Tartsd velünk az irányt!

Vegyésztechnikus

Mit kell tudni a vegyésztechnikusról?

A vegyészmérnök alkalmazottként dolgozhat például kőolaj-feldolgozó-, autógumi-, műtrágya-, gyógyszeripari gyárban. Vegyészmérnök irányításával, a feladattól függően, vele együttműködve, vagy önállóan oldja meg a rábízott feladatokat. Irányítja és ellenőrzi a vegyipari folyamatokat, ellenőrzi a végtermék – gyógyszer, autógumi, műtrágya, stb. – összetételét és minőségét. Munkája során, új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában, az új gép/berendezés telepítésében.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…szeretsz vegyi anyagokkal foglalkozni, érdekelnek a kémiai folyamatok, és ezeket szívesen alkalmaznád egy termék gyártásánál, amely során nyitott vagy megismerni magát a gyártás menetét is. Éppen a vegyi anyagok miatt elengedhetetlen, hogy felelősen és nagy odafigyeléssel végezd majd feladataidat, valamint könnyen megtanuld az újdonságokat, azokat hamar tudd alkalmazni. Fontos továbbá, hogy jó műszaki érzékkel és jó számolási képességgel rendelkezz, amelyeket a gyakorlati problémák, az elvont feladatok megoldásainál tudsz majd hasznosítani.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…az általános iskola elvégzését követően egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában le kell érettségizned. Ezt követően jelentkezhetsz egy szakiskolába, hogy elvégezd a vegyipari technikus szakképzést.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

  • Elemző
  • Tárgyias
  • Megvalósító

A vegyésztechnikusi munkát akkor fogod örömmel végezni, ha szívesen foglalkozol gyakorlati problémák megoldásával, valamint közel áll hozzád a tudományos, tervezői tevékenység, szeretsz a dolgok mélyére látni, és a problémák megoldásához elméleti vagy kísérleti úton eljutni. Fontos továbbá számodra, hogy munkádnak rövid időn belül látható eredménye legyen, amihez szívesen alkalmazol eltérő eszközöket, berendezéseket – ilyenek lesznek például a mérőműszerek, lombikok, pipetták. Ha fontos számodra, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesd munkádat, amit a vegyszerekkel való munkavégzés meg is követel, valamint ha biztonságot jelent számodra, hogy pontosan tisztában lehetsz a teendőiddel, tudod, mit várnak el tőled, jól fogod érezni magadat e munka során.

Vegyésztechnikusként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Mivel vegyésztechnikusként veszélyes anyagokkal dolgozhatsz, ezért az eredményes munkavégzéshez elengedhetetlen a munkatársak közötti megfelelő kommunikáció, az adatok, információk egyeztetése és a precíz munkavégzés. Az alábbi készségek és képességek segítik még elő a szakszerű munkavégzésed:

?      Felelősségtudat, mivel tevékenységed veszélyes lehet. Ebben a szakmában akár apró hibák, tévedések is járhatnak hatalmas robbanással, vegyi szennyeződéssel;

?      Figyelem, hogy a balesetek elkerülése érdekében képes legyél kizárni, vagy mérsékelni a munkavégzést befolyásoló hatásokat;

?      Tanulás, mert a tudomány gyors fejlődése miatt képesnek kell lenned a hatékony ismeretszerzésre, információfeldolgozásra és -értékelésre, valamint a megszerzett ismeretek alkalmazására;

?      Technológiai, műszaki kompetencia, mivel tevékenységedhez majd a gépek, berendezések kezelése is hozzátartozik;

?      Számolási képesség, a vegyi folyamatok során szükséges számítások pontos elvégzéséhez.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A vegyésztechnikussal szemben támasztott egészségügyi elvárások elsősorban a laboratóriumi munkavégzésből és a hosszú ideig egy helyben történő tevékenység sajátosságaiból erednek:

?      jó látás – a mérési munkák biztonságos elvégzéséhez;

?      ép végtagok – a karok, kezek, ujjak megfelelő használata a gépek kezelése során;

?      egyensúlyérzék – a mintavételek biztonságos elvégzéséhez;

?      jó szaglás – a vegyi reakciók eredményének értékeléséhez.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Mi jellemző a vegyésztechnikus munkájára?
Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Globális gondolkodásmód (40%)
(40 - 60)
Aprólékos megoldások (60%)
Végrehajtó (85%)
(85 - 15)
Irányító (15%)

Mit csinál a vegyésztechnikus?

A vegyésztechnikus előkészíti a vizsgálatokhoz szükséges anyagokat, oldatokat, a vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat. A vizsgálathoz előkészíti a mérőműszereket, elvégzi a végtermék mintáinak előírás szerinti vizsgálatait. Szükség esetén osztályozza a mintákat, például szemcseméret, szín, tömeg, víztartalom szerint. Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában, az új gép/berendezés telepítésében. Munkája során a következő főbb feladatok ellátásáért felel:

?      Ellenőrzi az alapanyagokat. Megvizsgálja a beérkező gyártási anyagok, segédanyagok minőségét.

?      Meghatározza a berendezések helyét. Irányítja a rendelkezésre álló berendezések elhelyezését és rendszerbe illesztését, felügyeli az ellenőrzési pontok kialakítását.

?      Figyelemmel kíséri a gyártást. Ellenőrzi a gyártási paramétereket az ellenőrzési pontokon, és elvégzi a szükséges technológiai beavatkozásokat. Figyelemmel kíséri a minőséget. Kivizsgálja a felmerülő minőségi problémákat, és felügyeli a hiba elhárítását.

?      Terveket készít. Részfeladatokat old meg egy új vegyi üzem létesítése és a működtetésére vonatkozó terv kidolgozása során.

?      Felügyel a biztonságra. Ellenőrzi az üzemre, a gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályok betartását.

?      Laboratóriumi vizsgálatokat végez. Aszükséges kémiai és fizikai laboratóriumi kísérleteket elvégzi, segítve a mérnökök minőségelemzéssel kapcsolatos munkáját.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A vegyésztechnikus munkája során jellemzően a következő eszközökkel és anyagokkal dolgozik:

?      kémiai folyamatmodellező szoftver;

?      vegyipari folyamatvezérlő, irányítóberendezések, szoftverek;

?      különböző mérőműszerek a nyomás, hőmérséklet, tömeg, sűrűség mérésére;

?      laboratóriumi eszközök: lombik, pipetta (pontos adagolásra), Petri-csésze, Bunsen-égő (melegítés céljából);

?      laboratóriumi berendezések: desztilláló-, lepárlóberendezés, centrifuga, abszorpciós eszköz;

?      irodatechnikai eszközök: számítógép, irodatechnikai szoftverek, nyomtató, íróeszközök, telefon.

A vegyészmérnök munkavégzése során emellett természetesen nagyon sokféle vegyi anyagot, vegyületet is használ. A biztonságos munkavégzés érdekében munkavédelmi eszközöket – kesztyűt, védőcipőt, maszkot, vagy akár teljes testet beborító védőruhát – is visel.

Kivel találkozik munkája során?

A vegyésztechnikus napi kapcsolatban áll a vele együtt dolgozó kollégáival, felettesével. Közvetlen munkahelyén kívüli személyekkel is folyamatos kapcsolatot tart:

?      üzem dolgozóival;

?      más területek vezetőivel;

?      engedélyező szervek képviselőivel.

Hol végzi a munkáját?

A vegyésztechnikus a tevékenység függvényében változatos munkakörnyezetben, vegyi üzemben, kutató laboratóriumban, irodában végezheti munkáját. Az irodai munkavégzésre jó megvilágítás, tiszta környezet és általában jó hőszabályozás jellemző. A laboratóriumi munka emellett különösen tiszta, steril környezet, ahol a megvilágítás és a légáramlás szabályozása, szűrése kulcsfontosságú. Bizonyos vegyi folyamatok lebonyolítására akár a szabadban is sor kerülhet.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A vegyésztechnikus munkaideje jellemzően napi 8 óra, hétfőtől péntekig.A munkarend a folyamatosan működő termelőüzemekben ettől eltérően lehet folyamatos, ami többműszakos beosztást is jelenthet. Túlórázás, hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is előfordulhat.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A munka során a vegyésztechnikus szervezetét különböző ártalmak, veszélyek érhetik:

?      egészségre ártalmas tényezők a felhasznált vegyi anyagok: például savak, lúgok, gázok, oldószerek, lágyítók, gyógyszeralapanyagok, kaucsuk, melyek nagy része ártalmas, mérgező hatású, allergizáló, vagy akár radioaktív sugárveszélyt jelent, teljes kiküszöbölésük lehetetlen;

?      további kockázati tényező a zajártalom, a légszennyezettség és a hőmérséklet-ingadozás;

?      baleseti lehetőség a lúgos, savas anyagok által okozott sérülés, vágás, szúrás, kéz- és szemsérülések, égés, mérgezés veszélye.

Mindezek miatt a munka során fokozottan kell ügyelni a biztonsági előírások, szabályok betartására. A tevékenységi területtől függően munkavédelmi eszközök, egyéni védőfelszerelések használata kötelező lehet.

A vegyésztechnikus munkája könnyű vagy közepesen nehéz fizikai terheléssel jár. Munkaidejének jelenős részében tartós ülőmunkát végez, hajlott testhelyzetben. Az ülőmunka mozgásszervi panaszokat okozhat, igen gyakran fordul elő derék- és hátfájdalom, valamint gerincpanasz. A műszerek, mérlegek és a számítógép alkalmazása a szemet gyakran megerőlteti, és ez idővel látásromlást okozhat. További nehézséget jelenthet az állandó figyelemösszpontosítás és a szűk vizsgálati idők betartása.

A nehézségek ellen a munkaidőt követő, feltöltődést biztosító kikapcsolódás tud segíteni.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Vegyipari technikus (54 524 02)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a vegyipari technikus szakképesítés megszerzése szükséges. Ahhoz, hogy elkezdhesd a vegyipari technikusi képzést, az általános iskola befejezését követően le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy –vegyipari – szakközépiskolában. A képzés megkezdését megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelned. Ha vegyipari szakközépiskolában szerezted meg az érettségit, úgy 1 év, ha máshol, akkor két év alatt szerezheted meg a vegyipari technikus szakképesítést.

A munka jellegétől függően megfelelőek lehetnek a Gumiipari technikus, a Laboratóriumi technikus, a Műanyag-feldolgozó technikus, valamint az Általános laboráns szakképesítések.

Ahhoz, hogy a vegyipari szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

?      kémia – a vegyi anyagokkal történő munkához szükséges;

?      matematika – a számítások hibátlan elvégzéséhez;

?      fizika – a laboratóriumi mérések elsajátításához.

 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Vegyésztechnikus?

Minimum 240 000 Ft - Maximum 260 000 Ft

A vegyésztechnikus átlagos havi bruttó keresete Magyarországon 255.000 forint körül alakul. A szakma országos átlagkeresete tapasztalattól, életkortól, az országban való elhelyezkedéstől, illetve a cég típusától, nagyságától is függ. Mindezek alapján a kereset havi bruttó 240.000-260.000 forint között mozoghat, országos átlagot tekintve.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A vegyipar igen dinamikusan fejlődő terület, továbbá a vegyészismereteket igen széles körben lehet alkalmazni, így az elhelyezkedésre is sok helyen van lehetőség. A vegyésztechnikusi végzetséggel rendelkezők iránt a munkaerőpiacon folyamatos igény mérhető. Annak érdekében, hogy az állásinterjúkon sikeresen helyt álljál majd, javasolt a minél szélesebb körű ismeretek elsajátítása, illetve előnyt jelent a szakmai tapasztalat, az idegen nyelv ismerte, a pozitív, lelkes hozzáállás, valamint a területi specializáció.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szakképesítés birtokában számos munkakör betöltésére nyílhat lehetőség. Néhány jellemző példa:

?      Anyagvizsgáló, minősített laboráns;

?      Drog és toxikológiai technikus;

?      Festékvizsgáló laboráns;

?      Festőanyag-technikus;

?      Műanyagvizsgáló laboráns;

?      Pirotechnikus;

?      Vegyipari méréstechnológus.

A vegyipari technikus szakképzés teljesítése után lehetőséged van – hasonló szakterületen – továbbtanulni. Iskolai rendszerű szakképzésben vagy felnőttképzésben, tanfolyami keretek között választható például a Papíripari technikus szakképesítés, az addig megszerzett tudás beszámításával. A szakma iránt érdeklődők tanulmányaikat felsőoktatásban is folytathatják, például vegyipari karon.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Tudod-e, mit finomít a vegyésztechnikus?

A felhasznált termékek többségét előzetesen mechanikailag vagy vegyileg kell kezelni. A nyersolajat is kezelni kell, mert eredeti állapotában a motorok nem tudnák fogadni. Erre vannak az olajfinomítók, ahol az alapanyagot szétválasztják és kezelik, így lesz belőle benzin, dízelolaj, meg még sok minden más. A vegyésztechnikus többek között a különböző anyagok összetevőinek szétválasztására alkalmaz eltérő finomítási eljárásokat.

Mit gondolsz, mi köze a vegyészetnek az aranyhoz?

A kezdetekben az ember kiolvasztotta a rezet, az ólmot, megolvasztotta az üveget, amit aztán edényekké tudott formálni, és nem utolsó sorban találkozott az arannyal, aminek tulajdonságai elbűvölték. A kémia az arany utáni vágy szülötte. Az alkímiával foglalkozók a középkorban azt kutatták, hogyan lehet egy másik fémből aranyat előállítani. Az alkímiából nőtt ki a kémia tudománya, művelője a vegyész, aki az anyagok összetételét, tulajdonságait és a különböző vegyületek létrehozásának lehetőségét, majd az új vegyületek tulajdonságait kutatja.

Szerinted mit nevezünk veszélyes anyagnak?

A benzin gyulladás-, a gáz pedig robbanásveszélyes – a többi, számos vegyi anyagról kevesen és keveset tudnak. Volt olyan festékhígító, amelynek tartós belélegzése rákot okozott, úgyszintén volt veszélyes rovarirtó, amit egészségkárosító hatása miatt betiltottak. Ezért aztán veszélyes anyagnak nevezzük azokat a szilárd, folyékony vagy gáznemű anyagokat, amelyek tulajdonságuk folytán tűz- és robbanásveszélyesek, illetve azokkal érintkezve, vagy azokat belélegezve károsítják az emberi egészséget.

Hallottad már a pirotechnika kifejezést?

Augusztus 20-án tömegek zarándokolnak a Duna-partra, megnézni a tűzijátékot, amit a pirotechnikusok készítenek el a nagyérdemű számára. A szó – pirotechnika – görög eredetű, a „tűz mesterségének” fordítható. A pirotechnika a vegyészet oldalága, amely minden olyan anyaggal, vegyülettel foglalkozik, amely irányított égése során lángot, fényt, füstöt bocsát ki magából. A pirotechnikával nemcsak ezen a nevezetes napon találkozhatunk, hiszen a pirotechnikusok tevékenysége teszi látványossá a koncerteket, a színházi előadásokat, de a hőhatása miatt használják a sínek hegesztéséhez is.

Szerinted mi az úgynevezett biológiai gyógyszer?

Gyógyszert nem csak vegyi anyagból lehet előállítani, hanem – megfelelő eljárással – biológiai alapanyagból is. A véradásnál levett vérből például vörösvérsejt-koncentrátum, vérlemez-koncentrátum készül, a vérplazmából albumin és immunglobulin oldatok, a hemofíliások részére speciális készítmények. Régen az inzulint sertésekből nyerték, napjainkban egy genetikailag módosított baktérium „termeli”, korlátlan mennyiségben. A bonyolultabb biológiai gyógyszerek tömeggyártásánál ugyanakkor nehézkes, hogy nem lehet biztosítani a teljes egyöntetűséget.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

?      www.mavesz.hu – Magyar Vegyipari Szövetség

?      www.vegyianyag.kormany.hu

?      Bertalan – Szabó-Uhlár: Vegyipari műveletek és irányításuk. Képzőművészeti Kiadó Kft. 2012.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

?      www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozásbemutató anyagokkal

?      www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája

?      www.eniskolam.hu

?      www.szakmavilag.hu

?      www.mileszel.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

?      200 x szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Az ország egyik vezető gyógyszergyárában dolgozom, vegyésztechnikusként. Fantasztikus a csapat, csupa olyan szakember, aki rajong azért, amit csinál. A gyógyszerfejlesztés türelemjáték is. Van, mondjuk, egy tucat molekulánk, amit tesztelünk, alakítgatunk, aztán megnézzük, az új verzió mit csinál – és a végén kukába kerül az egész, mert kiderül, amire terveztük, arra nem jó. Ezt fel lehet fogni kudarcnak is, de nem egy ilyen „kukába dobott” molekuláról derült ki eddig, hogy egészen más célra használva kiválóan működik!” - mondja Ágnes, vegyésztechnikus.