszan tartó ülést vagy állást igénylő feladatok jelenthetnek, amelyek jelentősen megterhelhetik a hátat és a gerincoszlopot. A kárfelméréshez szükséges eszközök használata is könnyű fizikai megterheléssel jár. További megterhelést jelenthet az önálló döntés felelősségével való megbirkózás, és a munkával járó stressz feldolgozása, hiszen ez akár egészségügyi problémákhoz is vezethet.

Mindezek miatt különösen fontos, hogy a szakember megfelelő mennyiségű időt fordítson a testi és szellemi feltöltődésre egyaránt.

 

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Becsüs (52 341 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Becsüs szakképesítés megszerzése szükséges. A képzés megkezdéséhez az általános iskola befejezését követően egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában le kell érettségizned. A szakképesítést tanfolyami keretek között, 800-1200 óra alatt szerezheted meg.

A szakmai területtől függően alkalmas lehet még a munkakör betöltésére az Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés, illetve a Bútor- és szőnyegbecsüs, az Ékszerbecsüs, Festménybecsüs, és a Műtárgybecsüs szakképesítés is.

Ahhoz, hogy értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőként szerteágazó feladataid mindegyikét sikerrel végezhesd el, a következő tantárgyakban jó, ha otthonosan mozogsz:

?       társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – a különböző káresemények pontos felmérése végett;

?       matematika – a számszerű adatok maradéktalan és hibátlan megadása érdekében;

?       művészetek – a pontos értékbecslés miatt, illetve a hamis és eredeti műkincsek megkülönböztetése miatt.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő?

Minimum 167 000 Ft - Maximum 220 000 Ft

Hazánkban az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőként dolgozók havi átlagos keresete 192.000 Ft, amely az életkortól, szakmai tapasztalattól, valamint az esetleges specializációktól függően 167.000 és 220.000 Ft között mozoghat. További befolyásoló tényező lehet az is, hogy a szakember külföldi vagy hazai, valamint hogy állami vagy magántulajdonú vállalatnál helyezkedik el. Állami cégek esetében a keresetet a közalkalmazotti bértábla határozza meg, azonban a versenyszférában dolgozók keresete egyéni megbeszélés tárgyát képezheti.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Magyarországon várhatóan az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő munkakörben elhelyezkedni kívánók iránti kereslet a jövőben is magas lesz, hiszen a biztosítócégeknek és gépjármű kereskedéseknek komoly szüksége van a szakképzett munkavállalókra. Ezt elsősorban az indokolja, hogy nélkülük nem lehetne megbízhatóan ellenőrizni, hogy a kifizetett összegek jogosak voltak-e. A különféle specializációk adnak lehetőséget a többi munkavállaló közül való kiemelkedésre.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A Becsüs szakképesítés birtokában legjellemzőbben az Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő foglalkozáshoz kapcsolódó munkakörökben lehet elhelyezkedni, többek között az alábbiakban:

?       Becsüs, árverező;

?       Bútor- és szőnyegbecsüs;

?       Ékszerbecsüs, - árverező;

?       Műtárgybecsüs.

Az idegen nyelvek ismerete mindenképpen szélesíti az elhelyezkedési lehetőségeket.

 

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Furcsaságok kalapács alatt

A legkülönfélébb dolgokkal lehet árveréseken találkozni – a szokványos festmények, bútorok, porcelánszobrok, vagy egyéb tárgyak mellett.

Az egyik legbizarrabb mind közül talán a Yale Egyetem néhai Skull and Bones (Koponya és Csontok) elnevezésű titkos társasága által használt emberi koponya. Az egykor urnaként használt koponya új tulajdonosa megkapja a társaság – akkor még szigorúan titkosan kezelt – tagjainak fényképes névsorát is.

Ha már a „testrészeknél” tartunk: mintegy 2,4 millió forint kikiáltási áron került kalapács alá Sztálin füle! No, nem az eredeti füldarabról van szó, hanem egy ledöntött szobor megmaradt darabjáról. Még az ’56-os forradalom idején szerezte meg a fület egy férfi, aki a relikviát haláláig budapesti lakásának pincéjében rejtegette. Ezt fia sokáig őrizte tovább, majd továbbadta a kb. 8 kilós darabot.

… és még mindig testrészek: nem kisebb ereklye, mint Elvis foga és haja is többek közt árverésen talált új gazdára. Igaz, a fog és a hajtincs eredetiségét az Elvis Presley hagyaték gondozói sem zárják ki, de nem is állítanak ki róluk, mint valódi Elvis-ereklyékről bizonyítványt, és nem szálltak harcba a megszerzésükért.

Szerinted milyen rendkívüli esetek adódhatnak egy kárbecslő munkájában?

A kárbecslők, kárszakértők munkája, bár nem nevezhető szezonálisnak, mégis gyakran bizonyos időszakokban sűrűsödik be. Ilyen alkalmak lehetnek az időjárás szokásostól markánsan eltérő időszakait követően, például árvizek, nagyobb esőzések, szélviharok ideje, hiszen ilyenkor rendszerint több ingatlan és ingóság egyszerre sérül meg, amelyek mindegyikéről pontos becslést kell készítenie a szakembernek. Ezekben az esetekben a komoly odafigyelés még inkább alapkövetelmény, hiszen a sok munka alkalmával a fáradtság miatt a szakember többet hibázhat.

Gondolnád, hogy az értékbecslők műtárgyakkal is foglalkozhatnak?

Az értékbecslők gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, ahol valamiféle műtárgy vagy régiség értékét kell megállapítaniuk. Ez a fajta munka jelentős művészettörténeti ismereteket kíván, hiszen ennek hiányában a szakember képtelen lenne pontos becslést adni egy szobor vagy festmény piaci értékét illetően. Ilyen esetekben az is nagyon fontos, hogy a szakember a megfelelő vizsgálatok elvégzésével megbizonyosodjon a műtárgy valódi voltáról, és felismerje a hamisítványokat.

Mit gondolsz, mi az az értékcsökkenés?

Az Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő foglalkozás egyik gyakran használt kifejezése az értékcsökkenés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos ingóságok és ingatlanok az idő múlásával, valamint a rendszeres használat következtében veszítenek értékükből. Egyes tárgyaknak megadott szavatossági ideje van, más tárgyak pedig a rendszeres használat következtében amortizálódnak. Az értékbecslőnek minden esetben figyelembe kell vennie az értékcsökkenést munkája során.

Ismered az árverések folyamatát?

Az árverés a piaci formák egyik legrégebbike, története egészen kb. Kr. e. 500-ig vezethető vissza. Manapság az úgynevezett angol árverés a legelterjedtebb. Ezt az adott jószág kikiáltási árának megadásával nyitja meg a levezető, annak a legalacsonyabb árénak, amennyiért az eladó még hajlandó megválni a jószágától. Ezt követően a vevők sorban licitálnak az árura, és aki a végén a legmagasabb ajánlatot teszi, nyeri meg az árverést, és így a jószágot.

Mit gondolsz, mi az az értékcsökkenés?

Az Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő foglalkozás egyik gyakran használt kifejezése az értékcsökkenés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos ingóságok és ingatlanok az idő múlásával, valamint a rendszeres használat következtében veszítenek értékükből. Egyes tárgyaknak megadott szavatossági ideje van, más tárgyak pedig a rendszeres használat következtében amortizálódnak. Az értékbecslőnek minden esetben figyelembe kell vennie az értékcsökkenést munkája során.

Ismered az árverések folyamatát?

Az árverés a piaci formák egyik legrégebbike, története egészen kb. Kr. e. 500-ig vezethető vissza. Manapság az úgynevezett angol árverés a legelterjedtebb. Ezt az adott jószág kikiáltási árának megadásával nyitja meg a levezető, annak a legalacsonyabb árénak, amennyiért az eladó még hajlandó megválni a jószágától. Ezt követően a vevők sorban licitálnak az árura, és aki a végén a legmagasabb ajánlatot teszi, nyeri meg az árverést, és így a jószágot.

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

?       www.makar.hu – a Magyar Kárszakértők Országos Egyesületének hivatalos honlapja

?       Tamás: A biztosításügy története Magyarországon. SanGrey Biztosításkutató Kft. 2013.

?       Anka-Gárdos-Nemes: A zálogjog kézikönyve. HVG-Orac Kiadó Kft. 2003.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

  • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
  • www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája

·        www.eniskolam.hu

  • www.szakmavilag.hu
  • www.mileszel.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

  • 200 x szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

János, aki kárszakértőként dolgozik egy biztosító cégnél, így mesélt munkájáról: „A legnehezebb egyértelműen az, hogy mindig a lehető legigazságosabb döntést hozzam meg, az adott káresemény körülményei között. Ez gyakran nem könnyű, ugyanis előfordul, hogy nem egyértelműek a jelek, amelyek alapján döntést kellene hoznom, de szerencsére ilyen esetekben segítségül hívhatok kollégákat akár külsősöket is, akik már szinte biztosan el tudják dönteni, hogy mi a helyes megoldás egy adott helyzetben. Alkalomadtán az ügyfelekkel is nehéz megtalálni a közös hangot, ezért ez a szakma sok türelmet, és nagy odafigyelést igényel.”