Tartsd velünk az irányt!

Pedagógiai asszisztens

Mit kell tudni a pedagógiai asszisztensről?

A pedagógiai asszisztens az iskolák és óvodák pedagógusi munkáját segíti. Nagyon változatos és sokrétű tevékenységet igénylő szakma, hiszen a pedagógiai asszisztens a pedagógia program kialakításától kezdve, a tanórákon és foglalkozásokon való részt vételen keresztül, egészen az adminisztrációig, sokféle munkaköri feladatot lát el. Munkája során a hátrányos helyzetű gyerekekre is külön figyelmet fordít, akár ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel együtt gondoskodik a gyerekekről – a velük kialakított személyes kapcsolat, kötődés nagy felelősséget ró a pedagógiai asszisztensre. Alkalmazottként dolgozik egy közoktatási vagy szociális intézményben (iskola, pedagógiai szakszolgálat stb.)

 

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… érdekel a pedagógia, a fiatalok tanítása, nevelése, és ha úgy érzed, szívesen töltöd majd a munkaidődet iskolákban vagy óvodákban. Mivel munkáddal elsősorban pedagógusokat, óvoda pedagógusokat fogsz támogatni, elengedhetetlen, hogy jó csapatjátékos legyél, és tudd majd követni a pedagógusok iránymutatását. Jól fogod magad érezni ebben a munkában, ha szívesen vagy gyerekek között, szíveden viseled a sorsukat, mert lehet, hogy hátrányos helyzetű gyerekek nevelése is rád fog hárulni, amikkor is a gyermekvédelmi munkatársakkal is együtt kell majd dolgoznod. Ebben nagy segítségedre lesz a jó kommunikációs képességed, illetve toleráns hozzáállásod, elfogadó képességed. Ha nem utasítod el az adminisztráció elvégzését sem, és könnyen alkalmazod a számítógép eltérő alapprogramjait, nem fog nehézséget okozni ez a pálya.

 

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… az általános iskola után először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában. Ezt követően a Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítést kell megszerezned egy szakiskolában.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Közösségi
 • Megvalósító

Pedagógiai asszisztensként fontos lesz, hogy szívesen végezz mások számára segítő, támogató tevékenységet végezz, amelyek során sok időt töltesz emberek – pedagógusok, gyerekek – között, beszélgetsz velük, tanítod, neveled a gyerekeket, akár a problémáiknak felismerésében és megoldásában is részt veszel. Ha örömet okoz számodra, ha jól bevált módszerek alapján, jól szervezett munkát végezhetsz, ha nem okoz problémát a mások elvárásainak való megfelelés és a határidők betartása, amelyeket a pedagógusok, illetve a közoktatási törvény szabályozz majd számodra, jól fogod érezni magad a mindennapok során, hiszen kiszámítható feladatok várnak majd rád e pályán.

Pedagógiai asszisztensként milyen tulajdonságokra van szükséged?

A pedagógiai asszisztens szerteágazó feladatai elsősorban az emberi tényezőre, a gyermekekre való nagy odafigyelést kívánják meg, de fontos, hogy adminisztratív munkákkal is hatékonyan végezzen. A magas színvonalú munka elvégzéséhez jó, ha a következő képességekkel és készségekkel rendelkezel:

 • Felelősségtudat, hiszen a gyermekek testi és lelki nevelését is rád fogják bízni a szülők.
 • Csapatmunka, amely a pedagógusokkal való együttműködés miatt lesz elengedhetetlen.
 • Kommunikációs képesség, hogy a gyerekekkel és munkatársaiddal is gördülékenyen tudj majd beszélgetni, egyeztetni.
 • Tolerancia, hogy minden gyermek egyéni sajátosságaira figyelemmel tudj majd lenni, és elfogadó hozzáállásoddal példát mutass nekik, illetve segíts nekik problémáik megoldásában.
 • Kreativitás, amely akár a pedagógiai munka támogatása, akár a külső programok szervezése esetén szükséges lehet majd számodra.
 • Digitális kompetencia, az adminisztratív feladatok ellátásához, illetve az oktatási tevékenység során alkalmazható eszközök és források magabiztos használatához.
Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A pedagógiai asszisztensnek munkája során gyakran igen eltérő típusú feladatokat kell elvégeznie, és ehhez a legkülönbözőbb eszközöket használnia. Esetenként kisebb-nagyobb súlyok mozgatása is feladata lehet. Segít a gyerekeknek mindennapi teendőik végzésében, étkezésükben, tisztálkodásukban. Hogy minden feladatát sikerrel végezhesse, a következő egészségügyi feltételek megléte szükséges számára:

 • ép végtagok – a tisztálkodási, sport, és egyéb mindennapos tevékenységekben tudjon segítséget nyújtani a gyerekeknek;
 • ép látás – a szemet igénybe vevő aprólékos feladatokhoz, például a mesék elolvasásához, adminisztrációk elkészítéséhez;
 • jó hallás és érthető beszéd – ami a gördülékeny kommunikációt teszi lehetővé;
 • egészséges bőrfelület – a fertőzések elkerülése végett.

Hallás- és látássérültek, a sérülés típusától és mértékétől függően láthatja el ezt a munkakört.

Mi jellemző a pedagógiai asszisztens munkájára?
Személyközpontú (90%)
(90 - 10)
Tárgyias (10%)
Globális gondolkodásmód (10%)
(10 - 90)
Aprólékos megoldások (90%)
Végrehajtó (80%)
(80 - 20)
Irányító (20%)

Mit csinál a pedagógiai asszisztens?

A pedagógiai asszisztensnek széleskörű szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie, hiszen több különböző területen is helyt kell állnia. Folyamatosan támogatja a pedagógusokat, a gyermekekkel közvetlenül találkozik, foglalkozik velük és adminisztratív feladatokat is ellát. Munkája során a következő feladatokat, tevékenységeket végzi:

 • Részt vesz a pedagógiai munkában, segíti az előkészítést. A pedagógusokat segítve, jelen van az óvodai vagy iskolai foglalkozásokon, részt vesz az előkészítési munkákban, és a pedagógust, annak iránymutatása szerint segíti, például szemléltető eszközök készítésével.
 • Közreműködik az órák, foglalkozások, illetve intézményen kívüli események lebonyolításában. A tanórákon / óvodában lévő foglalkozásokon való jelenléten túl, szervez és lebonyolít szabadidős tevékenységeket, pl. múzeum-, színházlátogatós, szüret stb. Ő maga is elkíséri a külső programokra az osztályt/csoportot.
 • Gondozási feladatokat lát el. Segíti a gyermekek étkeztetését, tisztálkodást, közlekedését. Óvodák esetén segédkezik az altatásban.
 • Felügyeli a gyermekeket. Udvari vagy szabadidős tevékenység, illetve külső program esetén vigyázz a gyermekre, betartatja velük az óvodai, iskolai házirendet.
 • Családtámogatási feladatokat lát el. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra külön figyelmet fordít. Kapcsolatot tart a családsegítővel, ifjúságvédelemmel és az egyéb szociális szervekkel. Szükség esetén jelzi a felmerülő problémákat, közreműködik a megoldás megtalálásában.
 • Adminisztrációs és kapcsolattartási feladatokat lát el. Az intézmény adminisztrációs feladatait elvégzi, kapcsolatot tart a hatóságokkal, szociális ügyekben intézkedik. A pedagógus iránymutatása alapján besegít a pedagógiai adminisztrációba is.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A pedagógiai asszisztensnek munkája során elsősorban a személyes kapcsolatra kell alapoznia: főként a különböző korú gyermekekkel való foglalkozás, beszélgetés, az ő gondozásuk és nevelésük a feladata, így fő munkaeszköze az élő szó. Természetesen ezen túl, sokféle anyagot és eszközt használ munkája során, többek között a következőket:

 • kommunikációs és irodatechnikai eszközök a kapcsolattartási feladatokhoz: számítógép, telefon, nyomtató, szkenner, fénymásoló stb.;
 • nyomtatványok, dossziék, irattárolók, iratrendezők;
 • tisztálkodási eszközök, higiéniai kellékek, mint például fogkefe, fogkrém, toalettpapír;
 • alapanyagok széleskörű választéka a demonstrációs eszközözök készítéséhez, például papír, fa, fém;
 • kézműves tevékenységekhez használt eszközök, mint például olló, ragasztó, tű, cérna stb.

Fentieken kívül a pedagógiai asszisztens mindennapi munkája során találkozik az óvodai és iskolai élet alapvető kellékeivel, azaz játékokkal, mesekönyvekkel és tanszerekkel, tankönyvekkel, füzetekkel is.

Hol végzi a munkáját?

A pedagógiai asszisztens munkáját zárt térben és szabadban egyaránt végzi, ugyanis iskolákban és óvodákban dolgozik. A munkavégzés során az említett intézmények bármely részén tartózkodhat: az osztálytermekben, csoportszobákban, ebédlőben, tornateremben, sportpályán, udvaron, tanári szobában, stb. Amennyiben gyermekvédelmi vagy ifjúságsegítő szakemberekkel egyeztet, jellemzően az adott hatóság irodájában tartózkodik. Rendezvények miatt eljuthat színházba, cirkuszba stb. – ilyenkor munkájának része az utazás is.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A pedagógiai asszisztens munkáját jellemzően hétfőtől-péntekig, heti 40 órában látja el. Munkája igazodik az iskolai tanévhez, illetve az óvodai nyitva tartáshoz. Ennek eredményeként szabadságát az intézmény nyitva tartásához igazodva, egyben veheti ki, illetve a különböző szünetek alatt (téli, nyári, tavaszi és őszi szünet) van lehetősége pihenésre.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Bár a pedagógiai asszisztens munkájára nem jellemző a balesetveszély, de a gyermekekkel való személyes kapcsolattartás fertőzésveszéllyel járhat, különösen a fertőző gyermekbetegségek tekintetében.

Gyakran nem jut elég idő a megfelelő mennyiségű pihenésre, ezért a pedagógiai asszisztens számára nagyon fontos a kellő odafigyelés és körültekintés a balesetek elkerüléséhez.

A pedagógiai asszisztens munkája szellemi és könnyű fizikai megterheléssel egyaránt jár. A gyerekek felügyelete, az udvaron való hosszabb tartózkodás igénybevételt jelenthet a lábak és a hát számára. Megterhelheti a hátat és a gerincoszlopot, hogy gyakran kell feladatai végzése közben hosszabb ideig nem csak állva, de ülve is maradnia. Mindez jó állóképességet kíván.

Pszichikai igénybevételt jelenthet a munkavégzés során a gyerekek lelki támogatása. A rossz kilátásokkal rendelkező gyerekekkel, nehéz emberi sorsokkal való találkozás, amelyekre közvetlen ráhatása nincs, komoly érzelmi megterhelést jelenthet számára. Az egész napos gyermekzsivajban végzett munka is kimerítheti a szakembert a nap végére.

Mivel ennek a szakmának a gyakorlása szellemi és fizikai igénybevétellel egyaránt jár, így nagyon fontos a pedagógiai asszisztens számára az elegendő pihenés, kikapcsolódás, szellemi feltöltődés.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54 140 02)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés megszerzése szükséges, amelynek elvégzése 2 évet vesz igénybe egy szakiskolában. Ahhoz, hogy ezt a szakképzést megkezdhesd, először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában. Ezt, illetve egy egészségügyi alkalmassági vizsgán való megfelelést követően kezdheted meg a pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképzést.

Ahhoz, hogy a pedagógiai asszisztens szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – az eltérő társadalmi háttérrel érkező gyermekek helyzetének, valamint a jogi szabályozás megértését segíti;
 • kommunikáció - magyar nyelv és irodalom – a pedagógiai feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen;
 • vizuális kultúra – a művészeti foglalkozások megalapozása érdekében;
 • testnevelés – a fizikai igénybevétel és a sport jellegű programok miatt.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Pedagógiai asszisztens?

Minimum 130 000 Ft - Maximum 200 000 Ft

A pedagógiai asszisztensek havi bruttó átlagkeresete Magyarországon 166.000 Ft, amely az utóbbi években kisebb növekedést mutatott. Havi átlagos keresetük országos viszonylatban 130.000 és 200.000 Ft között alakul. Mivel az állami dolgozók keresete a közalkalmazotti bértábla szerint alakul, így a pedagógiai asszisztensek keresete elsősorban életkoruktól és munkatapasztalatuktól függ. Magánintézmények esetében keresetük ettől lényegesen eltérő lehet.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A munkaerő-piaci adatokon alapuló rövidtávú előrejelzés szerint a pedagógiai asszisztensek munkája iránti kereslet a jövőben növekedést fog mutatni. Az elhelyezkedés elsősorban állami intézményekben, óvodákban és iskolákban lehetséges, ám magánóvodákban és iskolákban is van esély a munkavállalásra. A közoktatási intézményekbe beérkező gyermekek növekvő száma miatt előreláthatóan kismértékben növekvő számú pedagógiai asszisztensre lesz szükség országszerte a közeljövőben. Ebből kiindulva a szakmában elhelyezkedni kívánók kilátásai bíztatóak, főképp, ha széles körű szakmai tapasztalattal bír a szakember, illetve elhivatottsága rendkívül magas.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szakképesítéssel jellemzően pedagógiai asszisztens munkakörben lehet elhelyezkedni. További munkakörök, melyekben szívesen várják a szakemberek jelentkezését, az alábbiak:

 • Egészségnevelő-asszisztens;
 • Logopédiai asszisztens;
 • Oktatási ügyintéző;
 • Oktatástechnikus;
 • Oktató-asszisztens.

Aki ismereteit a szakterületen belül szeretné mélyíteni, valamelyik felsőoktatási intézmény pedagógusi vagy óvópedagógusi karán tanulhat tovább.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Mi a különbség az oktatás általános és reformpedagógiai felfogása szerint?

Az általános oktatási felfogás alatt nagyobb mennyiségű információ rendszeres, intézményesített átadását értjük. Abban az általános felfogások is különböznek, hogy a tanár-tanuló viszonyt, a tantervet és annak eredményét vagy az oktatást, mint társadalmi alrendszert helyezik előtérbe, de abban megegyeznek, hogy az oktatás fő funkciója a tudás átadása. A reformpedagógiai irányzatok azon felismerés alapján alakultak ki, hogy a tudás nem adható át általános módon, hanem mindenkinek az egyéni élményeiből kell megteremtenie azt a tudást, amit ő maga alkalmazni tud. A főbb reformpedagógiai irányzatok – a Montessori, a Waldorf és a Summerhill iskolák – ennek megfelelően olyan pedagógiai modellekkel dolgoznak, melyek az egyén fejlesztését helyezik előtérbe ahhoz, hogy megfelelő környezet biztosításával az egyén maga szerezhesse meg a számára szükséges, és használható tudást.

Tudod, hogy miért június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusnapot?

Magyarországon először 1952-ben tartottak pedagógusnapot. Június 7-8-án az ünnepség keretein belül adták át a tanári és tanítói kitüntetéseket.  Az UNESCO 1996-ban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel közösen június első vasárnapján fogadta el a pedagógusok jogairól szóló 150 paragrafusos határozatát, melynek emlékeként a tanári kitüntetéseket ma is ezen a napon, pedagógusnapkor adják át hazánkban.

Szerinted mikor nyílt hazánk első óvodája?

Brunszvik Teréz nevéhez fűződik az első magyarországi óvoda megnyitása. Budapesten, azon belül is a budai Krisztinavárosban nyílt meg 1828. május 27-én az első óvoda. Ezek az intézmények még nem a mai óvodának megfelelő intézmények voltak, sokkal inkább kisgyermekiskolák, melyekben a Johann Heinrich Pestalozzi által kidolgozott beszéd- és értelemgyakorlatokat alkalmazva tanítottak. Ezekben az óvodákban a foglalkozások jellemzően német nyelven folytak.

Mit gondolsz, milyen volt az oktatás a középkorban?

A középkori oktatás a plébániák és a papok köré szerveződött. Az egyházak gyűjtötték össze az ifjakat, és a papok tanították őket, elsősorban egyházi olvasmányok és énekek gyakorlásával. Már a középkorban alkalmaztak a tanítók mellé segédtanítót. Ezek a segédek többnyire idősebb diákok voltak, feladatuk pedig a legkisebbek gyakoroltatása volt. Az iskola vezetője – a rektor – az egyház alkalmazásában állt, az egyház felügyelte tevékenységét, és javadalmazását is az egyháztól kapta.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek